1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.05 (10 Голосів)

26.05.2020 року у режимі он-лайн на платформі Teams відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:

1. Про підготовку до акредитації магістрів зі спеціальностей «Стоматологія» і «Фармація», бакалаврів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія».

      Доповідачі: декани факультетів, гаранти освітніх програм, доц. Голод Н.Р.

2. Про підготовку до акредитації докторів філософії зі спеціальностей «Медицина» та «Стоматологія».

      Доповідач – в.о. начальника наукового відділу професор Дмитришин Т.М.

3. Затвердження робочих навчальних планів та графіку педагогічного процесу на 2020-2021 навчальний рік.

      Доповідач – начальник навчального відділу Іванців М.О.

4. Зміни до правил прийому на навчання до ІФНМУ у 2020 році.

      Доповідач – заступник відповідального секретаря доц. Сарапук І.В.

5. Різне.

5.1 Про досвід напрацювання документації, необхідної для підготовки до акредитації освітніх програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (впровадження в ІФНМУ програми курсу підвищення кваліфікації «Актуальні питання процедури акредитації освітніх програм»).

      Доповідач – завідувачка кафедри мовознавства Луцак С.М.

5.2 Рекомендації до друку:

- журналу «Art of medicine» № 2(14) квітень - червень 2020р. Головний редактор – професор Чурпій І.К.

- «Посібника з акредитації освітніх програм (процедура, суб’єкти, документація)». Упорядники: М.М. Рожко, Г.М. Ерстенюк, С.М. Луцак.

- навчально-методичного посібника «Виробнича лікарська практика з ортопедичної стоматології (щоденник)». Автори: Ожоган З.Р., Бульбук О.І., Мізюк Л.В.

- підручника «ENGLISH FOR MEDICAL STUDENTS». Автори: Венгринович Н.Р., Косило Н.В., Цебрук І.Ф., Богович О.М.

- підручника «PROFESSIONAL ENGLISH IN PHYSICAL AND OCCUPATIOJNAL THERAPY». Автори: Венгринович Н.Р., Венгринович А.А., Косило Н.В., Цебрук І.Ф., Богович О.М.

      Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

З підведенням підсумків у заключному слові виступила перша проректорка професор Ерстенюк Г.М. щодо своєчасного заповнення та подання навчально-звітньої документації на кафедрах та подання її у деканати факультетів. Наголосила щодо проведення на належному рівні державної атестації випускників ІФНМУ.

З підведенням підсумків у заключному слові виступив ректор Університету, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Рожко М.М. щодо:

      - невикористаних відпусток працівників ІФНМУ;

      - премії працівникам, які працюють з хворими на Covid-19;

      - початку будівництва будинку для працівників ІФНМУ.

 

 

ua

virtualnii pac

educ

РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ:

karta

БІБЛІОТЕКА

Biblo ban

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "АРНІКА"

arnika