СПИСОК

персонального складу Вченої Ради

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

на 2016-2021 рр.

 

1 Рожко Микола Михайлович Голова Вченої Ради, Ректор університету, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор

2 Ерстенюк Ганна Михайлівна Перший проректор, д.біол.н., професор

3 Вакалюк Ігор Петрович проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор

4 Федорченко Володимир Михайлович проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, к.мед.н., доцент

5 Кобець Сергій Федорович проректор з науково-педагогічної роботи ( міжнародні зв’язки) к.мед.н., доцент

6 Багрій Микола Миколайович Вчений секретар, к.мед.н., доцент

7 Мацькевич Катерина Михайлівна головний бухгалтер

8 Мязін Борис Петрович заступник ректора з кадрових питань

9 Дмитренко Анатолій Семенович заступник ректора з адміністративно-господарської роботи, к.мед.н., доцент

10 Ванджура Ігор Юрійович заступник ректора із виховної роботи, к.мед.н., доцент

11 Пелехан Любомир Іванович директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти, к.мед.н., доцент

12 Яцишин Роман Іванович декан медичного факультету, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України

13 Бугерчук ОлександрВікторович декан стоматологічного факультету, к.мед.н., доцент

14 Федяк Ірина Орестівна декан фармацевтичного факультету, к.фарм. н., доцент

15 Соломчак Дмитро Богданович декан факультету підготовки іноземних громадян, д.мед.н., професор

16 Боцюрко Юрій Володимирович директор медичного коледжу, к.мед.н., доцент

17 Татарин Мирослава Миколаївна директор бібліотеки

18 Заяць Любомир Мирославович Голова профспілкового комітету, завідувач кафедри патофізіології, д.мед.н., професор

19 Александрук Олександр Дмитрович к.мед.н., доцент, завідувач кафедри дерматології та венерології

20 Василюк Сергій Михайлович д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №1

21 Винник Михайло Іванович д.мед.н., професор, зав. кафедри психіатрії, наркології та мед. психології

22 Вірстюк Наталія Григорівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультетуім.проф. М.М.Бережницького

23 Волосянко Андрій Богданович д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії

24 Воронич-Семченко Наталія Миколаївна д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізіології

25 Ган Роман Зіновійович к.мед.н., доцент, заступник декана медичного факультету

26 Геник Наталія Іванівна д.мед.н., професор, зав. кафедри акушерства і гінекології ім.проф.І.Д.Ланового

27 Геращенко Сергій Борисович д.мед.н., професор, зав. кафедри гістології, цитології та ембріології

28 Герелюк Віталій Іванович д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології

29 Глушко Любомир Володимирович д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти

30 Гриб Вікторія Анатоліївна д.мед.н., професор, зав. кафедри неврології та нейрохірургії

31 Грицик Андрій Романович д.фарм.н., професор, завідувач кафедри фармації

32 Гудз Іван Михайлович д.мед.н., професор, зав. кафедри загальної хірургії

33 Децик Орина Зенонівна д.мед.н., професор, зав. кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я

34 Качкан Володимир Атаназійович д.філол.н., професор, завідувач кафедри українознавства і філософії

35 Ковальчук Лариса Євгенівна д.мед.н., професор, зав. кафедри медичної біології і медичної генетики

36 Крижанівська Анна Євстахіївна д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології

37 Купновицька Ірина Григорівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії

38 Куцик Роман Володимирович д.мед.н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології

39 Левченко Валерій Анатолійович д.мед.н., професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

40 Литвинець Євген Антонович д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології

41 Луцак Світлана Миколаївна д.філол.н., професор, завідувач кафедри мовознавства

42 Макарчук Оксана Михайлівна д.мед.н., професор, зав. кафедри акушерства і гінекології ННІПО

43 Матейко Галина Богданівна д.мед.н., професор, зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб

44 Мельничук Галина Михайлівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої стоматології

45 Михайлюк Іван Олексійович д.мед.н., професор, завідувач кафедри патоморфології та судової медицини

46 Мізюк Михайло Іванович д.мед.н., професор, завідувач кафедри гігієни та екології

47 Міщук Василь Григорович д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини

48 Мойсеєнко Микола Іванович д.біол.н., професор, зав.кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики

49 Нейко Василь Євгенович д.мед.н., професор, зав. кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

50 Ожоган Зіновій Романович д.мед.н., професор, зав. кафедри ортопедичної стоматології

51 Островський Микола Миколайович д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

52 Палійчук Іван Васильович д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології ПО

53 Пиптюк Олександр Володимирович д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету

54 Попадинець Оксана Григорівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії людини

55 Попович Василь Іванович д.мед.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї

56 Попович Юрій Іларіонович д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії

57 Пришляк Олександра Ярославівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

58 Пюрик Василь Петрович д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології

59 Рижик Валер'ян Миколайович д.мед.н., професор, завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини

60 Семенів Дмитро Васильович д.фарм.н., професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації і технології ліків

61 Семотюк Марія Миколаївна директор університетської клініки

62 Середюк Нестор Миколайович д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства

63 Синоверська Ольга Богданівна д.мед.н., професор, зав. кафедри дитячих хвороб ННІПО

64 Скрипник Надія Василівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри ендокринології

65 Стецьків Андрій Остапович к.хім.н., доцент, завідувач кафедри хімії фармацевтичного факультету

66 Сулима Вадим Станіславович д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії

67 Тітов Іван Іванович д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіолгії та інтенсивної терапії

68 Ткачук Олег Любомирович д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії ННІПО

69 Фофанов Олександр Дмитрович д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії

70 Чернюк Наталія Володимирівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка.

71 Чурпій Ігор Костянтинович д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання

72 Шевчук Ігор Михайлович д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №2 та кардіохірургії

73 Шеремета Лідія Миколаївна д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакології

74 Сенчій Василь Миколайович начальник інформаційно-аналітичного відділу

75 Іванців Микола Олексійович начальник навчального відділу

76 Капечук Василь Васильович начальник відділу EКТС, к.мед.н., доцент кафедри нейрохірургії та офтальмології

77 Сорока Оксана Ярославівна начальник юридичного відділу

78 Штефюк Володимир Миколайович начальник служби цивільного захисту

79 Міськів Василь Андрійович голова профспілкового комітету студентів, к.мед.н., доцент

80 Айдан Мамедова Сабір студентка 6 курсу, представник факультету підготовки іноземних громадян в студентському парламенті

81 Бігун Роман Романович студент 6 курсу, член ради студентського наукового товариства

82 Боліновська Вікторія Анатоліївна студентка 4 курсу, представник медичного факультету в студентському парламенті

83 Бойко Марія- Олександра Михайлівна студентка 2 курсу, представник медичного факультету в студентському парламенті

84 Гобрей Іванна Володимирівна студентка 3 курсу, представник медичного коледжу в студентському парламенті

85 Горелін Владислав Ігорович студент 5 курсу, представник медичного факультету (спеціальність "Педіатрія") в студентському парламенті

86 Дерев'янко Ольга Романівна студентка 5 курсу, представник асоціації студентів-стоматологів

87 Дмитрук Юлія Ігорівна студентка 6 курсу, голова осередку Європейської медичної студентської асоціації

88 Кріпчук Іванна Антонівна студентка 5 курсу, представник фармацевтичного факультету в студентському парламенті

89 Мартинюк Діана Сергіївна студентка 6 курсу, член профспілкового комітету студентів

90 Тромбола Олег Вікторович голова студентського парламенту,старший лаборант кафедри анатомії людини