СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА 1 КУРС

Формування списків рекомендованих до зарахування за державним замовленням на 1 курс здійснюється не пізніше 27 липня 2022 року

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 1 КУРС НА ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Формування списків рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 1 курс на відкриті конкурсні пропозиції здійснюється не раніше 1800 год 04 серпня 2022 року

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 1 КУРС НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Формування списків рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 1 курс на небюджетні конкурсні пропозиції здійснюється не пізніше 27 липня 2022 року

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 2 КУРС НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Формування списків рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 2 курс на небюджетні конкурсні пропозиції здійснюється не пізніше 01 серпня 2022 року