«Дім життя», «притулок мудрості»,

«аптека для душі» - В. Сухомлинський про бібліотеку.

   В умовах інформаційного суспільства швидко відбуваються трансформації реальності. Модернізація української освітньої галузі, реформування вищої освіти висувають нові стратегічні завдання перед бібліотеками вищих навчальних закладів. Їх вирішення потребує ряду комплексних системних організаційних, структурних і технологічних змін згідно із сучасними тенденціями. Загальне бачення необхідних змін пропонує Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», відповідно до якої, окремі бібліотеки розробляють стратегії власного розвитку.

   Складовою частиною внутрішньої системи якості освіти у виші є бібліотека, адже без забезпечення студентів, викладачів, науковців якісними інформаційними ресурсами, неможливо вести мову про якість освіти та науки. Орієнтуючись на читача, згідно з сучасними вимогами якості освіти та укладеними традиціями, бібліотека виконує низку процесів, спрямованих на підвищення ефективності її роботи: розробляє Стратегію розвитку бібліотеки, виконання якої забезпечує перспективне та щорічне планування;  оприлюднює основні регламентуючі документи та іншу інформацію про діяльність бібліотеки, зокрема й на сайтах університету та книгозбірні; розвиває сучасну систему обслуговування користувачів на базі відкритого доступу до світових наукових ресурсів та інформаційного забезпечення освітньої діяльності; здійснює моніторинг бібліотечних процесів та їх ефективності; вивчає думку читача. Отже, діяльність бібліотеки ІФНМУ з підвищення якості надання освітніх послуг орієнтована на вивчення потреб читачів, дослідження ринку сучасних інформаційних технологій, надання доступу до світових наукових ресурсів, навчання користувачів їх використанню в науковій діяльності, що, зі свого боку, сприяє покращенню якості освіти в університеті.

   З 2015 року для всіх користувачів університетської мережі наданий доступ до програми зібрань біомедичної літератури – Hinari. Крім того є можливість користуватися пошуковою інтернет-платформою Web of Science (з 2017р.) та Scopus (з 2019р.), автоматично отримали доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link, відкрито доступ до одного із найпотужніших медичних навчальних ресурсів світу, видавництва McGrow-Hill medical. Доступ можливий за посиланням https://accessmedicine.mhmedical.com. Також створений репозитарій, яким користуються студенти та викладачі університету.

Основні напрями роботи 

 1. Керуватися в своїй роботі чинним законодавством України, Указами Президента, директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, наказами і розпорядженнями ректора вузу, рекомендаціями методичних центрів, регламентуючою документацією бібліотеки і планами роботи на поточний рік.
 1. Формування фонду інформаційних ресурсів на різних носіях.
 2. Формування електронної бібліотеки, створення зручних можливостей для використання електронних ресурсів, забезпечення доступу до світових електронних баз даних. Підвищення рівня інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом забезпечення доступності до повнотекстових ресурсів.
 1. Постійно оновлювати сайт бібліотеки, щомісяця подавати списки «Нових надходжень» (титульну сторінку, зміст), актуальних за тематикою рекомендаційних списків літератури та інших науково-допоміжних видань, розроблених фахівцями бібліотеки, поновлювати списки дисертацій захищених в ІФНМУ, книжкові виставки, Дні кафедр, заходи, які відбуваються в бібліотеці, а також інформацію, корисну для користувачів. Інформувати про проведення даних заходів в соціальних мережах ( на сторінці Fecebook ).
 1. Проводити аналіз фондів бібліотеки, аналіз забезпеченості дисциплін, звітувати перед адміністрацією навчального закладу про роботу бібліотеки, подавати інформацію щодо придбаної упродовж року літератури з дисциплін, у навчальний відділ вузу, для подальшого подання звіту у Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України.
 1. Постійно підвищувати професійний рівень шляхом опрацювання фахових журналів; проводити анкетування; конкурсні іспити для осіб, які виявили бажання зайняти бібліотечну вакансію; два тижні попрацювати в бібліотеці під керівництвом досвідченого фахівця для кращого ознайомлення з організацією роботи; проводити заняття з працівниками стосовно змін у процесах роботи; обмінюватися досвідом; заслуховувати на виробничих зборах роботу відділів, секторів бібліотеки; проводити і брати участь у семінарах, які організовує обласне методичне об’єднання бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.
 1. Взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації», яка буде проводитися Національною науковою медичною бібліотекою України 20-21 травня 2020 року у м. Харкові спільно з науковою бібліотекою Харківського національного медичного університету, бібліотекою Національної фармацевтичної академії , секцією працівників медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації та Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотека: простір/принцип/спосіб», яка відбудеться 21 травня 2020 року у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка. Брати участь в інтернет-конференціях, долучитися до започаткованого Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича Третього Всеукраїнського фестивалю «Читач року-2019», проводити і брати участь у засіданнях, які організовує обласне методичне об’єднання бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.
 1. Поліпшення матеріально-технічної бази бібліотеки (придбання комп’ютерів - 3 шт., принтера струменевого - 1 шт., цифрової клавіатури - 3 шт., мишки безпровідникової USB - 1шт., сканера для зчитування штрих-кодів - 1 шт., колонок для мультимедійки - 1 шт., екран для проектора – 1 шт.).

Структура бібліотеки

struktura

Протягом 2016 року у бібліотеці ІФНМУ для користувачів працювало 34 працівників на 32 ставках.

