Кафедра анатомії людини

Про кафедру

 ТВОРЧИЙ ШЛЯХ КАФЕДРИ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра анатомії  людини була відкрита в червні 1945 року одною з перших у новоствореному інституті.  Для її організації були відведені спершу приміщення в корпусі по площі Урицького, 21 (нині майдан Шептицького),  потім у теперішньому фізіологічному корпусі по вул.  Грушевського (колишня Карла Маркса). В 1949 р. кафедру дислоковано на перший поверх морфологічного корпусу на площу Урицького, 21.

image001

Такою є кафедра анатомії людини сьогодні

Завідували кафедрою анатомії і внесли свій посильний вклад в її організацію, становлення і подальший розвиток: проф. Отелін О.О. (1945-1946), доц. Журавська Н.О (1946-1949), проф., заслужений діяч науки УРСР Мельман Ю.П. (1949-1980), доц. Долішній М.В. (1980-1982), проф., заслужений працівник вищої школи Зеляк В.Л. (1982-1987), проф., заслужений діяч науки і техніки України Шутка Б.В. (1988-2007), проф., заслужений діяч науки і техніки України Левицький В.А. (2007-2012)., проф. Попович Ю.І. (2012-2016).

З вересня 2016 року завідувачкою кафедри анатомії людини стала проф. Попадинець О.Г.

Сьогодні другою професоркою кафедри є Жураківська О.Я.

На посадах доцентів у різні періоди історії кафедри працювали: Мартиросян А.М. (1945-1951), Сушко О.О. (1947-1948), Малигін А.М. (1950-1954), Бурачинський М.Т. (1954-1976), Долішній М.В. (1962-1992), Шубінець М.В. (1973-2000), Шутка Б.В. (1978-1986), Левицький В.А. (1988-2000), Заяць Л.М. (1998-1999), Ящишин З.М. (2000-2004), Шутка Л.А. (1990-2016), Князевич-Чорна Т.В. (2005-2016).

Тепер доцентами кафедри є: Юрах О.М., Пастух М.Б., Перцович В.М., Антимис О.В., Гречин А.Б., Іваночко В.М., Дутчак У.М., Міськів В.А., Грищук М.І., Котик Т.Л., Токарук Н.С.

Асистентами кафедри були: Бурачинський М.Т., Манюх В.К., Ветощук В.І., Менлумов Е.Г., Шевчук П.Ю., Красікова Н.О., Шевчук К.С., Сейц І.А., Москаленко П.І., Телевяк О.С., Пугачова А.І., Долішній М.В., Котурбаш Т.В., Масленнікова Л.Д., Хананаєв Л.І., Сопільник А.Ю., Криницький В.С., Грицуляк Б.В., Мислюк І.В., Дацун І.Г., Павлович В.Г., Юрах О.М., Фабрика А.В., Клипич М.С., Клипич Я.І., Кобець С.Ф., Перцович В.М., Заяць Л.М., Пастух М.Б., Сорочинський І.М. Закінчили аспірантуру і стали асистентами: Зеляк В.Л., Шевчук М.Г., Шубінець М.В., Максимук Ю.А., Купчак С.В., Шутка Б.В., Дєльцова О.І., Ковальчук Л.Є., Левицький В.А., Вакалюк Л.М., Геращенко С.Б., Попель С.Л., Саган О.В.

Сьогодні асистентами кафедри є: Барчук Р.Р., Соболь Л.В..

Під керівництвом першого завідувача кафедри проф. Отеліна Олександра Олександровича були проведені організаційні заходи по налагодженню на кафедрі навчального процесу. Першими асистентами кафедри (М.Т. Бурачинським, В.К. Манюхом, В.І. Ветощуком) були підготовлені до навчання необхідні сухі і вологі препарати, розроблена методика викладання предмету. Асистент Бурачинський М.Т. у жовтні 1945 р прочитав першу лекцію на Прикарпатті з нормальної анатомії.

image005

Отелін Олександр Олек­сандрович (1945-1946)

В 1946  р.  кафедру  очолила  доц.Журавська  Н.О.  При її участі освоєно всі придатні навчальні приміщення, створено  невеликий  анатомічний  музей, в якому  переважали  експонати по остеології та препарати, виготовлені методом  муміфікації. Були складені методичні  вказівки  для  студентів  усіх  4-х  семестрів. Доц.Журавська Н.О. заклала основи наукової діяльності кафедри і її напрямок - питання ембріології ЦНС. Розробляючи його ас. Бурачинський М.Т. захистив першу кандидатську дисертацію (1952 р.)

