Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.001 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 28.09.2020 № 1198 у складі:

голова ради - Вірстюк Наталія Григорівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Федоров Сергій Валерійович, д.мед.н., професор, Івано - Франківський національний медичний університет МОЗ України.;
 • рецензент – Витриховський Андрій Ігорович, д.мед.н., Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України.;
 • опонент – Тащук Віктор Корнійович, д.мед.н., професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України;
 • опонент – Швед Микола Іванович, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Федорченка Михайла Володимировича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.001 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистента кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Федорченко Михайла Володимировича «Ефективність фармакологічного посткондиціювання у пацієнтів із STEMI/NSTEMI» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.02 – внутрішні хвороби).

Науковий керівник: Середюк Н. М., д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Федорченка Михайла Володимировича.

Захист відбудеться 17 листопада 2020 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

Наказ про видачу диплома доктора філософії МОН № 157 від 09.02.21. Вчена рада від 30.03.2021 № 3.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.002 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 21.10.2020 № 1287 у складі:

голова ради - Дмитришин Тетяна Миколаївна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Ожоган Зіновій Романович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський-національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Мельничук Арсен Степанович, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Дворник Валентин Миколайович, д.мед.н., професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України;
 • опонент – Янішен Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Сарапука Володимира Ігоровича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.002 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Сарапука Володимира Ігоровича «Ортопедичне лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів залежно від адаптаційних можливостей органів ротової порожнини» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»).

Науковий керівник: Рожко М. М., д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Сарапука Володимира Ігоровича.

Захист відбудеться 19 листопада 2020 року об 13 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

Наказ про видачу диплома доктора філософії МОН № 157 від 09.02.21. Вчена рада від 30.03.2021 № 3.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.003 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 09.11.2020 № 1392 у складі:

голова ради - Ожоган Зіновій Романович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Герелюк Віталій Іванович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України.;
 • рецензент – Попович Зоряна Богданівна, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України.;
 • опонент – Соколова Ірина Іванівна, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Годованець Оксана Іванівна, д.мед.н., професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Павлюк Тетяни Василівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.003 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистента кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Павлюк Тетяни Василівни «Особливості клінічного перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в студентів молодших курсів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Науковий керівник: Рожко М.М., д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Павлюк Тетяни Василівни.

Захист відбудеться 18 грудня 2020 року об 12 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

Наказ про видачу диплома доктора філософії МОН № 420 від 15.04.21. Вчена рада від 27.04.2021 № 4.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.004 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 19.02.2021 № 237 у складі

голова ради - Ожоган Зіновій Романович д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Мельничук Галина Михайлівна д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Попович Зоряна Богданівна, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Соколова Ірина Іванівна, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Дєньга Оксана Василівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університету МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Кіцак Тетяни Степанівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.004 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету МОЗ України Кіцак Тетяни Степанівни «Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»).

Науковий керівник: Годованець Оксана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Кіцак Тетяни Степанівни.

Захист відбудеться 31 березня 2021 року о 12 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

Наказ про видачу диплома доктора філософії МОН № 735 від 29.06.21. Вчена рада від 29.06.2021 № 11.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.005 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 30.04.2021 № 494 у складі:

голова ради - Геник Наталя Іванівна доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Вірстюк Наталія Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора М.М. Бережницького, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Остафійчук Світлана Олександрівна, доктор медичних наук, доцент кафедри кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Хміль Стефан Володиирович, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології Тернопільский національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України;
 • опонент – Камінський Анатолій В'ячеславович, доктор медичних наук, професор, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Ебає Нсан Еком Нсед.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.005 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри акушерства і гінекології ПО Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Ебає Нсан Еком Нсед «Прогнозування акушерських та перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація 14.01.01 – акушерство та гінекологія).

Науковий керівник: Бойчук О.Г., д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства і гінекології ПО, Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Ебає Нсан Еком Нсед.

Захист відбудеться 08 червня 2021 року об 13 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.006 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 30.04.2021 № 494 у складі:

голова ради - Дмитришин Тетяна Миколаївна, д.мед.н., професор кафедри стоматології ННІПО, м. Івано-Франківськ МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Герелюк Віталій Іванович, д.мед.н, професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Ступницький Ростислав Миколайович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Мірчук Богдан Миколайович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України;
 • опонент – Янішен Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Ожогана Романа Зіновійовича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.006 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Ожогана Романа Зіновійовича «Клінічне обгрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Науковий керівник: Рожко Микола Михайлович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри стоматології післядипломної освіти, ректор (Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України)

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Ожогана Романа Зіновійовича.

