1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.83 (12 Голосів)

У світлі сучасних «карантинних викликів» професорсько-викладацькому складові і студентській спільноті ІФНМУ довелося повністю переформатувати навчально-виховний процес в онлайн-режим. На дистанційну форму перейшло не тільки навчання, а й консультації й організаційна робота. Студенти й викладачі беруть участь у засіданнях, вебінарах, конференціях, семінарах, нарадах, тренінгах в межах рідного університету, а також тісно співпрацюють, діляться досвідом, спільно вирішують різні питання з іншими закладами вищої освіти МОЗ України.

Робота в онлайн у цьому напрямку здійснюється насамперед за допомогою тих же «хмарних» технологій, зокрема додатка Microsoft Teams. Доброю можливістю хоча б якимось чином компенсувати брак живого спілкування – проблеми, яка постала в період ізоляціїї, пов’язаної з карантином COVID-19, – став відеосемінар «Нормативно-законодавчі та навчально-методичні проблеми викладання української мови у ЗВО МОЗ України», який організувала кафедра мовознавства ІФНМУ. Під керівництвом завідувачки, професорки Світлани Луцак відбулася уже традиційна нарада з дистанційною участю завідувачів та фахівців однопрофільних кафедр у програмі Microsoft Teams. Співорганізатором заходу стала кафедра українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (Харів), очолювана доценткою Євгенією Світличною.

Професорка Світлана Луцак акцентувала на важливості професійної мовної підготовки у медичних вишах, представленої навчальними дисциплінами «Українська мова як іноземна», «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Вона наголосила на актуальності дистанційного навчання, стандартизованого тестування для чужоземних студентів, видання й апробації національного підручника з української мови як іноземної.
Основними питаннями, що обговорювалися на заході, були:

• особливості використання інтернет ресурсів та мультимедійних засобів у процесі вивчення української мови як іноземної, зокрема імплементація в освітній процес новітніх підходів і технологій (змішаного навчання, технологій перевернутого заняття, створення інноваційного середовища, технологій інтегрованого оволодіння мовою та змістом навчання тощо); особливості роботи з використанням онлайн-платформи Teams (заняття за розкладом в календарі додатка, можливість розміщення текстових та ілюстративних матеріалів, повноцінне проведення заняття з реалізацією усіх видів мовленнєвої діяльності, можливість контролю успішності студентів), Microsoft Forms (виконання студентами контрольних робіт), Classtime (виконання тестування в онлайн-режимі, можливість відслідковування відповідей студентів, фіксування результатів тестування) тощо. Доповідачами були доцентка кафедри мовознавства ІФНМУ Анна Ільків, доцентка кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету Марія Цуркан, доцентка кафедри українознавства та латинської мови НФаУ Ольга Литвиненко, старша викладачка кафедри мовної підготовки ЗДМУ Олена Агіна, викладачка кафедри української мови, основ психології та педагогіки ХНМУ Оксана Самолисова;

• розробка завдань для проведення стандартизованого тестування з мови навчання (Ірина Кушнір – доцентка кафедри мовної підготовки 1 ННІ МО ХНУ імені В.Н. Каразіна);

• упровадження в освітній процес підручника з української мови як іноземної для чужомовних студентів англійськомовної форми навчання (Тетяна Полиця – доцентка кафедри українознавства ВНМУ імені М.І. Пирогова; Тетяна Шадріна – доцентка каферди культорології та українознавства ЗДМУ);

• упровадження в освітній процес норм нового українського правопису (Наталя Лисенко – доцентка кафедри українознавства та латинської мови НФаУ м. Харкова, Роксолана Сеньків – викладачка кафедри мовознавства ІФНМУ).

Семінар-нарада провадилася динамічно і продуктивно. Особливо корисним був обмін досвідом фахівців закладів вищої освіти України у сфері дистанційного навчання. Зокрема, відбувся детальний аналіз інтернет-ресурсів (платформ і методів), які використовуються на онлайн-заняттях зі студентами, організація проведення майбутніх модульних контролів й іспитів у дистанційному режимі.

Ольга Салова, викладачка кафедри мовної підготовки Дніпропетровської медичної академії МОЗ України, підтримує обмін досвідом у сфері дистанційного навчання й акцентує на системі дистанційного оцінювання підсумкових модульних контролів й іспитів.

Фахівці кафедри українознавства ВНМУ ім. М.І. Пирогова висловлюють вдячність за організацію та проведення семінару-наради і вважають доцільним продовжити обмін досвідом з організації дистанційного навчання й апробації виданого у минулому році підручника «Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: у 2 книгах».

Доцентка кафедри культурології та українознавства ЗДМУ Оксана Сидоренко наголошує на корисності й нагальності актуалізації питання щодо форм, методів і прийомів проведення ЗНО для студентів-іноземців, що «дозволяє викладачам уже зараз вносити певні корективи до роботи, переакцентовувати форми діяльності». Також доцентка говорить про важливість адаптації національного підручника, «активне використання якого дозволяє виявити позитивні і в чомусь, можливо, невдалі моменти».

Ольга Криницька, доцентка кафедри мовознавства ІФНМУ, додає, що проведена нарада була дуже продуктивною, тому що дала можливість викладачам розширити горизонти знань про сучасні інформаційні технології і їх застосування у навчальному процесі, тож окреслила шляхи для професійного росту і роботи в ногу з часом.

Вікторія Краснощок, завідувачка кафедри української та російської мови Донецького національного медичного університету (м. Кропивницький), висловлює бажання в майбутньому мати можливість брати участь не лише в таких засіданнях, а й співпрацювати кафедрами у написанні колективних праць. «Наша кафедра досить молода та знаходиться на стадії розвитку й удосконалення, тому з радістю візьмемо участь у будь-яких заходах. Дуже вдячна організаторам!» – коментує доцентка.

Олена Агіна, старша викладачка кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного університету, зазначає, що відеонарада була цікавою і змістовною. А Оксана Самолисова, викладачка кафедри української мови, основ психології та педагогіки Харківського національного медичного університету, додає: «Проведення подібних зустрічей необхідне у будь-якому форматі (дистанційному зокрема), оскільки опорна кафедра відмінно виконує покладені на її професорсько-викладацький склад функції, скеровуючи роботу однопрофільних кафедр медичних ЗВО в потрібне річище, координуючи роботу досвідчених фахівців у царині викладання української мови як іноземної та української мови за професійним спрямуванням».

Всеукраїнська дистанційна семінар-нарада, зініційована кафедрою мовознавства ІФНМУ, є черговим свідченням того, що університет гідно прийняв карантинний виклик і забезпечив результативне спілкування структурних підрозділів не тільки на внутрішньому рівні, а й у межах України. Викладачі кафедри вважають, що у близькому майбутньому досвід роботи з онлайн-ресурсами може суттєво вплинути як на форми й методи донесення інформації, необхідної для розвитку й становлення справжнього фахівця у сфері охорони здоров’я, так і на удосконалення та професійний ріст вчителя майбутнього медика. А наразі продовжуємо вчити і вчитися онлайн.

 

ua

virtualnii pac

educ

РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ:

karta

БІБЛІОТЕКА

Biblo ban

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "АРНІКА"

arnika