 Бібліотечні працівники

Загальна к-сть працівників бібліотеки

36

Повна вища освіта

25

в т.ч. вища спеціальна

6

Базова вища освіта

-

в т.ч. базова спеціальна

-

Початкова вища освіта (неповна вища)

1

в т.ч. початкова спеціальна

-

Повна загальна середня освіта

10

До 3 років

3

3-9 років

10

10-20 років

9

Понад 20 років

14

Працюють повний робочий день

30

 

Керівники відділів                                    - 4

 з них: вища спеціальна                          - 1

  вища педагогічна                                  - 3

    Директор бібліотеки - Татарин Мирослава Миколаївна

  Науковий і культурний розвиток сучасного суспільства неможливо уявити без бібліотек. Сьогодні бібліотека стає часткою освітнього процесу вишу, забезпечуючи доступ своїх читачів до найрізноманітнішої інформації, у відповідності до всіх напрямків навчання. Особливе місце в сучасному інформаційному суспільстві відводиться бібліотекам вищих навчальних закладів, які забезпечують якісний рівень освіти та підготовки майбутніх фахівців. В даний час бібліотека ІФНМУ є активним впроваджувачем нових інформаційних технологій, які досить активно використовуються, надають максимально повну інформаційну підтримку різним категоріям користувачів і значно підвищують якість освіти та науки в університеті. Формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів електронними технологіями є актуальним напрямком їх діяльності. Комп’ютерні технології та Інтернет відкрили нову сторінку у розвитку бібліотек. Останнім часом від читачів надходять все більш складні запити, які не можна задовільнити традиційними технологіями. Сьогодні бібліотека ІФНМУ – не просто сховище навчальних матеріалів, це відкрита комунікаційно-комунікативна система, яка бере участь у педагогічно-виховному, міжкультурному, міжбібліотечному обміні, а також в обміні з внутрішніми структурами вузу (кафедрами, побутовими службами, громадськими організаціями) та іншими громадськими закладами.

  Організація роботи нашої бібліотеки на сучасному рівні – оснащення комп’ютерами, доступ до Інтернету, програмне забезпечення для ведення електронного каталогу, формування фонду мультимедійних засобів та організація для студентів і викладачів умов для роботи з інформацією – перетворюють її на сучасний інформаційний заклад. 

  Бібліотека нашого навчального закладу – це світ нових можливостей. Гарний настрій, радість і усмішка на обличчях користувачів, тепла та дружня атмосфера завжди панують у нашому бібліотечному середовищі. Для більшості студентства бібліотека стала “другою домівкою”, де тебе завжди вітають посмішкою, де ти можеш з користю провести час, відпочити чи підготуватись до занять, скористатися комп’ютером чи безкоштовним Wі-Fі. Наші читачі знають, що сучасна бібліотека університету – це затишок, безмежний інформаційний простір, їхня зона комфорту.

   Привабливий образ бібліотеки ІФНМУ – багатогранний. Вона потрібна людям як джерело інформації, як шлях до душі кожної людини. Вона повинна створювати для своїх користувачів максимально комфортне середовище. Тому ми сьогодні не обмежуємося традиційними формами роботи, а шукаємо нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів, розповсюдження знань, формування культури студентської молоді. Тільки так бібліотека зможе відстоювати у суспільстві свій позитивний імідж. Бібліотека нашого навчального закладу – сучасна бібліотека нового покоління, центр інформації, освіти, науки, розвитку, культури і дозвілля.

Відділ комплектування та наукової обробки документів

  Бібліотека – не лише місце книговикористання та книгозберігання, але також і мозковий центр університету, що пов’язаний із світовими інформаційними ресурсами і забезпечує швидкий та зручний доступ до них, органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси.

  Робота бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету спрямована на якісне використання інформаційних ресурсів, ефективне формування фонду бібліотеки навчальною та науковою літературою згідно вимог освітнього процесу.

  Забезпечення студентів необхідними бібліотечно-інформаційними ресурсами (навчальною, науково-методичною літературою та періодичними виданнями) вимагає від бібліотеки цілеспрямованої та систематичної роботи. Моніторинг забезпеченості навчального процесу в університеті сприяє поліпшенню якості формування фонду. Сучасний процес формування фонду – це підтримка постійно діючої системи заходів, спрямованих на створення, планомірне поповнення навчальною та науковою літературою відповідно до потреб здобувачів вищої медичної освіти. Під час комплектування фонду бібліотеки пріоритетним є принцип раціональної відповідності між затратою і вигодою.

Основними функціями відділу є:

 • науково обґрунтоване, повне й оперативне комплектування фонду бібліотеки документами всіх типів і видів;
 • прийом, облік і реєстрація нових надходжень;
 • наукова й технічна обробка документів;
 • каталогізація та систематизація;
 • повне, багатоаспектне та оперативне розкриття фондів бібліотеки через систему каталогів та картотек;
 • облік документів, що вибувають із фонду;
 • аналіз забезпеченості студентів підручниками та навчально-методичними посібниками;
 • впровадження інноваційних технологій в роботу по комплектуванню та науковій обробці документів.

   Враховуючи профіль університету та специфіку інформації, яку потребують користувачі бібліотеки, саме актуальність є найважливішим показником якісного комплектування бібліотечного фонду. З відділу комплектування та наукової обробки документів навчальна та наукова книга починає свій шлях до користувача. Комплектування – сукупність процесів виявлення, відбору, замовлення, придбання, отримання і реєстрація документів відповідно вимогам бібліотеки ІФНМУ. Питання, пов’язані з комплектуванням, обробкою, зберіганням інформації вирішуються в комплексі та тісному контакті з тими, для кого працює бібліотека, тому що неможливо правильно сформувати фонд бібліотеки без координації зусиль із викладачами нашого навчального закладу, які повинні перебувати у курсі відповідності ресурсів бібліотеки програмам дисциплін, що читають на факультетах університету.

