Міжнародні та вітчизняні патентні бази даних

- Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент)

- База патентів України

- PATENTSCOPE - Повнотекстовий пошук по міжнародним та національним фондам патентної інформації від Всесвітньої організації інтелектуальної власності

- USPTO. The United States Patent and Trademark Office - Повнотекстова патентна база США починаючи з 1790р.

- PRIOSMART.com - Світовий патентний пошук

- Google Patents - пошукова система розширеного пошуку повних текстів патентів з усього світу

- Espacenet - Електронно-цифрова бібліоека патентних баз даних світу