image007

Журавська Ніна Олександрівна (1946-1949)

У 1949 р. кафедру очолив доцент, потім професор і заслужений діяч науки УРСР (1974) Юхим Петрович Мельман, який керував нею упродовж наступного тридцятиріччя і вивів її на одне з чільних місць серед кафедр не тільки нашого інституту, але й України. Ним була проведена значна організаційна робота з покращення обладнання приміщень кафедри, значно розширені та створені заново відділи навчального музею, придбано чимало апаратури для навчальної та наукової роботи. Навчання студентів проводилося українською мовою впродовж 4-х семестрів, а з 1965 року – протягом 3-х.

З 1955 р. протягом 6 р. функціонувало вечірнє відділення, на якому навчалися 50 студентів. У цей період (1952-1972 р.р.) на кафедрі були створені навчально-методичні матеріали, сформувались основні науково-педагогічні кадри (Бурачинський М.Т., Красікова Н.О., Москаленко П.І., Шевчук П.Ю., Телевяк О.С., Долішній М.В., Масленнікова Л.Д.). Завідувач постійно наполягав на підвищенні їхньої педагогічної майстерністі.

За керівництва Ю.П. Мельмана науково-дослідницька робота велася в основному за трьома напрямами: 1) міжнервові зв’язки внутрішніх органів; 2) особливості нейро-вазальних співвідношень у різних відділах центральної та периферійної нервової систем; 3) колатеральний кровообіг різних органів та систем. Перші два напрями розвинули в своїх дослідженнях і дисертаціях Н.О. Красікова, М.В. Долішній, М.М. Дринь, Л.Д. Масленнікова, К.С. Шевчук, О.І Дельцова. Результати цих оригінальних досліджень були підсумовані в монографії Ю.П. Мельмана "Функціональна морфологія іннервації органів травлення" (М. 1971), яка була відзначена премією АМН ім. В.П. Воробйова.

Третій напрям наукових досліджень став головним. Здобуті результати відображені в численних публікаціях (понад 500), 4 монографіях Ю.П. Мельмана у співавторстві з Шевчуком М.Г. (М., 1976), Дацуном І.Г. (М., 1986), Шуткою Б.В. (К., 1988). З цієї проблеми за ініціативою кафедри були проведені 4 тематичні конференції (1962, 1964, 1967, 1971), які сприяли обміну науковою інформацією і досвідом, встановленню творчих контактів між ученими-ангіологами нашої країни і за кордоном. На міжнародних форумах морфологів у НДР (1966), Польщі (1977) виступав проф. Мельман Ю.П., а в ФРН (1967), НДР (1974), Чехословаччині (1974), Алжирі (1985) – доц. Долішній М.В.

За керівництва Ю.П. Мельмана було захищено 30 кандидатських і 16 докторських дисертацій. Він нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та орденом Дружби народів.

З 1980 до 1992 рр. Ю.П. Мельман був професором-консультантом кафедри. Помер у 1994 році.

image009

Мельман Юхим Петрович (1949-1980)

 

image011

Колектив кафедри анатомії людини (1972 )

 

З 1980 р. обов'язки завідувача кафедри виконував доц. Долішній Микола Васильович, автор більше 100 наукових робіт, 40 рацпропозицій. За його керівництва були продовжені кращі традиції в діяльності кафедри. Основну роботу колективу спрямував на розробку нових навчально-методичних матеріалів для лекцій і практичних занять для обох факультетів. Були видані "Методологічні та методичні розробки до лекційного курсу з анатомії людини" об’ємом у 104 сторінки (1981). Співробітники виступили з 4 доповідями на IХ Всесоюзному з’їзді анатомів у Мінську (1981). Долішній М.В. завершив докторську дисертацію, був нагороджений орденом "Знак пошани", 3 медалями. У 1983 р. відбув до Алжиру на викладацьку роботу.

image013

Долішній Микола Васи­льович (1980-1982)

За керівництва проф. Зеляка Володимира Леонтійовича (1982-1987) колектив кафедри був поповнений новими викладачами (А.В. Фабрика, С.Ф. Кобець, В.М. Перцович), до аспірантури були зараховані Л.М. Вакалюк, С.Б. Геращенко, а до докторантури – доц. Б.В. Шутка, к.мед.н. О.І. Дельцова.  У педпроцес на кафедрі запроваджено єдину методичну систему, розроблено 2 навчально-методичних комплекси. Співробітники брали участь в інститутських, республіканських і всесоюзних навчально-методичних конференціях (20 доповідей). На кафедрі виконано 2 комплексні теми, захищено 2 кандидатські дисертації (Павлович В.Г., 1984; Паращин В.М., 1984). Проф. Зеляк В.Л. удостоєний звання  Заслуженого працівника вищої школи (1984).

image015

Зеляк Володимир Леонтійович (1982-1987)

 

image017

Колектив кафедри анатомії людини (1986).

