Кафедра дитячих хвороб ПО

Про кафедру

image001

image002

 

  • ● Клінічні бази кафедри:

-         основна клінічна база кафедри – КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР» м. Івано-Франківська. Цикл „Фізіологія і патологія періоду новонародженості” проводиться на базі КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР» та обласного перинатального центру. Цикл „Дитячі інфекційні захворювання” проводиться на базі обласної клінічної інфекційної лікарні, „Туберкульоз” – на базі обласного фтизіопульмо центру. Цикл „Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям”  проводиться на базах міської дитячої поліклініки, обласної дитячої консультативної поліклініки при КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР», міської станції швидкої допомоги.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ТА КОРОТКА ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

     Кафедра дитячих хвороб післядипломної освіти навчально-наукового інституту післядипломної освіти заснована в 1999 році. На кафедрі проводиться післядипломна підготовка лікарів-педіатрів, сімейних лікарів на циклі «Педіатрія». На кафедрі навчаються:

-        лікарі-педіатри інтерни І і ІІ року очного циклу навчання за спеціальністю „Педіатрія”;

-        лікарі на циклах стажування за спеціальністю „Педіатрія” та „Неонатологія”;

-        лікарі-педіатри на циклах тематичного удосконалення: „Невідкладні стани в педіатрії”, „Вибрані питання нефрології, кардіології та ревматології в педіатрії”, „Фізіологія та патологія органів дихання”, „Актуальні питання дитячої гастроентерології”, «Вибрані питання гематології, клінічної імунології в педіатрії»,„Неонатологія”; «Доказова медицина і реальна клінічна практика в педіатрії»

-        лікарі-неонатологи на циклі тематичного удосконалення „Актуальні проблеми неонатології та медичної генетики ”, «Вибрані питання педіатрії неонатального віку»

-        лікарі-педіатри,лікарі за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» та «Медицина невідкладних станів» на циклах тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти „Невідкладні стани в педіатрії ”,„Актуальні питання педіатрії”.

     Навчальний процес на кафедрі здійснюється у всіх клінічних і діагностичних підрозділах обласної дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська, відділеннях для новонароджених обласного перинатального центру, дитячому відділенні легеневих форм туберкульозу обласного фтизіопульмонологічногоцентру (ОФПЦ) та обласної клінічної інфекційної лікарні, міської станції швидкої допомоги (МСШД) м. Івано-Франківська. Основна клінічна база кафедри – КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР». Цикл „Фізіологія і патологія періоду новонародженості” проводиться на базі ОДКЛ та обласного перинатального центру. На базі обласної клінічної інфекційної лікарні проводиться цикл „Дитячі інфекційні захворювання”, „Туберкульоз” – на базі обласного фтизіопульмоцентру. Цикл „Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям” лікарі-інтерни проходять на базах міської дитячої поліклініки, обласної дитячої консультативної поліклініки при ОДКЛ, міської станції швидкої допомоги.

     Першими співробітниками кафедри були д.мед.н., професор О.Л. Цимбаліста, к.мед.н., доцент А.Б. Волосянко, який в 2001 році на базі кафедри захистив докторську дисертацію «Прогнозування виникнення, профілактика і лікування хронічних гепатитів у дітей» (науковий консультант – академік АМН України О.М. Лук’янова), асистент Г.М. Ілик, асистент Попадинець О.Г. (зараз проф. кафедри анатомії), асистент Сенюта Л.М., асистент Вовк З.В., асистент З.Р. Кочерга, яка в 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття» (науковий керівник – професор Ковальчук Л.Є.). К.мед.н., доцент А.М. Пилип’юк в 1999 році  захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-метаболічні особливості адаптації доношених новонароджених дітей з пневмонією і гіпоксично-ішемічною енцефалопатією» (науковий керівник – професор Р.П. Волосянко).

     На даний час штат кафедри складається з 14 осіб: завідувач кафедри, професор кафедри, сім доцентів, два асистенти, 2 старших лаборанти і оператор.

     Навчальний та науковий процес на кафедрі забезпечують: завідувач кафедри,  д.мед.н, професор Синоверська Ольга Богданівна, професор кафедри д.мед.н, Цимбаліста Ольга Леонтіївна; к.мед.н, доценти: Фоменко Надія Миколаївна, Березна Тамара Григорівна, Вовк Зоряна Василівна, Семкович Ярослав Васильович, Сем’янчук Віра Богданівна, Бобрикович Ольга Сергіївна, Гаріджук Людмила Іванівна; асистенти: Фофанов Вячеслав Олександрович та Кріцак Христина Володимирівна.

