Кафедра акушерства і гінекології ПО

Про кафедру

ПоштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

              Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.:     +380342 55-31-65

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ПО

         Кафедру акушерства та гінекології було організовано в 1945 році. Пологовий будинок на 60 ліжок було розміщено по вул. Пушкіна 47 на двох нижніх поверхах колишнього дитячого приюту, який знаходився у підпорядкуванні бельгійського Червоного Хреста, а верхній - третій поверх, займала дитяча лікарня.

         Гінекологічне відділення на 25 ліжок знаходилося при центральній обласній лікарні і об’єдналося з пологовим відділенням у 1945 році. Жіноча консультація займала декілька кімнат у гінекологічному відділенні.

         Умови організації діяльності пологового будинку не були легкими. Не вистачало медичного персоналу, головними помічниками були черниці, які працювали у названому дитячому приюті. Тільки в середині 1945 року приїхала дипломована акушерка Г.А.Головко, а на початку 1946 року прибула молодий лікар Н.П.Наринська.

         Поступово розширювались і клінічні бази акушерсько-гінекологічного об’єднання. Число акушерських ліжок збільшилося з 60 до 100, а гінекологічних – з 25 до 100.  

Першими організаторами кафедри були доцент К.Н.Вікторовська (1953-1954),

viktorovska

дещо пізніше – доцент Д.А.Верхратська.

verkhratska

з 1946 року по 1950 рік кафедрою акушерства та гінекології завідував професор М.Н.Лехтман.

lekhtman

У перші роки існування кафедри вивчалися переважно методи хірургічного лікування випадінь матки і проводилися дослідження з питань аутотрансплантації ендометрію, у 1948 році був заснований студентський напуковий гурток.

У 1950 - 1953 роках очолював професор М.П.Верхатський При ньому були закладені основи розвитку експериментальних наукових досліджень, проводилося дослідження питання аутотрансплантації ендометрію при ранньому клімаксі та при лікуванні безпліддя, була організована лабораторія по вивченню сперматоуричної реакції Галлі-Майніні.

verkhratskij,

На кафедрі вперше в колишньому СРСР було здійснено паралельну реєстрацію на флюроплівці електрогістерограми і механогістерограми в умовах хронічного досліду. Біоелектрична активність матки тварин вивчалася також під час гострої і хронічної променевої хвороби. Діяльність експериментальної лабораторії постійно розширювалася. Було засвоєно методику дослідів на тваринах для вивчення скоротливої діяльності матки в умовах інфекційних пошкоджень. Вивчався також вплив мікроелементів кобальту і бромистого натрію на скоротливу діяльність матки.

З 1954 до 1966 року -  кафедру очолював професор О.В.Анісімов, в цей час особливу увагу було приділено вивченню причин перинатальних втрат, виявляли можливі умови їх попередження під час вагітності, пологів та перших днів після народження. У клініці розроблено методику підчеревної новокаїнової блокади в родах при тазових передляганнях, що сприяло зниженню перинатальної смертності. З метою ранньої діагностики пізніх токсикозів вагітних винайдено новий метод визначення змін гідрофільності підшкірної клітковини і м’язів. Впроваджено визначення дефектів плаценти методом люмінесценції, що попереджувало небажані внутрішньоматкові втручання.

В 1963 році впроваджено методику визначення естрогенів за методом Брауна, придбано спектрофотометр, створено цито-гістологічну лабораторію, оснащену сучасним обладнанням, сконструйовану установку для люмінесцентної мікроскопії, організовано фотолабораторію і введено в дію власний рентген-кабінет, впроваджено методику метросальпінгографіі для діагностики причини непліддя і уточнення розташування пухлин матки, організовано лабораторію по вивченню скоротливої функції і біоелектричної активності матки в експерименті на тваринах в умовах хронічного досліду.

З 1966 р. до 1967 р.  – кафедру тимчасово очолював доцент О.І. Ступко, а з 1970  по 1990 рік – професор І.Д.Лановий На кафедрі продовжувалося вивчення скоротливої діяльності матки при слабості родової діяльності, загрозі пізнього викидня і передчасних пологів, при передчасному відходженні навколоплідних вод було розроблено методи профілактики та лікування, визначено роль циклічних нуклеотидів, простагландинів і гістамінергічних середників при лікування недоношування вагітності, досліджувалися імунологічні і генетичні показники при гомо- і гетероспецифічній вагітності. Був створений алгоритм дії при передляганні плаценти та післяпологових кровотечах, продовжувалася експериментальна робота по вивченню електрофізіологічних змін стану м’язів матки під впливом певних фармакологічних препаратів. У гінекологічній практиці вивчали питання терапії статевого тріхомоніазу, гемомікроциркуляторного русла маткової труби і порушень репродуктивної функції жінок, зайнятих у виробництву цинебу.

