Програми, положення та примірний зміст завдань вступних випробувань

 

Програми, положення та примірний зміст завдань фахових випробувань для вступу на 2-й курс

- ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102 – сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа (223 Медсестринство (спеціальність, освітня програма – сестринська справа або лікувальна справа)) для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 222 Медицина; та для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102 – сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа (223 Медсестринство (спеціальність, освітня програма – сестринська справа або лікувальна справа)) для здобуття ступеня “магістр” на заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- Примірний зміст завдань комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102 – сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа (223 Медсестринство (спеціальність, освітня програма – сестринська справа або лікувальна справа)) для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 222 Медицина; та для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102 – сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа (223 Медсестринство (спеціальність, освітня програма – сестринська справа або лікувальна справа)) для здобуття ступеня “магістр” на заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 5.12010102 – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА, 5.12010101 – ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА (223 – МЕДСЕСТРИНСТВО (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА АБО ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА)) ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ “МАГІСТР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 МЕДИЦИНА; ТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 5.12010102 – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА, 5.12010101 – ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА (223 – МЕДСЕСТРИНСТВО (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА АБО ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА)) ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ “МАГІСТР” НА ЗАОЧНІЙ ФОРМІ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

- ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010106 – стоматологія ортопедична (221 Стоматологія (спеціалізація, освітня програма – стоматологія ортопедична)) для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 221 Стоматологія 

- ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010104 – стоматологія (221 Стоматологія (спеціалізація, освітня програма – стоматологія)) для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 221 Стоматологія

- Примірний зміст завдань комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010104-стоматологія (221 Стоматологія (спеціалізація, освітня програма – стоматологія)) для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія

- Примірний зміст завдань комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010106-стоматологія ортопедична (221 Стоматологія (спеціалізація, освітня програма – стоматологія ортопедична)) для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА 2-Й КУРС НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 СТОМАТОЛОГІЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

- ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12020101-фармація (226 фармація, промислова фармація (спеціалізація, освітня програма – фармація)) для здобуття ступеня “магістр” на денній або заочній формі здобуття освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- Примірний зміст завдань комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12020101-фармація (226 фармація, промислова фармація (спеціалізація, освітня програма – фармація)) для здобуття ступеня “магістр” на денній або заочній формі здобуття освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 5.12020101-ФАРМАЦІЯ (226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – ФАРМАЦІЯ)), ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР» НА ДЕННІЙ АБО ЗАОЧНІЙ ФОРМІ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Програми положення та примірний зміст завдань вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які мають на це право

- ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного іспиту з української мови у формі диктанту для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році та мають на це право

- Примірний зміст завдань вступного іспиту з української мови у формі диктанту для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році та мають на це право

- Програма та порядок оцінювання вступного іспиту з біології для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році та мають на це право

- Примірний зміст завдань вступного іспиту з біології для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році та мають на це право

- Програма та порядок оцінювання вступного іспиту з хімії для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році та мають на це право

- Примірний зміст завдань вступного іспиту з хімії для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році та мають на це право

- ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного іспиту з математики для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році та мають на це право

- Примірний зміст завдань вступного іспиту з математики для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році та мають на це право

- ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного іспиту з фізики для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році та мають на це право

- Примірний зміст завдань вступного іспиту з фізики для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році та мають на це право

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2021 РОЦІ І МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО

Програми та положення співбесід для громадян України, які мають на це право

Програми та положення комплексного вступного іспиту для іноземців

Програми, порядок оцінювання та положення комплексного вступного іспиту для іноземців українською мовою навчання

- Програма та порядок оцінювання комплексного вступного іспиту з біології, хімії та української мови для іноземців та осіб без громадянства, які вступають відповідно до розділу ХIV Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2021 році та обрали мовою навчання українську мову

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ВІДПОВІДНО ДО РОЗДІЛУ ХIV ПРАВИЛ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 2021 РОЦІ ТА ОБРАЛИ МОВОЮ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Programs and principles of complex entrans for foreigners exam in Engllish language of study.

- Program and Assessment System of complex entrance exam in Biology, Chemistry and English for foreigners and people without citizenship who enter the Ivano-Frankivsk National Medical University in 2021 in accordance with section ХIV of the Admission Rules and select English as a language of study

- REGULATIONS ON A COMPLEX ENTRANCE EXAM IN BIOLOGY, CHEMISTRY AND ENGLISH FOR FOREIGNERS AND PEOPLE WITHOUT CITIZENSHIP, WHO ENTER THE IVANO-FRANKIVSK NATIONAL MEDICALUNIVERSITY IN 2021 IN ACCORDANCE WITH SECTION XIV OF THE ADMISSION RULES AND SELECT ENGLISH AS A LANGUAGE OF STUDY 

Програми та порядок оцінювання вступних випробувань в аспірантуру

Положення про порядок роботи апеляційної комісії