Кафедра дитячої стоматології

Про кафедру

2021 року  катедрі дитячої стоматології ІФНМУ виповнилося 36 років.

Із 2009 року її очолює Мельничук Галина Михайлівна, докторка медичних наук, професорка,  Заслужений лікар України, лікарка вищої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

Мельничук Г М

Мельничук Г.М. ‒ випускниця Київського медичного інституту 1982 року, працювала в практичній охороні здоровʹя. Із 1989 року вона була асистенткою, а з 1996  – доценткою катедри терапевтичної стоматології ІФДМА і водночас до квітня 1999 року виконувала обовʹязки завідувачки цієї катедри. 1995 року Мельничук Г.М.  закінчила аспірантуру в Московському медичному стоматологічному інституті та захистила кандидатську дисертацію, а 1996 року нострифікувала диплом к.мед.н. в Україні. У 1999-2009 роках працювала доценткою катедри стоматології ФПО ІФДМУ. 2008 року захистила докторську дисертацію в Інституті стоматології НАМН України (м. Одеса). 2011 року Мельничук Г.М. присвоєно вчене звання професорки катедри дитячої стоматології, а 2016 року указом Президента України їй присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Проф. Мельничук Г.М. неодноразово відзначена різними нагородами. Зокрема, у 2009, 2013 і 2019 роках ‒ Подяками Головного стоматолога МОЗ України та Асоціації стоматологів України. 2009 року вона стала лауреаткою премії голови ОДА і голови обласної ради Івано-Франківської області в номінації «Вчений року». 2015 року за сприяння і підтримку волонтерського руху в Україні проф. Мельничук Г.М. нагороджена Почесною грамотою Архієпископа і Митрополита Івано-Франківської УГКЦ Володимира. 2018 року вона відзначена Грамотою Івано-Франківської ОДА та обласної ради як винахідник.

На вересень 2021 р. проф. Мельничук Г.М. є авторкою понад 400 друкованих праць, серед яких: 151 публікація у фахових виданнях, із них – 120 у виданнях, рекомендованих ДАК України,  4 ‒ у журналах науково-метричної бази Scopus і 1 ‒ Web of Science; 31 патент на винахід і на корисну модель; 22 інформаційних листи; 4 методичних рекомендації, 15 нововведень і 14 рацпропозицій; 115 навчально-методичних посібників і педагогічних праць, у т. ч. 4 національні підручники і 25 навчальних посібників із грифом МОЗ і МОН України. Під керівництвом Мельничук Г.М. захищені 6 і виконуються 5 кандидатських дисертацій.

Найбільшим скарбом катедри є колектив, який складають люди, що щиро віддають свою працю, натхнення, талант благородній справі навчання лікарів і збереження  здоров’я дітей. Станом на осінь 2021 року на катедрі працюють 27 осіб викладацького складу (у т.ч. 15 – англомовні) та 16 осіб навчально-допоміжного персоналу.

Колектив 2020

Серед викладачів є 1 професор, 11 доцентів, 15 асистентів (у т.ч. 6 ‒ кандидати медичних наук і 1 доктор філософії). А саме:

Шовкова Наталія Іванівна, к.мед.н., доцентка. Завучка катедри: відповідальна за навчально-методичну роботу, за проведення ліцензійного іспиту „КРОК Стоматологіяˮ на факультеті. Відзначена Подяками Головного стоматолога МОЗ України і Асоціації стоматологів України у 2009 і 2019 роках. Авторка понад 150 друкованих праць, лікарка вищої кваліфікаційної категорії із дитячої стоматології.

Костюк Ірина Романівна, к.мед.н., доцентка. Завучка катедри: відповідальна за організаційно-методичну роботу. 2019 року відзначена Подякою ІФНМУ з нагоди 40-річчя стоматологічного факультету. Авторка понад 165 друкованих праць, лікарка першої кваліфікаційної категорії із дитячої стоматології.

Воляк Микола Несторович, к.мед.н., доцент, у 2001-2011 роках – декан стоматологічного факультету і головний лікар стоматологічної поліклініки ІФНМУ. У 2008, 2009 і 2010 роках нагороджений Почесними дипломами МОН України, у 2009 і 2014 роках ‒ Почесними грамотами МОЗ України та Асоціації стоматологів України і ювілейним знаком «20-річчя Асоціації стоматологів України», у 2019 ‒ Подякою Асоціації стоматологів України. Автор понад 120 друкованих праць, лікар вищої кваліфікаційної категорії із хірургічної стоматології.

