ВІДДІЛ ПРЕССЛУЖБИ

Про відділ

Співробітники

-----------Про кафедру початок---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-----------Про кафедру кінець-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Співробітники початок--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------Співробітники кінець----------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСТУП ДО ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 2024

Програма та положення творчого конкурсу ліплення, положення про апеляцію; склад комісії творчого конкурсу (ліплення) та апеляційної комісії

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ творчого конкурсу з ліплення для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти до Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на спеціальність 221 Стоматологія (освітня програма стоматологія ортопедична, фах зубний технік)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ творчого конкурсу з ліплення для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти до Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на спеціальність 221 стоматологія (освітня програма стоматологія ортопедична, фах зубний технік)

Порядок роботи апеляційної комісії Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на результати вступних випробувань

Склад апеляційної комісії Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на результати вступних випробувань 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування фізична реабілітація)

Матеріали та інструменти, необхідні для складання творчого конкурсу (ліплення)
Розклад творчого конкурсу (ліплення) для вступу у Фаховий медичний коледж ІФНМУ на основі базової середньої освіти (випускники 9 класів) на 2024 рік
Результати творчого конкурсу (ліплення)
УВАГА! Реалізація права вступників на обрання місця навчання
Для конкурсного відбору зараховуються результати творчого конкурсу (ліплення) та розгляду мотиваційного листа за відповідними спеціальностями:
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІФНМУ В 2024 РОЦІ
Строки прийому заяв та етапи вступної кампанії в 2024 році
Перелік документів
Обсяги прийому
Розмір плати за навчання
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)
Освітньо-професійні програми, освітні програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2024 році вступної кампанії
Відомості про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання до Фахового медичного коледжу ІФНМУ
Порядок денний і рішення приймальної комісії
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

Порядок денний і рішення приймальної комісії фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету

 

Порядок денний
Рішення

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2024 (аспірантура для іноземних громадян мова навчання тільки українська)

Особливості прийому в аспірантуру іноземців та осіб без громадянства
Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування з української мови для іноземних громадян та осіб без громадянства, які вступають в аспірантуру

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 222 «Медицина»  

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 228 «Педіатрія»

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 226 «Фармація, промислова фармація» з презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень 

Перелік вступних випробувань
Вартість на платні освітні послуги у аспірантурі
Строки прийому заяв, строки проведення вступних випробувань, оприлюднення рейтингових списків та списків рекомендованих до зарахування, строки зарахування
Перелік документів
Обсяги прийому в аспірантуру
Розклад вступних випробувань
Результати вступних випробувань
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
Освітньо-наукові програми
Перелік акредитованих освітніх програм, за якими буде здійснюватися прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства на ступінь вищої освіти доктор філософії
Положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання аспірантів у ІФНМУ в 2024 році
Відомості про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання аспірантів

Порядок денний і рішення приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету

 

Порядок денний
Рішення

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2024 (аспірантура для громадян України)

Правила прийому підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі у ІФНМУ в 2024 році

Програми та положення вступних іспитів, положення про апеляцію
 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають в аспірантуру

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 221 «Стоматологія» 

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 222 «Медицина»

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 228 «Педіатрія» 

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 226 «Фармація, промислова фармація» з презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень

Порядок роботи апеляційної комісії

Перелік вступних випробувань
Вартість на платні освітні послуги у аспірантурі
Етапи вступу в аспірантуру (строки прийому заяв, строки проведення вступних випробувань, оприлюднення рейтингових списків та списків рекомендованих до зарахування, строки зарахування)
Перелік документів
Обсяги прийому в аспірантуру
Розклад вступних випробувань
Результати вступних випробувань
Рейтингові списки в аспірантуру
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
Освітньо-наукові програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2024 році вступної кампанії
Відомості про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання аспірантів

Лесів Марʼяна Ігорівна

Спеціалізована разова вчена рада ДФ 20.601.072 створена згідно наказу ректора Івано-Франківського національного медичного університету  № 579-д від 23.04.2024 на підставі рішення Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету № 5 від 23.04.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лесів Мар’яни Ігорівни на тему “Клініко-діагностичні особливості когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, коморбідну з гіпотиреозом”  в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

  1. Голова ради – доктор медичних наук, професор Вакалюк Ігор Петрович, професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету, МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
  2. Рецензент – докторка медичних наук, професорка Скрипник Надія Василівна, завідувачка кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
  3. Рецензент – доктор медичних наук, професор Федоров Сергій Валерійович, завідувач кафедри терапії, сімейної та екстреної медицини ПО Івано-Франківського національного медичного університету, МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
  4. Опонент – докторка медичних наук, професорка, Насонова Тетяна Іванівна, професорка кафедри неврології №1 Національного університету охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика, м. Київ.
  5. Опонент – докторка медичних наук, професорка, Міщенко Тамара Сергіївна, завідувачка кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. м. Харків.

