Кафедра дитячої хірургії з курсом клінічної анатомії та оперативної хірургії

Про кафедру

Підрозділ дитячої хірургії

Підрозділ дитячої хірургії створено у вересні 2019 року.

В червні 1962 року на Прикарпатті відкрита обласна дитяча клінічна лікарня на 250 ліжок. В складі лікарні організовано 6 відділень, в тому числі дитяче хірургічне відділення на 40 ліжок, останнє стало лікувальним, організаційним і навчальним центром з питань хірургії дитячого віку. Першим керівником відділення був Г.С.Ізбенко.

На базі відділення у вересні 1962 року організовано курс дитячої хірургії Івано-Франківського медичного інституту. Завідувачем курсу був доцент І.В.Лапа, який курував курсом до вересня 1985 року. Після захисту кандидатської дисертації з вересня 1971 року асистентом курсу дитячої хірургії зачислено Й.І.Библюка. З 1986 по 1995 рік курсом дитячої хірургії завідував доцент В.І.Фучко. З травня 1995 року курсом дитячої хірургії керував к.м.н., доцент Й.І.Библюк.

В 1992 році асистентом курсу дитячої хірургії став О.Д.Фофанов. У 2001 році на посаду асистента курсу дитячої хірургії прийнятий М.В.Глагович.

За період функціонування курсу дитячої хірургії захищено 5 кандидатських дисертацій (1971 рік - Й.І.Библюк, 1999 рік - О.Д.Фофанов, 2006 рік - М.В.Глагович, 2014 рік – Курташ О.О. та Матіяш О.Я.) та одна докторська дисертація:

О.Д.Фофанов «Лікування новонароджених та дітей раннього віку з вродженою обструктивною патологією шлунково-кишкового тракту» у 2011 році.

Й.І.Библюк „Бактеріальна деструкція легень у дітей”, 1971р. (Науковий керівник – к.м.н., доцент І.В.Лапа).

О.Д.Фофанов „Клініко-імунологічні аспекти діагностики і лікування гнійної хірургічної інфекції у дітей раннього віку”, 1999р. (Науковий керівник – професор Д.Ю.Кривченя).

М.В.Глагович „Лапаростомія та гірудотерапія в комплексному лікуванні перитоніту у дітей”, 2006 р. (Науковий керівник – к.м.н., доцент Й.І.Библюк).

О.О.Курташ ”Колостомія на етапах корекції аноректальних вад розвитку у дітей” 2014 р. (Науковий керівник д.м.н., проф. Притула В.П.).

О.Я.Матіяш “Реконструктивно-пластичні операції після обширних резекцій ободової кишки у дітей”. (Науковий керівник д.м.н., проф. Притула В.П.).

Співробітниками кафедри дитячої хірургії опубліковано понад 130 наукових робіт, у 2006 році Й.І.Библюк видав підручник «Хірургія дитячого віку».

Працівники кафедри дитячої хірургії брали активну участь в багато численних конференціях дитячих хірургів в Україні та країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. На кафедрі дитячої хірургії пройшли навчання понад 15 тисяч студентів медичного університету.

За роки свого існування кафедра дитячої хірургії ІФДМУ стала лікувальним, організаційно-методичним і науковим центром дитячої хірургії на Прикарпатті. За цей період в хірургічному відділенні ОДКЛ лікувалось більше 85 тисяч хворих дітей, виконано біля 50 тисяч оперативних втручань. Освоєно ряд складних оперативних втручань при цілому ряді природжених вад розвитку шлунково-кишкового тракту, сучасні методи лікування ано-ректальних атрезій, зокрема операція Моларда, Пена, операція Соєве при хірургічному лікуванні хвороби Гіршпрунга, пластичні операції з приводу вродженої щілини верхньої губи та піднебіння, вродженого гідронефрозу, гіпоспадії, антирефлуксні операції, також слід відмітити позитивні результати лікування гастрошизису, екстрофії клоаки завдяки використанню ксеноперикарду, атрезії стравоходу, діафрагмальної грижі. Досягнуто значних успіхів при лікуванні дітей з гнійно-септичними захворюваннями. Співробітниками курсу дитячої хірургії впроваджено в практику сучасні методи лікування перитоніту, гострого гематогенного остеомієліту, бактеріальної деструкції легень, що призвело до зниження загальної летальності від 1,8% до 0,2%, а післяопераційної – з 4% до 0,3%, значно знизився відсоток післяопераційних ускладнень у дітей в порівнянні з попереднім періодом та даними показниками по Україні.