Джерела комплектування фонду бібліотеки.

  Сектор комплектування і наукової обробки документів співпрацює з кафедрами та деканатами університету, регулярно узгоджує перелік навчальної літератури згідно дисциплін навчального плану, формує замовлення. Відділом постійно ведеться пошук інформації про видання та перевидання навчальної та наукової літератури. Ця робота здійснюється через друковані тематичні плани видавництв та книготорговельних організацій, через інтернет та рекламні буклети. Велося інформування через e-mail про новинки, акції та уточнення різних даних щодо літератури та умови замовлення. Впродовж 2019 року відділ приділяв значну увагу аналізу книгозабезпеченості навчальних дисциплін, що дозволило поповнити фонд новими документами у відповідності до ліцензійних норм та вимог. Ознайомились зі змінами у навчальних дисциплінах, провели аналіз фонду підручників, посібників та методичної літератури, звірили навчальні плани  спеціальностей, контингент студентів. При проведенні аналізу врахували всю наявну в фонді бібліотеки нову навчальну літературу (за п’ять останніх років) відповідно до ліцензованих норм надання освітніх послуг (розрахунок – одна книга на п’ять студентів). Для визначення відсотка рівня забезпеченості навчальних дисциплін необхідною літературою враховувалася кількість примірників навчальної літератури та кількість студентів, які одночасно вивчають конкретну дисципліну.

   Відділом комплектування та наукової обробки документів був складений план закупівлі навчальної літератури на навчальний рік. Всі дані про перелік навчальної та наукової літератури, потрібної для забезпечення навчального процесу було узгоджено з кафедрами. Робота по закупівлі літератури велася з видавництвами, які в свою чергу надавали інформацію про наявність літератури та план друку нової. Кількість примірників та кошти на придбання літератури узгоджувалися з першим проректором ІФНМУ. Відділ маркетингу представляв лоти (де була вказана назва та кількість примірників) і оголошував торги. Таким чином, впродовж 2019 року відбулося два тендери.

   Навчальна та наукова література була придбана у таких спеціалізованих видавництвах:

 • м. Київ: «Медицина», «Книга плюс», «Центр учбової літератури», «Лінгвіст», «СПД Чалчинська», «Elsevier», ТзОВ вид-во «Таксон»;
 • м. Вінниця «Нова книга»;
 • м. Тернопіль «Укрмедкнига»;
 • м. Львів: «Новий світ - 2000», «Магнолія», «ФОП Кузик М.М.»;
 • м. Харків ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів».

   Значна кількість літератури надійшла внаслідок заміни книг, втрачених читачами.

  Також поповнення фонду було за рахунок приватних осіб. Велику кількість літератури отримано в дарунок від ректора, проректорів, викладачів університету, а також викладачів інших навчальних закладів. Крім того, фонд бібліотеки поповнювався літературою, виданою викладачами університету, яка друкувалася видавничим відділом ІФНМУ. Відділ ретельно веде облік і аналізує комплектування фонду. Всі надходження літератури за рік у бібліотеку склали 9102 примірники на суму 1710140,51 грн.

  За звітний період за бюджетні кошти було закуплено навчальної літератури 4780 примірників на суму 1550427,40 грн.

   За тендерами було закуплено літератури 3473 примірники на суму 1435680,00 грн.

   З них:

 • навчальної – 3450 прим.
 • наукової - 23 прим.

   Також поступила література по заміні книг, втрачених читачами (540 примірників на суму 100086,57 грн.).

   Крім того, поступала література з власного видавництва (580 примірників на суму 45836,49 грн.).

   Покращився стан книгозабезпечення з дисциплін, які викладаються англійською мовою.

   Впродовж року фонд бібліотеки поповнювався періодичними виданнями за передплатою через УДППЗ «Укрпошта», «Укрінформнаука», а також періодичними виданнями, що надходили в дар за попередні роки і за 2019 рік.

   Проведено підсумки по передплаті періодики за 2019 рік та зроблено передплату на 2020 рік. На 2019 рік було проведено передплату на загальну cуму 112960,64 грн. Передплачено 172 назви (189 компл.) з них: 20 назв газет (27 компл.); 152 назви журналів. Впродовж року контролювалася повнота надходження періодичних видань, велося електронне листування по виявленню заборгованості. За звітний період введено в електронний каталог 2507 примірників періодичних видань. Також введено 3105 примірників журналів, виданих до 2009 року.

  Проведено списання 1742 номерів періодичних видань по причині застарілості. Станом на 01.01.2020 року. Каталог періодики містить 3922 картки. Відредаговано Реєстр періодичних видань в бібліотеці з 1980 року. Станом на 01.01.2020р. реєстр містить 826 назв; з них суспільно-політичних - 22; суміжних - 27; інших - 13; медичних 764, в т. ч. 164 назви іноземних видань. Надруковано 110 карток для Реєстраційної картотеки періодичних видань. Передплачено періодичні видання на 2020 рік - 89 назв на суму 58650,61 грн.

    Робота відділу в автоматизованому режимі.

  Електронний каталог (ЕК) актуалізується постійно в режимі реального часу в програмному забезпеченні «УФД/Бібліотека». Електронний каталог повністю відображає фонд бібліотеки і є складовою системи каталогів, поєднує в собі функції алфавітного і систематичного. ЕК є доступним в локальній мережі університету та мережі Інтернет.

  Не втратили свого значення і карткові каталоги, попри активне використання електронного каталогу. Для їх поповнення проводиться друк комплекту каталожних карток.