Білищук Микола Васильович, к.мед.н., доцент. 2009 року відзначений Подякою Головного стоматолога МОЗ. Автор понад  65 друкованих праць, лікар вищої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

Бабенко Андрій Дмитрович, к.мед.н., доцент, англомовний викладач. Автор понад 60 друкованих праць, лікар вищої кваліфікаційної категорії з ортодонтії.

Октисюк Юрій Вікторович, к.мед.н., доцент, англомовний викладач. Відповідальний за лікувальну роботу. Куратор організації навчально-методичної роботи стоматологічного факультету ЕСТS. 2019 року відзначений Подякою Асоціації стоматологів України. Автор понад 70 друкованих праць, лікар першої кваліфікаційної категорії з хірургічної стоматології та другої із дитячої стоматології.

Лабій Юрій Анатолійович, к.мед.н., доцент. Автор понад 50 друкованих праць, лікар першої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології та з ортодонтії.

Петрунів Володимир Богданович, к.мед.н., доцент. Автор понад 40 друкованих праць, лікар другої кваліфікаційної категорії з дитячої  стоматології та з ортодонтії.

Лісецька Ірина Сергіївна, к.мед.н., доцентка, англомовна викладачка. Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка та молодих вчених катедри. Експерт НАЗЯВО. Нагороджена дипломом лауреата обласного рейтингового огляду «Галицький кмітливець 2020» у номінації «Кращий винахідник серед жінок». Виконує докторську дисертацію. Авторка понад 150 друкованих праць, лікарка вищої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

Черепюк Олена Миколаївна, к.мед.н., доцентка, англомовна викладачка. Авторка понад 20 друкованих праць, лікарка другої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

Семенюк Ганна Дмитрівна, к.мед.н., доцентка, англомовна викладачка. Відповідальна за роботу з клінічними ординаторами.  Авторка понад 45 друкованих праць, лікарка другої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

Пюрик Ярослав Васильович, к.мед.н., асистент, англомовний викладач. Відповідальний за наукову роботу катедри. Автор понад 30 друкованих праць, лікар другої кваліфікаційної категорії з хірургічної стоматології.

Воляк Любов Миколаївна, к.мед.н., асистентка, англомовна викладачка. Авторка понад 20 друкованих праць.

Аваков Валентин Валентинович, к.мед.н., асистент. Відповідальний за організацію навчального процесу бакалаврів фахового медичного коледжу. Автор понад 20 друкованих праць, лікар другої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

Кімак Галина Богданівна, к.мед.н., асистентка. Авторка понад 60 друкованих праць, лікарка першої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

Хомик Мирослава Ігорівна, к.мед.н., асистентка, англомовна викладачка. Авторка понад 20 наукових праць.

Кошкін Олег Євгенович, доктор філософії, асистент. 2009 року відзначений Подякою Головного стоматолога МОЗ України. Автор понад 65 друкованих праць, лікар першої кваліфікаційної категорії з ортодонтії.

Потяк Олеся Юріївна, к.мед.н., асистентка. Авторка понад 30 друкованих праць, лікарка першої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

Літинська Оксана Василівна, асистентка. Виконує кандидатську дисертацію. Авторка  понад 20 друкованих праць.

Задорожна Ірина Василівна, асистентка, англомовна викладачка. Виконує кандидатську дисертацію. Авторка понад 50 друкованих праць, лікарка другої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

Павлишин (Красій) М.В., асистентка, англомовна викладачка. Виконує дисертацію на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Авторка понад 10 друкованих праць.

Ковалишин Андрій Юрійович, асистент, англомовний викладач. Виконує дисертацію на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Автор понад 10 друкованих праць, лікар другої кваліфікаційної категорії з ортопедичної стоматології.

Мудрик-Гончарук Наталія Павлівна, асистентка, англомовна викладачка. Виконує дисертацію на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Авторка понад 10 друкованих праць.

Кушніренко Маріанна Олександрівна, асистентка, англомовна викладачка.  Виконує дисертацію на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії.  Авторка понад 5 друкованих праць.