На протязі останніх 20 років на базі кафедри дитячої хірургії працює науковий студентський гурток. Гуртківці виступали на Всеукраїнських наукових конференціях –   Київ, Тернопіль, Львів, Чернівці, Вінниця  та інші. Четверо гуртківців продовжили наукову роботу, троє із них захистили кандидатські дисертації, один докторську.

З метою оптимізації педагогічного процесу на курсі створено патологоанатомічний музей, великий банк рентгенограм, цифрових фотографій, що занесені в комп’ютер, останні дають можливість наглядно демонструвати різноманітні вроджені вади розвитку та набуті захворювання, методику оперативного втручання (діафрагмальні грижі, атрезія стравоходу, гастрошизис, пілоростеноз, екстрофія клоаки, аноректальні вади розвитку, вроджена кишкова непрохідність, кистозні утворення черевної порожнини тощо).

Безперечні досягнення в лікуванні дітей з хірургічною патологією пов’язані із розширенням, розробкою і впровадженням в клінічну практику нових діагностичних та хірургічних технологій.

{foto=middle=fofanov_od}

Професор Фофанов Олександр Дмитрович, що очолює структурний підрозділ, народився 10 жовтня 1964 р. в м. Івано-Франківську. З 1971р. по 1981р. навчався в середній школі № 1 м. Івано-Франківська. З 1981р. по 1982р. працював на приладобудівному заводі м. Івано-Франківська. У 1988 році закінчив з відзнакою Вінницький державний медичний інститут, фах за дипломом - лікар – педіатр. У 1988-1989рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Дитяча хірургія» на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де по закінченні інтернатури працював хірургом по наданню невідкладної допомоги дітям.

З 1992р. працював асистентом курсу дитячої хірургії. Кандидат медичних наук з 1998 року. Тема дисертації: «Клініко-імунологічні аспекти діагностики і лікування гнійної хірургічної інфекції у дітей раннього віку». Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій раді Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (номер диплому ДК № 000845 від 25.06.1998р.).

З 2005р. працював доцентом курсу дитячої хірургії, а з 2010 р. очолює курс дитячої хірургії. Автор 110 наукових статей, 7 патентів України на винаходи, 3 раціоналізаторських пропозицій. Захистив докторську дисертацією «Лікування новонароджених та дітей раннього віку з вродженою обструктивною патологією шлунково-кишкового тракту» у 2011 р.

Фофанов О.Д. з 1998 року очолює бригаду хірургів – неонатологів, спеціалізується на операціях з приводу вроджених вад у новонароджених та дітей раннього віку. Оперує дітей із найбільш складною ургентною та плановою хірургічною патологією, курує хворих в хірургічному та реанімаційному відділах обласної дитячої лікарні, забезпечує ургентні виклики в хірургічне, реанімаційне відділення, відділення реанімації новонароджених. Забезпечує виклики по санавіації в райони області, міський пологовий будинок та обласний перинатальний центр. Проводить консультації в трьох відділеннях обласної дитячої лікарні, міській дитячій лікарні, обласному перинатальному центрі, міському пологовому будинку.

Співробітники кафедри проводять лікувально-профілактичну та консультативну роботу на базі відділень обласної дитячої клінічної лікарні, міської дитячої клінічної лікарні, обласного перинатального центру та міського пологового будинку. Крім того, працівники кафедри проводять консультативний прийом дітей на філіалах поліклініки. Співробітники кафедри опікуються дітьми з притулку св. Миколая. Працівники кафедри освоїли та проводять функціональні методи дослідження (ЕКГ, спірометрія, варіабельність серцевого ритму).

