ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2022 (БАКАЛАВРАТ ТА МАГІСТРАТУРА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)

 

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 році
Положення про приймальну комісію ІФНМУ
Програми, положення та примірний зміст завдань вступних випробувань
Перелік конкурсних предметів

Вкладка буде заповнена не пізніше 31 травня 2022 року

Мінімальні значення кількості балів

Вкладка буде заповнена не пізніше 31 травня 2022 року

Вартість навчання
Строки прийому заяв

Вкладка буде заповнена не пізніше 31 травня 2022 року

Етапи вступної кампанії 2022 року

Вкладка буде заповнена не пізніше 31 травня 2022 року

Порядок зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Перелік документів
Обсяги прийому на 1-й та 2-й курси
Розклади вступних іспитів

Розклади вступних випробувань будуть оприлюднені не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів

Результати вступних випробувань
Вступ на 2-й курс

Вкладка буде заповнена не пізніше 31 травня 2022 року

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Вкладка буде заповнена після 1800 год 04 серпня 2022 року

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)
Освітньо-професійні програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2022 році вступної кампанії
Відомості про приймальну комісію Івано-Франківського національного медичного університету та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку
Порядок денний і рішення приймальної комісії
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування