МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

ОГОЛОШЕННЯ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Презентація медичного факультету

Про деканат

{foto=middle=logo}

Медичний факультет розпочав роботу з моменту заснування Станіславського медичного інституту у 1945 році. Нині медичний факультет, на якому навчається більше 2,5 тисячі студентів, найчисельніший з-поміж усіх факультетів Івано-Франківського національного медичного університету. На ньому ведеться підготовка фахівців за освітніми програмами 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

За час існування факультетом керувало 15 деканів: доцент Г.Є.Тамаріна (1945-1946), доцент Б.М.Волошинов (1946-1948), професор Ф.В.Ковшар (1948-1949), доцент Т.Н.Герасименко (1949-1950), професор О.К.Судомир ( 1950-1951), професор І.Л.Скобський (1951-1956), професор Т.І.Іванова (1956-1960), професор А.А.Гарагаш’ян (1960-1961), професор В.С.Райцес (1961-1969), професор В.В.Попов (1969-1975), професор Є.М.Нейко (1975-1979), професор С.М.Геник (1979-1981), доцент В.Є.Ткач (1981-1988), доцент Д.П.Александрук (1988-2011). З 2011 року деканом призначено професора Яцишина Романа Івановича.

{foto=big=dekany_1945-2023}

«Серцем» факультету є його деканат. Під керівництвом Р.І.Яцишина працює злагоджений педагогічний колектив. Організовують та координують навчальний і виховний процеси заступники декана – доценти Р.І.Мерена, А.Я.Пасько, Л.В.Сливка, В.М.Костюк, А.Л.Процик. Важливою ланкою в роботі деканату медичного факультету, зокрема, й університету в цілому є робота на засадах європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) освіти. В роботі деканату використовується комп’ютерна програма «Контингент» та Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), функціонує локальна комп’ютерна мережа з доступом до глобальної мережі Інтернет.

Навчальний процес проводиться на 46 кафедрах, 31 із яких підпорядкована медичному факультету. Кафедрами завідують відомі науково-педагогічні працівники, імена яких добре знані в Україні та за її межами.

Працівники кафедр медичного факультету беруть активну участь у роботі, спрямованій на розбудову загальноєвропейського простору вищої освіти. Для покращення ефективності викладання науковцями університету видано низку підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій. Співробітниками багатьох кафедр розроблені навчально-контролюючі програми для тестування рівня знань студентів під час навчання. Це допомагає максимально підготуватися до складання тестових контролів «Крок-1» та «Крок-2».

Навчання студентів медичного факультету ІФНМУ проводиться в 7 базових навчальних корпусах. Фахові навички студенти медичного факультету відпрацьовують на клінічних кафедрах, які знаходяться на базі КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради», КНП «Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради», КНП «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради», КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради», Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи, КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради», КЗ «Івано-Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер», КЗ «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр», КНП «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради», у поліклініках міста. Також навчання проводиться на базі університетської клініки ІФНМУ.

З метою покращення якості та ефективності педагогічного процесу на більшості кафедр факультету широко застосовуються новітні мультимедійні технології. Лекції студентам читають у пристосованих для цього аудиторіях із використанням сучасних демонстраційних методик. Для підвищення ефективності навчального та науково-дослідного процесу функціонує науково-дослідна база, до її складу входить віварій, в якому розташовані експериментальні лабораторії й операційні кімнати теоретичних і клінічних кафедр. Більшість кафедр мають у своєму розпорядженні наукові (гістологічні, електронно-мікроскопічні, біохімічні тощо) лабораторії та операційні кімнати. Для удосконалення практичних навичок студентів створено Центр симуляційної медицини та центр ОСКІ.

Тож студенти мають можливість не лише навчатися за стандартною навчальною програмою, а й займатися науково-дослідною роботою. На всіх кафедрах факультету працюють студентські наукові гуртки, вихованці яких беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях, організованих Студентським науковим товариством.

Ефективність навчального процесу та науково-методичної роботи кафедр медичного факультету підвищує застосування комп’ютерної техніки. Організовано інформаційно-обчислювальний центр, що дозволяє за допомогою фахівців створювати віртуальні сторінки web-видань та наукових робіт. Для навчання в дистанційній формі використовується платформа Microsoft Teams.