На кафедрі дитячої хірургії працюють:

Зав. кафедри, професор Фофанов О.Д.; доценти: Глагович М.В., Курташ О.О.,

Матіяш О.Я., асистент Дідух І.М., ст.лаборант Бубнів Л.Г.

{foto=big=spivrobitniki_pidrozdilu_2022}

Підрозділ клінічна анатомія та оперативна хірургія

Історія кафедри

Кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії була організована від початку заснування Івано-Франківського інституту у 1945 році. Першим завідувачем кафедри був доцент Іван Анісімович Горбач, що працював за направленням МОЗ України. Він мав певний досвід роботи, набутий під час перебування асистентом кафедри факультетської хірургії в Харківському медичному інституті (1926-1941 роки) та евакогоспіталі на фронті (1941-1945 роки). Після заснування кафедри вся діяльність її працівників була спрямована на створення відповідних умов для кращого забезпечення педагогічного процесу та організаційне її зміцнення, оснащення, унаочнення. Після переведення І.А.Горбача у Вінницький медінститут, кафедра цілий рік не мала сталого керівництва.

За цей час змінилось два завідувачі: доц. Кулик М.П. у осінньому семестрі 1950-51 н.р. і кандидат медичних наук Могдаль В.Н.- у весняному.

{foto=middle=Nikolska}

  Нікольська Л.О. завідувач кафедри з 1951 по 1966 р.

З вересня 1951 року розпочинається період справжнього розвитку кафедри, коли на її завідування було призначено доцента кафедри загальної хірургії Л.О.Нікольську. В 1954 році вона захищає докторську дисертацію, стає професором і одночасно консультантом обласного онкологічного диспансеру. В цей час закладаються основи з організації наукової та методичної роботи, впроваджуються учбові операції на тваринах, проводяться показові заняття. Основним напрямком наукової роботи є вивчення питань нервово-судинних розладів при травматичних пошкодженнях кінцівок. В цьому плані виконані кандидатські дисертації асистентів Коваля В.Е., Ковтунович К.М., Березової Т.О. Асистент Федусів С.І. в своїй кандидатській дисертації в експерименті і клініці дослідила шляхи лімфогенного розповсюдження інфекції в порожнині тазу при патології вагітності, кримінальних абортах і раку матки. Доцент Котурбаш Т.В., що був переведений з кафедри нормальної анатомії в 1960 р., продовжував вивчати морфо-адаптаційні зміни в матці та яєчниках при порушенні в них кровообігу. В цей час співробітниками кафедри опубліковано 56 наукових робіт, зроблено 20 доповідей на з'їздах, конференціях і симпозіумах.

{foto=middle=Rotenberg}

Проф. Ротенберг Д.Л. очолював кафедру з 1966 по 1977 р.

Після виходу в 1966р. Нікольської Л.О. на пенсію розпочинається третій період в житті кафедри, коли її очолив зав. кафедрою загальної хірургії професор Ротенберг Д.Л., що став автором більше 80 друкованих праць. Його учнями були професори Ваврик Ж.М., Гудивок І.І., Денисюк В.Г., доценти Діамантопуло К.О., Зеленецький Р.Г., Бабенко Ю.Г., Клепач В.С., Остапенко Є.А.. Впроваджена ціла низка морфо-функціональних методів для реєстрації хвиль кишкової перистальтики у вигляді електроентерографії, тести по визначенню швидкості та ступеня всмоктування жирів в експерименті для оцінки адаптаційно-пристосувальних механізмів, що виникають в шлунково-кишковому тракті після резекції окремих його відділів. В учбовому процесі впроваджена демонстрація учбових фільмів на всіх лекціях, окремі з яких виготовлені зусиллями працівників кафедри.

