Кафедра дерматології та венерології

Про кафедру

Завідувач кафедри: к.мед.н., доц. Александрук О.Д., тел. (03422) 50 69 92

zahalne

Штат кафедри: 5 доцентів, 12 асистентів та викладачів, з них 9 кандидатів медичних наук

Кафедра організована в 1945 році. Організатором її був перший проректор з наукової роботи інституту, учень відомого українського дерматовенеролога проф. А.М. Тижненка, д.мед.н., проф. Л.Г. Христін.

Hrystin Leontij Gnatovych

Професор

Христін Леонтій Гнатович

Завідувач кафедри з 1946 до 1961 року.

Біля витоків становлення кафедри стояли к.мед.н. І.Г. Харченко, к.мед.н. А.Й. Войциховська, к.мед.н. С.М. Кисельов.

Наукові дослідження кафедри були спрямовані на вивчення краєвої патології: сифілісу, туберкульозу, пухлин шкіри. Співробітники кафедри брали участь в наукових експедиціях (1946-1949 р.р.) по боротьбі з сифілісом в гірських районах. Захищено 3 кандидатські дисертації (І.Г. Харченко, А.Й. Войциховська (захворюваність на сифіліс в краї та одночасне комбіноване лікування сифілісу пеніциліном і вісмутовими препаратами). Лікар В.Г. Гордєєв удостоєний Державної премії ІІІ ступеня за метод лікування раку шкіри.

SHyfrin Aron Rafai lovych

Професор

Шифрін Арон Рафаїлович

Завідувач кафедри з 1961 до 1971 року

 З 1961 до 1972 кафедру очолив д.мед.н. проф. А.Р. Шифрін. Основною тематикою наукових досліджень стало вивчення ролі мікроелементів та металоферментів у патогенезі дерматозів. Кафедра одна із перших у колишньому Союзі розпочала вивчення цієї проблеми. Захищено по цій тематиці 2 кандидатські дисертації (Д.І. Томашівський, В.С. Медвідь). Продовжено вивчення пухлин шкіри В.Є. Ткач.

Короткий час (1971р.) виконував обов’язки зав. кафедри доц. С.М. Кисельов. Його науковий пошук був зосереджений на вивченні патогенезу червоного вовчука, склеродермії, дерматоміозиту. Виконано дві комплексні наукові роботи.

Kysel ov Sergij Maksymovych

Доцент

Кисельов Сергій Максимович

в.о. зав. кафедри з 1971 по 1972 рік

 З 1972 до 1985 року кафедру очолював учень всесвітньо відомого вченого д.мед.н., проф. М.О. Торсуєва, д.мед.наук, проф. Л.М. Гольдштейн. Наукова робота була зосереджена на вивченні патогенезу, терепії алергодерматозів. Продовжена робота розпочата проф. А.Р. Шифріним по вивченню професійних дерматозів в краї. Захищено дві кандидатські дисертації (В.А. Чипіженко, В.Г. Чмут). Видано 4 монографії, опубліковано понад 200 наукових праць.

Gol dshtejn Leonid Myhajlovych

Професор

Гольдштейн Леонід Михайлович

Завідувач кафедри з 1972 по 1985 рік

 Наступні 16 років кафедру очолював заслужений лікар України, акад. Нью-Йоркської АН, к.мед.наук, доц. В.Є. Ткач. Кафедра продовжувала працювати над тематиками “Патогенез важких дерматозів”, “Професійні хвороби шкіри”. Науковим “хобі” кафедри було описання рідкісних дерматозів.

Tkach Vasyl YEvtyhijovych

Доцент

Ткач Василь Євтихійович

Завідувач кафедри з 1985 до 2000 року.

 За цей час захищено 1 докторську (О.В. Буянова), 2 кандидатські дисертації (В.О. Фіщук, О.Д. Александрук), видано 3 монографії, надруковано 252 наукових праць. Отримано патенти на 3 винаходи, 14 рацпропозицій.

