НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

Нормативні документи
Стандарти якості освіти
Накази ректора

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ першого проректора ІФНМУ

- Про внесення змін до наказу ІФНМУ від І 4.02.2017р. № 147-д «Про створення органів управління та сил цивільного захисту університету на 2017 навчальний рік».

Про видачу документа про освіту з відзнакою в 2017-2018 навчальному році

Про створення Комісії з моніторингу якості лекцій та практичних занять

Про організацію та проведення навчального процесу в 2017-2018 навчальному році 

Про відповідальних за організацію роботи НПЦ та навчально-методичну роботу з окремих дисциплін на кафедрах університету

Наказ про закріплення лекційних аудиторій та комп'ютерних класів та призначення відповідальних осіб

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в університеті

Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний університет»

Наказ про надання платної послуги

Про створення конкурсної комісії

Наказ МОН №13 від 14.01.2016 року "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"(новий наказ)

Наказ 407-д від 14.04.2016 року "Про проведення науково-методичної конференції з міжнародною участю «Досвід впровадження Європейської кредитно-трансферної  системи у вищих навчальних закладах Прикарпаття  III-IV рівнів акредитації»"

- Наказ №27-д від 15.01.2018 р."Про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2017/2018 н.р. на фармацевтичному факультеті  (заочна форма навчання)"

- Наказ 797-д від 31.08.2017 р. "Про створення Центральної методичної ради та методичних (предметних) комісій на 2017-2018 навчальний рік

- Наказ 1136-д від 15.11.2017 р. " Про організацію підсумкового контролю знань в осінньому семестрі 2017-2018 навчального року"

- Наказ 1161-д  від 21.11.2017 р. "Про організацію підготовки та видання навчальної та навчально-методичної літератури в університеті"

-  Наказ №303-д від 13.03.2018 р. "Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2017-2018 н. р."

-  Наказ №304-д від 13.03.2018 р. "Про організацію та проведення Державної підсумкової атестації з дисциплін загальноосвітньої підготовки у 2017-2018 н. р."

- Наказ №432-д від 04.04.2018 р. "Про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу»"

- Наказ №424-д від 02.04.2018 р. "Про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2017-2018 н.р."

Графік педагогічного процесу
Робочі навчальні плани

 

 

 

 

 

РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ:

karta

БІБЛІОТЕКА

Biblo ban

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "АРНІКА"

arnika