ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ

Правила прийому на навчання до Івано-Франківського національного медичного університету в 2020 році

- Правила прийому на навчання до Івано-Франківського національного медичного університету в 2020 році із змінами від 20.08.2020

      - Додаток 1

      - Додаток 2

      - Додаток 3

      - Додаток 4

      - Додаток 5

      - Додаток 6

      - Додаток 7  (Правила прийому в аспірантуру та докторантуру) із змінами від 09.06.2020

      - Додаток 8. Правила прийому до Івано-Франківського національного медичного університету вступників з тимчасово окупованих територій в 2020 році

- Зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти в  Івано-Франківському національному медичному університеті в 2020 році

- Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році

- Зміни до Правил прийому на навчання до Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2019 році_1

- Зміни до Правил прийому на навчання до Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2019 році_2

- Зміни до Правил прийому на навчання до Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2019 році - 3

- ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році

- Зміни до порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році

- Положення про поселення та проживання в студентських гуртожитках

Перелік конкурсних предметів
МІНІМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ БАЛІВ
Строки прийому заяв
Перелік документів
Обсяги прийому
Розклади вступних іспитів
РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

- Результати комплексного фахового випробування з анатомії людини та фізіології на спеціальність 222 Медицина (на 2 курс із строком навчання 5 років)

- Результати комплексного фахового випробування з анатомії людини та фізіології на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) (на 2 курс із строком навчання 4,5 роки)

- Результати комплексного фахового випробування з анатомії з топографічною анатомією голови та шиї та стоматологічного матеріалознавства, обладнання та інструментарію / анатомії та фізіології з елементами біомеханіки жувального апарату людини та зуботехнічного матеріалознавства на спеціальність 221 Стоматологія (на 2 курс із строком навчання 4 роки)

- Результати комплексного фахового випробування з фармацевтичної хімії та неорганічної хімії на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (денна та заочна форми здобуття освіти) (на 2 курс із строком навчання 4 і 4,5 роки)

Вступ на 2-й курс
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ НА 1 КУРС (ВІДКРИТІ ТА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ)

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція (контракт; Конкурсна пропозиція: 2 предмет - біологія або хімія, 3 предмет - фізика або математика) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція (контракт; Конкурсна пропозиція: 2 предмет - біологія, 3 предмет - хімія) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 222 Медицина (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція (2 предмет - біологія або хімія, 3 предмет - фізика або математика) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 222 Медицина (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція (контракт; Конкурсна пропозиція №2: 2 предмет - біологія, 3 предмет - хімія) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція (2 предмет - біологія або хімія, 3 предмет - фізика або математика) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Педіатрія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція (контракт; Конкурсна пропозиція №2: 2 предмет - біологія, 3 предмет - хімія) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція (контракт; Конкурсна пропозиція №1: 2 предмет - біологія або хімія, 3 предмет - фізика або математика) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція (контракт; Конкурсна пропозиція №2: 2 предмет - біологія, 3 предмет - хімія) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція (контракт; Конкурсна пропозиція №1: 2 предмет - біологія або хімія, 3 предмет - фізика або математика) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція (контракт; Конкурсна пропозиція №2: 2 предмет - біологія, 3 предмет - хімія) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція (контракт; Конкурсна пропозиція №1: 2 предмет - біологія або хімія, 3 предмет - фізика або математика) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – бакалавр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція (контракт; Конкурсна пропозиція №2: 2 предмет - біологія, 3 предмет - хімія) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – бакалавр

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА 2 КУРС (НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ)

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ НА 2 КУРС НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 СТОМАТОЛОГІЯ (ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ) – НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТР ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ НА 2 КУРС НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 МЕДИЦИНА (ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ) - НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТР ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ НА 2 КУРС НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ) – НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТР ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ НА 2 КУРС НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (ЗАОЧНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ) – НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТР ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИНИХ ОСІБ

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 221 Стоматологія  за кошти фізичних, юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр, (конкурсна пропозиція - 3 предмет фізика або математика)

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 221 Стоматологія за кошти фізичних, юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр, (конкурсна пропозиція - 3 предмет хімія)

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 222 Медицина за кошти фізичних, юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр (конкурсна пропозиція – 3 предмет фізика або математика)

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 222 Медицина за кошти фізичних, юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр (конкурсна пропозиція – 3 предмет хімія)

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація  за кошти фізичних, юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр, (конкурсна пропозиція - 3 предмет фізика або математика)

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за кошти фізичних, юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр, (конкурсна пропозиція - 3 предмет хімія)

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за кошти фізичних, юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр, (конкурсна пропозиція - 3 предмет фізика або математика)

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за кошти фізичних, юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр, (конкурсна пропозиція - 3 предмет хімія)

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія  за кошти фізичних, юридичних осіб, ступінь вищої освіти – бакалавр, (конкурсна пропозиція - 3 предмет фізика або математика)

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (конкурсна пропозиція - 3 предмет хімія) за кошти фізичних, юридичних осіб, ступінь вищої освіти – бакалавр, (конкурсна пропозиція - 3 предмет хімія)

СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ НА ДРУГИЙ КУРС
Порядок денний і рішення приймальної комісії
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 25.11.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 04.11.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 30.10.2020 року 

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 22.10.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 20.10.2020 року  

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 15.10.2020 року  

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 07.10.2020 року 

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 02.10.2020 року  

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 29.09.2020 року  

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 24.09.2020 року 

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 23.09.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 22.09.2020 року  

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 17.09.2020 року 

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 15.09.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 08.09.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 06.09.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 05.09.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 01.09.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 31.08.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 28.08.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 27.08.2020 року 

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 22.08.2020 року 

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 20.08.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 17.08.2020 року  

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 06.08.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 03.08.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 31.07.2020 року  

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 23.07.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 20.07.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 16.07.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 13.07.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 09.07.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 06.07.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 02.07.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 27.06.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 25.06.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 05.06.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 25.05.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 30.03.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 28.02.2020 року 

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 17.01.2020 року

- Порядок денний засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 23.12.2019 року

РІШЕННЯ

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 25.11.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 04.11.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 30.10.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 22.10.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 20.10.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 15.10.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 07.10.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 02.10.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 29.09.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 24.09.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 23.09.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 22.09.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 17.09.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 15.09.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 08.09.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 06.09.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 05.09.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 01.09.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 31.08.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 28.08.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 27.08.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 22.08.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 20.08.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 17.08.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 06.08.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 03.08.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 31.07.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 23.07.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 20.07.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 16.07.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 13.07.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 09.07.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 06.07.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 02.07.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 27.06.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 25.06.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 05.06.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 25.05.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 30.03.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 28.02.2020 року 

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 17.01.2020 року

- Рішення засідання приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного університету від 23.12.2019 року

Мінімальні значення кількості балів з конкурсних предметів
Вступні випробування на скорочені строки навчання
Розклад вступних випробувань
Результати вступних випробувань
Строки прийому заяв
Перелік документів
Обсяги прийому
Вартість навчання
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 

 - Рейтинговий список вступників, які можуть бути рекомендовані на І-й курс за спеціальністю 222 Медицина  (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція (3 предмет - фізика або математика) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників, рекомендованих на І-й курс за спеціальністю 222 Медицина за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт, 3 предмет - хімія або математика) освітній ступінь – магістр форма здобуття освіти - денна

- Рейтинговий список вступників, які можуть бути рекомендовані на І-й курс за спеціальністю 226 Педіатрія  (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція (3 предмет - фізика або математика) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників, рекомендованих на І-й курс за спеціальністю 228 Педіатрія за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт, 3 предмет - хімія або математика) освітній ступінь – магістр форма здобуття освіти - денна

- Рейтинговий список вступників, які можуть бути рекомендовані на І-й курс за спеціальністю 221 Стоматологія  (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція (3 предмет - фізика або математика) за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників, рекомендованих на І-й курс за спеціальністю 221 Стоматологія за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт, 3 предмет - хімія або математика) освітній ступінь – магістр форма здобуття освіти - денна 

- Рейтинговий список вступників, рекомендованих на І-й курс за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт, 3 предмет - фізика або математика) освітній ступінь – магістр форма здобуття освіти - денна 

- Рейтинговий список вступників, рекомендованих на І-й курс за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт, 3 предмет - хімія або математика) освітній ступінь – магістр форма здобуття освіти - денна

- Рейтинговий список вступників, рекомендованих на І-й курс за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт, 3 предмет - фізика або математика) освітній ступінь – магістр форма здобуття освіти - заочна 

- Рейтинговий список вступників, рекомендованих на І-й курс за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт, 3 предмет - хімія або математика) освітній ступінь – магістр форма здобуття освіти - заочна 

- Рейтинговий список вступників, рекомендованих на І-й курс за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт, 3 предмет - фізика або математика) освітній ступінь – бакалавр форма здобуття освіти - денна 

- Рейтинговий список вступників, рекомендованих на І-й курс за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт, 3 предмет - хімія або математика) освітній ступінь – бакалавр форма здобуття освіти - денна 

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ НА ПЕРШИЙ КУРС ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 

- Список зарахованих на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 222 Медицина за кошти фізичних та юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр

- Список зарахованих на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 228 Педіатрія за кошти фізичних та юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр 

- Список зарахованих на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 221 Стоматологія (конкурсна пропозиція 1 – 3 предмет фізика або математика) за кошти фізичних та юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр 

- Список зарахованих на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 221 Стоматологія (конкурсна пропозиція 2 – 3 предмет хімія або математика) за кошти фізичних та юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр 

- Список зарахованих на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 226  Фармація, промислова фармація (конкурсна пропозиція 1 – 3 предмет фізика або математика) за кошти фізичних та юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр 

- Список зарахованих на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 226  Фармація, промислова фармація (конкурсна пропозиція 2 – 3 предмет хімія або математика) за кошти фізичних та юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр

- Список зарахованих на перший курс заочної форми навчання за спеціальністю 226  Фармація, промислова фармація (конкурсна пропозиція 1 – 3 предмет фізика або математика) за кошти фізичних та юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр

- Список зарахованих на перший курс заочної форми навчання за спеціальністю 226  Фармація, промислова фармація (конкурсна пропозиція 2 – 3 предмет хімія або математика) за кошти фізичних та юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр

- Список зарахованих на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 227  Фізична терапія, ерготерапія (конкурсна пропозиція 1 – 3 предмет фізика або математика) за кошти фізичних та юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр 

- Список зарахованих на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 227  Фізична терапія, ерготерапія (конкурсна пропозиція 2 – 3 предмет фізика або математика) за кошти фізичних та юридичних осіб, ступінь вищої освіти – магістр 

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМ СТРОКОМ (НА 2 КУРС)
СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМ СТРОКОМ (НА 2 КУРС)