В 2001 році кафедру очолила молодий перспективний вчений д.мед.наук, проф. О.В. Буянова, яка примножила наукові здобутки кафедри. Основними науковими напрямками кафедри на даному етапі було розробка нових методів діагностики та лікування алергічних дерматозів, псоріазу, поєднаної урогенітальної інфекції. За короткий час (9 років) захищено 5 кандидатських дисертацій, опубліковано 3 монографії, понад 300 наукових праць. Отримано 2 деклараційних патенти України

Buyanova Oleksandra Vasylivna

Професор

Буянова Олександра Василівна

Завідуюча кафедри з 2000 до 2010рік

 З 2010 року кафедру очолювала д.мед.н., професор, лікар вищої категорії, член Європейської асоціації по вивченню печінки Вірстюк Н.Г. Є автором 260 наукових праць, серед яких монографія, інформаційні листи, методичні рекомендації, 16 патентів на винаходи і корисні моделі. Основними науковими напрямками кафедри на даному етапі було вивчення ососбливостей перебігу хронічних дерматозів на тлі факторів сучасного довкілля.  . За цей час захищена кандидатська дисертація (Сенишин Н. Ю.).

Virstyuk Nataliya Grygorivna

Професор

Вірстюк Наталія Григорівна

Завідуюча кафедри з 2010 року

З 2014 року кафедру очолює к.мед.н, доц. Александрук О.Д., лікар дерматовенеролог вищої категорії, член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів. З 2014 року кафедра розпочала працювати над новим науковим напрямком по вивченню особливостей функцій шкіри людини на тлі хронічних дерматозів

Aleksandruk Oleksandr Dmytrovych

Доцент

Александрук Олександр Дмитрович

Завідувач кафедри з 2014 року

В даний час на кафедрі зосереджений потужний науково-педагогічний потенціал: доценти Ткач В.Є., Чмут В.Г., Волошинович М.С.. Гірник Г.Є., 12 асистентів та викладачів. 4 співробітника кафедри працюють над виконанням дисертаційних досліджень,  3 приступили до наукового пошуку. Кафедра приймає активну участь в міжнародних науково-дослідницьких програмах з дерматологічного та венерологічного напрямку, зосередилась на вивченні клінічних та патогенетичних особливостей, удосконаленні методів діагностики та лікування хронічних алергічних  та запальних дерматозів, рідкісних хвороб шкіри. Активно впроваджується в навчальний та лікувально-діагностичний процес рання неінвазивна діагностика новотворів та інших хвороб шкіри за допомогою дермоскопії та інших інструментальних методів.

З 2017 році на базі клініки ІФНМУ відкрито навчально-практичний кабінет дерматокосметології, обладнаний сучасним діагностично-лікувальним обладнанням. Асистент кафедри В.О.Гончарук впроваджує найновіші методики діагностики та лікування косметичних вад та новотворів шкіри в начальний та лікувальний процес кафедри.

Клінічними базами кафедри є КНП «Прикарпатський обласний клінічний дерматовенерологічний центр ІФОР», клініко-діагностичний центр ТзОВ «Медекс Плюс», поліклініка (з денним стаціонаром) 1121, Івано-Франківський геріатричний пансіонат. Кафедра є базою підготовки лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та спеціалізації з фаху «Дерматовенерологія», підвищення кваліфікації дерматовенерологів області. Завідувач кафедри доцент Александрук О.Д. є обласним позаштатним експертом з фаху «Дерматовенерологія» ДОЗ ОДА.

Основною діяльністю кафедри є навчальний процес. На кафедрі навчаються студенти 4 курсу медичного і стоматологічного факультетів, медичного коледжу, слухачі та лікарі-інтерни Науково-навчального інституту ІФНМУ. За весь період надруковано понад 90 статей з удосконалення педагогічної майстерності, опубліковано 7 підручників (в співавторстві), 3 навчальних посібники, 10 методичних розробок, дермато-венерологічний тлумачний словник.


Співробітники

Александрук Олександр Дмитрович

Зав кафедри

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Ткач Василь Євтихійович

кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Чмут Валерій Геннадійович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Волошинович Мар`ян Стефанович

к. мед. н., доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Гірник Галина Євгенівна

к. мед. н., доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кухта Оксана Петрівна

к. мед. н., асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Сенчук Лариса Олексіївна

к. мед. н., асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Николайчук Христина Яремівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Тороус Ірина Миколаївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Буянова Ірина Олександрівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Блага Ірина Олегівна

асистент, аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кузенко Віра Тарасівна

асистент

ORCID Google Scholar

Гончарук Валентина Олегівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Никифорук Роман Федорович

викладач фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Козак Наталія Валеріївна

викладач фахового медичного коледжу, старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Осипенко Вікторія Михайлівна

викладач фахового медичного коледжу, аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Ясюк Марія Дмитрівна

старший лаборант

Витвицька Ольга Миколаївна

старший лаборант

Білан Любов Валеріївна

прибиральниця

Діяльність