До відома науковців ІФНМУ! Зареєстровано новий журнал квартальний науково-практичний часопис «Терапевтика» імені професора М.М. Бережницького http://www.terapevtyka.com.ua

 

Детальна інформація про журнал та вимоги до публікацій розміщені на сайті в розділі Загальна інформація – Видавнича діяльність Періодичність виходів – 4 рази на рік Мова – українська, російська, англійська. Журнал публікує результати оригінальних досліджень, практичні матеріали для фахівців, клінічні випадки закордонних колег, оглядові статті щодо актуальних проблем внутрішньої медицини й стоматології, рецензії, історичні розвідки тощо.

ЗАСНОВНИК: Івано-Франківський національний медичний університет, ТОВ «Видавничий дім «МЕДКНИГА» Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №24479- 14419Р від 06.07.2020р Головний редактор – Вірстюк Наталія Григорівна, д.мед.н., завідувачка кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора М.М. Бережницького, Івано-Франківський національний медичний університет.

Увага! Статті до публікації в журнал №2 подавати до кінця квітня