Освітні програми

ОПП
МАГІСТР

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Медицина

Стоматологія

Фармація, промислова фармація

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

БАКАЛАВР

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

.

ОНП
Нормативні документи