{foto=big=ispyty}

1975 р. Іспити приймають завідувач кафедри проф. Ротенберг Д.Л., доц. Котурбаш Т.В. та ст. лаб. Дика В.Є.

{foto=middle=Koturbash}

Доцент Котурбаш Т.В. завідував кафедрою з 1977 по 1988 р.

З 1977 по 1988 рік кафедрою завідував доцент Т.В.Котурбаш, який є автором 100 друкованих праць, 28 раціоналізаторських пропозицій, 2 авторських свідоцтв на винаходи, підготував 16 токсикопаспортів на хімічні продукти, що синтезовані на Івано-Франківському заводі "Барва". Під його керівництвом кафедра впровадила новий напрямок наукових досліджень по вивченню післярезекціних ендокринопатій при втручаннях на шлунково-кишковому тракті, на основі чого захищено 2 кандидатські дисертації. В наукові дослідження впроваджено методи мікрохірургічної техніки на дрібних лабораторних тваринах. Так було виконано і захищено у 1987 році дисертацію ас. Поповичем Ю.І. «Морфо-функціональне дослідження нейро-ендокринного апарату тонкої кишки інтактних щурів і після часткової резекції її порожнього відділу», а у 1988 році ас. Клюфінським І.Д. «Функціональна морфологія сім’яників після резекції тонкої кишки».

На кафедрі в той період працювали: професор-консультант Ротенберг Д.Л., доц. Купчак С.В., ас. Діамантопуло К.О., Дика В.Є., Регуш В.В., Клюфінський І.Д. та Попович Ю.І.

{foto=big=spivrobitniki_pidrozdilu_1984}

На фото колектив кафедри у 1984 р.:

у нижньому ряді ст. лаб. Дем’янчук – Іфкевич І.В., проф. Ротенберг Д.Л., завідувач кафедри доц. Котурбаш Т.В., лаб. Хромей Я.,

у верхньому ряді ас. Клюфінський І.Д., доц. Купчак С.В., ас. Дика В.Є. доц. Діамантопуло К.О., аспірант Попович Ю.І.

{foto=middle=Datsun}

 Професор Дацун І.Г. завідував кафедрою з 1988 по 2006 р.

З 12 квітня 1988 року по січень 2006 року кафедру очолював професор, д.мед.н. І.Г.Дацун, за плечима якого великий хірургічний досвід та глибокі знання з анатомії. Його докторська дисертація присвячена "Аноректальним нейрогломусам в онтогенезі і при геморої" була захищена у 1988 році. Професор І.Г.Дацун є автором більше 180 друкованих праць та 5 монографій. Серед них: «Функциональная морфология прямой кишки и структурные основы патогенеза геморроя», 1986 (у спіавт з Мельманом Ю.П.), «Гломусні системи: фундаментально-клінічне значення», 1997, (Нейко Є.М.Дацун І.Г.), «Передракові захворювання та рак товстої кишки. Сучасні аспекти етіології і патогенезу, принципи діагностики та лікування», 2003 (Дацун А.І., Костінський І.Ю., Дацун І.Г.), «Синдром затримки росту вагітної матки», 2004 (Лизин М.А., Нейко Є.М., Дацун І.Г.), «Нейрогломусна система авторегуляції мікроциркуляції вагітної матки», 2005 (Дацун І.Г., Нейко Є.М., Лизин М.А.).

{foto=big=spivrobitniki_pidrozdilu_1997}

На фото колектив кафедри у 1997 р.:

сидячи зліва направо лаборант-гістолог Литовченко С.З., ст. лаб. Дем’янчук-Іфкевич І.В., завідувач кафедри проф. Дацун І.Г., ас. Оріщак Д.Т., лаб. Лепеха Н.М.,

стоячи зліва направо препаратор Старостенко С.О., доц. Попович Ю.І., проф. Селезінка М.І. доц. Котурбаш Т.В., доц. Діамантопуло К.О. лаб. Гнатюк В.І.