З 1987 і до 2007 року кафедру анатомії людини очолював проф. Шутка Б.В, учень. Мельмана Ю.П. Відбулися переміщення в педагогічному складі кафедри: переведені на інші кафедри доценти О.І. Дєльцова та Л.Є. Ковальчук; на кафедру обрані асистентами Л.М. Заяць, М.Б. Пастух, І.М. Сорочинський; зачислені до аспірантури О.В. Буянова, С.Л. Попель, О.В. Саган.

Шутка Б.В приділяв багато уваги реорганізації і розширенню бази кафедри, естетичному оформленню коридора і навчальних приміщень. Створено клас комп'ютерного навчання, доповнено навчальний анатомічний музей, побудовано нове приміщення для збереження навчальних вологих препаратів. Колектив кафедри зосередив свою роботу на перебудові викладання анатомії людини згідно нових навчальних планів. Були підготовлені методичні матеріали для самостійної роботи студентів, нові методичні рекомендації для викладачів і студентів.

За досягнення в навчально-виховній та науково-методичній роботі Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти України нагородило Б.В. Шутку дипломом і грошовою премією (1992). У 1994 р. йому присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Шутка Б.В. заклав основи електронної мікроскопії на Прикарпатті – організував міжкафедральну електронномікроскопічну лабораторію і був незмінним її керівником. Про високий науковий авторитет цієї лабораторії свідчать дві наукові конференції «Застосування електронної мікроскопії в медицині» (1985, 1989) і I Конгрес анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України з участю вчених зарубіжних країн (1994).

За його керівництва напрями наукових пошуків були наступними: 1) морфофункціональні дослідження структурної організації макро- і мікроциркуляторного русла та судинно-тканинних співвідношень у органах при дії різних пошкоджуючих факторів; 2) функціональна морфологія нейро-вазальних співвідношень у периферичній нервовій системі; 3) функціональна морфологія органів і тканин під дією гіпотермії. У 1991 р. за його редакцією вийшов у світ збірник наукових праць з ангіології.

Автор більше 300 друкованих наукових праць, 4 посібників, 5 винаходів, 8 авторських свідоцтв і 45 раціоналізаторських пропозицій. Опубліковані монографії: Ю.П. Мельмана та Б.В. Шутки "Морфология почки" (1981); Ю.П. Мельмана, Є.М. Нейка, Б.В. Шутки "Гістофізіологія капілярів" (1994); за редакцією Шутки Б.В. разом із колективом кафедри «Загальна глибока гіпотермія» (2006).

Підготував 30 кандидатів та 11 докторів медичних наук.

image009

Шутка Богдан Васильович (1987-2007)

 

image023

Колектив кафедри анатомії людини (2004) 

З травня 2007 р. кафедру очолив проф., заслужений діяч науки і техніки України (2009) Левицький Володимир Андрійович, учень Шутки Б.В. З 2001 по 2007 рр. був завідувачем кафедри патологічної фізіології. Кафедрою анатомії людини керував до 2012 р. Довший час працював над проблемою кровопостачання периферичної нервової системи, морфофункціональними аспектами розвитку ендотеліальної дисфункції та атеросклерозу під впливом атерогенного раціону, емоційного стресу, фізичних навантажень та при артеріальній гіпертензії.

