НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

Нормативні документи
Галузеві стандарти якості освіти
Освітньо-професійні програми вищої освіти
Накази ректора

- Наказ № 1040 -д Про організацію освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік

- Про затвердження Графіка іспитів 2022

- Про створення Центральної методради і предметних комісій 2021-22

- Про створення Комісій з моніторингу якості лекцій та практичних занять

 

-  Наказ №776-д від 03.06.2021р. Про призначення гарантів та членів проєктних груп освітніх програм

- Наказ №794-д Про проведення акредитаційної експертизи

- Наказ №762-д Про введення в дію нової редакції "Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ІФНМУ"

- Наказ №595-д Про призначення гарантів освітніх програм

- Наказ №281-д Про призначення членів проєктних груп освітньо-наукових та освітньо-професійних програм

- Наказ №327-д від 15.03.2021р. Про організацію та порядок проведення атестації випускників у 2020-2021н.р

- Наказ №525-д від 15.04.2021р. Про зміни до наказу №501-д від 12.04.2021р.

- Наказ №501-д від 12.04.2021р. Про зміни в організації освітнього процесу в Університеті у весняному семестрі у 2020-2021н.р.

- Наказ №412-д "Про зміни  до наказу №334-д про проведення акредитаційної експертизи"

- Про проведення акредитаційної еспертизи

- Наказ № 390-д від 23.03.2021р. Про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2020-2021 навчального року та зміни до графіку освітнього процесу

- Наказ №347-д Щодо організації освітнього процесу у весняному семестрі 2020-2021 навчального року для студентів 6 курсу Юк групи медичного факультету, прийнятих для проходження повторного навчання

- Наказ №232-д Про зміни до наказу №205-д про проведення акредитаційної експертизи

- Наказ № 205-д Про проведення акредитаційної експертизи

- Наказ №148-д Про організацію Підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2020-2021 н.р. для студентів заочної форми навчання

- Наказ №126-д Щодо організації освітнього процесу у весняному семестрі 2020-2021 н.р. для студентів 3-іх курсів медичного та стоматологічного факультетів, прийнятих для проходження повторного навчання на освітніх програмах

- Наказ № 82-д від 26.01.2021р. "Про зміни в організації освітнього процесу в університеті у весняному семестрі 2020-2021н.р.

- Наказ  "Про видачу документа про освіту з відзнакою в 2020-2021 навчальному році

- Наказ "Про проведення Державної атестації випускників фармацевтичного факультету у 2020-2021 навчальному році та введення в дію Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу в ІФНМУ"

- Наказ №1349-д  Про організацію підсумкового контролю знань студентів в осінньому семестрі 2020-2021 навчальному році .

- Наказ № 1366-д Про зміни в організації освітнього процесу в Університеті

- Наказ №1309-д Про проведення акредитаційної експертизи в Університеті

- Наказ № 1280-д "Про продовження дистанційного навчання та організацію роботи працівників Університету"

- НАКАЗ № 810-д про організацію освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік

- НАКАЗ № 844-д про створення Центральної методичної ради та методичних (предметних) комісій на 2020-2021 навчальний рік

- НАКАЗ № 916-д про створення Комісій з внутрішнього аудиту проведення лекцій та практичних занять 

- НАКАЗ № 858-д про експлуатацію мультимедійної та комп’ютерної техніки у 2020-2021 н.р

- Наказ ректора 767-д "Про підготовку та проведення освітнього процесу в ІФНМУ за умов адаптивного карантину в 2020-2021 н.р." від 14.08. 2020р

- Наказ про зміни в організації освітнього процесу та завершення 2019/2020 навчального року

- Наказ № 435 про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2019-2020 навчального року

- Наказ 434-д про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників у 2019-2020 навчальному році.

- Наказ про введення в дію «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ІФНМУ»

- Наказ про проведення акредитаційної експертизи

- Наказ про організацію Підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2019/2020 н.р. для студентів заочної форми навчання

- НАКАЗ № 1031-д про підготовку акредитаційних справ та проведення акредитації спеціальностей та освітніх програм в Університеті 

- Про створення Центральної методичної ради та методичних (предметних) комісій на 2019-2020 навчальний рік

- Наказ про створення Комісій з моніторингу якості лекцій та практичних занять

- Наказ про видачу документа про освіту з відзнакою в 2019-2020 навчальному році

- Наказ про організацію освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік

- Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та мало мобільним групам населення в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Наказ про підготовку до ліцензування та акредитацій спеціальностей в Університеті

- Про внесення змін до наказу ІФНМУ від І 4.02.2017р. № 147-д «Про створення органів управління та сил цивільного захисту університету на 2017 навчальний рік».

Про відповідальних за організацію роботи НПЦ та навчально-методичну роботу з окремих дисциплін на кафедрах університету

Наказ про надання платної послуги

Про створення конкурсної комісії

Наказ МОН №13 від 14.01.2016 року "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"(новий наказ)

Наказ 407-д від 14.04.2016 року "Про проведення науково-методичної конференції з міжнародною участю «Досвід впровадження Європейської кредитно-трансферної  системи у вищих навчальних закладах Прикарпаття  III-IV рівнів акредитації»"

- Наказ 1161-д  від 21.11.2017 р. "Про організацію підготовки та видання навчальної та навчально-методичної літератури в університеті"

 

Графік освітнього процесу
Графік відкритих занять, майстер-класів
Навчальні плани

- Покликання на робочі навчальні плани ОПП (на SharePoint)  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Звіти акредитаційної комісії
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників

- РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

- НМУ імені О.О. Богомольця Підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників та курсів тематичного удосконалення лікарів

- Стажування Люблін

- Підвищення кваліфікації у СумДУ

- Курси 2 півріччя 2021

- ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників Івано-Франківського національного медичного університету

- Програма «Медійність та інтерактивність як основи успішних навчальних методик»

- Стажування: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»

- Міжнародне онлайн-стажування Університет страхування та фінансів (ВУЗФ, Болгарія (Софія))

- Стажування педагогічних працівників в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

- MIRCIM 2021

- Professional Development Program in English for Higher Education Specialists “Teacher Training Program”

- Договір про стажування (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних працівників

- Онлайн- курс про освіту в дистанційному та змішаному форматах для викладачів та адміністрації ЗВО

- Он-лайн стажування Нові та інноваційні методи викладання

- Підвищення кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України

- Цикл підвищення кваліфікації  ІПКСФ

- Зміни до Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників.

- Структура Навчально-тренінгового центру для викладачів

- Наказ про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників

- Основи теорії і методики вищої та післядипломної освіти

- Зразок заяви ХМАПО

- ДОГОВІР № 10 про надання освітніх послуг між ХМАПО та фізичною особою

- Особиста карточка курсанта

- План-графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ІФНМУ на 2021 рік

- План-графік проведення довгострокових курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників медичних ВНЗ 120 годин (4 кредити)

- Нові та інноваційні методи викладання

- Онлайн освіта ntela

- Положення про підвищення кваліфікації

- План-графік підвищення кваліфікації на 2020 рік

- Пропозиція від НФУ (м. Харків) щодо підвищення кваліфікації 

- Стажування