Витяг з протоколу № 13

засідання Вченої Ради Івано-Франківського

національного медичного університету

від 28.08.2019 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1. Підсумки роботи приймальної комісії університету.

     Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії

     доц. Сарапук І.В.

2. Підсумки роботи колективу Івано-Франківського національного медичного університету за 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 навчальний рік.

     Доповідачі:

     Ректор – проф. Рожко М.М.

     Перший проректор − проф. Ерстенюк Г.М.

     Обговорення: Третяк Г.М. – в.о. заступника ректора з кадрових питань;

     Бугерчук О.В. - декан стоматологічного факультету; Чурпій І.К. - завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання;

     Тромбола О.В. - голова студентського парламенту

3. Різне:

     - Голова профспілкового комітету Заяць Л.М.:

        нагородження професора Михайлюка І.О.;

        нагоролження медаллю «Святого Пантелеймона» за лікарське мистецтво к.мед.н., асистента кафедри хірургії ННІПО Гудза О.І.

     - Начальник навчального відділу Іванців М.О.;

     - Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Федорченко В.М.;

     - Вчений секретар доцент Ган Р.З.:

        Затвердження тем докторських дисертацій;

        Затвердження тем кандидатських дисертацій;

        Уточнення теми докторської дисертації;

        Надання творчої відпустки доценту кафедри гігієни та екології Тимощук О.В.;

        Рекомендації до друку.

 З підведенням підсумків у заключному слові виступив ректор університету, професор Рожко М.М.