ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2022 (БАКАЛАВРАТ ТА МАГІСТРАТУРА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)

 

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 році
Положення про приймальну комісію ІФНМУ
Програми, положення та примірний зміст завдань вступних випробувань
Перелік конкурсних предметів
Мінімальні значення кількості балів
Вартість навчання
Строки прийому заяв
Етапи вступної кампанії 2022 року
Порядок зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Перелік документів
Обсяги прийому на 1-й та 2-й курси
Розклади вступних іспитів

Розклади вступних випробувань будуть оприлюднені не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів

Результати вступних випробувань
Вступ на 2-й курс
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Вкладка буде заповнена після 1800 год 04 серпня 2022 року

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)
Освітньо-професійні програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2022 році вступної кампанії
Відомості про приймальну комісію Івано-Франківського національного медичного університету та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку
Порядок денний і рішення приймальної комісії
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування