Кафедра акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового

Про кафедру

{text=center=ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КАФЕДРИ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

Кафедру акушерства та гінекології було організовано на початку 1945 року. Пологовий будинок на 60 ліжок було розміщено по вул. Пушкіна 47 (нині вул. Чорновола) на двох нижніх поверхах колишнього дитячого притулку (рис. 1), який знаходився у підпорядкуванні бельгійського Червоного Хреста, а верхній, третій поверх, займала дитяча лікарня.

{foto=big=pershe_primishchennya_kafedri}

{text=center=Рис.1. Перше приміщення кафедри

Гінекологічне відділення на 25 ліжок знаходилося при центральній обласній лікарні і об’єдналося з пологовим відділенням у 1945 році. Жіноча консультація займала декілька кімнат у гінекологічному відділенні.

Умови організації діяльності пологового будинку не були легкими. Не вистачало медичного персоналу, головними помічниками були черниці, які працювали до цього у названому дитячому притулку. Тільки в середині 1945 року приїхала дипломована акушерка Г.А. Головко, а на початку 1946 року прибула молодий лікар Н.П. Наринська.

{foto=big=akusherskiy_korpus_MPB}

{text=center=Рис.2. Акушерський корпус МПБ

Поступово розширювались і клінічні бази акушерсько-гінекологічного об’єднання. Число акушерських ліжок з 60 збільшилося до 100, а гінекологічних – з 25 до 100. По вул. Комарова 7 розташувалася жіноча консультація. Вдосконалювалася і клінічна лабораторія акушерсько-гінекологічного об’єднання, зростали її штати та можливості, у 1959 році відкрилася гормональна лабораторія, а в 1960 – цито-гістологічна лабораторія.

Навчальна база сучасної кафедри акушерства і гінекології розташована у міському пологовому будинку (рис. 2, 3).

{foto=big=ginekologichniy_korpus_MPB}

{text=center=Рис. 3. Гінекологічний корпус МПБ

{foto=big=oblasnyi_perinatalnyi_center}

{text=center=Рис. 4. Обласний перинатальний центр

{foto=big=prikarpatskyi_centr_reprodukcii_lyudiny}

{text=center=Рис. 5. Прикарпатський центр репродукції людини

Усі корпуси лікувального закладу розташовані компактно, практично на перехресті вулиць Академіка Сахарова та В. Чорновола і мають спільне подвір'я.  Навчальний процес студентів 4-6 курсів медичного факультету, 4 курсу стоматологічного факультету, 2 курсу медсестер проводиться в міському пологовому будинку, який розрахований на 215 ліжок, в тому числі 130 в акушерському стаціонарі та 85 в гінекологічному стаціонарі. Крім цього для проведення навчального процесу використовуються три жіночі консультації. Пологовий будинок і гінекологія побудовані за типовим проектом, оснащені сучасним обладнанням і є хорошою базою для  проведення навчального процесу зі студентами і підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Наявна клінічна база достатня для проведення навчально-виховної, науково-дослідницької та лікувально-діагностичної роботи.

{text=center=Історію кафедри можна прослідкувати по її керівниках

Від свого заснування і до сьогодення кафедрою керували люди самовіддані науці і практичній медицині, новатори і раціоналізатори. Всю свою енергію вони спрямовували на добробут населення, на покращення репродуктивного здоров'я нації, на зниження показників перинатальних втрат та материнської смертності.

{foto=middle=viktorovska}

{text=left=К.Н. Вікторовська

{foto=middle=verchatska}

{text=left=Д.А. Верхратська

{text=right=Першими організаторами кафедри були доцент К.Н. Вікторовська (1945 р.), дещо пізніше – доцент Д.А. Верхратська, вони займалися організацією педагогічного процесу, створенням матеріальної бази кафедри, наукова робота обмежувалася вивченням повчальних клінічних випадків.

{foto=middle=lechtman}

{text=left=М.Н. Лехтман

{text=right=З 1.08.1946-го по 20.01.1950 ріку кафедрою акушерства та гінекології завідував професор М.Н. Лехтман, основним напрямком роботи було вивчення методів хірургічного лікування випадінь матки. У 1948 році був заснований студентський науковий гурток.

{foto=middle=verchatskiy}

{text=left=М.П. Верхацький

{text=right=В 1950  - 1953 роках кафедрою завідував професор М.П. Верхацький. При ньому були закладені основи розвитку експериментальних наукових досліджень. Проводилося дослідження питання аутотрансплантації ендометрію при ранньому клімаксі та при лікуванні безпліддя, була організована лабораторія по вивченню сперматоуричної реакції (Галлі-Майніні). З 1.09.1953 по серпень 1954 рік тимчасово виконувала обов’язки зав. кафедри доцент К.Н. Вікторовська.

{foto=middle=anisimov}

{text=left=О.В. Анісімов

{text=right=З 15.08. 1954 –го до 1.07. 1966 –го кафедрою завідував професор О.В. Анісімов. В 1955 році особливу увагу приділяли вивченню причин перинатальних втрат, виявляли можливі шляхи їх попередження під час вагітності, пологів та перших днів після народження. Внаслідок аналізу медичної документації з часу заснування кафедри було визначено наступні причини високого перинатального ризику: тривалий безводний проміжок і слабкість пологової діяльності, недоношеність, тазові передлягання, виродливості несумісні з життям, гестози вагітних і т.д. Таким чином, були окреслені основні напрямки колективної діяльності кафедри, спрямовані на зменшення перинатальної патології і смертності, які залишаються актуальними і сьогодні.

