З історії назви бібліотеки

1945р.

Бібліотека Станіславського медичного інституту. Постанова №1114 Ради Народних Комісарів Української РСР «Про організацію в м. Станіславі медичного інституту Наркомздоров’я УРСР».

1963р.

Бібліотека Івано-Франківського державного медичного інституту. Після перейменування м.Станіслава в м.Івано-Франківськ Станіславський державний медичний інститут стає Івано-Франківським державним медичним інститутом. 

1994р.

Бібліотека Івано-Франківської державної медичної академії. Постанова Кабінету Міністрів №244 від 20.04.1994р. Івано-Франківський державний медичний інститут реорганізований в Івано-Франківську державну медичну академію.

2005р.

Бібліотека Івано-Франківського державного медичного університету. Наказ МОЗ України №199 від 28.04.2005р. про реорганізацію медичної академії у державний медичний університет.

2008р.

Бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету. Указ №1096/2008 Президента України про надання Івано-Франківському державному університету статусу національного.

 Завідуючі бібліотекою Івано-Франківського національного медичного університету

 

Арандаренко Софія Володимирівна

1945-1946рр.

Д`яконов Євгеній Михайлович

1946-1948рр.

Єрьоміна Зінаїда Олексіївна

1948-1949рр.

Саргун Н.С.

1949-1952рр.

Діюк Анна Денисівна

1952-1974рр.

Бойчук Михайло Степанович

1974-1989рр.

Пшик Мирослава Олексіївна

1989-2001рр.

Татарин Мирослава Миколаївна

директор бібліотеки з 2001р.

до теперішнього часу

Бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету має понад піввікову історію – розпочала свою діяльність у 1945 році як бібліотека Станіславського медичного інституту (Постанова №1114 Ради Народних Комісарів Української РСР «Про організацію в м. Станіславі медичного інституту Наркомздоров`я УРСР»)
Першою завідуючою бібліотекою було призначено Софію Володимирівну Арандаренко. В штаті бібліотеки було 3 працівники: Саргун Н.С., Дубініна Ф., Єрьоміна З.О., які на той час обслуговували всього 444 читачі: 397 студентів і 47 викладачів. Згідно інвентарних книг на початку 1946 року книжковий фонд становив 5015 примірників. Серед викладачів першими читачами були: проф. Христін О.А., проф. Верхратський С.А., доц. Сушко О.О., доц. Савицький І.В., проф. Гарагашьян А.А., проф. Гончар М.Г.
Першим ректором медичного інституту був кандидат медичних наук, доцент Іван Володимирович Савицький, який приділяв велику увагу комплектуванню фонду бібліотеки. В поповненні фонду бібліотеки велику допомогу надавали медичні вузи м. Харкова, м. Одеси, м. Києва, м. Москви. Перше приміщення бібліотеки було розташоване за адресою вул. Галицька 2 у центральному корпусі університету. З 1946 по 1948 рр. завідуючим бібліотекою був Євгеній Михайлович Д`яконов. Всі його зусилля також були спрямовані на поповнення фонду бібліотеки.
     У 1948 р. завідуючою бібліотеки призначена Зінаїда Олексіївна Єрьоміна, яка на цій посаді була до1949р. В 1949р. завідуючою бібліотеки призначена Н.С.Саргун. В цей період в бібліотеці працювало вже 5 працівників: старший бібліотекар Гулина Р.Н., бібліотекарі – Маршак О.І., Ткачук Є.С., Контевська Г.А.
Фонд становив по інвентарній книзі 54150 примірників, читачів було 1190, книговидача – 58376 примірників. Бібліотека працювала з 8.00 до 22.00. Тоді вже функціонували 2 читальні зали, які працювали з 10.00 до 22.00 і абонемент.
З 1952 по 1974 рр. бібліотеку очолювала Анна Денисівна Діюк. В цей час у відділі обслуговування працювали Крутікова Т.Ф., Носко Р.І., Москалькова В.М., Войтенко А.М., Трифонова Л.Г., Бордюг А.В., Ткаченко Л.М.
     В 1963 р. після перейменування м. Станіслава в м. Івано-Франківськ Станіславський державний медичний інститут стає Івано-Франківським державним медичним інститутом, а бібліотека змінює назву на бібліотеку Івано-Франківського державного медичного інституту.
Зростають основні показники роботи по обслуговуванню читачів. В 1973 р. обслужено 3146 читачів по єдиному читацькому квитку. Відвідування становило 147326 читачів, видано літератури – 237137 примірників.
При відділі обслуговування був створений підрозділ МБА, за який відповідала Рознер В., за 1973р. було відправлено 3030 замовлень, отримано 3087 примірників літератури, обслужено 126 читачів.
Для швидкої видачі навчальної літератури на початку кожного навчального року відкривались окремі пункти видачі. Під час видачі з кожним студентом проводилась бесіда по користуванню книгами в бібліотеці.
   В 1974 році кількість працівників в бібліотеці збільшилась. В цих роках створюються нові структурні підрозділи. Вперше, як самостійний структурний підрозділ був створений відділ комплектування та обробки літератури. Із створенням відділу почалось комплектування бібліотечного фонду згідно плану комплектування. План узгоджувався із завідуючими кафедрами, обговорювався і затверджувався на бібліотечній Раді. В основу комплектування бралося вивчення запитів читачів, проблемна наукова тематика інституту та учбові плани. Комплектування фонду велося в чіткій координації з ОМНБ.
     З 1974 по 1989 рр. бібліотекою завідує Михайло Степанович Бойчук. В 1975 р. як самостійний структурний підрозділ створюється довідково-бібліографічний відділ. Завідуючою відділом була призначена Бурлакова В.М. Під її керівництвом працювали такі фахівці: Петраш Т.М., Ковальчук Н.О., Батушанська О.М., Косолапова В.І., Дікополова В.І. Вся довідково-бібліографічна робота по обслуговуванню професорсько-викладацького складу та студентів вузу проводилась на допомогу покращення  навчального процесу. Фонд відділу на той час складався з енциклопедій, словників, довідників, реферативних журналів. З часу створення відділу працівники надавали консультації, виконували довідки, вели каталоги та картотеки. Предметний каталог ведеться з дня заснування відділу. Його універсальність полягає в тому, що він відображає всі статті з журналів, книг та збірників. Предметні рубрики уточнюються та редагуються.
   Головним відділом бібліотеки залишається відділ обслуговування, яким в 1974 р. керувала Бордюг А.В. З розвитком відділу обслуговування статистичні показники зростають, про що свідчить дана таблиця.

