ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 2018 р

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 

 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

1. Положення про організацію та порядок проведення державної атестації на медичному факультеті ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія»

2. Про внесення змін до Положення про організацію та порядок проведення державної атестації на медичному факультеті ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія»

3. Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів

4. Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2017-2018 н. р.

 

 НАКАЗИ

 

1. Про призначення секретаріату Державної екзаменаційної комісії в 2017-2018 н.р. зі спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»

2. Про призначення голів та формування Державних екзаменаційних комісій на медичному факультеті та факультеті підготовки іноземних громадян у 2017-2018 навчальному році

3. Про призначення складу апеляційної комісії для проведення Державної атестації у 2017-2018 н.р. зі спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»

4. Про призначення технічних секретарів Державної екзаменаційної комісії в 2017-2018 н.р. зі спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»

5. Про допуск до державної атестації випускників

 

 РОЗКЛАДИ І ГРАФІКИ

 

- Розклад державної атестації випускників (спеціалісти) 2017-2018 н.р.

- Графік консультацій для студентів VI курсу медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян.

 

 МАТЕРІАЛИ

 

- Матеріали до державної атестації випускників з "ПЕДІАТРІЇ"

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 НАКАЗИ

 

1. "Про призначення голови державної екзаменаційної комісії"

2. "Про формування державної екзаменаційної комісії на фармацевтичному факультеті у 2016/2017 навчальному році"

3. "Про призначення секретаріату Державної екзаменаційної комісії на фармацевтичному факультеті у 2016/2017 навчальному році""

 

 СПИСКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ГРУП

 

1. Список студентів V курсу фармацевтичного факультету до державних іспитів 2016-2017 н.р.

 

 РОЗКЛАДИ І ГРАФІКИ

 

1.Розклад державних іспитів студентів V курсу фармацевтичного факультету 2016-2017 навчального року.

2.Графік проведення консультацій до державних випускних іспитів на фармацевтичному факультеті у 2016 – 2017 н.р.

3.Графік  роботи  членів  екзаменаційної комісії  та  екзаменаторів  на  практично-орієнтованих  державних  випускних  іспитах на фармацевтичному факультеті у 2016 – 2017 н.р.

 

 МАТЕРІАЛИ

 

1. Матеріали до державної атестації випускників з дисциплін «Клінічна фармація» й «Управління та економіка у фармації»

2. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни  «УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ»

3. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

4. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ»

5. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ФАРМАКОГНОЗІЯ»

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 НАКАЗИ

 

1. Про призначення голови державної екзаменаційної комісії на фармацевтичному факультеті в 2017-2018 навчальному році

2. Про формування державної екзаменаційної комісії на фармацевтичному факультеті у 2017-2018 навчальному році

3. Про призначення секретаріату Державної екзаменаційної комісії на фармацевтичному факультеті в 2017-2018 навчальному році

 

 СПИСКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ГРУП

 

 1. Список студентів фармацевтичного факультету до державних іспитів 2017-2018 навчальний рік

 

 РОЗКЛАДИ І ГРАФІКИ

 

1. Розклад державних іспитів студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання 2017-2018 навчального року

2. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ДО ДЕРЖАВНИХ ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

 

 МАТЕРІАЛИ

 

1. Матеріали до державної атестації випускників з дисциплін «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» і «УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ»

2. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ»

3. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ФАРМАКОГНОЗІЯ»

4. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 НАКАЗИ

 

1.Про призначення голови та складу випускної екзаменаційної комісії в 2016/2017 навчальному році зі спеціальності „Стоматологія”

2.Про призначення секретаріату випускної екзаменаційної комісії в 2016/2017 н.р. зі спеціальності «Стоматологія»

3.Про призначення складу апеляційної комісії на час проведення випускної атестації в 2016/2017 навчальному році на стоматологічному факультеті

 

  РОЗКЛАДИ І ГРАФІКИ

 

- Розклад державних іспитів студентів V курсу стоматологічного факультету 2016-2017 навчальний рік

- Графік консультацій до ліцензійного іспиту "Крок 2"

- Графік консультацій до державних випускних іспитів студентів стоматологічного факультету

- Графік консультацій студентів стоматологічного факультету до державних випускних іспитів у  НПЦ"Стоматологія”.

 

 СПИСОК РОЗПОДІЛУ

 

- Список розподілу по екзаменаційних групах студентів 5 курсу стоматологічного  факультету 2016-2017 навчального року для складання державних випускних іспитів

- Розподіл на екзаменаційні бригади

 

 РЕГЛАМЕНТ

 

- Регламент проведення комплексного практично-орієнтованого державного іспиту зі спеціальності 7.12010005 “Стоматологія”

 

РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ:

karta

БІБЛІОТЕКА

Biblo ban

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "АРНІКА"

arnika