З 1.07. 1966–го до 1.03. 1967–го  - доцент О.І. Ступко тимчасово виконував обов’язки завідувача кафедри. З 1 березня 1967 року знову був призначений завідувачем кафедри професор О.В. Анісімов.

{foto=middle=lanovyi}

{text=left=І.Д. Лановий

{text=right=З 1.07. 1970 – го по 1990-й рік кафедрою керував професор І.Д. Лановий. Продовжувалося вивчення скоротливої діяльності матки при слабості родової діяльності, при загрозі пізнього викидня і передчасних пологах, при передчасному відходженні навколоплідних вод і розроблялися методи їх профілактики та лікування. Визначено роль циклічних нуклеотидів, простагландинів і гістамінергічних середників при лікуванні не доношування вагітності. Досліджувалися імунологічні і генетичні показники при гомо- і гетероспецифічній вагітності. В гінекологічній практиці вивчалися питання статевого трихомоніазу, гемомікроциркуляторного русла маткової труби і порушення репродуктивної функції у жінок занятих у хімічній промисловості. Був створений алгоритм дії при передляганні плаценти, післяпологових кровотечах. Продовжувалася експериментальна робота по вивченню електрофізіологічних змін стану м'язів матки під впливом певних фармакологічних препаратів.

{foto=middle=gudivok}

{text=left=І.І. Гудивок

{text=right=З 1990-го по 2003 роки – професор І.І. Гудивок, з 1993 року В.А. Маляр очолював факультет інтернатури на базі кафедри акушерства та гінекології. Особливу увагу в цей період було присвячено вивченню питань оптимізації проведення кесаревого розтину, вивченню чинників передчасного відходження вод при недоношеній вагітності, перебігу вагітності і пологів при екстрагенітальних недугах (захворюваннях нирок, анеміях), при бактеріальному вагінозі, при інфікуванні хламідіями.

{foto=middle=lizin}

{text=left=М.А. Лизин

{text=right=З 2003 року після поділу кафедри по факультетах: кафедру акушерства та гінекології очолював професор М.А. Лизин, а кафедру акушерства та гінекології післядипломної освіти продовжував очолювати професор І.І. Гудивок до 2006 року. Пріоритетними напрямками наукового дослідження були питання затримки утробного розвитку плода, багатовіддя, патологічні стани шийки матки, вплив урогенітальної вірусної інфекції на репродуктивну функцію жінки.

{foto=middle=drin}

{text=left=Т.М. Дрінь

{text=right=З 2006 по 2009 рік кафедру акушерства та гінекології очолював професор Тарас Миколайович Дрінь. Пріоритетними напрямками наукового дослідження були питання  утробного інфікування плода, тактики ведення вагітності та пологів при передчасному розриві плодових оболонок при недоношеній вагітності та  профілактики клімактеричних ускладнень.

{foto=middle=genyk}

{text=left=Геник Н.І.

{text=right=У 2009 році завідувачем кафедри призначена професор Геник Наталія Іванівна, а у 2011 року кафедра отримала назву акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового. Основними напрямками наукової роботи стосувались проблем збереження та відновлення репродуктивного здоров’я жінки, зокрема перинатальні інфекції, питання неплідності різного генезу, ендокринної гінекології тощо. Виконано 2 комплексні науково-дослідні роботи та заплановано у 2021 році комплексну НДР на тему: «Розробка діагностичної тактики та патогенетичне обґрунтування ефективних методів збереження та відновлення репродуктивного потенціалу та покращення параметрів якості життя жінки при акушерській та гінекологічній патології».

Працівниками кафедри захищено 2 докторські дисертації, 11 кандидатських дисертацій та 2 дисертації на ступінь доктора філософії (PhD)

{foto=middle=makarchuk}

{text=left=О.М. Макарчук

{text=right=З вересня 2011 року утворено кафедру акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти, керівником якої стала професор Макарчук Оксана Михайлівна.

{foto=middle=ostafiychuk}

{text=left=С.О. Остафійчук

{text=right=В 2022 році кафедру акушерства і гінекології ім. І.Д. Ланового та кафедру акушерства і гінекології післядипломної освіти було реорганізовано шляхом об'єднання кафедр. На чолі об'єднаної кафедри стала професорка, доктор медичних наук Світлана Олександрівна Остафійчук.


Співробітники

Остафійчук Світлана Олександрівна

Завідувачка кафедри

професор, доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Геник Наталія Іванівна

професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пахаренко Людмила Володимирівна

д.мед.н, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Левицький Ігор Володимирович

доцент

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Нейко Ольга Василівна

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Сніжко Тетяна Богданівна

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Ласитчук Оксана Миколаївна

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Тимків Ігор Степанович

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Кінаш Наталія Миронівна

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Кравчук Інна Валеріївна

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Басюга Ірина Омелянівна

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Купчак Ірина Маноліївна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Жураківський Віктор Миколайович

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Курташ Наталія Ярославівна

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Моцюк Юлія Богданівна

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Web of Science

Дрогомирецька Наталія Василівна

к.мед.н, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Перхулин Оксана Мирославівна

доктор філософії, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Бігун Руслана Василівна

доктор філософії, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Поліщук Іван Полікарпович

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Коноваленко Микола Миколайович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Костяк Наталія Георгіївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science

Жукуляк Оксана Миколаївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Шовгенюк Роксолана Ярославівна

асистент

Гвоздецька Галина Сергіївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Лотоцький Віктор Йосифович

Старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність