До відома здобувачів освітньо-наукового ступеню доктор філософії, що навчаються на ОНП «Медицина» та «Стоматологія»!

Науковий відділ, відділ аспірантури та докторантури повідомляє, що з 15 квітня до 15 травня в ІФНМУ буде проведено Весняний лекторій знань, присвячений Дню науки, що цьогоріч відмічається в Україні 15 травня.

У рамках заходу будуть проведені цікаві лекції, круглі столи та інші заходи, спрямовані на популяризацію наукових досліджень, вдосконалення професійних знань та оволодіння м’якими соціальними навичками.

Наразі заходи заплановані у форматі он-лайн, слідкуйте за датами та часом проведення на сторінці наукова робота – корисна інформація для науковців - закладка Весняний лекторій знань.

Перша лекція буде прочитана Гасюк Мирославою Богданівною, професоркою кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника на тему «Особливості корекції ставлення до здоров’я як детермінанти лікування» - 15.04.2021р. о 14.00 на платформі Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ1MzQ2YzgtMDcyYy00NTZiLTkwMWQtMmIyZmI2YTI0ODcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212023edb-ff34-4574-a617-1a1af07b2e8f%22%2c%22Oid%22%3a%22f31cc7a7-45a7-4a11-8b08-4d07ff409cfb%22%7d

Участь всіх здобувачів третього освітньо-наукового рівня обов’язкова!!!!!!