 

Роки

Читачі

Відвідування

Видача джерел

інформації

1974

3265

152400

242250

1979

3639

206877

371818

1984

3678

223141

419706

 

Для кращого забезпечення студентів навчальною літературою велике значення приділялося роботі з боржниками. Систематично переглядались читацькі формуляри, складались списки боржників, які потім передавали в деканат,  а деканат в свою чергу вимагав довідки про погашення боргу. У відділі обслуговування працювали: Чупріна І., Зелінська Р.М., Пшик М.О., Лисак С., Мирон-Рипан Г.В., Бордюг А.В., Випіхова А. В., Чорнорай А., Чуйко К.І., Москалькова В.М., Кучер М.Т., Вацеба М.М. Працівники відділу підвищували свій професійний рівень, відвідували семінари, навчались заочно в навчальних закладах культури.В цей період уже функціонували читальні зали: центральний читальний зал, читальний зал кафедри суспільних наук, читальний зал гуртожитку №3 і читальний зал гуртожитку №5.
     В 1978 р. послугами МБА користувались 166 читачів, нашим фондом – 16 бібліотек.
У 1978 р. з відкриттям стоматологічного факультету кількість читачів збільшилась. Книжковий фонд поповнився літературою по стоматології. Всі підрозділи відділу співпрацювали і спрямовували свої зусилля на найповніше задоволення інформаційних потреб читачів. Підвищилась якість обслуговування. Зросли показник роботи по обслуговуванню читачів. Серед читачів бібліотеки цього періоду були видатні вчені: Бабенко Г.О., Мельман Ю.П., Мамчур Ф.І., Нейко Є.М., які своїми працями поповнювали фонд бібліотеки.
Вся робота бібліотеки по обслуговуванню читачів була спрямована на всестороннє задоволення запитів читачів, підвищення культурного рівня обслуговування, на покращення ефективності використання книжкового фонду у навчальному і науковому процесах вузу. Працівники відділу обслуговування і надалі приділяли належну увагу керівництву читанням. Особливу увагу звертали на студентів молодших курсів. Періодично проводились аналізи читання в закріплених за працівниками  курсах і групах.
З 1984 по 1989 рр. відділ очолювала Пшик М.О. В цей період працював оновлений склад відділу: Рипан Г.В., Глов`як В.Й., Татарин М.М., Вацеба М.М., Якимович Г.Ф., Зелінська Р.М., Юзьків М.М., Козловська Р.С., Застава Л., Пиндус М.М., Кучер М.Г., Федор М.Ф., Федчишин Є.П.
     В 1989 р. медичному інституту передано приміщення статистичного управління загальною площею 950 м2, в якому і розмістилась наша бібліотека. Перший поверх займають підрозділи відділу обслуговування: науковий і навчальний абонементи. На другому поверсі відділ комплектування та обробки літератури, довідково-бібліографічний відділ та підрозділ відділу обслуговування – центральний читальний зал.
     Зав. бібліотекою Бойчук М.С. значну увагу приділяв комплектуванню фондів. В 1977 р. призначає зав. відділом комплектування та обробки літератури Лабуду М.М. Під її керівництвом відділ здійснював поповнення фонду всіма видами літератури: книгами, брошурами, авторефератами, періодичними виданнями. Для цього робилися відповідні замовлення по 39 тематичних планах видавництв. Всі замовлення узгоджувались  із зав. кафедрами і здавалися в бібліотечний колектор та книжкові магазини міста.
     З 1979 р. книжковий фонд почав поповнюватися науковими працями та тематичними збірниками інших медичних вузів країни. Також була звернена велика увага на комплектування фонду стоматологічною літературою. Значну допомогу в цьому надавав Полтавський стоматологічний інститут.
    Створюються систематичні та алфавітні каталоги для читальних залів гуртожитків та читального залу суспільних наук.
В 1981 р. створено 11 картотек: підручників, дисциплін, поточного комплектування, доукомплектування.
Клопітку роботу по обробці літератури, створенню картотек, налагодженню контактів з іншими бібліотеками країни, видавництвами, книготорговими організаціями в різний час виконували працівники відділу Войтенко А.М., Стрільців Т., Тріфонова Л.Г., Костюк Б.С., Вацеба М.М., Тощакова З.М., Олійник А.В.
     В порівнянні з 60-ми роками комплектування фонду в 70-ті роки зросло майже вдвічі.
В 1986 р. завідувачем відділу стає Чуйко Кароліна Іванівна. Саме їй довелось перейти труднощі у питаннях комплектування і передплаті періодичних видань, у зв`язку із обмеженим фінансуванням. Під її керівництвом працівники Бурденюк М.М., Федишин М.М., Алексієнко Т.А., Марценюк Є.П., Москалькова В.М. починають пошук нових джерел комплектування: налагоджує контакти безпосередньо з видавництвами, редакціями, авторами видань, медичними установами, співпрацюють з книготорговими фірмами, товариствами.
     У довідково-бібліографічному відділі зібрані  автореферати дисертацій. З 1982 р. відділ очолювала Василишин Любов Іванівна. На той час довідково-бібліографічним обслуговуванням було охоплено 1453 користувачі, із них професорсько-викладацького складу – 167, студентів – 880, практичних лікарів – 344, інших – 62.
Серед читачів відділу цього періоду були видатні вчені: Нейко Є.М., Волосянко Р.П., Геник С.М., Шевчук М.Г.У ці роки у відділі працювали такі бібліотекарі: Марценюк Є.П., Слободян П.В., Солоджук С.В., Березовська Ю.П. Одним із головних завдань відділу було вивчення інформаційних потреб викладачів та студентів. З цією метою проводилось анкетування і опитування фахівців і на цій основі визначались постійно діючі запити.
     З 1989 по 2001рр. завідуючою бібліотекою була Пшик Мирослава Олексіївна.
    З 1989 по 1991 рр. відділом обслуговування керувала Вацеба М.М. На той час працювали такі працівники: Рипан Г.В., Федор М.Ф., Босяк Г.В., Ейчіс А.Є., Катасонова Л.Б., Федоришин Н.Р., Тхостова Е.Д., Сініцина А.В., Зозуляк Р.В., Кияк Д.Р., Юзьків М.М. По єдиному читацькому квитку було 3114 читачів; обслужено – 9550, відвідування – 147966, книговидача – 351531. По МБА обслужено 85 читачів; видано – 1630 примірників літератури; з нашої бібліотеки – 23 примірники.
З 1991 по 2001 рр. відділ очолювала Татарин Мирослава Миколаївна. Серед тих, хто працював у відділі та добре ставився до своїх обов`язків були: Якимович Г. Ф., Рипан Г.В., Глов`як В.Й., Босяк Г.В., Зозуляк Р.В., Куца Г.В., Федор-Вістовська М.Ф., Ромашко С.М., Берчук Г.І., Дунець-Чмир Г.М., Федоришин-Стефурак Н.Р., Гуменюк С.В.,  Кізюк Л.М., Слічна Т.Д., Кияк Д.Р., Вінтоняк Л.М., Морикіт М.М. та ін. В ці роки відділ обслуговування перебував на шляху оновлення. Важлива і об’ємна робота проводилась у зв’язку з реалізацією Закону про мову. В цей період фонд бібліотеки поповнився підручниками, навчальними посібниками виданими українською мовою. В планах і звітах виділена графа:

        кількість виданих підручників українською мовою;

        кількість виданих навчальних посібників українською мовою.