     З 1999 по 2013 роки кафедрою завідувала д.мед.н., проф. Цимбаліста Ольга Леонтіївна, яка в 1973 році закінчила медичний факультет Івано-Франківського  державного медичного інституту. Інтернатуру пройшла за спеціальністю „Педіатрія”. Надалі чотири роки працювала лікарем-педіатром в Богородчанській ЦРЛ Івано-Франківської області. В 1978 – 80 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю „Дитяча пульмонологія” на базі Ялтинського НДІ ім. І.М. Сєченова і впродовж дев’яти років працювала ординатором у відділенні бронхолегеневих захворювань вказаного інституту. 02.03.1989 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук „Санаторно-курортное лечение хронической пневмонии у детей с применением электромагнитного поля СВЧ дециметрового диапазона и внутриорганного электрофореза” (наукові керівники – професор Лебедєва Т.Г., професор Бокша В.Г.). В 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук „Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування гнійного ендобронхіту у дітей з неспецифічними захворюваннями легень” (науковий консультант – професор Лебедєва Т.Г.) . Автор 311 наукових праць (із них 47 у закордонних виданнях), 23 патентів, 22 раціоналізаторських пропозицій, 14 методичних рекомендацій, співавтор навчально-методичного посібника для студентів і лікарів «Трудный диагноз» (мёртвые учат живых). (Розділ захворювання органів дихання). – Сімферополь, 2004. Співавтор навчально-методичного посібника Параклінічні дослідження в педіатрії. – Тернопіль, 2003. Професор О.Л. Цимбаліста – лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальностями «Педіатрія», «Дитяча пульмонологія», куратор пульмонологічного, педіатрично-діагностичного, відділення інтенсивної терапії і реанімації. Крім цього консультує хворих в інших відділеннях КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР», у відділенні легеневих форм туберкульозу у дітей ОФПЦ, веде консультативний прийом в ОДКП, проводить виїзди в лікувальні установи області через центр невідкладної медичної допомоги.

     Д.мед.н., проф. Синоверська Ольга Богданівна завідує кафедрою з 2013 року. О.Б. Синоверська в 2008 році захистила докторську дисертацію на тему «Мікроаномалії розвитку серця у дітей: прогнозування перебігу та диференційована лікувально-профілактична тактика» (науковий консультант – професор А.Б. Волосянко). Під її керівництвом захищено одну магістерську (Шатинська Т.В.) та три кандидатські дисертації (асистенти Шлімкевич І.В., Дутчак Г.М., Костирко Н.І.). Синоверська О.Б. лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, має спеціалізацію із «Дитячої кардіоревматології». Проф. Синоверська О.Б. консультує пацієнтів кардіоревматологічного профілю у КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР»  та нефрологічному відділенні. О.Б. Синоверська проводить заняття на циклах «Хвороби системи кровообігу» з лікарями-інтернами, проводить практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах та тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти. Автор 210 друкованої праці, шести патентів на винахід та шести інформаційних листів.

    Відповідальною за роботу з лікарями на циклах Стажування та ТУ на кафедрі є к.мед.н., доц. Березна Тамара Григорівна. Т.Г. Березна в 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Березна Т.Г. лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, «Дитяча алергологія» працює на базі пульмонологічного відділення та здійснює консультації як лікар-алерголог в ОДКП. Т.Г. Березна проводить заняття на циклах «Алергічні захворювання», «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку» з лікарями-інтернами,  практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, стажування, циклах тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти. Автор 76 друкованих праць, одного патенту на винахід, 6 методичних рекомендацій.

     Відповідальною за роботу із лікарями-інтернами ІІ року навчання на кафедрі є к.мед.н., доц. Вовк Зоряна Василівна. Вовк З.В. в 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього віку, хворих на залізодефіцитну анемію» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Вовк З.В. лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія” та за спеціальністю «Дитяча онкогематологія». Проводить курацію хворих в дитячому онкогематологічному  відділенні. Вовк З.В. проводить заняття на різних циклах  з лікарями-інтернами, практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти. Автор 112 друкованих праць, одного патенту на винахід, 4 методичних рекомендацій.

