СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – бакалавр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 222 Медицина (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА 2 КУРС (НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ)

- Рейтинговий список рекомендованих до зарахування вступників на 2-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 221 Стоматологія -  небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список рекомендованих до зарахування вступників на 2-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 222 Медицина -  небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список рекомендованих до зарахування вступників на 2-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти) -  небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список рекомендованих до зарахування вступників на 2-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) -  небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр 

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ В АСПІРАНТУРУ