В педпроцес впроваджуються нові, більш інтенсивні форми навчання по організації аудиторної і позааудиторної самостійної роботи студентів, комп'ютерному контролю знань. На кафедрі обладнано дві операційні кімнати, автоклавна та стерилізаційна, в усіх навчальних кімнатах консерваційній і лабораторіях встановлені кондиціонери. На кафедрі в той час працювали: проф. Селезінка М.І., доцент Т.В.Котурбаш, доцент К.О.Діамантопуло, доц. Купчак С.В., доцент Ю.Л.Попович та асистенти: В.Є.Дика, Д.Т.Оріщак, І.Ю.Семенів, М.І.Рудий, Ковальчук Н.Є., Соколовський І.М., Шукайло О.О., Лазуркевич О.В., Качановський Ю.В.

У 1999р. під керівництвом зав. кафедрою професора І.Г.Дацуна докторську дисертацію захищає доцент Попович Ю.І. та кандидатську - Оріщак Д.Т. З метою покращення організації навчального процесу на кафедрі відкривається анатомічний зал, в якому проводяться практичні заняття на трупному матеріалі. Відновлюється робота експериментальної бази (віварію), де з студентами виконуються хірургічні втручання на тваринах в стерильних умовах.

{foto=middle=Diamantopulo}

 Доцент Діамантопуло К. О. – доцент кафедри топанатомії і оперативної хірургії. Працював на кафедрі з 1967 по 2000 рік.

З 2006 року і по теперішній день кафедру очолює професор, д.мед.н. Попович Ю.І., що співпало з переходом на кредитно-модульну, а пізніше кредитно-трансферну системи навчання у відповідності до вимог Болонської системи. Перед колективом стали нові завдання та виклики. Зменшилася кількість годин для лекцій та практичних занять, натомість зросла кількість самостійних позааудиторних занять. Змінилися курси викладання замість студентів 3 і 4 курсу дисципліна почала викладатися на 2 і 3 курсах для студентів лікувального факультету та замість 3 курсу – на 2 курсі для студентів стоматологічного факультету. Дисципліна почала викладатися на англійській мові. Заняття стали більш насичені фактичним матеріалом. Були розроблені нові методичні вказівки для студентів і викладачів, база тестів вхідного і вихідного рівня знань, поновлена база ситуаційних задач. Друкарським способом видано 9 навчально-методичних посібників на трьох мовах, курс лекцій на англійській мові. Оновлено навчально-методичні комплекси на трьох мовах. У перекладі на англійську мову навчально-методичної документації кафедри та редагуванні посібника брала лаборант кафедри студентка Іваніщак Р. (працювала з 2005 по 2009 рр.). З 2015 року на кафедрі запроваджені авторські елективні курси для студентів 3 курсу «Хірургічна техніка», 4 курсу «Техніка невідкладних хірургічних маніпуляцій та операцій» та 5 курсу «Техніка типових хірургічних операцій».

На фото колектив кафедри у 2008 р.:

{foto=big=spivrobitniki_pidrozdilu_2008}

сидячи зліва направо проф. Дацун І.Г., ас. Ковальчук Н.Є., завідувач кафедри проф. Попович Ю.І.,

стоячи зліва направо ст. лаб. Шукайло О.О., ас. Лазуркевич О.В., доц. Кавин В.О., ас. Федорак В.М., лаб. Малина В.М.

Колектив кафедри у 2008 році.

{foto=big=spivrobitniki_pidrozdilu_2008(1)}

зліва направо: лаб. Малина В.М., ас. Федорак В.М., ас. Лазуркевич О.В., проф. Дацун І.Г., проф. Попович Ю.І. доц. Кавин В.А., ас. Ковальчук Н.Є., ст. лаб. Шукайло О.О.

На лекціях почали застосовуватися спочатку плівкові прозірки, що демонструвалися епідіаскопом, а пізніше – мультимедійні презентації. Відповідно було розроблено 60 мультимедійних презентацій, під час яких використовуються анімаційні сюжети окремих патологічних станів та операцій, а також відео окремих операцій. Проведена робота по переведенню існуючих навчальних фільмів у електронний формат, нагромаджено навчальні програми з віртуальної 3-Д анатомії, відео занять на анатомічних препаратах, електронні підручники і атласи з анатомії і топ. анатомії, з хірургії, а також з окремих її напрямків. База даних включає сюжети як простих так і найбільш складних, класичних і найсучасніших операцій.

