Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.001 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 28.09.2020 № 1198 у складі:

голова ради - Вірстюк Наталія Григорівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Федоров Сергій Валерійович, д.мед.н., професор, Івано - Франківський національний медичний університет МОЗ України.;
 • рецензент – Витриховський Андрій Ігорович, д.мед.н., Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України.;
 • опонент – Тащук Віктор Корнійович, д.мед.н., професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України;
 • опонент – Швед Микола Іванович, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Федорченка Михайла Володимировича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.001 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистента кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Федорченко Михайла Володимировича «Ефективність фармакологічного посткондиціювання у пацієнтів із STEMI/NSTEMI» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.02 – внутрішні хвороби).

Науковий керівник: Середюк Н. М., д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Федорченка Михайла Володимировича.

Захист відбудеться 17 листопада 2020 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.002 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 21.10.2020 № 1287 у складі:

голова ради - Дмитришин Тетяна Миколаївна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Ожоган Зіновій Романович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський-національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Мельничук Арсен Степанович, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Дворник Валентин Миколайович, д.мед.н., професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України;
 • опонент – Янішен Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Сарапука Володимира Ігоровича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.002 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Сарапука Володимира Ігоровича «Ортопедичне лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів залежно від адаптаційних можливостей органів ротової порожнини» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»).

Науковий керівник: Рожко М. М., д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Сарапука Володимира Ігоровича.

Захист відбудеться 19 листопада 2020 року об 13 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.003 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 09.11.2020 № 1392 у складі:

голова ради - Ожоган Зіновій Романович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Герелюк Віталій Іванович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України.;
 • рецензент – Попович Зоряна Богданівна, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України.;
 • опонент – Соколова Ірина Іванівна, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Годованець Оксана Іванівна, д.мед.н., професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Павлюк Тетяни Василівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.003 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистента кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Павлюк Тетяни Василівни «Особливості клінічного перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в студентів молодших курсів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Науковий керівник: Рожко М.М., д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Павлюк Тетяни Василівни.

Захист відбудеться 18 грудня 2020 року об 12 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.004 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 19.02.2021 № 237 у складі

голова ради - Ожоган Зіновій Романович д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Мельничук Галина Михайлівна д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Попович Зоряна Богданівна, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Соколова Ірина Іванівна, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Дєньга Оксана Василівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університету МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Кіцак Тетяни Степанівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.004 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету МОЗ України Кіцак Тетяни Степанівни «Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»).

Науковий керівник: Годованець Оксана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Кіцак Тетяни Степанівни.

Захист відбудеться 31 березня 2021 року о 12 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________