Захист відбудеться 03 червня 2021 року об 12 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

Наказ про видачу диплома доктора філософії МОН № 735 від 29.06.21. Вчена рада від 29.06.2021 № 11.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.007

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.007 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 28.09.2020 № 1198 у складі:

голова ради - Яцишин Роман Іванович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Костіцька Ірина Олександрівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Скрипник Любов Миронівна, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Федів Олександр Іванович, д.мед.н., професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Солєйко Олена Віталіївна, професор кафедри внутрішніх та професійних хвороб ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Ромаш Ірини Богданівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.007 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Ромаш Ірини Богданівни «Особливості перебігу та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація 14.01.02 – внутрішні хвороби).

Науковий керівник: Міщук В.Г., д. мед. н., професор, завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Ромаш Ірини Богданівни.

Захист відбудеться 04 червня 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.008

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.008 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 30.04.2021 № 494 у складі:

голова ради - Купновицька Ірина Григорівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Федоров Сергій Валерійович, д.мед.н, професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Витриховський Андрій Ігорович, д.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Гребеник Мар’ян Васильович, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України;
 • опонент – Курята Олександр Вікторович, д.мед.н., професор, Дніпровський державний медичний університет.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Середюк Лесі Володимирівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.008 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Середюк Лесі Володимирівни «Закономірності ведення та лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь з урахуванням рівня стресу» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація 14.01.02 – внутрішні хвороби).

Науковий керівник: Вакалюк І.П, д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Середюк Лесі Володимирівни.

Захист відбудеться 30 червня 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.009

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.009 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 02.07.2021 № 765 у складі:

голова ради - доктор медичних наук, професор Скрипко Василь Дмитрович, професор кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор Пилипчук Володимир Іванович, професор кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ;
 • рецензент – доктор медичних наук, професор Попович Юрій Іларіонович, завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;
 • опонент – доктор медичних наук Лукашенко Андрій Володимирович, в.о. заступника директора з наукової роботи «Національний інститут раку»;
 • опонент – доктор медичних наук Жильчук Віктор Євгенович, завідувач проктологічного відділення КП «Рівненський обласний протипухлинний центр».

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Татарина Богдана Богдановича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.009 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Татарина Богдана Богдановича «Діагностична значимість прогностичних факторів та солей важких металів у пацієнтів з колоректальним раком» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Науковий керівник: Крижанівська А.Є., д. мед. н., професор, завідувачка кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Татарина Богдана Богдановича.

Захист відбудеться 10 вересня 2021 року об 13 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.010

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.010 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 27.07.2021 № 859 у складі:

голова ради - Попадинець Оксана Григорівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Козовий Руслан Васильович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Кіндратів Ельвіра Олександрівна, д.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Гунас Ігор Валерійович, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України;
 • опонент – Дунаєв Олександр Віталієвич, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Коцюбинської Юлії Зіновіївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.010 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистента кафедри судової медицини та медичного права Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Коцюбинської Юлії Зіновіївни «Комплексна судово-медична оцінка антропоскопічних, антропометричних і дерматогліфічних параметрів пальців рук для ідентифікації невідомої особи» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Судова медицина»).

Науковий керівник: Козань Наталія Миколаївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного права Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Коцюбинської Юлії Зіновіївни.

Захист відбудеться 13 вересня 2021 року об 13 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх)..

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.011

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.011 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 27.07.2021 № 859 у складі:

голова ради - Макарчук Оксана Михайлівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Бойчук Олександра Григорівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Римарчук маріяна Іванівна, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Юзько Олександр Михайлович, д.мед.н., професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Хміль Стефан Володимирович, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Перхулин Оксани Мирославівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.011 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистента кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Перхулин Оксани Мирославівни «Профілактика невиношування вагітності, ускладненої істміко-цервікальною недостатністю, у жінок з ановуляторним непліддям» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: Геник Н.І., д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології імені І.Д. Ланового Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Перхулин Оксани Мирославівни.