На кафедру придбано достатню кількість комп’ютерів, в тому числі портативний, принтери, ксерокс, плазмовий телевізор, мультимедійний проектор та епідіаскоп. Комп’ютери підключені до інтернету у системі WiFi, що дало можливість у 2011 році відкрити клас інтерактивного навчання і підняти рівень викладання дисципліни на новий сучасний технічний рівень. Працівниками кафедри розроблено оригінальну навчально-контролюючу програму для оцінювання вхідного рівня знань студентів та під час підсумкового модульного контролю. Студенти отримали змогу тестуватися в онлайн режимі, що створило найсприятливіші умови підготовки до проміжного та кінцевого тестування з дисципліни. Для більшої оптимізації практичних занять, застосування під час їх проведення сучасних інформаційних технологій 3 навчальні кімнати були оснащені мультимедійними проекторами. Це дало можливість розробляти і використовувати під час заняття електронні таблиці, переглядати відеосюжети та презентації підготовлені студентами. Проведено реставрацію таблиць, муляжів, музейних вологих препаратів, навчальних і навчально-методичних стендів. З 2013 року запроваджено використання органів тварин для виконання практичних навичок і операцій на ізольованих органах. Ї

Працівники беруть активну участь у видавничій діяльності. Так професор Ю.І.Попович спільно з професорами інших вузів взяв участь у написанні національного підручника для стоматологів «Оперативна хірургія топографічна анатомія голови та шиї».- Вінниця, 2016. На кафедрі за авторством проф. Поповича Ю.І. та доц. Діамантопуло К.О. підготовлені до друку і видані навчальні посібники на українській та англійській мовах “Техніка хірургічних операцій” - Івано-Франківськ, 2005, 2016, а за авторством доц. Кавина В.О. і проф. Поповича Ю.І. «Семіотика хірургічних захворювань та практичні навики в хірургії». – Івано-Франківськ, 2011, 2017. Також друкарським способом видано курс лекцій з дисципліни на англійській мові.

З 2010 року розпочата модернізація приміщень кафедри і приведення їх у сучасний вигляд. На експериментальній базі (віварії) виконано капітальний ремонт та реорганізація приміщень, де відкрито навчально-практичний центр «Експериментальна хірургія», який включає три сучасні операційні з передопераційними, 3 навчальні кімнати, роздягальня, автоклавна, оснащені необхідним, для проведення операцій, обладнанням. На базі даного центру студенти мають змогу виконувати операції на тваринах в стерильних умовах. Проведено також капітальний ремонт більшості приміщень, розміщених у морфологічному корпусі: у навчальних кімнатах, класі інтерактивного навчання, викладацьких, лабораторії, операційній кімнаті, анатомічній залі, табличній, автоклавній, в коридорі. Три навчальні кімнати набули сучасного вигляду, оснащені новими меблями, зручними вмонтованими шафами. На базі операційної, яка в процесі ремонту була поділена на передопераційну та дві операційні кімнати, розгорнуто навчально-практичний центр «Хірургічна техніка». Це дало можливість забезпечити індивідуальним робочим місцем кожного студента та значно розширити можливості оволодіння ними базовими хірургічними навичками. Зусиллями викладачів кафедри та за допомогою студентів центр зараз оснащений необхідними для цього макетами, муляжами, фантомами, таблицями, інструментами тощо. У 2016 р. викладачами був отриманий патент на корисну модель «Спосіб моделювання підшкірного абсцесу», а у 2017 р. доц. Кавин В.О. запропонував і отримав патент на корисну модель на «Пристрій для накладання швів на шкіру та в’язання вузлів»

Під керівництвом Поповича Ю.І. продовжено розпочатий раніше науковий напрямок “Морфо-функціональне дослідження нервово - ендокринного апарату травного тракту і його мікроциркуляторного русла у інтактних щурів, при патології та після резекції тонкої кишки”. Під його керівництвом у захищені 3 кандидатські дисертації: асистенти Федорак В.М., Ковальчук Н.Є. та Котик Т.Л., подана до захисту дисертація виконана асистентом Іванців О.Р. В даний час заплановані і виконуються наукові роботи асистентами Білінським І.І. і Романюком С.П.