До послуг студентів наукова бібліотека з двома абонементами і центральним читальним залом, читальні зали гуртожитків.

Працівники деканату беруть участь у формуванні патріотичного світогляду студентської молоді, високих етичних та моральних якостей студентів (організація студентського дозвілля, художньої самодіяльності, екскурсій, спортивних змагань, участь у загальноміських молодіжних акціях). Колектив деканату приділяє велику увагу проблемам студентської молоді. Допомога кожному з учасників навчально-виховного процесу є основним завданням, яке успішно виконується завдяки злагодженій командній роботі деканату. Навчання студентів впроваджується на засадах академічної доброчесності.

Актуальну інформацію щодо навчально-виховного процесу можна дізнатися із сторінок соціальних мереж:

{foto=big=QR_sots}

 

Instagram: https://bit.ly/3U1FDDc

Facebook: https://bit.ly/3Kry4lY

 

Перелік кафедр, підпорядкованих медичному факультету:

 1. Кафедра акушерства та гінекології імені професора І.Д.Ланового
 2. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
 3. Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. академіка Є.М.Нейка
 4. Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
 5. Кафедра гігієни та екології
 6. Кафедра дерматології та венерології
 7. Кафедра дитячих інфекційних хвороб
 8. Кафедра дитячої хірургії з курсом клінічної анатомії та оперативної хірургії
 9. Кафедра ендокринології
 10. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та реабілітації
 11. Кафедра загальної та судинної хірургії
 12. Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
 13. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 14. Кафедра неврології та нейрохірургії
 15. Кафедра онкології
 16. Кафедра оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї
 17. Кафедра офтальмології
 18. Кафедра патологічної анатомії
 19. Кафедра педіатрії
 20. Кафедра пропедевтики педіатрії
 21. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ім. професора М.М.Бережницького
 22. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
 23. Кафедра радіології та радіаційної медицини
 24. Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я
 25. Кафедра судової медицини, медичного та фармацевтичного права
 26. Кафедра травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії
 27. Кафедра фізичного виховання, спортивної медицини та ерготерапії
 28. Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини
 29. Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
 30. Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
 31. Кафедра хірургії та кардіохірургії
Співробітники

Яцишин Роман Іванович

Декан медичного факультету

Заслужений лікар України, д-р. мед. наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Сливка Любов Василівна

Заступник декана за ОПП Медицина (1-2 курси)

канд. іст. наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Костюк Віктор Миколайович

Заступник декана за ОПП Медицина (3-4 курси)

канд. мед. наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Бойчук Олександр Петрович

Заступник декана за ОПП Медицина (5-6 курси)

канд. мед. наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мерена Роман Іванович

Заступник декана за ОПП Педіатрія та ОПП Фізична терапія, ерготерапія

канд. фіз.-мат. наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Процик Андрій Любомирович

Заступник декана з виховної роботи

канд. мед. наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мельник-Шеремета Ольга Петрівна

Куратор ECTS (1-3 курси)

канд. мед. наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Турчин Назар Ігорович

Куратор ECTS (4-6 курси)

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Багриновський Роман Іванович

Відповідальний за проведення ЄДКІ

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Коротишова Марія Миколаївна

Старший інспектор деканату

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Масевич Оксана Іванівна

Секретар деканату

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність
Кабінет психологічної допомоги
Поради та рекомендації практичних психологів кабінету психологічної допомоги Івано-Франківського національного медичного університету

psoh dopomoga

К. псих. н., практичний психолог Козова Ірина Любомирівна.

К. псих. н., практичний психолог Панчак Оксана Володимирівна. 

 

«Як навчитися жити в умовах пандемії, щоб зберегти психологічне здоров'я?»

 

Як впливає впливає карантин та пандемія на психологічний стан людини?

Зараз ми живемо в новій для нас реальності. Й безсумнівно, для кожного з нас ця реальність є важкою і травматичною. І як би нам не хотілось її заперечити – але вона є, і вона існує. Звичайно, ми, все наше єство,не готове до цієї реальності. Ми не знаємо що з нею робити і не вміємо в ній жити. Тому починаємо панікувати.  В стані паніки  лякаючі нас думки та переживання підсилюються. Це призводить до нав’язливих ідей, переконань та дій, які часто містять ритуальний характер - обсесивно-компульсивного розладу  (надмірне миття рук; розкладання речей в певній послідовності; щоденне  прання верхнього  одягу, навіть, якщо людина не виходила на вулицю і т. д…) А також можуть призводити до цілої низки психо-соматичних розладів: панічних атак, безсоння, підвищеного серцебиття,головних болів, запаморочення, погіршення зору (я не можу більше цього бачити), погіршення слуху ( я більше не можу цього чути), задишки, розладів кишково-шлункового тракту (інформація є складніша, ніж я можу це сприйняти), загостренню дерматитів, псоріазу ( я через шкіру хочу захистити себе від зовнішньої небезпеки, цукрового діабету, гормональної сфери та ін… Це можуть бути поодинокі симптоми, або ж комплекс різних синдромів. Та в будь-якому випадку, такий стан для людини є виснажливим. Він дестабілізує .

 

Чи можемо вважати, що страх в даному випадку заважає людині повноцінно існувати?

Будучи в стані невизначеності, невпевненості, незнання – ми відчуваємо страх і тривогу, які є пусковим сигналом нашого неспокою та паніки.

Страх, це внутрішній стан, що обумовлений загрозою реальної або передбачуваної небезпеки. В нашому випадку –це загроза захворіти. Однак, за страхом хвороби, насправді, стоїть страх смерті. Цей страх лякає, напружує і дестабілізує. Але в той же час, за усіма цими афективними переживаннями, стоїть його надважлива функція: СТРАХ - ЗАХИЩАЄ! Бо боячись померти, людина не робить тих речей, які загрожуватимуть її здоров’ю і життю!

 

Зараз спостерігаємо за тим, що суспільство поділилось на декілька категорій. Дві основні – це ті, які панікують,і ті, хто взагалі не вбачають загрози в пандемії. Чому так відбувається?

Кожна людина має інстинктивну потребу почувати себе захищеною, тобто бути в безпеці. Маючи відчуття опору і безпеки, вона знаходиться у стані спокою, який дає їй можливість повноцінно насолоджуватись і радіти життям. Тобто бути щасливою.

Однак, коли життя вносить свої корективи, на які людина вплинути не може, відчуття безпеки зникає. І на місці спокою виникає тривога.

На психологічному рівні тривога відчувається як напруга, стурбованість, хвилювання, що  супроводжується невизначеністю, безпомічністю  та невпевненістю.

Перебуваючи в тривожному стані людина втрачає можливість акцентуватися на чомусь, окрім небезпеки, що наближається.

Тому, психіка людини, старається знайти для себе вихід і включає психологічний захист, як спосіб боротьби з тривогою, з страхом та з невпевненістю.

Одним із варіантів психологічного захисту є заперечення проблеми ( якщо я не визнаю хвороби, значить її не існує). Це створює для людини ілюзію безпеки.

 

Чи можна зменшити відчуття страху?

Як ми вже говорили раніше, СТРАХ – ЗАХИЩАЄ!

Страх за своє життя і здоров’я своїх близьких в умовах реальної загрози є нормальною життєдайною емоцією. Саме ця емоція у здорової людини мобілізує всі ресурси для оцінки ситуації, прийняття рішення та адекватних дій заради збереження життя і здоров’я.

Тому, визначившись з страхом і прийнявши його, як свого помічника, треба визначити походження страхів. Це страхи наші (інстинкт самозбереження), чи страхи, які навіні нам кимось або чимось.(страх з телевізійних новин, страх з соціальних мереж, страх друзів, знайомих, сусідів, і т.д…). Усвідомивши і розділивши всі страхи, потрівно відмовитись від страхів, котрі не є нашими. Для прикладу, їх можна записати на листочку, а потім  зімнути, озвучивши кожен зокрема, і викинути в смітник.

Залишається тільки один страх. Наш. Він має стати нашим товаришем, який підказує, вчить і допомагає. Він має допомогти нам залишитись здоровими і вижити в періоді пандемії.

 

Як навчитися жити в умовах карантину, щоб зберегти психологічне здоров'я?