   У книжковий фонд влились роздільники: Історія України, Українська держава і право. Всі роздільники перекладені з російської мови на українську.
З 1994р. при читальному залі функціонує відділ іноземної літератури, який нараховує 2767 журналів і 670 примірників книг англійською, німецькою і французькою мовами. В придбанні цієї літератури ми завдячуємо Українсько-лікарському товариству Канади і Америки і професору медицини Малиновському, який особисто передав літературу із своєї власної бібліотеки. А також фонд бібліотеки збагатився завдяки допомозі фонду «Сейбр-Світло». За роботу цього підрозділу з початку його заснування відповідала бібліотекар Кияк Д.Р.
В 1994 р. Івано-Франківський державний медичний інститут реорганізовують у Івано-Франківську медичну академію, бібліотека отримує назву бібліотеки Івано-Франківської державної медичної академії. (Постанова Кабінету Міністрів №244 від 20.04.1994р.)
     У різні роки фонд бібліотеки поповнювався різною кількістю літератури.

 Порівняльна таблиця за 10 років надходжень до відділу обробки та комплектування (1994-2003рр.)

 

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Надійшло

4433

5670

3787

2818

7255

10473

11455

10893

10217

10457

 

Всі планові завдання відділ комплектування та обробки літератури намагається виконувати вчасно, відповідно до своїх функціональних обов’язків і плану роботи на поточний рік.
У 90-х рр. роботу довідково-бібліографічного відділу організовувала провідний бібліотекар Вавшко Т.А. З невеликим, але дружнім колективом однодумців: Зозуляк Р.В., Босяк Г.В., Вінтоняк Л.М. постійно вивчалися запити читачів. 1997-1998 рр. – період нестабільності та кризи розвитку книжкового ринку України. У зв’язку з розвалом книговидавничої справи, проблемами становлення Книжкової палати України, не було вичерпної інформації про вихід того чи іншого медичного видання. Були пробіли у фонді, які потім намагались ліквідувати.
1999-2003 рр. – період зміцнення позицій та помітної стабілізації. Уже в 2000 р. спостерігається поступове зростання обсягу друкованої продукції. Саме в цей період у 2001 р. на посаду директора була призначена Мирослава Миколаївна Татарин, яка й до сьогоднішнього дня докладає багато зусиль, щоб бібліотека не втрачала своїх славних традицій, а примножувала їх.
     Як засвідчила історія бібліотеки, суть її діяльності майже не змінювалася. Вона завжди була потрібна і буде надалі затребувана. Для того щоб робота відділів відповідала вимогам часу у бібліотеці відновлено посади зав. відділів, які були скорочені в 90-х роках. Зав. відділом комплектування та обробки літератури в 2002 р. стає Чмир Г.М., а в довідково-бібліографічному відділі Якимович Г.М. В роботу бібліотеки впроваджуються комп’ютерні технології. Запорукою успішної роботи бібліотеки є творча атмосфера у колективі однодумців, які вірні обраній справі і по-справжньому прагнуть примножити культурне надбання свого народу. В цей період зав.відділом обслуговування було призначено Пшик М.О. У відділі працюють: Ромашко С.М., Куца Г.В., Балащук Л.П., Берчук Г.І., Слічна Т.Д., Кияк Д.Р., Зозуляк Р.В., Вінтоняк Л.М., Гаврон Г.Й., Рипан Г.В., Глов’як В.Й., Якимович Г.Ф., Кізюк Л.М., Гуменюк С.В., Морикіт М.М., Вістовська М.Ф., Вацеба М.М. З кожним роком кількість читачів збільшується, зростає книговидача. Серед читачів професорсько-викладацького складу є відомі вчені-академіки: ректор Нейко Є.М., проректори Глушко Л.В., Середюк Н.М., проф. Рожко М.М. акад. Качкан В.А., проф. Геник С.М., проф. Єрстенюк А.М., проф. Вакалюк І.П., доц. Федорченко В.М.
Коло наукових інтересів Нейка Євгена Михайловича викладене в понад 700 наукових працях, у тому числі 30 монографіях, підручниках та посібниках.
Л.В.Глушко – автор понад 250 наукових праць, серед яких 4 підручники та 13 посібників. Н.М.Середюк – автор близько 600 публікацій, у тому числі 20 монографій, підручників та посібників. Всі їхні наукові праці є в фонді нашої бібліотеки і користуються великим попитом серед читачів.
     У 2005 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.04.2005р. №89-р навчальний заклад отримав статус університету IV рівня акредитації і бібліотека змінила назву на бібліотеку Івано-Франківського державного медичного університету.
Дослідження історії бібліотеки засвідчує, що формуванню фондів бібліотеки приділялася значна увага. Всі зусилля були спрямовані на оперативне, максимально повне комплектування через безпосередні зв’язки з видавництвами та авторами, через книжкові магазини та дарчу літературу. У 2005 р. відділ комплектування та обробки літератури очолила Алексієнко Т.А., яка приділяє велику увагу формуванню та обліку фондів бібліотеки. Копітку роботу з обробки літератури, створення каталогів, картотек, налагодження контактів з іншими бібліотеками країни, видавництвами, книготорговими організаціями виконують працівники відділу: Стефурак Н.Р., Вацеба Н.М., Дричак М.П.
  Щороку зростають показники роботи бібліотеки, проводиться комп’ютеризація бібліотечно-бібліографічних процесів. Великий досвід роботи і високий професіоналізм бібліотекарів на чолі із зав. віділом обслуговування Ромашко Світланою Михайлівною сприяють всебічному задоволенню запитів користувачів, підвищенню культурного рівня обслуговування, покращенню ефективності використання книжкового фонду у навчальному та науковому процесах університету. З 2007 року активізується масова робота бібліотеки. Світлана Михайлівна Ромашко приділяє велику увагу проведенню літературно-тематичних вечорів. Для пропагування книг організовує презентацію новинок. У читальних залах проводять тематичні книжкові виставки та перегляди літератури. Вагоме місце посідає організація Днів кафедр. Кожного року 30 вересня працівники нашої бібліотеки відзначають Всеукраїнський день бібліотеки. На це свято запрошують представників адміністрації, ветеранів праці бібліотеки, з вітальним концертом виступають студенти.
   Згідно з Указом Президента України від 27.11.2008р. №1096/2008 Івано-Франківський медичний університет отримав статус національного. Нині це потужний навчальний заклад, який готує висококваліфікованих працівників медичної галузі не лише Прикарпаття, а й усієї України, а бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету є одним із основних його структурних підрозділів. Історія і розвиток бібліотеки невіддільні від історії та розвитку університету. Нелегка праця бібліотекарів завжди була і буде в пошані багатьох поколінь студентів та науковців.
     Сучасний стан розвитку бібліотеки ІФНМУ характеризується зміною пріоритетів її діяльності. До традиційних завдань зі збереження та примноження фонду додається функція бібліотеки як інформаційного центру. Відбувається зміна бібліотечних технологій.
Розвиток мережних технологій і більш широке використання електронних видань надають багато можливостей, що дозволяє в сучасних умовах забезпечити високий рівень інформаційного супроводження навчальної і наукової діяльності вузу.
Бібліотека розпочала роботу над створенням електронного каталогу на базі ліцензійної бібліотечної програми УФД/Бібліотека. В каталозі відображаються нові надходження всіх документів до бібліотеки університету.
Пріоритетним в роботі бібліотеки залишається удосконалення традиційних бібліотечних форм, активне впровадження та максимальне використання в бібліотечній діяльності мережних та комп’ютерних технологій.
     Директор бібліотеки Мирослава Миколаївна Татарин докладає всіх зусиль, щоб на високому рівні забезпечити обслуговування читачів, якісне комплектування та ефективне використання книжкового фонду, впровадження нових інформаційних технологій в роботу бібліотеки.

          Останніми роками доступність інформації стає дедалі важливішою характеристикою сучасного суспільства. Проблема удосконалення доступу до інформаційних ресурсів є усвідомленою на всіх рівнях їх формування і управління ними. При цьому важлива роль у забезпеченні доступності інформаційних ресурсів належить бібліотекам, які є невід’ємною частиною інформаційного суспільства. Раніше бібліотеки надавали користувачам доступ до інформації, що зберігалася у їх фондах. Поступово до друкованої продукції стали додаватися електронні ресурси у вигляді баз даних. Зараз до цього додається і стає дедалі значущою функція надання авторизованого доступу до зовнішніх ресурсів, що існують в електронному вигляді. У наш час бібліотекареві недостатньо знати, де і на якій полиці сховища лежить та або інша книга чи журнал. Сьогодні працівникові бібліотеки вкрай важливо знати, на якій віртуальній полиці розміщується ця книга у світовому розподіленому сховищі, і як її там знайти та отримати. Така обізнаність особливо важлива у зв’язку із зростанням ролі мережі Інтернет та електронних бібліотек.

   Водночас, сучасні бібліотеки стають виробниками власних електронних інформаційних ресурсів. На базі масивів бібліографічної, реферативної, аналітичної інформації формуються різноманітні бібліотечні інформаційні продукти: електронні каталоги і картотеки, бібліографічні покажчики та рекомендовані списки літератури, в електронному вигляді створюється методична література.Одним з основних напрямів роботи нашої бібліотеки є максимальне задоволення потреб користувачів необхідною інформацією, накопичення та збереження документальних та електронних ресурсів, формування повнотекстових та поповнення бібліографічних баз даних.
    Серед внутрішніх бібліотечних електронних ресурсів слід виокремити електронний каталог, що об’єднав пошукові можливості алфавітного, систематичного і предметного каталогів. Електронний каталог бібліотеки створений на основі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «УФД/Бібліотека». До бази даних електронного каталогу введенні всі нові надходження літератури, починаючи з 2009 року. У ньому  можна здійснювати пошук за всіма елементами бібліографічного опису документа, ключовими словами, авторами, предметними рубриками, шифром(УДК,ББК), вихідними даними. Електронний каталог містить такі бази:
       БД «Праці науковців ІФНМУ» - пошук праць викладачів нашого університету;
       БД «Дисертації» - пошук докторських та кандидатських дисертацій, що були захищенні в нашому університеті;
       БД «Магістерські роботи» - пошук робіт, що були захищені в нашому університеті;
       БД «Автореферати» - пошук авторефератів, які отримала наша бібліотека; 
       БД «Періодичні видання, журнали» - перелік періодичних видань, які передплачує бібліотека (назви, номери);
      БД «Електронна картотека статей» - пошук статей із журналів, які передплачує бібліотека.
З цими базами співробітники працюють щоденно і поповнюють їх щораз новими надходженнями. Плануємо, що електронний каталог у 2013 році буде доступний через сайт бібліотеки. Слід відмітити, що нині у бібліотеці проводиться рекаталогізація активних фондів. Це дасть змогу користувачам мати доступ до літератури у електронному каталозі, виданої до 2009 року.

 

 Порівняльна діаграма занесення фонду бібліотеки в електронний каталог

libery

 

На 01.01.2013р. документальний фонд бібліотеки нараховує 384420 примірників.

 

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФОНД

НА 01.01.2012 р.                                                                        407118

НАДІЙШЛО за 2012 р.                                                                8517

ВИБУЛО за 2012 р.                                                                     31215

Є на 01.01.2013 р.                                                                      384420

 

КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ЗА ЄДИНИМ РЕЄСТРАЦІЙНИМ

ОБЛІКОМ                                                                                   6793

ОБСЛУЖЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ                                                    21271

ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ                                                                495178

 

Книжковий фонд бібліотеки в 2012 році комплектувався з видавництв «Нова книга» м. Вінниця, «Медицина» м. Київ, літературою із заміни, літературою в дар. Вагомий внесок у придбанні навчальної літератури зроблено громадською організацією «Фонд розвитку ІФНМУ». Закуплено 1792 примірники книг на суму 94601,68 грн.
Передплата періодичних видань здійснюється через ТОВ «Фірма «Періодика» та «Укрпошта». На 2012 рік було зроблено передплату на суму 98052,50 гривні. Передплачено 184 назви (205 комплектів), з них:
      20 назв газет (37 комплектів);
      164 назви журналів (168 комплектів).
Акти передачі на періодичні видання передано у підрозділи бібліотеки.
Цього року, також було проведено списання періодичних видань згідно інструкції «Про порядок списання друкованих видань та матеріалів з бібліотечних фондів бібліотеки ІФНМУ»
Всього списано за 2012 рік 28754 примірники. З них:
     15142 примірники газет;
     13612 примірників журналів.
Зроблено передплату періодичних видань на 2013 рік на суму 71324,99 гривень. Всього 179 назв (189 комплектів), з них:
       – 18 назв газет (27 комплектів);
      – 161 назва журналів (162 комплекти).
Протягом 2012 року проводилась робота по організації та веденню каталогів та картотек бібліотеки.
Картотека забезпеченості дисциплін за 5 останніх років переведена в автоматизований режим. Плануємо у 2013 році  приєднати  картотеку до програмного забезпечення «УФД/Бібліотека». Використання даної картотеки сприяє покращенню придбання та розподілу навчальної літератури, проведенню аналізу складу фонду та забезпечення дисциплін.
Аналізуючи прихід фонду бібліотеки з 2007-2012 рр.