Науковий керівник – докторка медичних наук, професорка Гриб Вікторія Анатоліївна, завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.

Інформація про призначення дати захисту Лесів Марʼяни Ігорівни. Захист відбудеться 18 червня 2024 року о 12.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Долучитись до засідання разової ради ДФ 20.601.072 з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням: 

Покликання на трансляцію

 

Наказ про присвоєння ступеня доктор філософії

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника

Дисертація

Електронний підпис до дисертації

Validation_Report

Опонент Насонова Тетяна Іванівна

Електронний підпис

Опонент Міщенко Тамара Сергіївна

Електронний підпис 

Рецензія Скрипник Надія Василівна

Електронний підпис

Рецензія Федоров Сергій Валерійович

Електронний підпис 

Рішення щодо присудження ступеня доктора філософії

Покликання на трансляцію

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2024 (магістратура для іноземних громадян)

Особливості прийому на навчання до ІФНМУ іноземців та осіб без громадянства
Програми, положення та примірний зміст завдань вступних іспитів, положення про апеляцію

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ комплексного вступного іспиту в усній формі з біології та української мови для іноземців та осіб без громадянства, які обрали мовою навчання українську мову

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ комплексного вступного іспиту в усній формі з біології та української мови для іноземців та осіб без громадянства, які обрали мовою навчання українську мову

ПОРЯДОК РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ Івано-Франківського національного медичного університету на результати вступних іспитів у іноземних громадян в 2024 році

Перелік вступних іспитів та мінімальні значення кількості балів
Розмір плати за навчання
Строки прийому заяв та документів, проведення вступних іспитів та зарахування іноземців
Перелік документів
Обсяги прийому іноземців на перший рік навчання
Розклади вступних іспитів для іноземців з біології та української мови, які вступають відповідно до розділу ХIV Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2024 році та обрали мовою навчання українську мову
Результати вступних іспитів для іноземців
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
Освітньо-професійні програми
Перелік акредитованих освітніх програм, за якими буде здійснюватися прийом на навчання іноземців на ступінь вищої освіти магістр
Відомості про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства
Вимоги Івано-Франківського національного медичного університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання

Доскалюк Богдана Вікторівна

Спеціалізована разова вчена рада ДФ 20.601.073 створена згідно наказу ректора Івано-Франківського національного медичного університету № 579-д від 23.04.2024 на підставі рішення Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету № 5 від 23.04.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Доскалюк Богдани Вікторівни на тему «Патогенетичні особливості ушкодження респіраторного відділу легень при системній склеродермії та способи його корекції: експериментальне дослідження» в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

  1. Голова ради – докторка медичних наук, професорка Чернюк Наталія Володимирівна, завідувачка кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є.М. Нейка Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
  2. Рецензент – кандидатка медичних наук, доцентка Дрогомерецька Оксана Ігорівна, доцентка кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є.М. Нейка Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
  3. Рецензент – кандидат медичних наук, доцент Саган Назар Тарасович, доцент кафедри патофізіології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
  4. Опонент – докторка біологічних наук, професорка, Небесна Зоя Михайлівна, завідувачка кафедри гістології та ембріології, Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль.
  5. Опонент – докторка медичних наук, професорка, Єрошенко Галина Анатоліївна, завідувачка кафедри біології Полтавського державного медичного університету МОЗ України, м. Полтава.

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Заяць Любомир Мирославович, завідувач кафедри патофізіології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.

Інформація про призначення дати захисту Доскалюк Богдани Вікторівни. Захист відбудеться 14 червня 2024 року о 13.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань Вченої ради (перший поверх).