   Слід відзначити, що відділ:

 • веде та роздруковує інвентарні книги;
 • веде каталог періодичних видань;
 • проводить списання літератури по карткових каталогах;
 • подає звіти про забезпечення навчальною літературою за п’ять останніх років та закупівлю навчальної літератури впродовж року у навчальний відділ університету для

подальшого подання звіту у ЦМК МОЗ України;

 • здійснює штрихкодування нової поступленої літератури та бібліотечного фонду загалом;
 • вивчає інноваційний досвід інших бібліотек по впровадженню новітніх технологій і оптимізації використання робочого часу з метою удосконалення виробничого процесу.

   Впродовж 2019 року працівники відділу працювали над поповненням баз даних ЕК та введення книжкового фонду бібліотеки в зворотній хронології. Фонд бібліотеки введено до 1988 року.

   При введенні нової літератури в ЕК відображається повна інформація про друковане видання. Крім того, проводиться редакція раніше введених видань.

  На сьогодні ЕК містить 273237 примірників. Кількість відвідувань сайту бібліотеки, зокрема електронного каталогу, зростає.

Організація та ведення каталогів та картотек:

 • За період 2019 року у карткові бібліотечні каталоги влито 4583 картки, з них:
 • алфавітні каталоги - 2245;
 • систематичні каталоги - 1393;
 • картки картотек - 755;
 • каталог періодичних видань - 190 карток.

   Постійно проводиться поточне редагування картотеки книгозабезпечення. Адже, каталоги і картотеки - це архів як старої так і нової інформації. Значна робота проведена по вилученню карток з каталогів, згідно актів про вибуття літератури. Так з алфавітного каталогу вилучено 5097 карток, із систематичного – 2476 карток. Всього вилучено із каталогів 7573 картки.

  Станом на 1 січня 2020р. фонд бібліотеки ІФНМУ складає 353080 примірників. За 2019 рік фонд бібліотеки поповнився на 9102 примірники. За видами документів обсяг надходжень складає: 6073 прим. книг, 2507 прим. періодичних видань, 505 прим. неопублікованих документів, 17 прим. інших надходжень. Добре скомплектований та стабільно оновлюваний фонд – основа ефективності роботи бібліотеки.

  Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року №177 «Про припинення використання ББК та впровадження УДК», бібліотека продовжує шифрувати літературу за таблицями УДК з 12.04.2017 року.  На сьогодні УДК це найсучасніша і єдина у світі система, яка дозволяє досить повно розкрити зміст матеріалу і забезпечити швидкий пошук інформації. Відповідно триває робота з оновлення нових розділів, зокрема, створено макет систематичного каталогу. Для покращення роботи з таблицями УДК підготовлено таблицю зіставлення старих УДК з новими. Таблиці необхідні для систематизації літератури, дисертацій, статей та інших видів документів, а також організації каталогів і картотек. Триває систематизаційна робота з каталогом згідно нових таблиць УДК, який редагується і поповнюється новими рубриками.

  Працівники відділу постійно підвищують професійний рівень, беручи участь у засіданнях обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ .

   Завдання забезпечення якості вищої освіти є багатоплановим і включає наявність необхідних ресурсів. І одним із основних таких ресурсів є формування бібліотечних фондів. Тому і надалі у роботі відділу пріоритетним залишається якісне комплектування фонду ресурсами на різних носіях.

 Розуміння бібліотеки ІФНМУ як невід’ємної частини інфраструктури університету стає все більш реальним, породжує надії на відновлення значення бібліотеки як сучасного інформаційного центру. Бібліотека – це дійсно ворота у майбутнє.

Інформаційно-бібліографічний відділ   

   Успішна організація навчально-виховного процесу залежить від багатьох чинників, зокрема, від роботи бібліотеки університету, яка має стати сьогодні основною ланкою в забезпеченні інформацією, як студентів, так і викладачів. Призначення нашої бібліотеки - бути джерелом інформації, пропонувати користувачам необмежений доступ до розмаїття світових інформаційних ресурсів, адже недаремно говорять: "Хто володіє інформацією, той володіє світом". Сьогодні змінюється роль бібліотекара від людини, що рекомендує і видає книжки, до спеціаліста в галузі нових інформаційних технологій. У цьому контексті бібліотека посідає особливе місце.

  Основна мета інформаційно-бібліографічної роботи - регулярне доведення інформації про нові надходження до користувача, розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, повідомлення про наявність літератури з певних тем.

   Одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотеки ІФНМУ є інформаційно-документальне забезпечення науково-дослідної, навчальної діяльності університету. Це зумовлює виконання таких завдань: надання оперативного доступу до інформації; створення необхідних інформаційно-бібліотечних умов для розвитку наукового потенціалу університету; забезпечення інформаційного супроводу процесу формування висококваліфікованих наукових фахівців; навчання навичкам інформаційного пошуку студентів і аспірантів, які беруть участь у наукових дослідженнях на всіх етапах навчання.

   Одним із головних завдань бібліотеки університету є забезпечення доступу до знань у процесі освіти і самоосвіти. Найскладнішою і найперспективнішою сферою бібліотечної діяльності, спрямованої на задоволення індивідуальних інформаційних запитів, є довідково-бібліографічне обслуговування. У системі довідково-бібліографічного обслуговування тепер спостерігається вдосконалення традиційних форм роботи та використання автоматизованих технологій. Користувач має право альтернативного вибору носіїв інформації та форми їх отримання.

   Створення ефективної системи бібліотечно-інформаційного обслуговування неможливе без ведення, оновлення й удосконалення інформаційно-пошукового апарату. Процеси каталогізації забезпечують функціонування каталогів: складання бібліографічного опису й індексування документів, організація, ведення й редагування каталогів. Ефективне функціонування бібліотеки неможливе без добре організованих каталогів як у традиційній, так і електронній формі.

  Останнім часом з розвитком інформаційних технологій основним інформаційним електронним ресурсом бібліотеки ІФНМУ є електронний каталог (ЕК), що забезпечує користувачів бібліографічними даними про документи, що зберігаються у фонді, надає можливість отримати інформацію про місце зберігання документа, стан його доступності, кількості примірників.

 Бази даних ЕК бібліотеки почали формуватися в 2009 році. ЕК є основою інформаційного обслуговування та базовим інформаційним продуктом бібліотеки ІФНМУ в сучасних умовах. Впродовж року співробітниками відділу було введено в електронний каталог 8958 назв статей, а в Предметний каталог влито 14860 друкованих карток. На допомогу студентам та викладачам вузу ведеться картотека праць працівників ІФНМУ, яка поповнилась на 734 друкованих картки. Щомісячно поповнюються картотеки персоналій, рецензій, лікарських рослин та препаратів.

   Користувачі бібліотеки мають можливість самостійно працювати з Електронним каталогом здійснювати самостійний пошук в мережі Інтернет або скористатись допомогою співробітника  відділу. Пошукова система до електронного каталогу надає можливість знайти інформацію за декількома критеріями: автором, назвою, бібліотечним індексом,  ключовим словом, видавництвом тощо та активно і ефективно використовується для бібліографічних довідок, створення рекомендаційних списків, підготовки інформаційних днів та інших заходів.

   Не дивлячись на активне використання електронного каталогу, карткові каталоги на теперішній час не втратили свого значення. Незмінними в довідковому апараті бібліотеки для користувачів залишаються читацькі традиційні каталоги. Для їх поповнення проводиться друк каталожних карток.

  Каталоги бібліотеки – це її обличчя. З ними, насамперед, зустрічаються користувачі. Без каталогів неможливе якісне обслуговування. За каталогом бібліотекар разом із користувачем здійснює інформаційний пошук. Каталоги допомагають бібліотекарю в рекомендації книг, каталогами працівники бібліотеки користуються при комплектуванні, при опрацюванні нових надходжень літератури. Однак першочергова роль каталогів полягає в тому, що користувачі мають можливість самостійно, без посередництва бібліотечного працівника, встановити наявність у даній бібліотеці літератури, яка їх цікавить. Каталоги переживають нині час незвичайного інноваційного розвитку. Ведення електронного каталогу дає можливість оперативно обслуговувати користувачів та задовольняти їх запити.

  Доступ до ЕК у мережі Інтернет, можливість мобільного пошуку інформації в зручний для користувача час, роблять ЕК одним із найпопулярніших бібліотечно-бібліографічних ресурсів.

  Користувачі веб-сайту бібліотеки ІФНМУ звертаються до ЕК як ресурсу, що забезпечує багатоаспектний пошук інформації. Але коректно сформулювати тематичний інформаційний запит або визначити предметну рубрику пошуку без кваліфікованої допомоги можуть далеко не всі. Якщо сформульований читачем запит не збігається з пошуковими даними документа то результат пошуку буде негативним.

Електронний каталог нашої бібліотеки вирізняється «Предметним рубрикатором».

Предметний рубрикатор є складовою частиною ЕК.

  Найбільша робота з формування рубрик була зроблена у 2018-2019 рр., було відкрито близько 3355 рубрик. Картотека лікарських препаратів, картотека лікарські препарати: групи та картотека лікарських рослин ведуться у інформаційно-бібліографічному відділі в картковому та електронному варіантах.

1

    Картотеки: лікарські препарати, лікарські препарати: групи, лікарські рослини нараховують 15516 назв (18602 картки).

   Для підвищення ефективності та поліпшення якості пошукових можливостей необхідне постійне їх редагування.

  Робота з наповнення ведеться постійно.

Поповнення картотек: лікарських препаратів, лікарських препаратів: груп,

лікарських рослин

 2

   Предметний рубрикатор допомагає задовольняти найвимогливіші запити читачів. Формулювання і формування тематичних рубрик - дуже складний процес.

   Наповнення відбувається за допомогою створення нових тематичних рубрик, до появи яких спонукає наяність тієї, чи іншої інформації у виданнях. При формуванні стилю рубрик враховуються запити читачів, які вже були, і програмуються ті, які можуть бути в майбутньому. Рубрики постійно редагуються: змінюються у відповідності до запитів читачів. Кількість рубрик, які визначаються при внесенні документа, залежить від кількості інформації, що містить документ. Наша мета - максимально розкрити зміст документа, для того, щоб швидко і якісно задовольнити потреби наших читачів.

   Зі створенням ЕК в бібліотеці значно підвищилася якість і швидкість пошуку документів, покращилася ефективність роботи бібліотекарів за мінімальних витрат часу.

  Оскільки сучасна людина краще володіє комп`ютером, ніж бібліографічними знаннями, саме ЕК, на противагу традиційним паперовим каталогам, більше впливає на підвищення бібліографічної грамотності, спонукає до пошуку необхідної інформації. Крім того, розвиток ЕК надає можливості впровадити принципово нові технології обслуговування користувачів. Щоб забезпечити максимальне виконання усіх інформаційних запитів читачів, треба повноцінно формувати електронний каталог.

  Електронний каталог як головний атрибут автоматизації вносить в систему обслуговування не тільки високу інформативність, ефективність пошуку інформації, але й оперативне надання необхідної документальної інформації.

  Досить багато уваги в інформаційно-бібліографічному відділі було приділено масовому інформуванню користувачів. Бібліографи інформують науковців та студентів про нові надходження літератури з різних галузей знань на Днях інформації.

