ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

konferenciya-7
Категорія:
Календар
Дата
2021-09-30 15:00 - 16:30
Місце проведення
вул. Галицька 2, зал засідання Вченої ради

Доводимо до Вашого відома, що 30.09.2021 року о 15.00 відбудеться засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету за адресою вул. Галицька 2, зал засідання Вченої ради.

Всі члени Вченої ради повинні дотримуватись вимог: наявність чинного COVID-сертифікату («жовтий» або «зелений») або чинного негативного результату ПЛР/експрес-тесту (діє 72 години) або довідка про одужання від COVID-19 (діє 180 днів).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1 Про присвоєння вчених звань:

1.1 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі урології Вінтонів Оксані Романівні.

1.2 Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового Воробію Володимиру Дмитровичу.

1.3 Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології Грижаку Ігорю Гнатовичу.

1.4 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Мельник Світлані Володимирівні.

1.5 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі хірургії стоматологічного факультету Пасько Андрію Ярославовичу.

1.6 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії Старченко Галині Юріївні.

1.7 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі медичної біології та медичної генетики Стасюк Марії Василівні.

1.8 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі фізіології Шаламай Уляні Петрівні.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

2 Обрання на вакантну посаду:

2.1 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Белегай Роксолани Ігорівни.

2.2 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти Гавриша Тараса Юрійовича.

2.3 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри стоматології післядипломної освіти Дівнич Тетяни Ярославівни.

2.4 Обрання на вакантну посаду професора кафедри анатомії людини Жураківської Оксани Ярославівни.

2.5 Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри біології і медичної генетики Ковальчук Лариси Євгенівни.

2.6 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри дитячої стоматології Костюк Ірини Романівни.

2.7 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри анатомії людини Міськіва Василя Андрійовича.

2.8 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри акушерства та гінекології Нейко Ольги Василівни.

2.9 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри хірургічної стоматології Пермінова Олександра Борисовича.

2.10 Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Поповича Юрія Іларіоновича.

2.11 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Римарчук Маріяни Іванівни.

2.12 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Семковича Михайла Ярославовича.

2.13 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри загальної хірургії Симчича Антона Володимировича.

2.14 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії Сологуб Вероніки Анатоліївни.

2.15 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри радіології та радіаційної медицини Царук Олександри Ярославівни.

2.16 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології Юрчишин Оксани Іванівни.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

3 Про підготовку корпусів Університету до опалювального сезону та забезпечення житлово-побутових умов студентів та навчальної бази ІФНМУ.

Доповідачі: голова комісії з внутрішнього аудиту

професор Яцишин Р.І. та

помічник ректора Типусяк Т.М.

4 Різне

4.1 рекомендації до друку:

- Монографії «Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти». За загальною редакцією д.філол.н., проф., академіка АН Вищої школи України, заслуженого діяча науки і техніки Качкана В.А.

- журналу «Art of medicine» № 3(19) липень-вересень 2021р. Головний редактор – професор Чурпій І.К.

- навчального посібника «Алгоритми надання невідкладної допомоги при критичних станах». Автори: Тітов І.І., Гриб В.А., Семкович М.Я., Скрипник Н.В., Білас О.Ю.

- навчального посібника «Основи токсикології надзвичайних ситуацій». Автори: Тітов І.І., Паращук Л.Д., Анохіна С.Л., Білас О.Ю.

- навчального посібника «Шкали для стану важкохворого пацієнта та визначення потреби у паліативній допомозі». Автори: Андріїшин Л.О., Децик О.З., Федоров С.В., Горбаль А.

- методичних вказівок до практичних занять з медичного права для студентів спеціальності 222 «Медицина». Укладачі: Сорока О.Я., Федосенко Н.В., Хомут У.В.

- методичних вказівок до практичних занять з медичного права для студентів спеціальності 228 «Педіатрія». Укладачі: Сорока О.Я., Федосенко Н.В., Хомут У.В.

- методичних вказівок до практичних занять з медичного права для студентів спеціальності 221 «Стоматологія». Укладачі: Сорока О.Я., Федосенко Н.В., Хомут У.В.

4.2 про подовження терміну виконання НДР з ініціативно-пошукової діяльності Університету:

- кафедри фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб (керівник – д.мед.н., професор, завідувач кафедри Островський М.М.) на тему «Підвищення ефективності лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та ендогенних факторів на підставі вивчення їх патогенетичних ланок розвитку, прогресування та обгрунтування фармакологічної корекції» до жовтня 2022 року у зв’язку із виконанням дисертаційного дослідження.

4.3 про створення ради при ІФНМУ для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії:

- здобувача кафедри фармації Малюванчук Світлани Василівни. Тема дисертації «Фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка»;

- апірантки кафедри ендокринології Рибчак Лілії Володимирівни. Тема дисертації «Оптимізація діагностики та лікування вузлового зоба в умовах йодного дефіциту»;

- асистента кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права, здобувача третього (освітньо-наукового) рівня в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» Запорізького державного медичного Університету Кремсарь Ірини Миколаївни. Тема дисертації «Медико-соціальне обґрунтування ресурсного забезпечення первинної медико-санітарної допомоги для профілактики хвороб системи кровообігу»;

- аспіранта кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Альгзаві Іяд Алі Ібрахім. Тема дисертації «Клініко-патогенетичні закономірності лікування гострого коронарного синдрому з урахуванням чинників ризику»;

- аспіранта кафедри неврології та нейрохірургії Ува-Агбонікхен Іріах Фестус. Тема дисертації «Особливості когнітивних функцій хворих з порушенням моторики руки після перенесеного ішемічного інсульту та їх корекція».