На фото колектив кафедри у 2012 р.:

{foto=big=spivrobitniki_pidrozdilu_2012}

сидячи проф. Попович Ю.І.,

стоячи зліва направо доц. Федорак В.М., доц. Кавин В.О., ас. Книгиницький В.Ф., ст. лаб. Шукайло О.О., ас. Ковальчук Н.Є., лаб. Малина В.М.

За період завідування кафедрою проф. Поповичем Ю.І. на кафедрі працювали асистенти Ковальчук Н.Є., Книгиницький В.Ф., Ільків І.П., Климюк Ю.В., Сопчук Н.В., лаборант Іваніщак Р.

У 2016 році розпочато новий етап історії кафедри: вона реорганізована у кафедру клінічної анатомії та оперативної хірургії. Це не просто зміна назви, а зміна підходів до викладання дисципліни, переосмислення подачі матеріалу і вивчення студентами будови людського тіла, тобто вивчення будови тіла людини стосовно до клініки. На відміну від вивчення анатомії «ідеальної» людини, чим займається нормальна анатомія потрібно перейти до вивчення реально існуючого хворого в умовах клініки, який перебуває в ній з приводу певної хвороби чи пошкодження (рани, перелому, гнійного запалення, пухлини та ін.) і якому потрібно виконати конкретне діагностичне обстеження (рентгенографія, УЗД, КТ, МР – томографія і ін.) та відповідне лікування, наприклад хірургічне (доступ, операцію на органі, вихід з операції). Такий підхід потребує підготовки нових підручників, посібників, навчально-методичних посібників тощо.

У 2018 році зусиллями доцента кафедри Мєсоєдової В.А. для студентів медичного факультету зі спеціальності «Фізичний терапевт, ерготерапевт» на кафедрі впроваджується нова дисципліна «Функціональна анатомія», розробляється навчально-методичний комплекс, методичні вказівки для студентів та рекомендації для викладачів, створюється база тестових завдань, проводяться відкриті лекції та практичні заняття, НПЦ забезпечується усім необхідним обладнанням для виконання студентами практичних навичок, друкарським способом видається навчально-методичний посібник «Нариси з функціональної анатомії (лекції)» (2000 р.). Асистентом Іванців О.Р. спільно зі співавторами оформляється 14 патентів на корисну модель із покращення методик гістологічного забарвлення різних органів та тканин тощо.  Викладачі кафедри та студенти-гуртківці беруть активну участь у всеукраїнських, міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, стажуваннях, займають призові місця на олімпіаді з дисципліни.

