АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА

Інформація про освітньо-наукові програми

2023

2022

2021

Фармацiя, промислова фармація

- Звіт за результатами громадського обговорення оновлення ОНП Фармація, промислова фармація редакція 2021-01

- ОНП Фармацiя, промислова фармація, редакція 2021-01

- Проeкт ОНП Фармація спеціальності 226 Фармацiя промислова фармацiя 2021

- Рецензія А.О. Бітнер (Струмінська) на освітньо-наукову програму Фармація, промислова фармація підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія Б.П. Громовика на освітньо-наукову програму Фармація, промислова фармація підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія П.А. Колісника на освітньо-наукову програму Фармація, промислова фармація підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія С.А. Дуда на освітньо-наукову програму Фармація, промислова фармація підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія С.В. Сур на освітньо-наукову програму Фармація, промислова фармація підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

АРХІВ

2020

Медицина

- Проєкт освітньо-наукової програми Медицина

- Освітньо-наукова програма «Медицина»

- Відомості про самооцінювання ОНП Медицина

- Звіт за результатами громадського обговорення ОНП Медицина (PDF)

- Рецензія В.М. Якимчук на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія Л.С. Бабінець на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія О.М. Файнлейб на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія П.М. Фочук на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія В.К. Тащук на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія О.В. Колеснікова на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

Стоматологія

- Проєкт освітньо-наукової програми Стоматологія

- Освітньо-наукова програма «Стоматологія»

- Відомості про самооцінювання освітньої програми

- Звіт за результатами громадського обговорення ОНП Стоматологія (PDF)

- Рецензія О.І. Грищук на освітньо-наукову програму «Стоматологія» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія В.М. Дворник на освітньо-наукову програму «Стоматологія» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія В.Я. Скиба на освітньо-наукову програму «Стоматологія» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія М.М. Багрій на освітньо-наукову програму "Стоматологія підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

2019

- ОНП 2019 Медицина

- Освітньо-наукова програма "Стоматологія"

2016

- Освітньо-наукова Програма медицина 

- Освітньо-наукова Програма стоматологія

- Освітньо-наукова Програма фармація

Нормативні документи, що забезпечують навчання на ОНП

- Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у ІФНМУ  

- ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії та скасуваннярішення разової спеціалізованої вченої радизакладу вищої освіти, наукової установипро присудження ступеня доктора філософії

- Порядок проведення педагогічної практики для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти в ІФНМУ

- Звіт про проходження педагогічної практики

- ПОЛОЖЕННЯ про відділ аспірантури та докторантури Івано-Франківського національного медичного університету

- Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Івано-Франківському національному медичному університеті 

- Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІФНМУ поза аспірантурою

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів доктора філософії та доктора наук

- Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

- Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

- Положення про ведення первинної документації наукових досліджень

- Ліцензія 2019

- Ліцензія 2016

Вступ в аспірантуру, докторантуру
Зустріч з гарантом
Навчальні плани, розклади

- розклад для аспірантів та здобувачів за ОНП медицина 2 курс 2 семестр

- розклад для аспірантів та здобувачів за ОНП стоматологія 2 курс, 2 семестр

- розклад для аспірантів та здобувачів за ОНП стоматологія, педіатрія, медицина 1 курс, 2 семестр

- розклад для аспірантів та здобувачів за ОНП фармація, промислова фармація 1 курс, 2 семестр

- розклад для здобувачів та аспірантів за ОНП фармація, промислова фармація 2 курс, 2 семестр

 

- розклад для заочних аспірантів за ОНП медицина 1 к, 1 сем.2022

- розклад для заочних аспірантів за ОНП медицина 2 к., 3 сем.2022

- розклад занять для заочних аспірантів за ОНП фармація, промислова фармація 2 к., 3 сем. 2022

 

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП медицина 2 курс, 3 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП медицина, стоматологія, педіатрія 1 курс, 1 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП стоматологія 2 курс, 3 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП фармація, промислова фармація 1 курс, 1 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП фармація, промислова фармація 2 курс, 3 семестр

 

- Навчальний план за ОНП медицина 2022 рік(очна, заочна форма)

- Навчальний план за ОНП педіатрія 2022 рік очна форма

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2022 рік очна форма

- Навчальний план за ОНП фармація, промислова фармація 2022 рік очна і заочна форма

 

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2021 рік

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2020 рік

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2019 рік

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2016 рік

- Навчальний план за ОНП ПЕДІАТРІЯ 2021 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2021 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2020 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2019 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2016 рік

- НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗА ОНП ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

 