4.4 дозвіл на проведення попередньої експертизи наукової дисертаційної роботи:

- аспіранта кафедри фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб Корж Надії Володимирівни на тему: «Оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхіальної обструкції у поєднанні з надмірною

масою тіла з урахуванням основних патогенетичних шляхів прогресування» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник д.мед.н., професор Островський М.М.;

- здобувача кафедри фізіології Гуранича Сергія Петровича на тему: «Структурно-метаболічні особливості тканин пародонта інтактних щурів та за умов експериментальної інсулінорезистентності у поєднанні з йододефіцитом» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник д.мед.н., професор Воронич-Семченко Н.М.

- асистента кафедри фізіології Заяць Ольги Василівни на тему: «Співвідношення показників оксидативних процесів, системи L-аргінін/аргінази, газових медіаторів (нітроген оксиду і гідроген сульфіду) ротової рідини та тиреоїдного і стоматологічного статусу дітей із латентним залізодефіцитом» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник д.мед.н., професор Воронич-Семченко Н.М.

4.5 затвердження тем докторських дисертацій, призначення наукового консультанта:

- Геник Софія Ігорівна – доцент кафедри неврології та нейрохірургії. Тема дисертації «Характеристика феному нейродегенеративних захворювань, прогностичне значення та превентивно-терапевтична корекція». Науковий консультант – д.мед.н., проф. Гриб В.А. Термін виконання – 2021-2026 роки.

- Матвійків Тарас Ігорович – докторант кафедри терапевтичної стоматології. Тема дисертації «Аналіз етіологічних та клініко-патогенетичних особливостей перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у хворих з захворювання легень, спричиненими корона вірусною інфекцією СOVID-19 та які перебувають на реабілітації». Науковий консультант – член-кореспондент НАМН Україги, д.мед.н., проф. Рожко М.М.

- Семкович Ярослав Васильович – доцент кафедри дитячих хвороб післядипломної освітиї. Тема дисертації «Регіонарна аналгезія для пери операційного знеболення дітей при операціях на черевній стінці». Науковий консультант – д.мед.н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова Дмитрієв Д.В. Термін виконання – 2021-2026 роки.

4.6 прикріплення до кафедр Університету здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, затвердження тем дисертацій, призначення наукових керівників:

- Тиліщак Зоряна Романівна – асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. Прикріпити до кафедри інфекційних хвороб та епідеміології для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою з 2021 р. по 2026 р. Тема дисертації «Клініко-патогенетичні особливості перебігу корона вірусної хвороби (СOVID-19) у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та оптимізація лікування». Науковий керівник – д.мед.н., проф. Пришляк О.Я. Термін виконання – 2021-2026 роки.

- Чередарчук Андрій Романович – асистент кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти. Прикріпити до кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою з 2021 р. по 2026 р. Тема дисертації «Стан

репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку при неспроможності м’язів тазового дна: діагностика та профілактика». Науковий керівник – д.мед.н., проф. Макарчук О.М. Термін виконання – 2021-2026 роки.

- Солтисік Леся Миколаївна – асистент кафедри медицини катастроф та військової медицини. Прикріпити до кафедри медицини катастроф та військової медицини для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою з 2021 р. по 2026 р. Тема дисертації «Клініко-патогенетичні закономірності нейрогормональної регуляції кардіоваскулярної системи у студенток молодших курсів з ідіоматичною артеріальною гіпертензією». Науковий керівник – д.мед.н., проф. Левченко В.А. Термін виконання – 2021-2026 роки.

- Максим’як Мар’яна Вікторівна - асистент кафедри медицини катастроф та військової медицини. Прикріпити до кафедри медицини катастроф та військової медицини для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою з 2021 р. по 2026 р. Тема дисертації «Стан нейрогуморального і метаболічного забезпечення довготривалої адаптації кардіореспіраторної системи в іноземних та українських студентів з проявами соматоформної дисфункції». Науковий керівник – д.мед.н., проф. Левченко В.А. Термін виконання – 2021-2026 роки.

- Бурба Оксана Сергіївна – асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини). Прикріпити до кафедри загальної практики (сімейної медицини) для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою з 2021 р. по 2026 р. Тема дисертації «Особливості клінічного перебігу, окремі патогенетичні механізми розвитку постковідного ураження кишечника, обґрунтування методів лікування». Науковий керівник – д.мед.н., проф. Міщук В.Г. Термін виконання – 2021-2026 роки.

Доповідач: Учений секретар,

доцент Ган Р.З.

 
 

Всі дати

  • 2021-09-30 15:00 - 16:30

Під управлінням iCagenda

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
25
26
27
29
30
31

ua

virtualnii pac

osvitnii hab

guide

karta

Biblo ban

arnika zyma