Четвертого березня в Івано-Франківському національному медичному університеті провели відкрите міждисциплінарне бінарне практичне заняття на тему: «Інноваційні методи діагностики та лікування в особистому науковому дослідженні».

Заняття зі здобувачами ступеня доктора філософії другого року навчання ОНП «Стоматологія» провели докторка медичних наук, професорка кафедри стоматології післядипломної освіти Тетяна Дмитришин та кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри мовознавства Наталія Косило у рамках вивчення ВК 7 « Інноваційні методи діагностики та лікування в стоматології».

Захід відвідали доцентка кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Галина Барила, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти д.мед.н., професор Іван Палійчук та доцентка кафедри стоматології післядипломної освіти Зоряна Костишин.

Обрана викладачами форма заняття є інноваційною: її метою було налагодження педагогічного партнерства викладачів для формування креативних здібностей здобувачів, уміння обґрунтовувати доцільність використаних методів діагностики та лікування стоматологічної патології, а також правильно представляти власні  наукові дослідження. 

«Бінарний підхід дозволяє визначити та висвітлити найважливіші аспекти наукового дослідження, сприяє активній участі здобувачів освіти у процесі навчання та розвитку критичного мислення», – зауважила професорка Тетяна Дмитришин.

Наукові публікації й доповіді відіграють важливу роль в академічному середовищі, оскільки в них висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, здійснюється наукова комунікація – обмін знаннями та ідеями між науковцями. 

«Завдяки науковим публікаціям дослідники можуть поділитись своїми результатами, проаналізувати різні інноваційні підходи та методи з метою вирішення актуальних проблем, окреслити обрані напрями досліджень», – говорить доцентка Наталія Косило.

Відтак, учасники здобули знання та вміння не лише щодо сучасних методів діагностики та лікування стоматологічної патології, використаних в особистому науковому дослідженні, але й навчилися висвітлювати отримані результати у формі публікацій/доповідей із використанням академічного письма українською та англійською мовами.