Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.001 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 28.09.2020 № 1198 у складі:

голова ради - Вірстюк Наталія Григорівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

  • рецензент – Федоров Сергій Валерійович, д.мед.н., професор, Івано - Франківський національний медичний університет МОЗ України.;
  • рецензент – Витриховський Андрій Ігорович, д.мед.н., Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України.;
  • опонент – Тащук Віктор Корнійович, д.мед.н., професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України;
  • опонент – Швед Микола Іванович, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

📝Прийняття до розгляду дисертації Федорченка Михайла Володимировича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.001 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистента кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Федорченко Михайла Володимировича «Ефективність фармакологічного посткондиціювання у пацієнтів із STEMI/NSTEMI» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.02 – внутрішні хвороби).

Науковий керівник: Середюк Н. М., д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.002 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 21.10.2020 № 1287 у складі:

голова ради - Дмитришин Тетяна Миколаївна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

  • рецензент – Ожоган Зіновій Романович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський-національний медичний університет МОЗ України;
  • рецензент – Мельничук Арсен Степанович, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
  • опонент – Дворник Валентин Миколайович, д.мед.н., професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України;
  • опонент – Янішен Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

📝Прийняття до розгляду дисертації Сарапука Володимира Ігоровича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.002 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Сарапука Володимира Ігоровича «Ортопедичне лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів залежно від адаптаційних можливостей органів ротової порожнини» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»).

Науковий керівник: Рожко М. М., д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________