ОГОЛОШЕННЯ, ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТЕПЕНЯ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ.

ogoloshennia
Категорія:
Календар
Дата
2022-01-31 14:00
Місце проведення
на платформі Teams

ОГОЛОШЕННЯ!

 

31.01.2022 р. о 14.00 год. на платформі Teams в Івано-Франківському національному університеті для викладачів і здобувачів наукового ступеня доктор філософії галузі знань 22 "Охорона здоров’я" спеціальностей 228 "Педіатрія" та 226 "Фармація, промислова фармація" відбудеться

зустріч з фахівцями Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (професором Громовиком Б.П.) та Івано-Франківського національного медичного університету (професоркою Жураківською О.Я.), гарантами програм ОНП «ПЕДІАТРІЯ» (професоркою Синоверською О.Б.) та
ОНП «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» (професором Грициком А.Р.).

 

Завідувач кафедри організації та економіки фармації

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.фарм.н., професор Богдан Громовик

Доповідь: Концепція «Фармацевт 10 зірок»

 

Професорка кафедри анатомії

Івано-Франківського національного медичного університету, д.мед.н., професорка Оксана Жураківська

Доповідь: Академічна доброчесність в системі підготовки докторів філософії

 

Гарант ОНП «Педіатрія»,

завідувачка кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, д.мед.н., професорка Ольга Синоверська

Доповідь: Про Порядок присудження ступеня доктора філософії: що нас очікує?

 

Гарант ОНП «Фармація, промислова фармація»

завідувач кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії, д.фарм.н., професор Андрій Грицик

Доповідь: Неформальна освіта при підготовці докторів філософії

 
 

Всі дати

  • 2022-01-31 14:00

Під управлінням iCagenda

ua

virtualnii pac

osvitnii hab

educ

karta

Biblo ban

arnika