31 жовтня 2019 року в бібліотеці Івано-Франківського національного медичного університету відбулося засідання обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ III - IV рівнів акредитації на тему: «Створення електронно-інформаційного середовища як наукової бази для інформаційного супроводу науково-дослідного та навчального процесів ІФНМУ».

З інформацією про роботу відділу виступила зав. інформаційно-бібліографічним відділом Якимович Г. М. В рамках об’єднання пройшов семінар-практикум «Предметний рубрикатор як невід’ємний елемент електронного каталогу бібліотеки», який провела головний  бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу Заровецька Л. М. Також в обговоренні семінару взяли участь фахівці з вузівських бібліотек (науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника).

На засідання секції з питань інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів відбувся семінар «Інформаційно-освітнє середовище університетської бібліотеки як засіб формування читацької культури студентів».

Процес підвищення читацької культури в студентів закладів вищої освіти передбачає виховання інтересу до читання як особливої духовної потреби, розвиток навичок орієнтації в інформаційному просторі, озброєння алгоритмом самостійного опрацьовування різноманітних джерел інформації.
Бібліограф І категорії бібліотеки ІФНМУ Панкевич Н. А. звернула увагу на те, що без формування інформаційної культури, без надання студентам знань про можливості нових інтегрованих інформаційно-пошукових систем, без висвітлення переваг, що дають такі системи, не буде досягнуто ні значної економії часу для користувачів, ні взагалі користі від придбання та використання таких систем.