25.02.2020 року відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання

 1. Про результати внутрішнього аудиту навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я.

Доповідач – голова комісії з внутрішнього аудиту професор Попович Ю.І.

Обговорення: професор Яцишин Р.І., доцент Кобрин Т.З.

2. Про стан підготовки до складання ліцензованих іспитів «Крок-2», «Крок М» та проведення державної атестації випускників.

Доповідачі: декани факультетів,

директор коледжу, доц. Боцюрко Ю.В.

3. Про затвердження Положення про безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників та педагогічних працівників.

Доповідач – перша проректорка,

проф. Ерстенюк Г.М.

4. Про затвердження правил прийому до фахового медичного коледжу ІФНМУ.

Доповідач – відповідальний секретар

приймальної комісії, доцент Симчич А.В.

5. Різне:

5.1 Про надання творчої відпустки:

- асистенту кафедри дитячої стоматології Хабчуку Вадиму Сергійовичу для завершення виконання кандидатської дисертації терміном на три місяці - з 10.03.2020 року по 10.06.2020 року.

- асистенту кафедри анатомії людини Олійник Надії Василівні для завершення виконання кандидатської дисертації терміном на три місяці - з 01.04.2020 року по 01.07.2020 року.

5.2 Про уточнення назви теми кандидатської дисертації:

- асистента кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії Романишин Нелі Миколаївни «Підвищення ефективності фармакотерапії стабільної ІХС після внутрішньосудинної коронарної ангіопластики» замість «Підвищення ефективності фармакотерапії хворих на ІХС після реконструктивних операцій на коронарних артеріях».

- асистента кафедри організації та економіки фармації і технології ліків Яцюк Катерини Михайлівни «Розробка фітосубстанцій і гранул із журавлини болотної плодів для профілактики та лікування інфекцій сечовидільної системи» замість «Розробка складу і технології твердих лікарських форм з плодів журавлини болотної, призначених для терапії інфекцій сечовидільної системи».

5.3 Рекомендації до друку:

- журналу «Art of medicine» № 1(13) січень - березень 2020р. Головний редактор – професор Чурпій І.К.

- методичних рекомендацій «Клінічна оцінка ефективності комплексного лікування та профілактики карієсу постійних зубів у дітей, що проживають у хімічно забруднених районах». Автори: Аваков В.В., Костюк І.Р., Рожко М.М.

- навчального посібника «Алергічний риніт. Принципи діагностики та лікування відповідно до сучасних рекомендацій». За редакцією д.мед.н., професора Поповича В.І.

- «Збірник алгоритмів виконання практичних навичок при проведенні атестації випускників за спеціальністю «Стоматологія». Автори: Ерстенюк Г.М., Бугерчук О.В., Бульбук О.І., Ожоган З.Р. та ін.; під редакцією Рожка М.М.

- навчального посібника «Карієс та його ускладнення у дітей». Автори: Попович З.Б., Рожко М.М., Безвушко Е. В.

- навчального посібника для студентів IV-VI курсів на англійській мові «Diseases of rectum». Автори: Шевчук І.М., Шаповал А.Л., Новицький О.В., Садовий І.Я., Кузенко Р.Т.

- методичного посібника для самостійної роботи з анатомії людини для підготовки фахівців магістерського рівня вищої освіти – кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». «Anatomy Workbook for practical classes Module 3. «Vessels and nerves of the head, neck, trunk, upper and lower limbs», General Medicine & Pediatrics. Автори: Котик Т.Л., Грищук М.І., Попадинець О.Г.

- методичного посібника для самостійної роботи з анатомії людини для підготовки фахівців магістерського рівня вищої освіти – кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 «Стоматологія». «Anatomy Workbook for practical classes Module 3.

«Vessels and nerves of the head, neck, trunk, upper and lower limbs», Dentistry». Автори: Котик Т.Л., Грищук М.І., Попадинець О.Г.

- пропозицій в Реєстр галузевих нововведень від кафедр (32 нововведення).

Доповідач – Учений секретар доцент Ган Р.З.

З підведенням підсумків у заключному слові виступив ректор Університету, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Рожко М.М.