Захист відбудеться 17 вересня 2021 року об 14 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.012

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.012 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 27.07.2021 № 859 у складі:

голова ради - Геник Наталія Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Пахаренко Людмила Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;
 • рецензент – Кишакевич Ірина Тарасівна, д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;
 • опонент – Юзько Олександр Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету МОЗ України;
 • опонент – Бойчук Алла Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології науково-навчального інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Околох Ониека Гібсон

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.012 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Околох Ониека Гібсон «Відновлення репродуктивного здоров’я у жінок з внутрішньоматковою патологією» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація – акушерство та гінекологія).

Науковий керівник: Макарчук Оксана Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Околох Ониека Гібсон.

Захист відбудеться 17 вересня 2021 року о 9.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.013

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.013 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 27.07.2021 № 859 у складі:

голова ради - доктор медичних наук, професор Соломчак Дмитро Богданович, професор кафедри урології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор Пришляк Олександра Ярославівна, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;
 • рецензент – кандидат медичних наук, доцент Золотарьова Жанна Миколаївна, доцент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Горачук Вікторія Валентинівна, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я імені П. Л. Шупика МОЗ України;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Сміянов Владислав Анатолійович, завідувач кафедри громадського здоров’я Сумського державного університету МОН України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Булавінової Катерини Олександрівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.013 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувачки, аспірантки кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Булавінової Катерини Олександрівни «Обґрунтування удосконаленої системи управління імунізацією населення» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Науковий керівник: Децик Орина Зенонівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Булавінової Катерини Олександрівни.

Захист відбудеться 16 вересня 2021 року о 09:30, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.014

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.014 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 06.09.2021 № 965 у складі

голова ради - Геращенко Сергій Борисович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Ожоган Зіновій Романович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський-національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Костіцька Ірина Олександрівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Олійник Ігор Юрійович, д.мед.н., професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Масна Зоряна Зіновіївна, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Кошкіна Олега Євгенійовича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.014 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Кошкіна Олега Євгенійовича «Вікові особливості морфофункціональної характеристики жувальних м’язів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія.

Науковий керівник: Жураківська О. Я., д.мед.н., професор, професор кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Кошкіна Олега Євгенійовича.

Захист відбудеться 12 жовтня 2021 року об 12 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.015

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.015 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від №965 ВІД 03.09.2021 зі змінами наказ № 1013 від 22.09.2021 у складі:

голова ради - Герелюк Віталій Іванович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Ожоган Зіновій Романович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський-національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Бульбук Олександр Іванович, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Лабунець Василь Аксентійович, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», м. Одеса;
 • опонент – Макєєв Валентин Федорович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Олексин Христини Зеновіївни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.015 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Олексин Христини Зеновіївни «Комплексний підхід до діагностики, лікування та профілактики оклюзійних порушень у пацієнтів з каріозними ураженнями зубів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»).

Науковий керівник: Палійчук І. В., д.мед.н., професор, Заслужений винахідник України, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Олексин Христини Зеновіївни.

Захист відбудеться 29 жовтня 2021 року об 12 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх)

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.016

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.016 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 22.09.2021 № 1013 у складі:

голова ради - доктор медичних наук, професор Міщук Василь Григорович, завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації спортивної медицини Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор Скрипко Василь Дмитрович, професор кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;
 • рецензент – доктор медичних наук, професор Попович Юрій Іларіонович, завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Саволюк Сергій Іванович, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Теплий Валерій Віталійович, професор кафедри хірургії №2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України МОЗ України, м. Київ.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Сідорука Сергія Сергійовича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.016 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, заочного аспіранта кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Сідорука Сергія Сергійовича «Клінічна діагностика та вибір хірургічного методу лікування пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: Василюк С.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Сідорука Сергія Сергійовича.

Захист відбудеться 28 жовтня 2021 року о 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.017

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.017 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 26.10.2021 № 1136 у складі:

голова ради - доктор медичних наук, професор Соломчак Дмитро Богданович, професор кафедри урології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ;

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор Децик Орина Зенонівна, завідувачка кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ;
 • рецензент – доктор медичних наук, професор Федоров Сергій Валерійович, професор кафедри терапії і сімейної медицини ПО Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Огнєв Віктор Андрійович завідувач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету, м. Харків;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Теренда Наталія Олександрівна, професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Кремсарь Ірини Миколаївни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.017 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистент кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права Запорізького державного медичного університету МОЗ України (м. Запоріжжя) Кремсарь Ірини Миколаївни «Медико-соціальне обґрунтування ресурсного забезпечення первинної медико-санітарної допомоги для профілактики хвороб системи кровообігу» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: Клименко Вікторія Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри громадського здоров’я факультету післядипломної медичної освіти (Міжнародний гуманітарний університет МОН України).