Ваньчак Мар’яна Ігорівна, асистентка, англомовна викладачка. Виконує дисертацію на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Авторка понад 5 друкованих праць, лікарка другої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

Старченко Віктор Валерійович, асистент, англомовний викладач. Автор понад 10 друкованих праць, лікар другої кваліфікаційної категорії з дитячої стоматології.

На катедрі дитячої стоматології ІФНМУ здобувають освіту магістри II, III, IV і V курсів стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян (із 17 країн світу) українською, англійською та російською мовами. Навчання включає такі предмети: «пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», «профілактика стоматологічних захворювань», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія», «ортодонтія» та низку вибіркових дисциплін.

 Водночас на катедрі навчаються бакалаври IV курсу медичного факультету за спеціальністю „фізична терапія, ерготерапіяˮ та бакалаври фахового медичного коледжу за спеціальністю «стоматологія ортопедична» ІІ і ІІІ курсів, які вивчають предмети «техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій у дитячому віці» і «стоматологічна допомога населенню та профілактична допомога».

Крім студентів, дво- або трирічне навчання постійно проходять клінічні ординатори-іноземці (на даний момент ‒ 4 особи), які навчаються трьома мовами за спеціальністю «ортодонтія» і «стоматологія».

Навчання студентів здійснюється в 4 лікувальних кабінетах Центру стоматології університетської клініки, 4 навчально-практичних центрах стоматологічного факультету та 3 навчальних кімнатах катедри, а також на базах у КНП «Обласна клінічна лікарня  Івано-Франківської обласної ради» (1 кабінет) та КНП „Міська стоматологічна поліклініка Івано-Франківської міської радиˮ (5 кабінетів).

Трохи історії

1978 року в тодішньому ІФМІ, який мав лише лікувальний факультет, відкрився стоматологічний факультет. 29 червня 1983 року в ІФМІ при катедрі терапевтичної стоматології організовано курс стоматології дитячого віку, який 1985 року реорганізовано в катедру стоматології дитячого віку. Очолила курс (згодом ‒ катедру) к.мед.н., доцентка, потім ‒ д.мед.н., професорка   Казакова Р.В. Із 2007 року вона працює в Ужгородському національному університеті. 2007 року катедру реорганізовано в курс, а обов’язки завідувача  у 2007-2008 роках виконував к.мед.н., доцент Лучинський М.А.

Першими викладачами катедри були випускники різних вузів – асистенти: Годованець Л.В. (к.мед.н. із 1990 р.); Селіверстов В.О.; Філімонов Ю.В. (к.мед.н. із 1991 р.), тепер він доцент, завідувач катедри дитячої стоматології у Вінницькому НМУ ім. М.І. Пирогова; Коцюбинський І.П.; Герасимчук А.П.; Кранківський В.О.

Перші викладачі

1988 року колектив катедри поповнили перші випускники ІФДМІ ‒ асистенти Лучинський М.А. (к.мед.н. із 1999 р.), тепер він ‒ д.мед.н., професор, завідувач катедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського) та Воляк М.Н (к.мед.н. із 1995 р.).  

У 90-х роках на катедру прийшли випускники ІФДМІ і ІФДМА: асистенти Гевкалюк Н.О. (к.мед.н. із 2002 р.), тепер вона ‒ д.мед.н., професор катедри дитячої стоматології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського; Кіндрат Г.В. (к.мед.н. із 2009 р.); Гаврилів Г.М. (к.мед.н. із 2003 р.); Білищук М.В. (к.мед.н. із 2008 р.); Білоус І.В. (к.мед.н. із  2004 р.), Грищук О.І. (к.мед.н. із  2004 р.); Кошкін О.Є. (доктор філософії із 2021 р.).

У 2000-2008 роках у колектив катедри влилися молоді випускники ІФДМУ ‒ асистенти: Лабій Ю.А. (к.мед.н. із 2016 р.); Шовкова Н.І. (к.мед.н. із 2011 р.); Костюк І.Р. (к.мед.н. із 2013 р.); Лісецька І.С. (к.мед.н. із 2019 р.); Петрунів В.Б. (к.мед.н. із 2013 р.); Черепюк О.М. (к.мед.н. із 2018 р.); Аваков В.В. (к.мед.н. із 2016 р.); Задорожна І.В.; Октисюк Ю.В. (к.мед.н. із 2015 р.); Воляк Л.М. (к.мед.н. із 2013 р.); Потяк О.Ю. (к.мед.н. із 2021 р.); Олійник Р.П. (к.мед.н. із 2020 р.); Атаманчук О.В. (к.мед.н. із 2017 р.).

