ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2022 (аспірантура та докторантура для громадян України)

 

Правила прийому підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі та доктора наук у Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 році
Положення про приймальну комісію ІФНМУ
Програми вступних випробувань

 Вкладка буде заповнена не пізніше 31 березня 2022 року

Перелік вступних випробувань
Вартість на платні освітні послуги у аспірантурі

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ У 2022 РОЦІ БУДЕ ВИЗНАЧЕНА В ТРАВНІ 2022 РОКУ

Етапи вступу в аспірантуру (строки прийому заяв, строки проведення вступних випробувань, оприлюднення рейтингових списків та списків рекомендованих до зарахування, строки зарахування)
Перелік документів
Обсяги прийому в аспірантуру
Розклад вступних випробувань

Розклади вступних випробувань будуть оприлюднені не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів

Результати вступних випробувань
Рейтингові списки в аспірантуру

Рейтингові списки вступників будуть сформовані після завершення прийому заяв, документів та підрахунку конкурсних балів

Списки рекомендованих до зарахування в аспірантуру

Списки рекомендованих до зарахування в очну (денну та вечірню) аспірантуру будуть оприлюднені не пізніше 29 серпня 2022 року


Списки рекомендованих до зарахування в заочну аспірантуру будуть оприлюднені не пізніше 28 вересня 2022 року

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)
Освітньо-наукові програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2022 році вступної кампанії
Відомості про приймальну комісію Івано-Франківського національного медичного університету та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку
Порядок денний і рішення приймальної комісії
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування
Докторантура