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Кремсарь Ірини Миколаївни.

Захист відбудеться 30 листопада 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.018

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.018. Івано - Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 26.10. 2021 № 1136 у складі:

голова ради - доктор біологічних наук, професор Ерстенюк Ганна Михайлівна, професор кафедри біологічної та медичної хімії ім. І.О. Бабенка Івано – Франківського національного медичного університету МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – доктор фармацевтичних наук, доцент Федоровська Мар’яна Іванівна, доцент кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії Івано – Франківського національного медичного університету МОЗ України;
 • рецензент – кандидат фармацевтичних наук, доцент Водославський Василь Мирословович, доцент кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії Івано – Франківського національного медичного університету МОЗ України;
 • опонент – доктор фармацевтичних наук, професор Кошовий Олег Миколайович, завідувач кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету МОЗ України, м. Харків;
 • опонент – доктор фармацевтичних наук, асистент Гудзенко Андрій Вікторович, завідувач кафедри хімії Київського медичного університету МОЗ України, м. Київ.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Малюванчук Світлани Василівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.018 Івано - Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії» Івано – Франківського національного медичного університету МОЗ України Малюванчук Світлани Василівни «Фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Науковий керівник: Грицик А.Р., д.фарм.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії Івано – Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Малюванчук Світлани Василівни.

Захист відбудеться 10 грудня 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.019

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.019 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 26.10.2021 № 1136 у складі:

голова ради - Несторак Роксолана Василівна доктор медичних наук, доцент, в.о. завідувачки кафедри фізичної та реабілітаційної медицини Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор Купновицька Ірина Григорівна, завідувачка кафедри клінічної фармації з курсами фармакології та клінічної фармакології Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ;
 • рецензент – кандидат медичних наук, доцент Михалойко Ольга Ярославівна, доцент кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Шкробот Світлана Іванівна, завідувач кафедри неврології Тернопільського національного медичного університету, м. Тернопіль;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Дельва Михайло Юрійович, завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Полтавського державного медичного університету, м. Полтава.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Ува-Агбонікхена Іріах Фестус.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.019 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Ува-Агбонікхена Іріах Фестус «Особливості когнітивних функцій хворих з порушенням моторики руки після перенесеного ішемічного інсульту та їх корекція» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: Гриб В.А., д. мед. н., професор, завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Ува-Агбонікхена Іріах Фестус.

Захист відбудеться 02 грудня 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.020

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.020 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 10.11.2021 № 1214 у складі:

голова ради - доктор медичних наук, професор Скрипко Василь Дмитрович, професор кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ;

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор Дідушко Оксана Миколаївна, професор кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ;
 • рецензент – кандидат медичних наук, доцент Данилюк Оксана Ігорівна, доцент кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Пасєчко Надія Василівна, завідувачка кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль;
 • опонент – доктор медичних наук, доцент Паньків Іван Володимирович, доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м. Чернівці.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Рибчак Лілії Володимирівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.020 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Рибчак Лілії Володимирівни «Оптимізація діагностики та лікування вузлового зоба в умовах йодного дефіциту» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: Скрипник Надія Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, Заслужений лікар України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Рибчак Лілії Володимирівни.

Захист відбудеться 06 грудня 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.021

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.021 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України №1296 від 02.12.2021 у складі:

голова ради - Попадинець Оксана Григорівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Дмитришин Тетяна Миколаївна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Котик Тарас Любомирович, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Денефіль Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль;
 • опонент – Годованець Оксана Іванівна, д.мед.н., професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м. Чернівці.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Гуранича Сергія Петровича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.021 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистента кафедри фізіології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Гуранича Сергія Петровича «Структурно-метаболічні особливості тканин пародонта інтактних щурів та за умов експериментальної інсулінорезистентності у поєднанні з йододефіцитом» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»).

Науковий керівник: Воронич-Семченко Н.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізіології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Гуранича Сергія Петровича.