- НП 2021 МЕДИЦИНА заочна форма навчання

- НП 2021 ФАРМАЦІЯ заочна форма навчання

- Навчальний план за ОНП фармація, промислова фармація 2020 рік

Силабуси

Силабуси ОНП "Стоматологія"

- ОК1 Філософія науки

- ОК2 Академічна доброчесність

- ОК3 Методологія проведення наукових досліджень

- ОК4 Педагогіка і викладацька практика

- ОК5 Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

- ОК6 Курс англійської мови наукового спілкування

- ОК7 Клінічна епідеміологія та доказова медицина для наукового дослідження в стоматології

- ОК8 Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології

- ОК9 Медична статистика

- ОК10 Біоетика

- ВК1 Риторика та академічне письмо

- ВК2 Медико-правові студії

- ВК3 Менеджмент в стоматології

- ВК4 Військова медицина

- ВК5  Психологічні аспекти в роботі науковця та лікаря

- ВК6 Формування цифрових компетентностей у науковців

- ВК7 Інноваційні методи діагностики та лікування в стоматології

- ВК8 Клінічне та лабораторне матеріалознавство сучасної стоматології

- ВК9 Новітні погляди до розуміння будови та функцій організму людини в стоматології

- ВК 10 Комплексне дослідження морфологічних, функціональних та клінічних особливостей тканин протезного ложа при ортопедичному лікуванні стоматологічної патології

Силабуси ОНП "Медицина"

- ОК1 Філософія науки

- ОК2 Академічна доброчесність

- ОК3 Методологія проведення наукових досліджень

- ОК4 Педагогіка та викладацька практика

- ОК5 Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

- ОК6 Курс англійської мови наукового спілкування

- ОК7 Клінічна епідеміологія та доказова медицина

- ОК8 Теоретичні та практичні проблеми в сучасній медицині

- ОК9 Медична статистика

- ОК10 Біоетика

- ВК1 Риторика та академічне письмо

- ВК2 Медико-правові студії

- ВК3 Менеджмент в медицині

- ВК4 Військова медицина

- ВК5 Сучасні науково-практичні аспекти акушерства та гінекології

- ВК6 Сучасні науково-практичні аспекти внутрішньої медицини

- ВК7 Новітні аспекти кардіології

- ВК8 Актуальні питання фтизіатрії і пульмонології

- ВК9 Сучасні лікувально-діагностичні технології в гастроентерології

- ВК10 Сучасні технології в хірургії

- ВК11 Сучасні погляди на діагностику та лікування в травматології та ортопедії

- ВК12 Лабораторна та функціональна діагностика в практичній медицині і наукових дослідженнях

- ВК13 Сучасні аспекти ендокринної патології

- ВК14 Вибрані питання інфекційних хвороб

- ВК15 Роль методів  променевої діагностики в сучасній медицині

- ВК16 Сучасні методи діагностики і лікування захворювань нервової системи

- ВК17 Сучасні науково-практичні аспекти урології

- ВК18 Новітні лікувально-діагностичні аспекти отоларингології

- ВК19 Новітні технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань

- ВК20 Сучасні питання анестезіології та інтенсивної терапії

- ВК21 Хвороби шкіри в загальній медичній практиці

- ВК22  Актуальні питання психіатрії у сучасній медицині

- ВК23 Громадське здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах

- ВК24 Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині

- ВК25 Новітні погляди до розуміння фізіологічних аспектів коморбідності

- ВК26 Сучасні наукові дослідження з актуальних питань патологічної анатомії

- ВК27 Роль порушень метаболічних процесів в сучасній медицині

- ВК28 Гістологія. Цитологія. Ембріологія

- ВК29  Клінічна мікробіологія

- ВК30 Патофізіологічні основи захворювань внутрішніх органів

- ВК31 Сучасні методи дослідження в анатомії людини

- ВК32 Сучасні аспекти клінічної анатомії

- ВК33 Сучасні аспекти судової медицини та судовомедичної експертизи

Силабуси ОНП "Фармація, промислова фармація"