З 1990 по 2003 роки кафедру очолював професор І.І.Гудивок, у 1993 році на базі кафедри акушерства та гінекології був організований курс інтернатури, який  очолював професор В.А. Маляр.  Особливу увагу в цей період було присвячено питанням оптимізації проведення кесаревого розтину, вивченню чинників передчасного відходження вод при недоношеній вагітності, перебігу вагітності та пологів при екстрагенітальних недуга, пізніх гестозах, захворюванню нирок, анеміях, при бактеріальному вагінозі та мікс-інфікуванні.

З 2003 року кафедру акушерства та гінекології очолював професор М.А.Лизин, з 2006 року - професор Дринь Т.М. Пріоритетними напрямками наукового дослідження на даному етапі були питання затримки утробного розвитку плода, багатовіддя, патологічні стани шийки матки, вплив урогенітальної вірусної інфекції на репродуктивну функцію жінки.

 Доброю рисою майже всіх наукових досліджень є комплексування роботи з теоретичними кафедрами.

У вересні 2011 року кафедра акушерства та гінекології була реорганізована зі створенням двох структурних одиниць – кафедри акушерства та гінекології додипломної освіти та кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти, яку очолила професор Макарчук Оксана Михайлівна.

Пріоритетними напрямками наукового дослідження новоствореної кафедри стали проблема утробного інфікування плода, тактика ведення вагітності та пологів у жінок з лікованим непліддям та використанням допоміжних репродуктивних технологій, пошук диференційованих підходів до вибору програми преконцепційної підготовки при недоношеній вагітності, а також шляхи покращення репродуктивного здоров’я жінки та якості її життя, в зв’язку з чим були розглянуті нові напрямки наукових пошуків: профілактика клімактеричних ускладнень, оптимізація репаративних процесів при лікуванні фонових та передракових захворювань шийки матки, реабілітація в післяопераційному періоді при гінекологічних операціях на матці

            Нині  кафедра акушерства та гінекології ФПО розміщена на базі обласного перинатального центру м. Івано-Франківськ на 200 ліжок. Крім цього для проведення навчального процесу використовується Прикарпатський центр репродуктивної функції жінки. Співробітниками кафедри є 3 професори, 3 доценти,  5 асистентів, 6 кандидатів медичних наук та 4 молоді асистенти, які працюють над кандидатськими дисертаціями. На цей час на кафедрі навчаються 6 аспірантів, 3 клінічні ординатори та один магістр. Два співробітники виконують докторські дисертаціі. Обласний перинатальний центр є лікувальним закладом ІІІ рівня акредитації, який надає допомогу вагітним високого ступеню перинатального ризику та пацієнткам з тяжкою гінекологічною патологією з цілої області, оснащений сучасним обладнанням і є хорошою базою для  проведення навчального процесу з інтернами та підготовки висококваліфікованих спеціалістів.        Протягом року на клінічній базі проводиться розродження до 2 тисяч вагітних жінок, та більше як 1000 операцій. Співробітники кафедри несуть відповідальність за роботу кожного з відділень, здійснюють ургентні чергування та виїзди в райони області, виконують весь спектр оперативних втручань, навчають хірургічної майстерності лікарів міста та області, постійно проводять консультативну роботу в Центрі планування сім’ї м. Івано-Франківська. Сьогодні кафедра укомплектована висококваліфікованими спеціалістами, які постійно удосконалюють педагогічний процес, ведуть лікувальну, науково-методичну роботу.

 


Співробітники

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Макарчук Оксана Михайлівна

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Вакалюк Любомир Мирославович

д.мед.н. Професор

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Островська Оксана Миколаївна

д.мед.н. доцент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Кишакевич Ірина Тарасівна

д.м.н. професор

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Бойчук Леся Григорівна

д.м.н. професор

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Матвійків Назар Ігорович

к.м.н. доц

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Поліщук Іван Полікарпович

к.мед.н асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Римарчук Мар’яна Іванівна

к.м.н. доцент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Купчак Ірина Маноліївна

к.мед.н асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Дубецький Богдан Ігорович

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Чередарчук Андрій Романович

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Любінець Володимир Олегович

ст.лаборант

 

Діяльність