У 2009-2016 роках колектив поповнили випускники ІФНМУ ‒ асистенти: Мудрик-Гончарук Н.П.; Хомик М.І. (к.мед.н. із 2020 р.); Базалицька О.В.; Григорів Р.Б.; Хабчук В.С. (к.мед.н. із 2020 р.); Пюрик Я.В. (к.мед.н. із 2013 р.); Яворська О.І.; Кирилюк А.М.; Ваньчак М.І.; Ковалишин А.Ю.; Кріль І.А. (к.мед.н. із 2013 р.); Старченко В.В.; Павлишин (Красій) М.В. та випускник Дніпропетровської державної медичної академії Бабенко А.Д. (к.мед.н. із 2013 р.).

Незважаючи на «поважний» вік, катедра залишається молодою: середній вік працівників – 40 років, отже, нам є ще куди «рости»…

Кафедра активно й плідно здійснює наукову роботу. Нашими фахівцями  виконано декілька науково-договірних робіт, зокрема, фрагмент національної НДР «Діти України» (1996-2000 роки). Спільно з Інститутом спадкової патології (м. Львів) виконана науково-дослідна робота «Генетичні маркери стоматологічних захворювань у дітей Івано-Франківської області, що проживають в районах із різним характером антропогенного забруднення». Матеріали цих досліджень увійшли в 1 докторську і 4 кандидатських дисертації.

Наші наукові дослідження спрямовувалися на вивчення епідеміології та здійснення профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей, які проживають у різних  клімато-географічних зонах нашої області. Увесь колектив катедри 2011 року пройшов калібрування по визначенню стоматологічних показників здоров’я відповідно до рекомендацій ВООЗ під керівництвом фахівців Інституту стоматології НАМН України та допомагав їм організовувати епідеміологічні дослідження в рамках програми «Профілактика основних стоматологічних захворювань у населення України» для доповідей у штаб-квартиру ВООЗ.

У 2008-2012 р.р. виконано науково-дослідну роботу катедри «Медико-біологічна адаптація дітей зі стоматологічною патологією в сучасних екологічних умовах» і захищено 4 кандидатські дисертації.

2020 року завершена і захищена широкомасштабна катедральна наукова робота на тему: «Сучасні підходи до збереження стоматологічного здоров’я у населення Прикарпаття», при виконанні якої вивчені різні аспекти карієсу та його ускладнень, некаріозних уражень зубів, захворювань тканин пародонта у дітей і дорослих, зокрема, вплив екологічних і клімато-географічних особливостей довкілля, а також спадкових, біофізичних, біохімічних, імунологічних та інших чинників у їх виникненні та розвитку. За матеріалами цієї роботи захищено 9 кандидатських дисертацій та опубліковано понад 170 наукових праць, зокрема, 74 статті у виданнях, рекомендованих ДАК України  (у т.ч. 5 у журналах науково-метричної бази Scopus і Web of Science).

Конференція Ужгород 2017

Наукова робота на катедрі продовжується: 2021 року запланована нова тема «Диференційовані підходи до лікування і профілактики стоматологічних захворювань у населення Прикарпаття». Загалом за час діяльності катедри дитячої стоматології співробітниками захищено 3 докторських і 30 кандидатських дисертацій (у т.ч. пошукачкою катедри, асистенткою Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького Личковською О.Л. у 2018 році).

Викладачі катедри залучають до  науково-дослідної роботи студентів. Активно працює студентський науковий гурток, вихованці якого виступають із доповідями на студентських науково-практичних конференціях України і за кордоном, практично завжди займаючи призові місця. Наші студенти під керівництвом асистентів Кімак Г.Б. і Кошкіна О.Є. брали активну участь та займали призові місця в інтелектуальних іграх «Брейн-ринг у стоматології» та «Що? Де? Коли?», які проводилися у Львові та Києві. Здобутки гуртківців висвітлені в брошурі «Історія студентського наукового гуртка катедри дитячої стоматології», виданій 2018 року на честь 40-річчя стоматологічного факультету. За 2018-2021 роки гуртківці катедри під керівництвом доц. Лісецької І.С. публікували наукові праці та доповідали на вітчизняних (Івано-Франківськ, Київ, Чернівці, Тернопіль, Львів, Суми) і закордонних (Польща, Австрія, Білорусія) конференціях та займали призові місця (зокрема, Бугерчук О.О., Гураль А.В., Полатайко С.О., Сметаннікова С.А.).