Долучитись до засідання разової ради ДФ 20.601.073 з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням: 

Покликання на трансляцію

 

Наказ про присвоєння ступеня доктор філософії

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника

Дисертація

Електронний підпис до дисертації

Validation_Report

Опонент Небесна Зоя Михайлівна

Електронний підпис

Опонент Єрошенко Галина Анатоліївна

Електронний підпис 

Рецензія Дрогомерецька Оксана Ігорівна

Електронний підпис

Рецензія Саган Назар Тарасович

Електронний підпис 

Рішення щодо присудження ступеня доктора філософії

Покликання на трансляцію

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2024 (бакалаврат та магістратура для громадян України)

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛА
Програми та положення співбесіди для осіб, які мають на це право та положення про апеляцію; склад комісії співбесіди та апеляційних комісій

Програми співбесіди замість НМТ. Порядок оцінювання співбесіди замість НМТ

- Програма та порядок оцінювання співбесіди з української мови для осіб, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році та мають на це право

- Програма та порядок оцінювання співбесіди з математики для осіб, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році та мають на це право

- Програма та порядок оцінювання співбесіди з історії України для осіб, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році та мають на це право 

- Програма та порядок оцінювання співбесіди з біології для осіб, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році та мають на це право

- Порядок оцінювання за результатами співбесіди і структура підсумкового бала для вступників, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету і мають право на співбесіду відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році 

 

Програма фахового іспиту для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація». Порядок проведення фахового іспиту для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація»

- Програма та порядок оцінювання фахового іспиту з «Основ фізичної терапії» для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» на основі освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація)

- Порядок проведення фахового іспиту для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» на основі освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування фізична реабілітація)

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ фахового іспиту з «Основ ерготерапії» для здобуття ступеня магістра з спеціалізації 227.02 «Ерготерапія», спеціальності 227 «Терапія та реабілітація», на основі освітнього ступеня бакалавра за цією спеціальністю чи спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» або за напрямами 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація) чи 6.010105 «Корекційна освіта» (за нозологіями)»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ 227.02 «ЕРГОТЕРАПІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» НА ОСНОВІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА ЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ЧИ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» АБО ЗА НАПРЯМАМИ 6.010203 «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» (ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ) ЧИ 6.010105 «КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА» (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ)»

Склад комісій вступних випробувань

Порядок роботи апеляційної комісії

Склад апеляційної комісії

Перелік конкурсних предметів
Мінімальні значення кількості балів
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ МОТИВАЙІЦНОГО ЛИСТА (ПОРЯДОК) ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2024 РОЦІ
Розмір плати за навчання
Строки прийому електронних заяв та етапи вступної кампанії 2024 для вступників на основі повної загальної середньої освіти  (випускники 11 класів) та випускників медичних коледжів
Реалізація права вступників на обрання місця навчання
Порядок зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Обсяги прийому для вступників на основі повної загальної середньої освіти  (випускники 11 класів) та випускників медичних коледжів

Максимальні обсяги державного замовлення на 2024 рік, які погоджує Міністерство охорони здоров'я України

Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти на відкриті конкурсні пропозиції

Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (випускники 11 класів) на небюджетні конкурсні пропозиції

Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для випускників медичних коледжів (скорочений строк навчання) на відкриту конкурсну пропозицію

Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб для випускників медичних коледжів (скорочений строк навчання) на небюджетні конкурсні пропозиції

Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступу в магістратуру за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» (вступ на основі диплома бакалавра)

Розклад співбесіди

Розклад співбесіди (замість національного мультипредметного тесту) буде оприлюднено не пізніше 28 червня 2024 року

Результати співбесіди

Результати співбесіди (замість національного мультипредметного тесту) будуть оприлюднені в день проведення співбесіди

Вступ в університет випускників медичних коледжів
Вступ у магістратуру за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація»

РОЗКЛАД ФАХОВОГО ІСПИТУ (буде оприлюднено не пізніше 28 червня 2024 року)

Подача заяв на фаховий іспит для вступу на магістратуру спеціальності 227 "Терапія та реабілітація"

Строки проведення вступної кампанії 2024 року у магістратуру за спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація"

Спеціалізації, передбачені за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» за освітнім ступенем магістр

Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація»

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ фахового іспиту з "Основ фізичної терапії" 

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ фахового іспиту з "Основ ерготерапії"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ фахового іспиту з «Основ фізичної терапії»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ фахового іспиту з «Основ ерготерапії»

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ МОТИВАЙІЦНОГО ЛИСТА (ПОРЯДОК) ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2024 РОЦІ

Програма та порядок оцінювання співбесіди з англійської мови (замість результатів єдиного вступного іспиту (обох компонентів)) для осіб, які вступають до івано-франківського національного медичного університету в 2024 році та мають на це право

Порядок оцінювання за результатами співбесіди (замість результатів єдиного вступного іспиту (обох компонентів)) і структура підсумкового бала для вступників, які вступають до івано-франківського національного медичного університету і мають право на співбесіду відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
 
СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)
Освітньо-професійні програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2024 році вступної кампанії
Відомості про відбіркову комісію ІФНМУ на 2024 рік
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування