17.04.2019 року відбулося засідання Центральної методичної ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:

 

1.Про підготовку до Державної атестації випускників 2018/2019 року.

декани факультетів Яцишин Р.І., Бугерчук О.В., Федяк І.О., Соломчак Д.Б., Боцюрко Ю.В.

2. Про забезпечення студентів навчально-методичною літературою.

директор бібліотеки Татарин М.М.

3. Про організацію та проведення науково-методичної конференції ВНЗ

нач відділу ECTS В.В. Капечук.

4. Різне:

-інформація про створення навчальних робочих програм для студентів 4 курсів для підготовки магістрів

- нач відділу ECTS В.В. Капечук

-матеріали для подання до друку навчально-методичних посібників кафедри гігієни і єкології:

1.Гігієна праці особового складу Збройних сил України під час обслуговування об'єктів озброєння, військової техніки та радіолокаційних станцій: Навчально-методичний посібник / Мізюк М. І., Погорілий М. П., Малишевська О. С., Погоріла Л. Й. – Івано-Франківськ, ІФНМУ, 2019. – 175 с.

2.Збірник тестових завдань і задач з дисципліни "Охорона праці в медичній галузі": Збірник тестових завдань і задач / Малишевська О. С., Мізюк М. І., Мищенко І. А., Погорілий М. П., Гречух Л. С., Погоріла Л. Й. / За ред. Малишевської О. С. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2019. – 160 с.

3.Методики санітарної експертизи харчових продуктів та гігієнічної оцінки харчування населення: Навчально-методичний посібник / Мізюк М. І., Савчук Р. М., Погорілий М. П., Малишевська О. С., Тимощук О. В., Токар І. Т., Колганов А. В., Суслик З. Б., Йонда М. Є., Мищенко І. А., Гречух Л. С., Єремчук Я. О., Єремчук В. О., Погоріла Л. Й., Мізюк Р. М. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2019. – 89 с.

4.Використання лабораторного обладнання навчально-практичного центру для гігієнічних досліджень: Навчально-методичний посібник / Мізюк М. І.,

Погорілий М. П., Малишевська О. С., Йонда М. Є., Мищенко І. А., Суслик З. Б., Тимощук О. В., Гречух Л. С., Погоріла Л. Й. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2019. – 62 с.