Захист відбудеться 11 січня 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.022

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.022 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України №1296 від 02.12.2021 у складі:

голова ради - Дмитришин Тетяна Миколаївна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

члени ради:

 • рецензент – Попадинець Оксана Григорівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • рецензент – Попович Зоряна Богданівна, к.мед.н., доцент, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;
 • опонент – Вадзюк Степан Несторович, д.мед.н., професор, Тернопільский національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль;
 • опонент – Годованець Оксана Іванівна, д.мед.н., професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м. Чернівці.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Заяць Ольги Василівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.022 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, асистента кафедри фізіології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Заяць Ольги Василівни «Співвідношення показників оксидативних процесів, системи L-аргінін/аргінази, газових медіаторів (нітроген оксиду і гідроген сульфіду) ротової рідини та тиреоїдного і стоматологічного статусу дітей із латентним залізодефіцитом» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»).

Науковий керівник: Воронич-Семченко Н.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізіології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Заяць Ольги Василівни.

Захист відбудеться 12 січня 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.023

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.023 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 02.12.2021 № 1296 у складі:

голова ради - доктор медичних наук, професор Костіцька Ірина Олександрівна, професор кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор Соломчак Дмитро Богданович, професор кафедри урології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
 • рецензент – кандидат медичних наук, доцент Готюр Оксана Іванівна, доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
 • опонент – доктор медичних наук, професор Давиденко Ігор Святославович, завідувач кафедри патоморфології Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м. Чернівці.
 • опонент – доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника МОН України, м. Івано-Франківськ.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Кондрата Івана-Андрія Володимировича.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.023 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Кондрата Івана-Андрія Володимировича «Вікові особливості патоморфологічних змін яєчка при експериментальному цукровому діабеті (експериментальне дослідження)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: Жураківська Оксана Ярославівна, доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України та Кіндратів Ельвіра Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Кондрата Івана-Андрія Володимировича.

Захист відбудеться 20 січня 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.024

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.024 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 10.11.2021 № 1214 у складі:

голова ради - доктор медичних наук, професор Яцишин Роман Іванович, професор кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М.Нейка Івано-Франківського національного медичного університету, МОЗ України, м. Івано-Франківськ.

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор Герич Петро Романович, професор кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М.Нейка Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
 • рецензент – кандидат медичних наук, доцент Чаплинська Наталія Володимирівна, доцент кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.
 • опонент – доктор медичних наук, професор Гашинова Катерина Юріївна, завідувачка кафедри професійних хвороб та клінічної імунології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України, м. Дніпро.
 • опонент – доктор медичних наук, професор Басанець Анжела Володимирівна, головний науковий співробітник відділу «Інституту екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів» наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м.Київ.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Корж Надії Володимирівни.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.024 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Корж Надії Володимирівни «Оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у поєднанні з надмірною масою тіла з урахуванням основних патогенетичних шляхів прогресування»на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: Островський Микола Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, Заслужений діяч науки і техніки України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Корж Надії Володимирівни.

Захист відбудеться 13 січня 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.025

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.025 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України утворена наказом МОН України від 16.12.2020 № 1384 у складі:

голова ради - доктор медичних наук, професор Вірстюк Наталія Григорівна, завідувачка кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені проф. М.М. Бережницького Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ.

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор Федоров Сергій Валерійович, професор кафедри терапії та сімейної медицини ПО Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ;
 • рецензент – доктор медичних наук, доцент Витриховський Андрій Ігорович, доцент кафедри терапії та сімейної медицини ПО Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Тащук Віктор Корнійович, завідувач кафедри внутрішньої медицини, спортивної медицини та фізичної реабілітації Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м. Чернівці;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Світлик Галина Володимирівна, професор кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Альгзаві Іяд Алі Ібрахім.

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.025 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача, аспіранта кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Альгзаві Іяд Алі Ібрахім «Клініко-патогенетичні закономірності перебігу та ефективності лікування гострого коронарного синдрому з урахуванням чинників ризику» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: Вакалюк І. П., д. мед. н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

 

- Анотація дисертації (Переглянути)

 

Інформація про призначення дати захисту Альгзаві Іяд Алі Ібрахім.

Захист відбудеться 24 січня 2021 року об 11 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

 

- Дисертація (Переглянути) - Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (Переглянути) - Відгук 1 (Переглянути) - Відгук 2 (Переглянути)

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________