Результати вступних випробувань (Results of the entrance examinations)

 

- Результати комплексного фахового випробування з анатомії людини та медичної хімії на спеціальність 222 Медицина (на 2-й курс)

- Результати комплексного фахового випробування з анатомії людини та медичної хімії на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) (на 2-й курс); 

- Результати комплексного фахового випробування з анатомії з топографічною анатомією голови та шиї та стоматологічного матеріалознавства, обладнання та інструментарію / анатомії та фізіології з елементами біомеханіки жувального апарату людини та зуботехнічного матеріалознавства на спеціальність 221 Стоматологія (на 2-й курс)

- Результати комплексного фахового випробування з фармацевтичної хімії та неорганічної хімії на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (денна та заочна форми здобуття освіти) (на 2-й курс).

- Результати вступних випробувань для іноземців (Results of the entrance examinations of foreign citizens)