АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА

 

- Питання  вступних іспитів у аспірантуру 

- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

- Правила прийому в Аспірантуру та Докторантуру

- План прийому аспірантів та докторантів до закладів вищої та післядипломної освіти, науково-дослідних установ МОЗ України у 2019 році

- Перелік документів на планування НДР

- Наукова комісія

- Методичка з первинної документації

- Комісія з питань біоетики

- Докторантура - Аспірантура 

- Освітньо-наукова Програма медицина 

- Освітньо-наукова Програма стоматологія

- Освітньо-наукова Програма фармація

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Медицина"

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Стоматологія"

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Фармація"

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Медицина" (Графік)

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Стоматологія" (Графік)

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Фармація" (Графік)


- Розклад занять аспірантів (заочна форма навчання) 1 курс 1 семестр

- Розклад занять аспірантів (заочна форма навчання) 2 курс 1 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів  2 курс 2 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів  3 курс 2 семестр