У 2019 році проводиться застосування методики проведення практичних занять у вигляді ролевих чи ділових ігор. Кожен студент забезпечується індивідуальним набором хірургічних інструментів для оволодіння хірургічною технікою. У навчальному процесі кафедри використовуються відео- та анімаційні матеріали. НПЦ «Хірургічна техніка», стараннями працівників кафедри, оснащується новими муляжами для виконання плевральної пункції, моделями проникаючих ран грудної клітки з пневмотораксом закритими оклюзійними пов’язками, силіконовими хірургічними тренажерами для оволодіння хірургічними навиками (для роз’єднання тканин, з’єднання тканин, для лапароскопічних маніпуляцій, тканин для трахеостомічного набору, судин), завдяки завучу кафедри, доценту Кавину В.О. НПЦ оснащується двома лапароскопічними навчальними тренажерами, на яких навчаються не тільки студенти-гуртківці, а й студенти на елективних курсах, виготовляються тематичні таблиці у НПЦ та навчальні кімнати. На експериментальній базі та під час лекцій впроваджується тестування з використанням власних гаджетів студентів завдяки встановленні точок доступу до інтернету. Студенти-гуртківці проводять відеопокази операції на екрані, яку виконують на тварині в стерильних умовах під час проведення тематичних засідань гуртка. Студентами старших курсів проводяться майстер-класи для студентів молодших курсів: проведення оперативних втручань в стерильних умовах, накладання кишкових анастомозів (студентка Грицишин Л.). Під час читання лекцій на 2 курсі медичного факультету та ФПІГ впроваджується тестування студентів з використанням програми Microsoft Forms. Впроваджується використання дидактичної моделі засвоєння студентами практичних навичок з хірургічної техніки, які вносяться у Індивідуальні навчальні плани підготовки студентів. У весняному семестрі через пандемію, спричинену вірусом Covid-19, запроваджено дистанційне навчання з використанням платформи Teams: проведено консультації, організовано відробки пропущених занять та прийом ПМК. За допомогою смарт-телевізора, підключеного до інтернету у НПЦ «Хірургічна техніка», впроваджується показ відеосюжетів виконання базових хірургічних навичок відповідно до вимог кафедри та підготовлених інструкцій.

За період завідування кафедрою проф. Поповичем Ю.І. на кафедрі працювали асистенти Ковальчук Н.Є., Книгиницький В.Ф., Ільків І.П., Клим’юк Ю.В., Сопчук Н.В., Романюк С.П., Парахоняк Р.Л., лаборанти Іваніщак Р.І., Федорів І.В., Ванчуляк С.С.

 На фото колектив кафедри у 2020-2021 р.: сидячи зліва направо лаб. Влашин І.М., к.м.н., доц. Мєсоєдова В.А., завідувач кафедри, д.м.н., проф. Попович Ю.І., к.м.н., в.о.доц. Іванців О.Р., асп. Федорак Л.В., стоячи зліва направо к.м.н., доц. Федорак В.М., к.м.н., доц.   Кавин В.О.,  ст. лаб. Білінська В.В., ас. Білінський І.І.,  лаб. Малина В.М.

{foto=big=spivrobitniki_pidrozdilu_2020-2021(1)}

В даний час кращі традиції своїх попередників колектив кафедри плідно продовжує в складі: доц. В.М. Федорака, доц. В.О. Кавина, доц. О.Р. Іванців, асистентів І.І. Білінського,  В.В. Парахоняк, ст. лаб. В.В.Білінської, ст.лаб. О.В. Головчак, лаб. Малини В.М., лаб. ​Влашин І.М, прибиральниці Т.О. Костишин.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ 2020-2021

{foto=big=spivrobitniki_pidrozdilu_2020-2021(2)}

Працівники кафедри у одній із навчальних кімнат (музеї)

{foto=big=spivrobitniki_pidrozdilu_2020-2021(3)}

Біля емблеми та анатомічного залу

Співробітники

Фофанов Олександр Дмитрович

професор, зав.кафедрою

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Матіяш Олег Ярославович

к.мед.н. доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Курташ Олег Олегович

к.мед.н. доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Глагович Михайло Васильович

к.мед.н. доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дідух Іван Миколайович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Бубнів Лілія Григорівна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Федорак Володимир Миколайович

к.мед.н. доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Кавин Василь Олексійович

к.мед.н. доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Іванців Ольга Романівна

к. мед. н. доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Білінський Ігор Ігорович

(PhD) доктор філософії, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Парахоняк Вікторія Вікторівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

parakhoniak_vv_10.03.2023

Детальна інформація (pdf) ORCID

Дрібнюк Лілія Володимирівна

аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Грицишин Людмила Мирославівна

аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Влашин Ірина Михайлівна

лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Малина Володимир Миколайович

лаборант

Костишин Таїсія Олександрівна

прибиральниця

Діяльність