- ВК 1 Риторика та академічне письмо

- ВК 1 ЗФ. Риторика та академічне письмо

- ВК 2 Розробка методик контролю якості АФІ та лікарських засобів

- ВК 2 ЗФ. Розробка методик контролю якості АФІ та лікарських засобів

- ВК 3 ЗФ. Сучасна фармацевтична розробка

- ВК 3 Сучасна фармацевтична розробка

- BK 4 Наукові розробки фітозасобів

- BK 4 ЗФ. Наукові розробки фітозасобів

- BK 5 ЗФ. Менеджмент у фармації

- BK 5 Менеджмент у фармації

- BK 6 ЗФ. Сучасні науково-практичні аспекти в фармакогнозії

- BK 6 Сучасні науково-практичні аспекти в фармакогнозії

- BK 7 ЗФ. Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії

- BK 7 Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії

- BK 8 ЗФ. Сучасні науково-практичні аспекти в фармацевтичних технологіях

- BK 8 Сучасні науково-практичні аспекти в фармацевтичних технологіях

ВК 9 Індивідуальна програма за тематикою наукового дослідження

- ОК 1 ЗФ. Філософія науки

- ОК 1 Філософія науки

- ОК 2 Академічна доброчесність

- ОК 2 ЗФ. Академічна доброчесність

- ОК 3 ЗФ. Методологія проведення наукових досліджень

- ОК 3 Методологія проведення наукових досліджень

- ОК 4 ЗФ. Основи педагогіки вищої школи

- ОК 4 Основи педагогіки вищої школи

- ОК 5 ЗФ. Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

- ОК 5 Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

- ОК 6 ЗФ. Курс англійської мови наукового спілкування

- ОК 6 Курс англійської мови наукового спілкування

- ОK 8 ЗФ. Теоретичні та практичні проблеми сучасної фармації

- ОK 8 Теоретичні та практичні проблеми сучасної фармації

- ОК 7 ЗФ Принципи доказової медицини у фармацii

- ОК 7 Принципи доказової медицини у фармацii

- ОК 7 ЗФ. Принципи доказової медицини для наукових досліджень у фармації

- ОК 7 Принципи доказової медицини для наукових досліджень у фармації

- ОК 9 ЗФ. Медична статистика

- ОК 9 Медична статистика

- ОК 10 Біоетика

- ОК 10 ЗФ. Біоетика

- ОК 11 ЗФ. Викладацька практика

- ОК 11 Викладацька практика

Силабуси ОНП «Педіатрія»

Каталог вибіркових дисциплін для здобувачів та аспірантів
Вибіркові дисципліни

Вибіркові компоненти ОНП Стоматологія

Вибіркові компоненти ОНП Медицина

- ВК 1 Риторитка та академічне письмо

- ВК 3 Менеджмент в медицині

- ВК 5 Сучасні науково-практичні аспекти акушерства і гінекології

- ВК 6 Сучасні науково-практичні аспекти внутрішньої медицини

- ВК 8 Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології

ВК 9 Сучасні лікувально-діагностичні технології в гастроентерології

- ВК 10 Сучасні технології в хірургії

- ВК 12 Лабораторна та функціональна діагностика в практичній медицині і наукових дослідженнях

- ВК 13 Сучасні аспекти ендокринної патології

- ВК 14 Вибрані питання інфекційних хвороб

- ВК 16 Сучасні методи діагностики і лікування захворювань нервової системи

- BK 17 Сучасні науково-практичні аспекти в урології

- ВК 18 Новітні лікувально-діагностичні аспекти отоларингології

- ВК 19 Новітні технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань

- ВК 21 Хвороби шкіри в заг мед практиці

- ВК 23 Громадське здоров'я в сучасних соціально-економічних умовах

- ВК 24 Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині

- ВК 25 Новітні погляди до розуміння фізіологічних аспектів коморбідності

- ВК 26 Сучасні наукові дослідження з актуальних питань патологічної анатомії

- ВК 28 Гістологія, цитологія, ембріологія

- ВК 30 Патофізіологічні основи захворювань внутрішніх органів

- ВК 31 Сучасні методи дослідження в анатомії людини

- ВК 32 Сучасні аспекти клінічної анатомії

- ВК 34 Метаболічні порушення в експериментальних тварин

 

Вибіркові компоненти ОНП "Фармація, промислова фармація"

Вибіркові компоненти ОНП «Педіатрія»

Викладачі на ОНП
Презентації наукових досліджень на здобуття ступеня доктора філософії

Пелехан Богдан Любомирович

Публічна презентація Пелехана Богдана Любомировича На тему: «Обґрунтування вибору ортопедичної конструкції з опорою на імплантати у хворих з повною відсутністю зубів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 26 січня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Бондарєва Олена Олександрівна

Публічна презентація Бондарєвої Олени Олександрівни На тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого коронарного синдрому на тлі цукрового діабету 2 типу: оптимізація прогнозмодифікуючої терапії» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 30 січня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Бігун Руслана Василівна

Публічна презентація Бігун Руслани Василівни на тему: «Оптимізація тактики ведення та лікування жінок з ендометріозом яєчників, поєднаним із запальними процесами органів малого тазу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 28 листопада 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Гірна Галина Анатоліївна