 

Рік надходження

Прихід за поточний рік (примірників)

 Всього на суму

2007

5103

141139,03

2008

6233

273015,39

2009

9325

215483,07

2010

4999

260588,22

2011

11779

246811,91

2012

2012

2012

 

можна зробити висновок, що кількість примірників зросла, але найбільшу увагу було приділено придбанню літератури для студентів, які прийшли до нас після 9-го класу, так як для них в бібліотеці не було жодного примірника книг.
Хоч поступлення фонду завдяки великій допомозі керівництва університету і зростає, але є ще проблеми, які потребують вирішення.
     Поновлено надписи на каталожних скринях. Проведено зміщення карток в ящиках та зменшено кількість ящиків систематичного каталогу. Проводилась редакція алфавітного службового каталогу, алфавітного читацького каталогу – відредаговано по 6 ящиків; алфавітного каталогу авторефератів – 32 ящики. Для зручності при бібліографічному описі на автореферат дисертацій зроблено таблицю скорочень державних установ надзаголовкових даних.
     Доповнено документацію відділу комплектування та обробки літератури новим «Положенням про ЕК бібліотеки ІФНМУ», «Положенням про книжкову базу даних», «Інструкцією по веденню та редагуванню документа в ЕК».
З січня 2012р. розпочато роботу в автоматизованому режимі п. 1 Книги сумарного обліку, також у звітному році розпочато списання книг по електронному каталогу. Протягом 2012 року проводились аналізи комплектування фонду бібліотеки. Cерцевиною університетської бібліотеки є довідково-бібліографічний відділ. Саме сюди звертаються студенти з найскладнішими питаннями. Тут вони дізнаються про нові надходження до бібліотеки, отримують усні та письмові тематичні  довідки,  працівники надають їм групові та індивідуальні консультації біля каталогів.Протягом року для ефективного бібліографічно-інформаційного обслуговування читачів довідково-бібліографічний відділ провів 10 «Днів інформації», на яких було представлено 1810 примірників літератури. Захід відвідали професорсько-викладацький склад вузу, а також багато молодих науковців серед яких: аспіранти, магістри, клінічні ординатори, практичні лікарі.
Працівники відділу протягом 2011-2012 навчального року склали 41  рекомендаційний список літератури.
     

 За навчальними програмами були визначені теми і по даних темах зроблено підбір джерел. З них:

 • Біохімічна і вірусологічна характеристика хронічного гепатиту С;
 • Сучасні методи діагностики тромбофілічних станів та комплексне лікування тромбозів глибоких вен і тромбоемболії легеневої артерії;
 • Особливості психологічної адаптації студентів під час навчання у вищому навчальному закладі;
 • Ефективність і безпечність сучасної гіпоглікемізуючої терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу;
 • Лікування і прогноз гострого коронарного синдрому у хворих із залізодефіцитною анемією;
 • Фармакотерапія ішемічної хвороби серця;
 • Діагностика та лікування неалкогольної жирової хвороби печінки;
 • Портальна гіпертензія як клінічний прояв ураження печінки при саркоїдозі.

   Довідково-інформаційне обслуговування включає в себе надання довідок в режимі «запит-відповідь». За минулий рік було надано 6186 довідок, з них:

 • тематичних                                                           - 4808;
 • письмових                                                             - 56;
 • на уточнення бібліографічних даних                      - 347;
 • про наявність видання                                           - 1031

  У довідково-бібліографічному відділі працівники ставлять шифри на наукові статті, книги, докторські, кандидатські, магістерські роботи за універсальною десятковою класифікацією (УДК).
Сьогодні читач під час пошуку інформації використовує як електронний, так і традиційні карткові каталоги та картотеки. Таке поєднання визначає успішне задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки нашого вузу.

   Довідково-пошуковий апарат відділу складає:

 •     алфавітний каталог;
 •     систематичний каталог;
 •     предметний каталог;
 •     каталоги авторефератів (алфавітний та систематичний);
 •     картотека робіт науковців   ІФНМУ;
 •     картотека «Персоналії»;
 •     картотека лікарських рослин;
 •     картотека лікарських препаратів.  

