1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.82 (11 Голосів)

27.10.2020 року у режимі онлайн на платформі Teams відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:

1. Про присвоєння вчених звань:

1.1 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі стоматології, к.мед.н. Боднарук Юлії Богданівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

1.2 Прнисвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства, к.мед.н. Готюр Оксані Іванівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 67 голосів, «Проти» - 1, «Недійсних бюлетенів» - немає.

1.3 Прнисвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі стоматології ННІПО Литвенець-Голутяк Уляні Євгенівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

1.4 Прнисвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі стоматології ННІПО Ярмошук Ірині Романівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

Лічильна комісія: Голова комісії – проф. Стецьків А.О.

Члени комісії: Татарин М.М.

Мединська Ю.В.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

2. Про обрання на вакантну посаду:

2.1 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри стоматології ННІПО Бульбук Олену Василівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.2 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Васкул Надію Василівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.3 Обрання на вакантну посаду завідувачки кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 ім. проф. Бережницького М.М. Вірстюк Наталію Григорівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.4 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри хірургічної стоматології Гайошко Олену Богданівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.5 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри неврології та нейрохірургії Герасимчук Вікторію Романівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.6 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Іванців Ольгу Романівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.7 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри акушерства і гінекології ННІПО Купчак Ірину Миколаївну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.8 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри акушерства і гінекології ім. проф. Ланового І.Д. Кусу Олену Михайлівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.9 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Маринчак Олександру Василівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.10 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри акушерства і гінекології ННІПО Матвійківа Назара Ігоровича.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.11 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри хірургії стоматологічного факультету Паська Андрія Ярославовича.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.12 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Пітулей Вікторію Вікторівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.13 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри організації та економіки фармації і технології ліків Свірську Софію Петрівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.14 Обрання на вакантну посаду завідувачки кафедри організації та економіки фармації і технології ліків Федоровську Мар’яну Іванівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

2.15 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри мовознавства Юрчак Галину Михайлівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 68 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

3. Результати внутрішнього аудиту навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії.

Доповідач: голова комісії з внутрішнього

аудиту професор Семенів Д.В.

4. Різне.

4.1 про громадське обговорення в режимі онлайн-трансляції роботи (р24) «Сучасні принципи діагностики та лікування метаболічних розладів, зумовлених ожирінням», представленої державною установою «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

4.2 про подання кандидатури претендента на здобуття державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні:

- кандидата фізико-математичних наук, асистента кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Мазуренко Юлії Степанівни. Назва проєкту «Створення високоефективних магнітокерованих наноструктур для медикобіологічних та екологічних застосувань», науковий керівник – д.біол.н., професор, завідувач кафедри медичної інформатики,медичної і біологічної фізики Мойсеєнко М.І.

4.3 про надання творчої відпустки:

- Деркач Галині Олегівні асистенту кафедри хімії фармацевтичного факультету для завершення виконання кандидатської дисертації терміном на 2 місяці з 02.11.2020 року по 02.01.2021року.

4.4 Рекомендації до друку:

- практичного посібника «Ректальний пролапс». Автори: Василюк С.М., Федорченко В.М., Осадець В.С., Гудивок В.І.

- підручника для студентів фармацевтичних факультетів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації «Перша долікарська допомога». Автори: Василюк С.М., Шевчук А.Г., Федорченко В.М., Гудивок В.І., Макарчук О.М., Василюк Н.В., Чурпій К.Л.

- навчального посібника «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» для студентів спеціальності «Медицина». Автори: Попович Ю.І., Кавин В.О., Федорак В.М., Мєсоєдова В.А., Іванців О.Р.

- навчально-методичного посібника для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету «Професійна культура фармацевта». Автор доцент Кузенко О.Й.

- навчально-методичного практикуму з поза аудиторної роботи для студентів фармацевтичного факультету «Лікарська рецептура». Автори: Шеремета Л.М., Вірстюк Н.Г., Струтинський Г.М., Боднарчук Ю.В., Бідочка О.І, Гайнюк М.Б., Мельник Р.І.

- методичні вказівки для самостійної підготовки і проведення практичних занять з фармакології для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання. Укладачі: Шеремета Л.М., Струтинський Г.М., Бідочка О.І, Гайнюк М.Б., Гудивок Я.С.

- навчально-методичного посібника англійською мовою «ALGORITHMS TO PRACTICAL – ORIENTED STATE EXAME IN THERAPEUTICAL DENTISTRY», - «АЛГОРИТМИ ДО ПРАКТИЧНО – ОРІЄНТОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ». За редакцією д.мед.н., професора Рожка М.М.

4.5 Про надання академічної відпустки:

- аспіранту кафедри хірургії №2 та кардіохірургії Омельчуку Назару Васильовичу терміном на 1 рік у зв’яку з сімейними обставинами.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

З підведенням підсумків у заключному слові виступив Ректор, заслужений діяч науки і техніки України, професор Рожко М.М.

Засідання Вченої ради проводилось в режимі oнлайн, на платформі Teams.

 

 
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
24
25
26
28
29
30

ua

virtualnii pac

educ

karta

Biblo ban

arnika