В умовах сьогоднішньої пандемічної ситуації, ми мусимо не тільки сприйняти її, а й навчитися в цій реальності жити. Загроза є. Вона є реальною і великою.

Тому спробуємо з'ясувати, що ми можемо зробити кожен для себе зокрема, щоб допомогти собі та своїм близьким психологічно і фізіологічно вистояти та зберегти себе:

 • самоізолюватись;
 • зберігати фізичну дистанцію;
 • дотримуватись елементарних правил особистої гігієни;
 • прибирання та дизенфекція квартири, будинку;
 • розуміння ситуації ( пандемія не зникне швидко, потрібен час, 2-3 місяці у гострому періоді та щонайменше 6-8 місяців у періоді виходу);
 • обізнаність (інфекція високозаразна, але у 70% випадків протікає у легкій формі);
 • відповідальність ( при перших ознаках недомагання – ліжковий режим і консультація лікаря);
 • ощадливе використання фізичної і емоційної сили та енергії для боротьби за життя і здоров'я;
 • терпеливість ( відчуття втоми наступає швидше, ніж від фізичної та розумової праці);
 • користуватись тільки достовірною та перевіреною інформацією з органів місцевої влади і Кабінету Міністрів, а не фейкових публікацій в соціальних мережах;
 • ощадливо використовувати  матеріальні ресурси в умовах загальної економічної кризи;
 • знаходити хоббі в карантинних умовах ( в читанні книг, слуханні музики, кулінарії, вишиванні, в'язанні…);
 • займатися спортом в домашніх умовах ( в здоровому тілі – здоровий дух);
 • продовжувати комунікувати з друзями та знайомими через засоби мобільного зв'язку та соціальні мережі ( оскільки усім потрібен соціум);
 • молитись ( якщо людина віруюча);

Отже, людина не є безпомічною. І, склавши план дій власної поведінки, людина   в великій мірі здатна подбати про себе та захистити себе.  Це дає їй відчуття впевненості. Саме в цей момент, рівень тривоги знижується і ми стаємо сильними людьми, спроможними вистояти в та зберегти себе.

Бажаю усім сили, витримки, терпіння, мудрості та здоров'я!

- Кабінет психолгічної допомоги Медицина

Розпочинаючи навчання у вищій школі, студенти часто недостатньо психологічно готові до нових умов. У них зазвичай відбувається руйнування роками вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій колишніх вихованців середньої школи; втрати роками закріплених взаємин з колективом та формуванням нових навичок, а також невміння здійснювати психологічну саморегуляцію власної діяльності та поведінки. Це все призводить до стану психологічного напруження та сильних емоційних переживань. Такий психо-емоційний стан негативно відображається на навчальній успішності через зниження навчальної мотивації.

В Івано-Франківському національному медичному університеті працює «кабінет психологічної допомоги», який функціонує на базі університетської клініки.

Прийом у ньому ведуть: практичний психолог, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Козова Ірина Любомирівна та психолог, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Панчак Оксана Володимирівна.

Кабінет «психологічної допомоги» був створений з метою покращення адаптації студентів в університетському середовищі, зниження рівня невротизації, підвищення мотивації студентів-медиків до навчального процесу. Фахівці консультують студентів, допомагаючи справитися їм зі складними життєвими ситуаціями. А також співпрацюють з адміністрацією та викладацьким складом медичного університету.

За період роботи кабінету було продіагностовано 5831 осіб, із них 3622 жінок та 2209 чоловіків. Використавши спостереження, групові бесіди, анкетне опитування, методики діагностики навчальної мотивації у студентів, спеціальні дослідження стану невротизації студентів, соціальної адаптації фахівцями проводився порівняльний аналіз мотивації у студентів до та після надання психологічної допомоги, що засвідчив ефективність проведеної психо-корекційної роботи. Особлива увага приділяється студентам у кризовому емоційному стані.

Спеціалісти «кабінету психологічної допомоги» систематично удосконалюють свої практичні навики та підвищують фаховий рівень з психології на всеукраїнських та міжнародних конференціях, стажуваннях, тренінгах.

Прийом студентів в «кабінеті психологічної допомоги» проводиться за попереднім записом:

тел. 099 2802413 – Панчак Оксана Володимирівна;

066 0673974 – Козова Ірина Любомирівна.