    Найбільш вагомим є предметний каталог, який ведеться у довідково-бібліографічному відділі в електронному та традиційному картковому варіанті. За минулий рік він поповнився на 20711 карток та 5712 рубрик.  Для предметного каталогу та картотек за рік було написано 3301 нових  роздільників. Картотека «Персоналій»  поповнилась на 313 карток. Система бібліографічних картотек доповнює бібліотечні каталоги. Картотека праць працівників  ІФНМУ поповнюється щороку. За 2011-2012 н. р. в картотеку було влито 732 картки. Широке використання електронних ресурсів підвищує якість обслуговування користувачів. Інформаційно-бібліографічний відділ  має певний досвід довідково-бібліографічного обслуговування в умовах автоматизації. На сьогоднішній день процес обслуговування користувачів передбачає використання нових джерел інформації. Довідково-бібліографічний апарат  в його звичайному вигляді доповнюється  електронними джерелами, модернізується під впливом змін інформаційних потреб користувачів.
Бібліотечне обслуговування – це відкрита, багаторівнева підсистема бібліотеки по наданню різноманітних інформаційних послуг, орієнтована на користувачів. Якість та зміст навчання, наукових досліджень та здобутків нашого університету багато в чому залежить від основного з найбільших структурних підрозділів бібліотеки – відділу обслуговування користувачів. До його складу входять: навчальний та науковий абонементи, центральний читальний зал, читальний зал кафедри українознавства, читальні зали гуртожитків №1-2, 3, 4.
     Місце бібліотеки в житті молодих людей змінюється під впливом інформаційних технологій і телебачення, але все ж книгу комп’ютер замінити не зможе. Електронний варіант будь-якого видання не замінить живого спілкування з книгою.  Інтернет доповнює і розширює інформаційні можливості бібліотеки, але читач, приходячи до бібліотеки, бажає погортати журнал або книгу. Саме тому кількість читачів нашої бібліотеки щороку зростає. Так за 2011-2012 навчальний рік кількість користувачів, обслужених відділом обслуговування склала - 16985, відвідування – 172549, книговидача – 435227.  
Цього року видача підручників вдруге проводилась згідно з розкладом, розробленим деканатами. При цьому були враховані минулорічні недоліки. Завчасно були підготовлені і записані  комплекти підручників. При розподілі та видачі літератури використовувалися навчальні плани, попередньо проводились консультації з викладачами та завідувачами кафедр. Література, якої не вистачає була рівномірно розподілена по групах.
Під час масової видачі літератури із студентами першого курсу проводились бесіди про правила користування бібліотекою, бережливе ставлення до книг, про інші структурні підрозділи, до яких користувачі можуть звернутись за необхідною інформацією.
     Основною проблемою під час масової видачі літератури є недостатня кількість нових підручників та заборгованість користувачів. Адже невчасно повернута книга – це незадоволена потреба іншого користувача, тому студенти обслуговувались з 5-го курсу по 2-ий курс. Започатковані з допомогою керівництва нововведення є досить ефективними для покращення масової видачі літератури.
Збереження бібліотечного фонду, його оновлення та раціональне використання з метою задоволення потреб користувачів є однією з основних умов існування бібліотеки. Саме тому велику увагу протягом минулого навчального року було приділено роботі по заміні втраченої читачами літератури та списанню літератури, що застаріла, вивченню запитів користувачів з метою доукомплектування фонду книгами та періодичними виданнями яких не вистачає для всебічного задоволення читацьких потреб.
     Слід зазначити, що в бібліотеці велика робота проводилась по заміні втраченої користувачами літератури. Загублені видання користувачі повертають аналогічними або новими документами, визнаними бібліотекою рівноцінними. Відкритий у приміщенні бібліотеки магазин «Книгарня», дав можливість за помірну ціну придбати відповідну літературу, авторами якої є професорсько-викладацький склад університету, і видану нашою друкарнею.
В умовах жорсткої конкуренції з електронними засобами масової інформації та Інтернетом створення комфортного і сучасного дизайну в бібліотеці є однією з важливих умов у боротьбі за читача. Значні зміни відбулись в естетичному вигляді деяких підрозділів відділу. Було зроблено ремонт і придбано нові меблі для центрального читального залу. У нове, відремонтоване приміщення у гуртожитку №3 переміщено читальний зал. Його також прикрасили нові меблі.               
У 2013 році бібліотека ІФНМУ планує взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Співпраця та партнерство медичних бібліотек України в сучасному інформаційному просторі», яка відбудеться 15-16 травня 2013 року у м. Вінниця, на базі наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Як основний інформаційний підрозділ університету, бібліотека орієнтується на формування у студентів інформаційної культури, оволодіння знаннями, уміннями і навичками використання новітніх інформаційних технологій у професії лікаря, інформаційне забезпечення наукової діяльності студентів та професорсько-викладацького складу університету.

    Підсумовуючи, необхідно підкреслити, що саме бібліотечні працівники, підвищуючи свою професійну кваліфікацію, тим самим, багато роблять для підвищення фахового рівня медика і покращення охорони здоров`я в регіоні.   

    Дуже хороші слова свого часу сказав М.Реріх, що «бібліотека – це місце роботи і «храм думки», і науково-дослідний центр, і лабораторія, і місце високих радощів, світ розуму і очей». Така думка є для нас стимулом до професійного вдосконалення та творчих пошуків.