Працівники катедри є співавторами багатьох підручників і посібників, а саме: «Соціальна медицина та охорона здоров’я»; «Профілактика стоматологічних захворювань у дітей», «Пульпіти у дітей»; посібників із грифами МОЗ і МОН: «Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей», «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», «Изменения слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях», «Багатоформна ексудативна еритема: клініка, діагностика, лікування», «Екологія Прикарпатського регіону».

Проф. Мельничук Г.М. і доц. Гаврилів Г.М. є співавторками національних підручників «Стоматологія. Т. 1» та «Стоматологія. Т. 2»,  «Stomatology. Book 1» та «Stomatology. Book 2», які мали вже кілька видань.   Проф. Мельничук Г.М. – основна авторка посібників із грифом МОН і МОЗ:  «Курс лекцій для лікарів-інтернів за спеціальністю «стоматологія», «Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту», «Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування»;  «Курс лекцій із профілактики стоматологічних захворювань», які багато разів доповнювалися і перевидавалися.

На базі катедри дитячої стоматології проведено декілька нарад провідних фахівців профільних катедр: 1987 року – Всесоюзна навчально-методична нарада з питань викладання дитячої стоматології; у 2003,  2008  і 2015 роках – виїздні засідання завідувачів катедр стоматології дитячого віку медичних вузів України.

2004 року колективом катедри разом з Інститутом стоматології НАМН України і Білоруським державним медичним університетом проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Епідеміологія основних стоматологічних захворювань» за участю провідних вчених з України, Росії та Білорусі. На честь святкування 30-річчя катедри 2015 року колективом проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» і видано брошуру «Історія та сьогодення катедри дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету (до 30-річчя з дня створення)». У звʹязку з ювілеєм факультету видано брошуру «Роки і люди (до 40-річчя стоматологічного факультету ІФНМУ)», де висвітлені і  здобутки нашої катедри.

день вишиванки 2017

день вишиванки 2021

За вагомий творчий внесок у розвиток національної системи освіти на Х Ювілейній міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2007» колектив катедри дитячої стоматології ІФДМУ нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. За сприяння і підтримку волонтерського руху в Україні 2015 року колектив катедри нагороджений Почесною грамотою Архієпископа і Митрополита Івано-Франківської УГКЦ Володимира.

Кафедра дитячої стоматології живе, навчає, лікує, творить, розвивається.

Свято день медика

Новий рік 2020

Співробітники

Мельничук Галина Михайлівна

завідувачка кафедри

професор кафедри дитячої стоматології, доктор медичних наук

тел.: +380979331888

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

завідувачка кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Білищук Микола Васильович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380509887492

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за: організацію проведення виробничої практики і практичної частини випускного іспиту

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Воляк Микола Несторович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +38050941918

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за: лектор із дитячої хірургічної стоматології; за організацію навчання здобувачів освіти IV і V курсів у НПЦ №3 на кафедрі хірургічної стоматології;

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Кімак Галина Богданівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380502366812

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Секретар кафедри, відповідальна за роботу навчально-практичного центру Профілактики стоматологічних захворювань, куратор академічної групи

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Костюк Ірина Романівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380502158445

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завуч, відповідальна за організаційно-методичну роботу: підготовку і наявність у методкабінеті та у викладацьких папках необхідних методичних матеріалів зі всіх дисциплін і курсів;

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Кошкін Олег Євгенович

доцент кафедри

доктор філософії

тел.: +380677821906

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за організаційно-методичну роботу: розклади, розподіл годин, складання графіків роботи і плану педагогічного навантаження та звіту по ньому, розподіл аудиторій;

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Лабій Юрій Анатолійович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380677272443

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за розміщення інформації кафедри на сайті університету, у т.ч. на порталі Sharepoint; супровід та інформаційне насичення хмари кафедри, системний адміністратор програми Контингент ІФНМУ

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Лісецька Ірина Сергіївна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380996491700

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за роботу студенського наукового гуртка і молодих науковців кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Октисюк Юрій Вікторович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380502801583

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за лікувальну роботу кафедри; за розміщення інформації на сайті університету, у т.ч. на порталі Sharepoint (робочі навчальні програми, силабуси і звіт кафедри), куратор EСTS стоматологічного факультету