Публічна презентація Гірної Галини Анатоліївни на тему: «Імунокорекція ускладнень спеціальних методів лікування хворих на рак ротової порожнини і ротоглотки» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 25 листопада 2022 року о 14:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Ступницький Ілля-Олесь

Публічна презентація Ступницького Іллі-Олеся на тему: «Клініко-експериментальне обгрунтування вибору ортопедичних конструкцій в залежності від стану тканин протезного ложа» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 20 жовтня 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Редушко Юрій

Публічна презентація Редушка Юрія на тему: «Клініко-лабораторне обгрунтування вибору фіксувального крему у пацієнтів з повною відсутністю зубів залежно від стану слизової оболонки протезного ложа» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 24 жовтня 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Стасів Ірина Дмитрівна

Публічна презентація Стасів Ірини на тему: «Діагностична значимість мультипараметричного ультразвукового дослідження у виявленні та диференціальній діагностиці обємних утворень яєчників» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 10 жовтня 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Тодорів Тетяна Володимирівна

Публічна презентація Тодорів Тетяни Володимирівни на тему: «Механізми впливу високовуглеводної та високожирової дієт за умов йододефіциту на структурно-метаболічні та функціональні особливості міокарда в експерименті» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 26 вересня 2022 року о 13:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Оріщак Ірина Костянтинівна

Публічна презентація Оріщак Ірини Костянтинівни на тему: «Репродуктивне здоров`я у жінок із гіперпластичними процесами ендометрію: профілактика та корекція порушень» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 26 вересня 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Дорофєєва Уляна Сергіївна

Публічна презентація Дорофєєвої Уляни Сергіївни на тему: «Оптимізація підходів підготовки пацієнток пізнього репродуктивного віку з метою отримання якісних зрілих ооцитів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 21 вересня 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Гнатойко Ксенія Володимирівна

Публічна презентація Гнатойко Ксенії Володимирівни на тему: «Фармакогностичне дослідження видів роду Миколайчики» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, відбудеться 29 серпня 2022 року о 13:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Відкрита презентація

Нестеренко Ірина Романівна

Публічна презентація Нестеренко Ірини Романівни на тему: «Особливості виявлення, діагностики та лікування синдрому «лускунчика» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 25 травня 2022 року о 14.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

- Відкрита презентація

Парахоняк Ростислав Любомирович

Публічна презентація Парахоняка Ростислава Любомировича на тему: «Застосування аргону для пневмоперитонеуму при лапароскопічних операціях» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 26 травня 2022 року о 14.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

- Відкрита презентація

Аль Харірі Махмуда Жумаа

Публічна презентація Аль Харірі Махмуда Жумаа на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування методики відкладеного призначення антибіотиків з використанням полівалентного бактеріофага у пацієнтів із гострим риносинуситом»на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 19 квітня 2022 року о 14.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Покликання на Teams

Гулій Дана Яківна

Публічна презентація Гулій Дани Яківни на тему: «Зниження перинатальних втрат шляхом оптимізації ведення вагітності у жінок з доброякісними пухлинами яєчників» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 18 березня 2022 року о 14.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Покликання на Teams

Комісія з питань етики ІФНМУ
Документи ЗВО, що містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності
Зразки документів для здобувачів на ОНП
Наукова бібліотека
Анкетування

- Результати анкетування здобувачів ОНП Фармація, промислова фармація за 2022 р.

- Результати анкетування здобувачів ОНП Педіатрія січень 2022

- Результати анкетування здобувачів ОНП Фармація, промислова фармація за 2021 р.

- Результати анкетування НПП, що викладають на ОНП Фармація, промислова фармація 2021 р.

- Результати анкетування здобувачів ОНП «Педіатрія» за 2021р.

- Результати анкетування НПП ОНП «Педіатрія» за 2021р.

- Результати анкетування НПП, що викладають на ОНП Медицина 2021 рік

- Результати анкетування здобувачів ОНП Медицина 2021 рік

- Анкета для здобувачів ОНП

- Анкетування для науково-педагогічних працівників, що викладають на ОНП

- Результати анкетування здобувачів ОНП Стоматологія 2021

- Результати анкетування НПП, що викладають на ОНП Стоматологія 2021

- Результати анкетування щодо моніторингу якості навчання на ОНП «Медицина» та «Стоматологія» 2020

Поради психолога
Контакти та зв'язок

Адреса:  м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2, Головний корпус, кім. Відділ аспірантури та докторантури

Номер(и) телефону: (034) 253-79-84

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Веб-сайт: https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura

Час прийому:

        Понеділок 15.00 – 17.00

        Вівторок 15.00 – 17.00

        Середа 15.00 – 17.00

        Четвер 15.00 – 17.00

        П'ятниця 09.0 – 13.00