Успішно завершилося очне навчання 25 лікарів-інтернів анестезіологів І року, які проходять 3-річну підготовку в інтернатурі, особливістю якої є відсутність поділу на дорослу і дитячу спеціалізацію.

Традиційно, проміжна атестація складалася з комп’ютерного тестування, здачі практичних навичок та теоретичної частини.

Передували атестації майстер-класи, які проводили двічі на тиждень і були присвячені найважливішим аспектам роботи анестезіолога. Зокрема, лікарі-інтерни відвідали наступні майстер-класи:

  • Оцінка ноцицепції-анальгезії за допомогою ANI-моніторингу;
  • Церебральна оксиметрія в анестезіології та інтенсивній терапії;
  • Менеджмент дихальних шляхів: сучасні можливості підтримання оксигенації та вентиляції;
  • Неінвазивна респіраторна підтримка при гострій та хронічній дихальній недостатності;
  • Відеоларингоскопія в плановій та ургентній анестезіології;
  • Анестезіологічне забезпечення в тактичних умовах;
  • Інтраопераційний моніторинг глибини наркозу: від BIS до SedLine;
  • Експрес-дослідження газового складу крові та гемокоагуляції.

Важливо, що навчальну роботу кафедри із забезпечення новітніми анестезіологічними пристроями впродовж багатьох років підтримують наші колеги-лікарі зі США, які в 1992 році закінчили Івано-Франківський медичний інститут – подружжя Світлани та Івана Гринішин.

Завдяки їхній допомозі, студенти, лікарі-інтерни та лікарі-курсанти мають змогу опановувати нові практичні навички, забезпечувати кращі умови для надання медичної допомоги. Зокрема, нещодавно подружжя Гринішиних подарувало кафедрі набір відеоларингоскопів «KingVision».

Значний вклад в матеріально-технічне забезпечення кафедри розхідними матеріалами та пристроями, які широко використовують як для щоденного навчання студентів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, так і для лікування тяжкохворих, вносить Людмила Андріїшин – засновниця служби паліативної та хоспісної допомоги на Прикарпатті, лікар-анестезіолог.

Завдяки її старанням хворі, які потребують неінвазивної вентиляційної підтримки, забезпечені найновішими зразками лицевих масок, вірусно-бактеріальних фільтрів та Ві-PAP апаратами, а студенти та інтерни мають можливість освоїти зразки сучасної техніки.