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Петрунів Володимир Богданович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380965308828

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник декана стоматологічного факультету, відповідальний за виховну роботу кафедри, куратор академічної групи

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Семенюк Ганна Дмитрівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380509289958

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профгрупорг кафедри, відповідальна за забезпечення навчально-методичними матеріалами деякуих розділів Дитячої терапевтичної стоматології студентів IV i V курсів

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Черепюк Олена Миколаївна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380509989588

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за ведення обліку проходження курсів підвищення кваліфікації викладачів, організацію взаємовідвідувань, відробок і консультацій студентів, англомовний викладач і лектор кількох дисциплін

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Шовкова Наталія Іванівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380502222305

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завуч, відповідальна за ведення діловодства і організацію навчально-методичної роботи

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Аваков Валентин Валентинович

асистент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380971566898

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за: методичне забезпечення ІV курсу магістрів зі спеціальності ортодонтія та фахових молодших бакалаврів з предмету Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Воляк Любов Миколаївна

асистент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380509840474

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за: методичне забезпечення з дисципліни „профілактика стоматологічних захворюваньˮ обома мовами та вибіркової дисципліни для ерготерапевтів; англомовний викладач і лектор кількох дисциплін

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Пюрик Ярослав Васильович

асистент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380636767533

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за наукову роботи кафедри, англомовний викладач і лектор кількох дисциплін

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Хомик Мирослава Ігорівна

асистент кафедри

тел.: +380955286838

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за: методичне забезпечення виробничої практики на V курсі та вибіркової дисципліни профілактика стоматологічних захворювань для бакалаврів медичного коледжу, запасний секретар кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Ковалишин Андрій Юрійович

асистент кафедри

тел.: +380509809440

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за: методичне забезпечення фахових молодших бакалаврів по предмету «Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина»; англомовний викладач і лектор кількох дисциплін

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Мудрик-Гончарук Наталія Павлівна

асистент кафедри

тел.: +380959203470

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за: методичне забезпечення вибіркових дисциплін на V курсі (блоки 24.1 і 24.2); англомовний викладач і лектор кількох дисциплін

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science

Павлишин Мар`яна Віталіївна

асистент кафедри

тел.: +380990436113

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за методичне забезпечення виробничої практики ІІ курсу;

Детальна інформація (pdf)

Білоган Анна Іванівна

старший лаборант

тел.: +380989488057

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за роботу навчально-практичного центру №8 (фантом); перевірку ведення академічних журналів та інших журналів V курсу; перевірку ведення академічних журналів та інших журналів іноземних студентів V курсу; наявність методичних матеріалів на стендах V курсу

Кінельська Богдана Володимирівна

старший лаборант

тел.: +380992426683

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за: перевірку ведення академічних журналів та інших журналів ІІІ курсу; наявність методичних матеріалів на стендах ІІІ курсу

Кучинська Наталія Мирославівна

старший лаборант

тел.: +380680408458

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за: перевірку ведення академічних журналів та інших журналів фахових молодших бакалаврів і магістрів IV курсу; наявність методичних матеріалів на стендах

Сушинська Світлана Дмитрівна

старший лаборант

тел.: +380500538879

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Координатор роботи старших лаборантів, відповідальна за: ведення табелів і графіків; перевірку ведення академічних журналів та інших журналів ІІ курсу; перевірку ведення академічних журналів та інших журналів іноземних студентів ІІ курсу; наявність методичних матеріалів на стендах ІІ курсу

Рарик Володимир Романович

зубний технік

тел.: +380986616177

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гречанюк Анна Федорівна

оператор комп'ютерного набору

тел.: +380993887396

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за підготовку різних документів: річний звіт та рейтинг кафедри, звіти до міжнародного відділу, подачу клопотань, документація по списанню кафедрального інвентаря, документацію для відділу кадрів і за кафедральну пошту

Стасів Світлана Олександрівна

оператор комп'ютерного набору

тел.: +380502810961

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за підготовку документів для деканатів; уведення тестів для ПМК у комп’ютерні програми комп’ютерного класу стоматологічного факультету; переклад ситуаційних задач і алгоритмів російською мовою; за внесення результатів ПМК на сторінку Share Point Університету; за облік і видачу апаратури для занять зі студентами

Діяльність