Бібліотека ІФНМУ інформує про те, що видавництво “Нова Книга” надає безкоштовний доступ до медичних електронних навчальни видань на платформі  Vilibri, а також пропонує легальний доступ викладачам і студентам  ІФНМУ до таких навчальних видань:

  1. Гігієна та екологія: підручник / за загальною редакцією члена-кореспондента НАМН України, професора
    В. Г. Бардова – Вінниця: Нова Книга, 2020
  2. Hygiene and Ecology: textbook / за загальною редакцією члена-кореспондента НАМН України, професора
    В. Г. Бардова – Вінниця: Нова Книга, 2022

   Підручники відповідають навчальній програмі і базуються на сучасних досягненнях науки про здоров’я людини та біосферу, забезпечать вивчення дисципліни, успішне проходження студентами OSCE-2 та ліцензійного іспиту КРОК-2, оскільки книги містять нові дані, що увійшли до державних випускних випробувань.

         “Нова книга”  запрошує на платформу Vilibri і як  нею скористатися   описано  у  додатку.

  Додаток  pdf