1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.67 (3 Голосів)

Днями в Івано-Франківському національному медичному університеті відбулося перше заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації з питання специфіки проведення акредитації освітніх програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Важливе завдання заходу – підготовка ІФНМУ до акредитації освітніх програм другого (магістерського) рівня освіти та РhD, запланованої на наступний навчальний рік.

Перше заняття для працівників ІФНМУ провела завідувач кафедри мовознавства професор Світлана Луцак, яка, пройшовши конкурсний відбір, паралельно виконує сьогодні обов’язки члена галузевої експертної ради 03 Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

На початку зустрічі було розглянуто особливості нової процедури акредитації освітніх програм відповідно до чинного «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України від 11.07.19 №977. Більш детально охарактеризовано співвідношення положень документів «Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми» та «Методичні рекомендації для експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми». Наголошено на вимогах до організації системи внутрішнього забезпечення якості освіти в університетах та ролі гаранта освітніх програм стосовно ефективного функціонування цієї системи у закладах вищої освіти і результативного проходження акредитації.

Окремо було розглянуто перший і другий критерії оцінювання освітньої програми фахівцями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Критерій 1 «Проектування та цілі освітньої програми» охоплює вимоги співвідношення цілей програми з місією і стратегією закладу вищої освіти, потребами стейкхолдерів, сучасним станом розвитку спеціальності, а також програмними результатами навчання, визначеними у Стандартах вищої освіти або дескрипторах Національної рамки кваліфікацій.

Проблематика критерію 2 «Структура і зміст освітньої програми» стосується функціонування програми як єдиної системи і структури з відповідними змістовими блоками освітніх компонентів, які корелюють із програмними результатами навчання та компетентностями здобувачів освіти, визначеними у галузевих та професійних Стандартах. Важливе значення у межах критерію 2 має принцип студентоцентричного навчання, який передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів та їх залучення до обговорення структури та змісту освітньої програми. Іншою суттєвою вимогою критерію 2 є співвідношення структури освітніх програм з практичною підготовкою студентів, яку рекомендують здійснювати у тому числі і за дуальною формою навчання, а не лише у процесі проходження здобувачами освіти практик зі спеціальності.

Розгляд вимог критеріїв 1 і 2 під час першого заняття завершився тренінгом у форматі оксфордських дискусій. Учасники заходу мали змогу спробувати у групах заповнити поле відомостей самооцінювання освітніх програм за двома розглянутими підкритеріями.

 
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ua

virtualnii pac

educ

РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ:

karta

БІБЛІОТЕКА

Biblo ban

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "АРНІКА"

arnika