1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

ПРОГРАМИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

Програми та положення фахових випробувань на скорочений термін навчання

-ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102 – сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 222 Медицина; та для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102 – сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа для здобуття ступеня “магістр” на заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

 

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 5.12010102 – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА, 5.12010101 – ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ “МАГІСТР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222  МЕДИЦИНА; ТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 5.12010102 – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА, 5.12010101 – ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ “МАГІСТР” НА ЗАОЧНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226  ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

 

- ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010106 – стоматологія ортопедична для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 221 Стоматологія

 

- ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010104 – стоматологія для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 221 Стоматологія

 

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 СТОМАТОЛОГІЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

 

- ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю              5.12020101-фармація для здобуття ступеня “магістр” на денній або заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

 

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 5.12020101-ФАРМАЦІЯ, ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР» НА ДЕННІЙ АБО ЗАОЧНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Програми та положення вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які мають на це право

 

- ПРОГРАМА вступного іспиту з української мови і літератури у формі диктанту для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2018 році мають на це право

- Програма вступного іспиту з біологіїдля осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»в 2018 році і мають на це право

- Програма вступного іспиту з хіміїдля осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»в 2018 році і мають на це право

 

- ПРОГРАМА вступного іспиту з математикидля осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2018 році і мають на це право

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ   ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ДВНЗ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” В 2018 РОЦІ І МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО 

 

Програми та положення співбесід для громадян України, які мають на це право
Програми та положення комплексного вступного іспиту для іноземців

 

Програми та положення комплексного вступного іспиту для іноземців українською мовою навчання

- ПрограмаПрограмаКомплексного вступного іспиту з біології, хімії та української мови для іноземців та осіб без громадянства,які вступають відповідно до розділу XIV Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2018 році та обрали мовою навчання українську мову

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ВІДПОВІДНО ДО РОЗДІЛУ ХIV ПРАВИЛ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» В 2018 РОЦІ ТА ОБРАЛИ МОВОЮ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКУ МОВУ


Програмы и положения комплексного вступительного экзамена для иностранцев русским языком обучения

- Программакомплексного вступительного экзамена по биологии, химии и русскому языку для иностранных граждан и лиц без гражданства,которые поступают согласно разделу XIV Правил приёма на обучение в ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» в 2018 году и избрали языком обучения русский язык

- Положение о собеседовании с иностранцами и лицами без гражданства, которые поступают на обучение в ивано-франковский национальный медицинский университет в соответствии с разделом ХІІІ Правил приема в ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» в 2017 году


 Programs and principles of complex entrance exam for foreigners in English language of study 

- Program of complex entrance exam in Biology, Chemistry and English for foreigners and people without citizenshipwho enter the Ivano-Frankivsk National Medical University in 2018 in accordance with section XIV of the Admission Rules and select English as a language of study

- Principles of interview with foreigners and persons without citizenship who enter to study in ivano-frankivsk national medical university according to section xiii of admission rules to the “ivano-frankivsk national medical university” in 2017

 

Положення про порядок роботи апеляційної комісії