  З метою ознайомлення читачів з літературою, працівники відділу періодично розсилають повідомлення на електронну пошту кафедр університету про проведення «Днів інформації» в інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки, та в якій рубриці на сайті бібліотеки вони можуть переглянути інформацію про літературу, яка представлена. Списки видань, представлених на «Днях інформації» щомісячно виставляються на сайті бібліотеки ІФНМУ в рубриці «Нові надходження». Для зручності читачів та відвідувачів сайту бібліотеки ІФНМУ в рубриці «Нові надходження» (журнали) представлена титульна сторінка журналу та його зміст, а також з березня 2019 року в рубриці «Нові надходження» (книги) представлена титульна сторінка книги та її зміст. Дні інформації проводяться 1 раз на місяць з 5 по 20 число і відвідувати їх можуть усі бажаючі.

   Дні інформації, дозволяють глибше знайомитися з новими документами з різних галузей медицини, що надійшли за місяць. Впродовж 2018-2019 н. р. було проведено 11 Днів інформації, де представлено 1587 примірників літератури, яку відвідали 1268 користувачів. Дні інформації відвідують професорсько-викладацький склад вузу, а також багато молодих науковців серед яких аспіранти, магістри, клінічні ординатори, лікарі.

  Одним із головних напрямків інформаційно-бібліографічної діяльності є створення бібліографічних покажчиків з актуальних тем.

   У 2018-2019 н. р. працівники інформаційно-бібліографічного відділу підготували 8 бібліографічних покажчиків на допомогу молодим науковцям, студентам. Дані покажчики  представлені на сайті бібліотеки в рубриці «Бібліографічні покажчики». Також надавалась допомога в пошуку і відборі джерел інформації для написання курсових, магістерських робіт, дисертаційних досліджень; консультування з питань складання списків літератури до наукових робіт; допомога викладачам, аспірантам, здобувачам, студентам у визначенні класифікаційного індексу (за системою УДК). Впродовж звітного періоду зашифровано 498 робіт.

   За 2018-2019 н. р. виконано 6576 довідок, з них письмових – 78, наприклад:

Прогнозування розвитку хронічної серцевої недостатності;

Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів;

Акне: етіологія, патогенез, діагностика та лікування;

Фармакотерапія хронічного бронхіту у дітей;

Оцінка стоматологічного статусу у дітей із патологією зубо-щелепової системи;

Сучасні предмети догляду за ротовою порожниною, методики чищення зубів у дорослих і дітей;

Особливості дентальної імплантації.

    Впродовж року працівники відділу провели 3 бібліографічних огляди,а саме:

Роль і місце фітотерапії в медицині;

Клінічне обґрунтування  використання знімних мостоподібних протезів;

Роль медичної сестри на сучасному етапі розвитку охорони здоров’я.

 Інформаційно - бібліографічний відділ готує рекомендаційні списки літератури. На допомогу навчальному процесу, їх складено- 53.

Наприклад:

Амелобластома щелеп;

Асфіксія у дітей;

Відновлення дефектів коронок зубів вкладками і вінірами;

Дифтерія;

Жовтяниця механічна;

Здоровий спосіб життя;

Зоб дифузний токсичний;

Лімфаденопатія, спленомегалія;

Менінгококова інфекція;

Новоутворення щелепно-лицевої ділянки;

Оклюзія її види та фактори. Діагностика оклюзійних порушень;

Остеомієліт щелеп;

Параліч дитячий церебральний;

Суглоб скронево-нижньощелепний;

Хвороба виразкова шлунка;

Шигельоз.

   Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки у своїй діяльності значну увагу приділяє формуванню інформаційної культури своїх користувачів.

   Різноманіття інформаційних ресурсів, створених співробітниками бібліотеки, та орієнтація студентів при організації навчального процесу на самостійну роботу, вимагають достатньо високого рівня інформаційної культури. Тому, одним із важливих напрямків в діяльності відділу є організація та проведення занять для студентів з основ інформаційної грамотності. Заняття проводяться у інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки з групами студентів. Традиційно на цих заняттях співробітники відділу знайомлять студентів з довідково - бібліографічним апаратом бібліотеки: довідково-бібліографічним фондом та системою каталогів. Вчать працювати з електронними джерелами інформації, створеними в бібліотеці: електронним каталогом, інформаційними матеріалами, розташованими на сайті бібліотеки.

   Для магістрантів та аспірантів університету проводяться індивідуальні заняття з підбору джерел для написання наукових робіт, правил оформлення бібліографічних посилань у тексті та бібліографічних описів  за діючими державними стандартами.

  Саме бібліотека стає координаційним центром з виховання інформаційної грамотності особистості, забезпечує доступ до знань у процесі освіти. Сучасний бібліотекар повинен знати, навчати і бути носієм не лише традиційної бібліотечно-бібліографічної культури, а й володіти сукупністю інформаційних знань, навичками інформаційних технологій.

Відділ обслуговування користувачів 

   У сучасному світі університетські бібліотеки прагнуть відповідати потребам інформаційного суспільства, сучасному рівню науки, техніки та світовим освітнім стандартам. Місія бібліотеки передбачає створення середовища, що підтримує пошук інформації, наукові дослідження та навчання.

 Серед основних принципів роботи відділу обслуговування бібліотеки ІФНМУ можна виділити: функціональність, раціональність, оптимальне використання простору, естетичність. Девіз нашої бібліотеки – користувач повинен відчувати себе комфортно! Сприятливі умови для цього створює унікальна архітектура приміщення бібліотеки ІФНМУ та естетичне оформлення відділів.

   Наукову, інформаційну та культурну діяльність відділу обслуговування забезпечують такі сектори:

сектор абонементів (абонемент навчальної та абонемент наукової літератури);

сектор читальних залів (центральний читальний зал; читальні зали гуртожитків №1-2, №3, №4; читальний зал медичного коледжу ІФНМУ, дисертаційний зал);

сектор культурно-просвітницької роботи.

   Наша бібліотека – справжній інформаційний центр, де запроваджено новітні технології, автоматизовано бібліотечні процеси, створено затишні та комфортні умови для користувачів. Це відкрита інформаційна система, яка здатна задовільнити запити найвибагливіших користувачів і забезпечити швидкий пошук та отримання інформації у зручній формі. Бібліотека ІФНМУ – це простір для всіх – для науковця, лікаря, студента та інших категорій читачів. Тому кількість користувачів відділу обслуговування не зменшується. Так, протягом минулого навчального року вона склала 16591, з них за єдиним реєстраційним обліком – 7598, відвідування становило 164075, книговидача – 416878 примірників.

   Наукові та науково-популярні видання, а також художня література знаходяться у фонді абонементу наукової літератури. Навчальна та навчально-методична література, яка є в бібліотеці в достатній кількості, знаходиться на абонементі навчальної літератури і видається на семестр або навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

   В кінці серпня, перед початком нового навчального року студентам першого курсу всіх факультетів були видані комплекти навчальної літератури. Нові читачі отримали основний набір необхідної навчальної літератури відповідно до графіка видачі, ознайомилися з правилами користування бібліотекою, режимом обслуговування та структурою бібліотеки.

  Студенти інших курсів отримали підручники на початку нового навчального року, згідно з графіком, розробленим деканатами. Книговидача студентам усіх курсів та спеціальностей проводились в автоматизованому режимі.

  У читальних залах користувачі можуть отримати примірники навчальної, навчально-методичної, наукової літератури: монографії, довідники, енциклопедії, словники, а також періодичні видання, які передплачує бібліотека.

   З дисертаціями, захищеними в ІФНМУ, користувачі можуть ознайомитись у дисертаційному залі.

  Час не стоїть на місці і в кожній книгозбірні накопичується література, яка втратила свою актуальність, тому щороку відділом обслуговування проводиться робота по очищенню та списанню з наших фондів літератури, пошкодженої в процесі її використання користувачами, та по списанню літератури, застарілої у навчальному процесі. Проте, незважаючи на технічний прогрес, книги не втрачають своєї цінності. Тому багато часу працівники відділу також приділяють роботі по реставрації книг. Велика увага приділяється  заміні втраченої користувачами літератури.

   Робота відділу обслуговування сьогодні, насамперед, полягає  в якісному інформаційному забезпеченні навчальної, освітньо-виховної та наукової діяльності університету. Для цього у центральному читальному залі створені комп’ютеризовані робочі місця для відвідувачів, які використовуються виключно з навчальною, науковою та освітньою метою. За потреби, користувачеві надаються консультації з використання інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет. Завдяки технології бездротового доступу в Інтернет WI-FI відвідувачі мають змогу користуватись власними електронними пристроями.

  Саме інформаційне обслуговування з використанням сучасних інформаційних технологій під час виконання бібліотекою властивих їй функцій створює всі умови для їх реалізації. Діяльність бібліотекаря різноманітна: вона передбачає довідково-інформаційне обслуговування, бібліографічне інформування за допомогою електронних каталогів, віртуальних виставок тощо.

    Наші відвідувачі, як і все суспільство, активно використовують інтернет-ресурси, мають свої сторінки в соціальних мережах, входять до різних груп за інтересами. Створення власної сторінки бібліотеки у соціальній мережі Faсebook сприяє залученню користувачів до використання новітніх послуг бібліотеки. Систематичні запрошення до перегляду книжкових виставок та на культурно-просвітницькі заходи, а також фотозвіти про вже проведені заходи, у деякій мірі спонукають потенційних користувачів до діалогу, сприяють виявленню інформаційних потреб студентської молоді. Таким чином, всесвітня мережа дала нам можливість віртуально інформувати наших користувачів про нові надходження літератури, популяризувати фонд, формувати їхню інформаційну культуру. Також бібліотека розміщує різноманітну інформацію на власному сайті, надсилає певну інформацію через електронну пошту.

   Для створення виставки, яку слід розмістити в інтернеті, бібліотекарю необхідні навички роботи з різними програмними засобами, мультимедіа. Переглядаючи наші віртуальні виставки, можна побачити, що деякі з них містять фото, опис, веб-посилання, інші супроводжуються музикою та відео. Працівники сектору культурно-просвітницької роботи під час підготовки масових заходів використовують створені самостійно віртуальні виставки та презентації. Для проведення масових заходів бібліотека оснащена новітнім обладнанням – демонстраційним екраном, проектором, комп’ютерною технікою, системою підсилення звуку. Кожен захід у бібліотеці супроводжуються демонстрацією фото та відеоматеріалів.

3

4

5

6

7

   У процесі індивідуальних бесід під час відвідування користувачами різних підрозділів відділу обслуговування визначається освітній та культурний рівень користувача, його потреби, проблеми, індивідуальні психологічні особливості тощо. Ця інформація допомагає бібліотечним  фахівцям обрати тактику подальшої виховної роботи: визначитися з тим, які інформаційні ресурси краще порекомендувати, які бібліотечні заходи запропонувати відвідувати або залучитись до їх проведення.

   Бібліотека не тільки сама займається культурно-просвітницькою роботою, організовуючи різноманітні заходи, а й надає послуги з організації та проведення нарад, презентацій, конференцій тощо.