За керівництва проф. Левицького В.А. кафедра продовжила працювати над науковими напрямками, започаткованими Шуткою Б.В. і почала працювати над темою "Морфофункціональна ха­рактеристика деяких органів і функціональних систем при цукровому діабеті в постнатапьному періоді онтогенезу", яка фінансувалася МОЗ України. В.А. Левицький приділяв особливу увагу вдосконаленню навчального процесу. При кафедрі плідно працював студентський науковий гурток, який очолював доц. Юрах О.М. Його вихованці були переможцями та дипломантами різноманітних міжнародних студентських медичних конгресів (Польща, Чехія, Нідерланди, Німеччина). Автор 263 наукових публікацій, зокрема 13 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 4 патентів на винаходи. За його керівництва було захищено 1 докторську і 9 кандидатських дисертацій.

image025

Левицький Володимир Андрійович (2007-2012) 

image027

Колектив кафедри анатомії людини (2007)         

У 2012-2016 (до вересня) роках кафедра анатомії людини була тимчасово об’єднана з кафедрою оперативної хірургії та топографічної анатомії. Кафедру очолив проф. Попович Юрій Іларіонович. За час керівництва кафедрою Поповичем Ю.І. і за безпосереднього сприяння ректора університету Рожка Миколи Михайловича та особистою участю доц. Юраха О.М. було створено кафедральний мінівіварій, проведено ремонт стін і переоснащення комп’ютерного класу, капітально відремонтовано лабораторію електронної мікроскопії та гістологічних досліджень, заново засновано анатомічний музей.

Колектив кафедри працював над двома науково-дослідними роботами, що фінансувалися за рахунок державного бюджету: 1) «Морфофункціональні та цитогенетичні особливості органів і тканин при йододефіцитних станах, гіпотиреозі» (науковий керівник теми – проф. Попадинець О.Г.); 2) “Морфофункціональна характеристика деяких органів та функціональних систем при цукровому діабеті в постнатальному періоді онтогенезу” (науковий керівник теми – проф. Левицький В.А.)

image013

Попович Юрій Іларіонович (2012-2016) 

З вересня 2016 року завідувачкою кафедри анатомії людини стала Оксана Григорівна Попадинець, наша вихованка. На кафедру прийшла у вересні 2000 року. Спочатку працювала асистентом (до грудня 2005), потім – доцентом цієї ж кафедри та доцентом кафедри гістології (червень 2008 – серпень 2013), а далі – повернулася на рідну кафедру, де у грудні 2014 року стала професором.

Понад усе любить студентів і вони відповідають їй навзаєм. Повсякчас вишукує способи для покращення умов підготовки студентів до занять. Схвалила пропозицію і сприяла у виготовленні О.М. Юрахом, Т.Л. Котиком і Н.С. Токарук анатомічних мінітаблиць у паперовому та електронному варіантах, які студенти вже понад п’ять років залюбки використовують для дистанційного навчання, не витрачаючи свій час на пошук необхідних анатомічних малюнків та свої кошти на придбання анатомічних атласів.

За її вказівкою Тарас Котик запустив веб-сайт кафедри на базі системи Moodle, що дозволяє студентам ефективно здійснювати підготовку до практичних занять та підсумкового модульного контролю, надає оперативний доступ до сховища літератури і методичних матеріалів у режимі 24/7 і є складовою сучасного дистанційного навчання.

За її керівництва активно здійснюється робота над методичним забезпеченням навчального процесу. Ініціює оновлення і розширення наочних засобів для навчального процесу. Під її патронатом виготовлено понад 500 сучасних таблиць, значно зріс кістковий фонд кафедри, збільшилася кількість анатомічних муляжів. Замінено фіксуючий розчин, реставровано і марковано більше як 400 вологих препаратів в анатомічному музеї.

Основними напрямами наукових досліджень, які проводяться під її керівництвом є: 1) закономірності розвитку структурних змін різних органів, систем і тканин організму в умовах йододефіциту та гіпотиреозу; 2) вікові особливості морфофункціональних перетворень у досліджуваних структурах при змодельованих патологіях. Керує виконанням 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, з яких 1 захищена. Є автором 3 монографій, 157 наукових праць, 4 патентів України на корисну модель. Була керівником однієї фінансованої та співвиконавцем іншої науково-дослідних робіт. З 2015 року є керівником акредитованої Навчально-наукової лабораторії морфологічного аналізу.

Член двох профільних спеціалізованих Вчених рад при Івано-Франківському та Тернопільському національних медичних університетах.

Організувала і справно провела науково-практичну конференцію з міжнародною участю, присвячену 75-річчю з Дня народження свого вчителя Шутки Б.В (2015).

З січня 2015 року – відповідальний секретар редакційної колегії науково-практичних журналів «Галицький лікарський вісник» і «Архів клінічної медицини». У цій справі їй активно і плідно допомагає Тарас Котик.

Нагороджена премією (2006) та грамотою (2014) обласної державної адміністрації. У 2007 році здобула премію ім. академіка В.В. Фролькіса.

