Система управління якістю

 

Політика у сфері якості

 

1

2

3

 

Сертифікат на систему управління якістю стандарту ДСТУ ISO 9001:20151

Івано-Франківський національний медичний університет отримав сертифікат на систему управління якістю стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

1-3 червня, в Івано-Франківському національному медичному університеті проходив сертифікаційний аудит для оцінки запровадження та результативності системи управління якістю в Університеті.

Цьогорічний сертифікаційний аудит проходив дистанційно через запровадження в країні карантинних обмежень, тому основна робота по підготовці до аудиту лягла на відділ ЄКТС та моніторингу якості освіти, внутрішніх сертифікованих аудиторів та керівників структурних підрозділів Університету.

Сертифікаційний аудит відбувся, як і було заплановано, відповідно до Політики у сфері якості, Цілей ІФНМУ у сфері якості на друге півріччя 2019 року - перше півріччя 2020 року, Плану другого етапу сертифікаційного аудиту системи управління в ІФНМУ.

Проводила сертифікаційний аудит група під керівництвом Тетяни Рудик, аудитора з сертифікації систем управління якістю, начальника відділу систем управління та перспективного розвитку ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів»».

Цілями аудиту було оцінити запровадження і результативність системи управління якістю в ІФНМУ, а саме:

- отримати інформацію та докази відповідності системи управління якістю в університеті критеріям аудиту (ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»);

- проаналізувати провадження моніторингу, вимірювання, звітування і аналізування щодо ключових цілей і завдань;

- визначити дотримання системою управління якістю Університету і його діяльністю законодавчих, регуляторних та договірних вимог;

- оперативне керування процесами;

- провадження внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва;

- відповідальність керівництва за власну політику.

Під час роботи групи аудиту були виявлені несуттєві невідповідності, які не вплинули на результат проведеного аудиту, і які були усунуті в ході роботи групи аудиту та запропоновані відповідні корегувальні дії.

Враховуючи, важливість для системи правління якістю Університету, мати своїх внутрішніх сертифікованих аудиторів, ректорат Університету запропонував керівництву ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів»» провести навчання та сертифікацію внутрішніх аудиторів, які є співробітниками Університету, завдяки чому 43 співробітники ІФНМУ успішно пройшли навчання та підсумковий контроль та отримали сертифікати внутрішніх аудиторів.

Група сертифікаційного аудиту, провівши всі необхідні процедури з аудиту в Університеті, рекомендувала видати ІФНМУ сертифікат відповідності на систему управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

Відповідно до рішення ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів»», щодо видачі сертифіката на систему управління якістю, Івано-Франківський національний медичний університет було визнано, як такий що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» у наданні послуг  у сфері вищої освіти університетського рівня і у сфері охорони здоров’я про, що Університету 12.06.2020року було повторно видано міжнародний Сертифікат на систему управління.

 1

2

3

4

 

Документація СУЯ