   27 вересня 2018 року почесні знаки та дипломи отримала творча група Івано-Франківської обласної універсальної бібліотеки ім. І. Франка у складі членів Національної спілки краєзнавців України Людмили Бабій, Галини Горбань, Оксани Шаран, Валентини Дволітки та Василя Глаголюка – голови Коломийського міськрайонного товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

   28 вересня 2018 року працівники бібліотеки зібралися на шабаш магів у Магічному бібліотечному лісі – скарбниці знань.

   З 22 по 28 жовтня 2018 року в бібліотеці ІФНМУ проходив Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу.

  8-9 листопада наукова бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету приймала участь в книжковому форумі до Дня української писемності і мови, який відбувся у фортечній галереї «Бастіон».

  12 листопада 2018 року в центральному читальному залі бібліотеки ІФНМУ в рамках засідання обласного методичного об’єднання викладачів німецької та французької мов закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації відбувся виховний захід «Deutsche Dichter».

   22 листопада 2018 року в бібліотеці ІФНМУ пройшла зустріч з Михайлом Паньковим – Заслуженим працівником культури України, лауреатом Всеукраїнської премії ім. П. Чубинського, обласних премій ім. І. Вагилевича та І. Крип’якевича, членом правління Івано-Франківської обласної організації Товариства охорони пам’яток історії і культури, членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

  24 листопада 2018 року в бібліотеці ІФНМУ віддали данину пам’яті жертвам Голодомору.

  3 грудня 2018 року у центральному читальному залі бібліотеки ІФНМУ відбулась читацька конференція «Той, що бачить Вічність».

  11 грудня 2018 року диспут «Лікар і закон»  до Всеукраїнського тижня права провели працівники центрального читального залу.

  12 грудня 2018 року в центральному читальному залі відбулись Андріївські вечорниці, організовані Міжнародною студентською асоціацією EMSA.

  14 грудня 2018 року в бібліотеці ІФНМУ відбулась Міжнародна конференція «Доктор Остап Селянський – відродження пам’яті через роки».

  26 лютого 2019 року в бібліотеці ІФНМУ відбувся творчий вечір, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Захід був організований працівниками центрального читального залу.

 19 березня 2019 року в приміщенні центрального читального залу наукової бібліотеки ІФНМУ відбулася творча зустріч із відомим українським мовознавцем, перекладачем,  доктором філологічних наук, професором Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Миколою Лесюком.

  23 березня 2019 року в читальному залі університетської бібліотеки відбувся відбірковий етап всеукраїнської студентської гри «Брейн-ринг зі стоматології».

  Впродовж 2-12 квітня вперше в історії університету, у бібліотеці, свої художні роботи представили випускники стоматологічного факультету різних років.   

  16 квітня 2019 року у читальному залі бібліотеки ІФНМУ вже вдруге відбулася Хресна дорога – дорога, яку Ісус Христос пройшов на Голгофу.

  23 квітня в читальному залі університетської бібліотеки вже традиційно відбувся майстер-клас з розпису великодніх писанок, який провела науковий співробітник Музею Прикарпаття Іванна Равлюк.

  22 квітня 2019 року в центральному читальному залі бібліотеки ІФНМУ відбувся вечір-презентація персональної виставки живопису «Магія гармонії, краси та грації» Галини Григорук – асистента кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини, автора більше 10 мистецьких виставок  і 5 наукових праць.

  16 травня 2019 року працівники бібліотеки студенти та викладачі ІФНМУ стали учасниками святкування Всесвітнього дня вишиванки.

  3 червня 2019 року відбувся вечір «Професор М. М. Бережницький – віха історії медицини Прикарпаття».

  Окрім того, працівниками сектору культурно-просвітницької роботи було організовано та проведено 6 Днів кафедр, 15 переглядів літератури, 61 медичну, 21 суспільно-політичну виставку літератури та 9 віртуальних презентацій.

  Щороку в ІФНМУ збільшується кількість студентів факультету підготовки іноземних громадян. Тому сьогодні наша бібліотека – це територія толерантності, своєрідна школа спілкування, адже сюди може прийти кожен незалежно від соціального статусу, національності, релігійних поглядів, належності до певної культури. Тому бібліотекарі намагаються сформувати в собі такі риси, як терпимість, сприйняття інших культур, релігій, цінностей. Завдяки цьому іноземні користувачі є постійними відвідувачами нашої бібліотеки та приймають активну участь в масових заходах.

  Бібліотеку вишу часто називають інформаційним центром закладу освіти, оскільки вона дійсно займає особливе місце в університеті, та є інформаційною основою науково-освітнього та виховного процесів. Розуміючи це, працівники відділу обслуговування намагаються оперативно реагувати на запити, вимоги та побажання користувачів, а також постійно підвищувати рівень професійної компетентності своїх працівників. Ми розуміємо, що в нових умовах стрімко змінюється роль бібліотекаря. Працювати так, як працювали вчора, ми не можемо, не маємо права. При цьому бібліотекарі зобов’язані систематично займатись самовдосконаленням. Тому велику роль працівники відділу приділяють самоосвіті  та підвищенню рівня власної кваліфікації. Для цього вони відвідують інші бібліотеки міста, беруть участь в теоретичних конференціях та засіданнях  методоб’єднання  бібліотек ВНЗ м. Івано-Франківська ІІІ-ІV рівнів акредитації. Основна мета методоб’єднання як методичного центру – допомогти бібліотекам, які входять до його складу раціональніше й ефективніше організовувати свою роботу. Тому відділ обслуговування тісно співпрацює з кожною бібліотекою об’єднання.

  Всі нововведення, в поєднанні з традиційними методами обслуговування, позитивно сприймаються користувачами, які відзначають сучасність, оперативність, доступність і комфортні умови роботи з інформацією. Усе це сприяє формуванню позитивного іміджу бібліотеки.