Доцентка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ім. професора М.М. Бережницького Івано-Франківського національного медичного університету, докторка медичних наук Тамара Вацеба взяла участь у роботі міжнародної конференції «THE 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES AND TREATMENTS FOR DIABETES» (Флоренція 6-9 березня 2024 року), яка присвячена поширенню знань про нові підходи до лікування діабету, засновані на результатах сучасних наукових та клінічних досліджень.

Учасники конференції ознайомилися з найновішими здобутками наукової та клінічної діабетології, а також з сучасними розробками методів діагностики, моніторингу перебігу та ефективності лікування діабету і його ускладнень.

Відтак, головними темами і тезами доповідей провідних експертів в галузі діабетології були:

  • створення, випробування та аналіз ефективності нових «неінсулінових» цукрознижувальних препаратів - аналогів кишкових та панкреатичних пептидів, за допомогою яких, або при поєднанні яких, можливо досягнути прогнозованих метаболічних ефектів, залежно від потреби та індивідуальних особливостей організму пацієнта;
  • покращення ефективності лікування хворих з цукровим діабетом шляхом впровадження і застосування сучасних методів контролю глюкози крові, кетонових тіл, калорійності раціону;
  • застосування методів безперервного моніторингу глюкози як шлях до покращення ефективності цукрознижувальної терапії і як об’єктивне відображення компенсації цукрового діабету;
  • -інсулінові помпи «замкнутої петлі» (пристрої, які самостійно змінюють швидкість введення інсуліну, залежно від прогнозованого рівня глюкози) у лікуванні хворих з цукровим діабетом 1-го і 2-го типів як найбільш ефективний спосіб досягнення нормоглікемії та уникнення гіпоглікемії;
  • застосування базального інсуліну з тривалістю дії більше 1-го тижня як шлях до «спрощення» життя людей з діабетом;
  • «Smart» insulin pen – «розумна» ручка для введення інсуліну як щоденник власної інсулінотерапії і як спосіб контролю за виконанням інсулінових ін`єкцій.
  • рівень глікемії через одну годину після їжі як один з достовірних критеріїв діагностики та компенсації діабету;
  • лікування ожиріння у хворих з цукровим діабетом 1-го і 2-го типів. Нові підходи та засоби;
  • штучна підшлункова залоза. Трансплантологія в діабетології тощо.

Участь у заходах такого високого рівня дозволяє бути обізнаним та компетентним в галузі сучасної діабетології, сприяє підвищенню професійного рівня та буде корисною для застосування отриманих знань та навиків у практичній роботі та в науково-педагогічному процесі.