16 березня в рамках 34 наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка в місті Івано-Франківськ в стінах університету відбулося засідання Медико-біологічної комісії осередку НТШ в ІФНМУ за головуванням доцента кафедри загальної та судинної хірургії Антона Симчича.

Антона Симчича нещодавно обрали Головою осередку НТШ в ІФНМУ. Зі вступним словом виступила перша проректорка, докторка біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка, Заслужена діячка науки і техніки України Ганна Ерстенюк.

Науковиця наголосила на великій необхідності використання Шевченкового слова, Шевченкової науки для якісного поступу вперед як університету, так і суспільства в цілому.

Першим виступив професор кафедри Українознавства і філософії, доктор історичних наук Ігор Любчик з розповіддю про життєвий шлях повстанського хірурга з псевдонімом «Пастер».

Присутні з великою цікавістю сприйняли спогади самого хірурга та архівні дані про нього, за якими він у абсолютно неприлаштованих умовах виконував складні оперативні втручання, спасаючи життя повстанців.

Наступною була доповідь завідувача кафедри Психіатрії, наркології та медичної психології, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук Михайла Пустовойта на тему: «Україна під час війни і після перемоги: психосоціальні виклики за умов стресу».

Дослідник на реальних прикладах зі своєї практичної діяльності продемонстрував важкість вирішення проблеми психологічних змін в учасників бойових дій, надавши чітке наукове обґрунтування цих клінічних ситуацій. Асистент кафедри Фізичної та реабілітаційної медицини, кандидат медичних наук Оксана Тимощук у своїй доповіді довела до учасників засідання вичерпну інформацію про швидкий і багатогранний розвиток реабілітаційних методик і технологій на ще доволі молодій кафедрі Фізичної та реабілітаційної медицини.

Власне, завдяки підтримці ректора та адміністрації університету кафедра постійно розширює спектр надання освітніх послуг, що в підсумку дозволяє сформувати висококваліфікованих фахівців-реабілітологів, праця яких є викликом сьогодення.

Четвертою була доповідь начальниці наукового відділу ІФНМУ, професорки кафедри стоматології післядипломної освіти, докторки медичних наук Тетяни Дмитришин на тему: «Новітні підходи до формування сучасного науковця-медика в Україні».

Тетяна Дмитришин навела актуальну і необхідну інформацію про сучасні вимоги щодо підготовки молодих науковців, докторів філософії в нашому університеті. Щонайважливіше, вони спрямовані виключно на формування конкурентно здатного як в Україні, так і на світовому ринку праці, медика-науковця. Останнім із запланованих виступів, була доповідь директора фахового медичного коледжу, кандидата медичних наук, доцента Олександра Бульбука на тему: «Впровадження освітнього хабу у Фаховому медичному коледжі ІФНМУ».

Матеріал, представлений Олександром Бульбуком, викликав жвавий інтерес у присутніх, завдяки своїй новизні і безумовній перспективності  використання в навчанні студентів коледжу. Сама методика грунтується на використанні сучасних інформаційних засобів і технологій, що для сучасного студента є вкрай необхідним. В обговоренні, проректор з наукової роботи, професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, доктор медичних наук, академік Української Академії наук Ігор Вакалюк чітко та обгрунтовано довів життєву необхідність втілення в практичну діяльність усіх методик, напрацювань і досягнень, про які говорили доповідачі, об’єднавши їх в єдине ціле, яке повинно бути якісним дороговказом в подальшому житті і діяльності нашої Альма-матер.