Минулого тижня в рамках співпраці між фаховим медичним коледжем ІФНМУ та Рівненською медичною академією  відбулася інтегрована міждисциплінарна  лекція на тему: «Закриті та відкриті механічні ушкодження. Догляд за хворими».

Ініціаторами події стали кандидатка медичних наук, доцентка Лариса Коробко, декан Рівненської медичної академії, а також дирекція фахового медичного  коледжу ІФНМУ.

Лекцію провели у рамках вивчення дисципліни «Медсестринство у хірургії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» фахового медичного коледжу ІФНМУ і здобувачів І бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 223 Медсестринство Рівненської медичної академії.

Дану лекцію підготували та провели  в онлайн режимі, використовуючи платформу TEAMS,  викладачі Рівненської медичної академії: кандидатка медичних наук, доцентка Лариса Коробко, старший викладач Олександр Єгер, кандидатка фармацевтичних наук Наталія Захарко і кандидатка медичних наук, доцентка кафедри травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії ІФНМУ Ірина Біцька.

Серед запрошених були представники дирекції ФМК, викладачі ІФНМУ: директор – кандидат медичних наук, доцент Олександр Бульбук, завідувачка сестринського відділення Галина Гвоздецька, доктор медичних наук професор Сергій Василюк.

Високий  навчально-методичний рівень прочитаної лекції, її інформативність та прогресивність у поглядах на проблему відкритих ран відзначили як викладачі,  так і здобувачі освіти.