На даний час в розпорядженні кафедри є такі функціональні приміщення. На першому поверсі: навчальна лабораторія, експериментальна операційна, комп’ютерний клас, методичний кабінет, 5 кабінетів для викладачів, невелика кафедральна лекційна зала, робоча кімната завідувачки кафедри О.Г. Попадинець, кабінет професорки О.Я. Жураківської, лабораторія електронномікроскопічного дослідження, дві навчальні кімнати присвячені А. Везалію і Леонардо да Вінчі, лабораторія гістологічних та гістохімічних досліджень, анатомічний музей, який займає чотири зали площею 128 м2  та підвальне приміщення, де в спеціальних ваннах зберігаються бальзамовані фізичні тіла людини. На другому поверсі є ще 9 навчальних кімнат, кожна з яких ексклюзивна.

image014

Попадинець Оксана Григорівна, завідувачка кафедри з 2016 року

image015

Колектив кафедри анатомії людини (2019). Сидять (зліва направо). Перший ряд: В. Коржовська, Р. Барчук, О. Попадинець, Я. Клипич, Н. Лапінська, С. Тюлюсіна. Другий ряд: Р. Давидова, Л. Соболь, О. Жураківська, Т. Власюк, О. Антимис, У. Дутчак. Третій ряд: Г. Долибяник, О. Марчук, Л. Лавроненко, М. Пастух, В. Іваночко. Стоять (спереду і далі): О. Юрах, Т. Котик, В. Перцович, А Гречин, В. Міськів, Н. Саган

image016

Доцент Котик Тарас Любомирович читає англійською мовою лекцію

в кафедральній лекційній залі для студентів

факультету підготовки іноземних громадян

image017

Лабораторія електронномікроскопічного дослідження. Старший лаборант Марчук

Олександра Дмитрівна виготовляє півтонкі зрізи – важливий етап

ультраструктурного аналізу

image018

Доцент Перцович Василь Миколайович налаштовує на роботу улюблений

електронний мікроскоп – ПЕМ-125К. Поряд розміщений сучасний цифровий

електронний мікроскоп SEO TEM, який освоює

доцент Котик Тарас Любомирович

image019

Анатомічний музей, де студенти на найкращих препаратах людського кадавера

вивчають анатомію людини. Тут ще на прикладах шедеврів

образотворчого мистецтва забезпечується естетичне виховання майбутніх лікарів.

Окрім того, це навчально-практичний центр, де лікарі мають змогу удосконалити

знання щодо анатомічних структур тих ділянок тіла людини, які їх цікавлять

image020

Покращує настрій і викликає посмішку оформлення

кількох навчальних кімнат в стилі «Артанатомія»

image021

Навчальна кімната з таблицями німецького анатома і психофізіолога

Ернста Генріха Вебера (1795-1878). На цих таблицях схематично, стисло

і бездоганно представлені всі розділи предмету «Анатомія людини».

Їх з успіхом використовують для експрес-підготовки до будь-якого

підсумкового модульного контролю з анатомії людини

Співробітники

Оксана Попадинець

завідувач кафедри, професор

д.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Оксана Жураківська

професор

д.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Михайло Пастух

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за навчально-методичну роботу, спеціальність 222 Медицина

ORCID Google Scholar Web of Science

Омелян Юрах

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Керівник ТМВ кафедри

ORCID Google Scholar Web of Science

Василь Перцович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Ольга Антимис

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Керівник студентського наукового гуртка 'Avicenna'

ORCID Google Scholar Web of Science

Василь Іваночко

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за навчально-методичну роботу, спеціальність 227 Терапія та реабілітація

ORCID Google Scholar Web of Science

Андрій Гречин

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Уляна Дутчак

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Василь Міськів

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за навчально-методичну роботу, спеціальність 228 Педіатрія

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Марія Грищук

доцент

к.біол.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки)

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Надія Токарук

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за навчально-методичну роботу, спеціальність 221 Стоматологія

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Романія Барчук

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за навчально-методичну роботу, спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

ORCID Google Scholar Web of Science

Лілія Соболь

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за навчально-методичну роботу, факультет підготовки іноземних громадян

ORCID Google Scholar Web of Science

Тарас Котик

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Ірина Ананевич

Викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Надія Лапінська

старший лаборант

Олександра Марчук

старший лаборант

Людмила Лавроненко

оператор ЕОМ

Богдан Марчук

інженер

Вікторія Бедей

лаборант

Ореста Римчук

прибиральниця


Діяльність