1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.86 (18 Голосів)

25.06.2021 року відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:  

 

 1. Підсумки Державної атестації випускників 2021 року.

Звіт Голови ЕК факультету підготовки іноземних громадян.                                    

                                                                              Доповідач: д.мед.н., професор Василюк С.М.

 1. Про висунення кандидата для обрання на вакантне місце член-кореспондента НАМН України:
  • за спеціальністю «Отоларингологія» д.мед.н., професора, зав. кафедри оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови та шиї Поповича В.І.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 63 голосів, «Проти» - 2, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • про підтримку кандидатури Заслуженого лікаря України, д.мед.н., професора, завідувача кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л.Шупика Бекетової Г.В. для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за спеціальністю «Педіатрія підліткового віку».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури Заслуженого лікаря України, д.мед.н., професора, завідувача кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Степаненко В.І. для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за спеціальністю «Дерматовенерологія».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури заслуженого діяча науки і техніки України, д.мед.н., професора Кресюна В.Й. для висунення на вакантну посаду дійсного члена НАМН України за спеціальністю «Фармакологія».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури завідувача кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, доктора медичних наук, професора Сергети Ігора Володимировича для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за спеціальністю  «Гігієна».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури проректора з наукової роботи Полтавського державного медичного університету, професора кафедри внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією, доктора медичних наук Кайдашева Ігора Петровича для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за спеціальністю  «Терапія» (відділення клінічної медицини).

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури ректора національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, д.мед.н., професора Кучина Юрія Леонідовича для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за спеціальністю  «Анестезіологія».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, член-кореспондента НАМН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.мед.н., професора Нетяженка Василя Захаровича для висунення на вакантну посаду дійсного члена (академіка) НАМН України зі спеціальності «Терапія» (відділення клінічної медицини).

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури професора кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпропетровського державного медичного університету, доктора медичних наук Святенко Тетяни Вікторівни для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за спеціальністю  «Дерматологія та венерологія».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури доктора медичних наук, професора кафедри фармакології і клінічної фармакології Мамчура Віталія Йосиповича для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за спеціальністю  «Фармакологія».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури доктора медичних наук, професора кафедри оториноларингології Березнюка Володимира Васильовича для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за спеціальністю  «Отоларингологія».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури заступника директора зперинатальної медицини, доктора медичних наук, професора ДУ «Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України» Знаменської Тетяни Костянтинівни для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за  спеціальністю  «Неонатальна реанімація та реабілітація».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури керівника Центру неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації, доктор медичних наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України» Слепова Олексія Костянтиновича для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за спеціальністю  «Неонатальна хірургія».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

 • про підтримку кандидатури директора державної установи «Інституту гастроентерології НАМН України», доктора медичних наук, професора Степанова Юрія Мироновича для висунення на вакантну посаду член-кореспондента НАМН України за  спеціальністю  «Гастроентерологія».

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 65  голосів; «Проти» - не було; «Утримались» - не було.

Доповідач: д.мед.н., професор Вакалюк І.П.

Лічильна комісія: Голова комісії – професор Міщук Василь Григорович.

                                  Члени комісії:    доцент Бульбук Олександр Іванович;

                                     Хомут Уляна Володимирівна.

 1. Різне.

3.1  рекомендації до друку:

 • навчального посібника для студентів VI курсу «Путівник з основ загальної практики-сімейної медицини». Автори: Гаврилюк Н.С., Міщук В.Г., Венгрович О.З.

3.2 про створення разових рад при ІФНМУ для проведення захисту     дисертації на здобуття ступеня доктора філософії :

 • здобувача кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового Перхулин Оксани Мирославівни. Тема «Профілактика невиношування вагітності, ускладненої істміко-цервікальною недостатністю, у жінок з ановуляторним непліддям»;
 • здобувача кафедри фармації Малюванчук Світлани Василівни. Тема «Фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка»;
 • аспіранта кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Булавінової К.О. Тема «Обгрунтування удосконаленої системи управління імунізацією населення»;
 • аспіранта кафедри стоматології ПО Олексин Христини Зеновіївни. Тема «Комплексний підхід до діагностики, лікування та профілактики оклюзій них порушень у пацієнтів з каріозними ураженнями зубів».
  • дозвіл на проведення попередньої експертизи наукової дисертаційної роботи:
 • аспіранта кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Альгзаві Іяд Алі Ібрахім. Тема «Клініко-патогенетичні закономірності перебігу та ефективності лікування гострого коронарного синдрому з урахуванням чинників ризику» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник д.мед.н., професора Вакалюк І.П.

 3.4 затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету:

 • кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М.Нейка. Тема «Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування методів медичної реабілітації курорту «Моршин» у лікуванні захворювань внутрішніх органів». Науковий керівник – д.мед.н., професор Чернюк Н.В. Відповідальні виконавці – д.мед.н., доцент Нестерак Р.В., к.мед.н., доцент Михалойко І.С. Термін виконання – 2021-2026 роки.
 • кафедра медицини катастроф та військової медицини. Тема «Стан адаптаційно-регуляторних ресурсів у студентів-медиків із проявами соматоформної вегетативної дисфункції: шляхи оптимізації їх медичного обслуговування». Науковий керівник – д.мед.н., професор Левченко В.А. Відповідальний виконавець – Максим’як М.В. Термін виконання – 2021-2026 роки.
 • кафедра гістології, цитології та ембріології. Тема «Морфо-функціональні зміни органів і систем організму під впливом протипухлинних препаратів та за умов їх корекції». Науковий керівник – д.мед.н., професор Геращенко С.Б. Відповідальний виконавець – професор Дельцова О.І.

Термін виконання – 2021-2026 роки.

Доповідач: Учений секретар,

 доцент Ган Р.З.

З підведенням підсумків у заключному слові виступив ректор Університету, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Рожко М.М.

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1
2
3
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ua

virtualnii pac

educ

karta

Biblo ban

arnika