Члени комісії, створеної згідно з наказом по університету №1673-д від 19.12.2023, провели перевірку фактів, викладених у скарзі студентів та в інформаційному повідомленні громадських активістів у соціальних мережах щодо фактів посилання на російськомовну літературу при викладанні вибіркової навчальної дисципліни «Фізична реабілітація при коморбідній патології», можливого вихваляння радянського союзу та ознайомлення з окремими методами реабілітації, що суперечать принципу доказової реабілітації.

Для з’ясування деталей інциденту члени Комісії ознайомилися зі скаргою студентів ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» та заявою від інших п’яти студентів, які вказали, що інформація, наведена в скарзі, не відповідає дійсності, провели зустріч зі студентами, які подали скаргу, в присутності представників деканату та студентських організацій, отримали письмове пояснення від викладачки.

Комісією встановлено, що у методичних вказівках до проведення практичних занять з дисципліни «Фізична реабілітація при коморбідній патології» в переліку додаткової літератури виявлено посилання на російськомовну літературу, що є неетичним та є питанням моралі, що йде в розріз з освітнім законодавством України: статтею 7 Закону України «Про освіту» , статтею 48 Закону України «Про вищу освіту», статтями 21, 22 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та іншими нормативними актами, ігноруючи Стратегію популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова — успішна держава”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 596, щодо утвердження всебічного використання української мови в усіх сферах (зокрема, освітній і науковій) на всій території України з метою ствердження української ідентичності.

Викладачка пояснила, що навчальний підручник «Фізична терапія» 1984 року, виданий київським видавництвом «Здоров’я» російською мовою, використаний нею з метою демонстрації навчальної літератури того часу, а не як рекомендація для навчання чи підготовки до практичних занять.

На момент перевірки диплому Асоціації гастроентерологів російської федерації за зайняте призове місце за публікацію наукової роботи 2015 року виявлено не було.

У навчальний план вибіркової дисципліни «Фізична терапія при коморбідній патології» включені питання про використання преформованих чинників при наданні реабілітаційної допомоги. Освітньо-професійна програма спеціальності 227 «Фізична терапія. Ерготерапія» складена на підставі Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, затвердженого МОН України №1419 від 19.12.2018. В додатку 4 вищезазначеного стандарту «Засоби та методи реабілітаційного впливу (фізична терапія)» при порушенні діяльності опорно-рухового апарату зазначено засоби та методи: преформовані фізичні чинники: тепло, холод, водні процедури, преформована електрична енергія.

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» зі змінами, затвердженими наказом МОЗ України від 10.10.2023 р. №1769 «п. 26 до завдань і обов’язків ерготерапевта відноситься застосування терапевтичних вправ, терапевтичну заняттєву активність, преформовані фізичні чинники, а згідно з п. 27  до завдань і обов’язків фізичного терапевта відноситься застосування терапевтичних вправ, функціональне тренування, масаж, мануально-м’язові та суглобові техніки, позиціонування, преформовані фізичні чинники тощо».

Навчальна дисципліна «Фізична терапія при коморбідній патології» є вибірковою – вибір здійснюється на підставі заяв студентів, поданих у деканат в порядку, визначеному Положенням про реалізацію права вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін в ІФНМУ, затвердженому наказом №932-д від 29.08.2019 р.

На підставі наведеного, комісією надано наступні рекомендації:

оновити навчально-методичний комплекс для вибіркової навчальної дисципліни «Фізична терапія при коморбідній патології» з використання тем, що відповідають принципам доказової реабілітації;

заборонити використання неактуальної (застарілої) літератури при викладанні навчальних дисциплін на ОПП «Фізична терапія, ерготерапія»;

заступнику ректора з виховної роботи провести роботу з викладачами щодо виховання молоді в дусі патріотизму і поваги до державних цінностей через утвердження української національної та громадянської ідентичності;

збільшити тематику вибіркових навчальних дисциплін з включенням тем, що відповідають принципам  доказової реабілітації;

рекомендовано відсторонити асистентку від викладання навчальних дисциплін на ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» у зв’язку із невідповідністю Ліцензійним умовам та притягнути до дисциплінарної відповідальності з оголошенням догани;

гарантам освітніх програм оновити освітньо-професійні програми спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та виключити тематику, що не відповідає доказовій реабілітації.