Ромашко Світлана Михайлівна

завідувач відділу обслуговування користувачів  

IMG 4761

 

Народилася 24 серпня 1970 року в м. Івано-Франківську. У 1990 році була прийнята на посаду бібліотекаря до бібліотеки Івано-Франківського медичного інституту. Працювала на абонементі, у центральному читальному залі, читальному залі кафедри українознавства. У червні 2007 р. закінчила з відзнакою філософський факультет Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника і отримала диплом магістра. В грудні 2007 року призначена на посаду заввідділу обслуговування користувачів. 

Відділ обслуговування користувачів складається з таких підрозділів:

- навчальний та науковий абонементи (Рипан Галина Василівна, Глов’як Віра Йосипівна, Вістовська Марія Федорівна, Тютюнник Оксана Володимирівна,  Гаврон Ганна Йосипівна, Гасюк Христина Миколаївна, Пицьків Мар’яна Василівна, Босович Христина Миколаївна, Грушаник Христина Ігорівна, Процик Світлана Пилипівна );

- центральний читальний зал та читальний зал іноземної літератури (Слічна Тетяна Данилівна, Часник Валентина Володимирівна, Деркач Ірина Іванівна, Луцук Марта Сергіївна);

- читальний зал гуртожитку №1-2 (Берчук Ганна Іванівна);

- читальний зал гуртожитку №3 (Мельниченко Оксана Ярославівна);

- читальний зал гуртожитку №4 (Балащук Олександра Павлівна);

- читальний зал коледжу (Сохан Оксана Йосипівна).

Основні функції відділу обслуговування користувачів:

• Здійснює диференційне обслуговування по категоріях читачів, галузях знань і видах літератури.
• Забезпечує оперативне виконання читацьких запитів.
• Організовує поточне обслуговування студентів навчальною та науковою літературою.
• Здійснює контроль за термінами повернення літератури читачами, проводить роботу з попередження і ліквідації читацької заборгованості.
• Бере участь в пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань.
• Організовує і займається проведенням культурно-масової роботи бібліотеки.
• Разом з іншими підрозділами бібліотеки бере участь в організації тематичних виставок і виставок нових надходжень.
• Займається пропагандою досягнень медичної науки, кращих творів класичної і сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури.
• Здійснює керівництво читанням читачів-студентів.
• Формує фонди абонементів і читальних залів відповідно до навчальних планів і програм.
• Приймає нові надходження літератури.
• Забезпечує збереження фондів, систематично проводить їх перевірку.
• Разом з кафедрами університету і відділом комплектування та обробки літератури аналізує забезпеченість студентів підручниками та навчальними посібниками.
• Проводить аналіз ефективності використання наукової та навчальної літератури.
• Здійснює очищення фонду від зношеної, застарілої мало використовуваної і непрофільної літератури та інших матеріалів.
• Веде каталоги та підсобні фонди відділу.
• Консультує читачів з питань використання довідково-бібліографічного апарату.
• Запроваджує передовий досвід та наукову організацію праці.
• Організовує роботу з підвищення професійного рівня співробітників.

                Центральний читальний зал та читальний зал іноземної літератури

biblioteka 004

biblioteka 013

  Навчальний та  науковий абонементи

biblioteka 071

biblioteka 074

Дисертаційний зал

IMG 6541