    Відповідальним за роботу із лікарями-інтернами І року навчання на кафедрі є к.мед.н., доц. Семкович Ярослав Васильович. В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Диференційно-діагностичні критерії і тактика лікування пневмонії у дітей раннього віку, ускладненої токсичним синдромом і гнійним ендобронхітом» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Семкович Я.В. лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Дитяча анестезіологія» працює на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР», проводить консультації як лікар-анестезіолог в пульмонологічному відділенні. Я.В Семкович. проводить заняття на циклах «Медицина невідкладних станів», «Інтенсивна терапія у дітей» з лікарями-інтернами, проводить практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах та тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти. Семкович Я.В. постійно бере участь у преривистих курсах асоціації анестезіологів Прикарпаття. Читає лекції на преривистих курсах дитячих неврологів області та лікарів екстреної медицини, лікарів анестезіологів області. Автор 72 друкованих праць, п’яти раціоналізаторських пропозицій, п’яти патентів на корисну модель, однієї методичної рекомендації, двох монографій, співавтор навчального посібника для лікарів. У 2015 році доцента було мобілізовано до лав ЗС України. Служив  у 61 військовому медичному госпіталі який дислокувався на території Донецької області. Надавав допомогу військовослужбовцям та цивільному населенню як військовий анестезіолог під час проведення АТО. У 2016 році нагороджений Президентом України Орденом «За мужність IIIст.».

     К.мед.н., доцент Фоменко Надія Миколаївна в 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Природжена та спадково-детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні характеристики, профілактика» (науковий керівник – професор Гнатейко О.З.). Фоменко Н.М. – лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Медична генетика”, Веде прийом в ОДКП, проводить курацію профільних хворих у клінічних підрозділах КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР», широко залучається до консиліумів з приводу складної природженої та спадкової патології, приймає участь в експедиціях спеціалістів КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР»  у райони області та здійснює ургентні виїзди в лікувальні установи області. Н.М. Фоменко проводить заняття з лікарями-інтернами, на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах для лікарів-педіатрів. Автор 97 друкованих праць, в тому числі одного навчально-методичного посібника  та однієї рацпропозиції.

Відповідальною за лікувальну роботу на кафедрі є к.мед.н., доцент Бобрикович Ольга Сергіївна. В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку, хворих на ожиріння, що проживають в різних клімато-географічних регіонах щодо забезпечення йодом» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Бобрикович О.С. лікар першої категорії за спеціальністю «Педіатрія»;  другої категорії за спеціальністю «Дитяча ендокринолоогія», спеціалізація «Дієтологія». Працює на базі ендокринологічного відділення та проводить консультації як лікар-ендокринолог в обласній дитячій консультативній поліклініці.  Куратор просвітницького проєкту кафедри «Школа дитячого здоров’я». О.С. Бобрикович проводить заняття на циклах «Харчування здорових і хворих дітей», «Дитяча ендокринологія» з лікарями-інтернами, «Основи здорового харчування» з студентами,  проводить практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення та стажуванні. Автор 58 друкованих праць, чотирьох раціоналізаторських пропозицій, двох патентів на корисну модель, трьох методичних рекомендацій, співавтор двох монографій.

     Гаріджук Людмила Іванівна в 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація діагностики та лікування ускладненої пневмонії на тлі залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Гаріджук Л.І. лікар другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, «Дитяча кардіоревматологія» працює на базі педіатрично-діагностичного відділення. В.о. доцента кафедри дитячих хвороб ПО Л. І. Гаріджук проводить заняття на циклах «Дитячі інфекційні захворювання», «Організація педіатричної допомоги в Україні» з лікарями-інтернами, проводить практичні заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах. Автор 27 друкованих праць та трьох патентів на корисну модель, інформаційного листа.

    Сем’янчук Віра Богданівна - к.мед.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПО. Відповідальна за роботу з лікарями-курсантами різних спеціальностей на ТУ «Актуальні питання медико-соціальних послуг підліткам та молоді. «Клініки, дружні до молоді»» та наукову роботу працівників кафедри. Сем’янчук Віра Богданівна. у 2003р. закінчила Івано-Франківський державний медичний університет. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини». Сем’янчук В.Б. проводить заняття на циклах «Дитяча імунологія», «Імунопрофілактика», з лікарями- інтернами, проводить практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах. Член трьох європейських медичних організацій (EAP, ESPID, EAACI). Проходила медичне стажування в клініках Франції, Фінляндії, Ізраїлю. Постійний учасник і спікер міжнародних та українських конференцій. Автор 102 публікації в українських та міжнародних фахових виданнях з проблем педіатрії, алергології, імунології. З них три раціоналізаторські пропозиції, три патенти на корисну модель, інформаційний лист, методичні рекомендацій та монографія. Проводить клінічну роботу на базі відділення алергології з імунологічними ліжками ОДКЛ м. Івано-Франківська, проводить консультативний прийом в ОДКП. Як спеціаліст з перевірки та тренер щодо роботи «Клінік, дружніх до молоді» проводить просвітню (в закладах освіти) та консультативну роботу в КДМ м. Івано-Франківська. Вища категорія за спеціальністю «Педіатрія» та «Дитяча алергологія». Спеціалізація «Дитяча імунологія».

Фофанов Вячеслав Олександрович асистент кафедри дитячих хвороб ПО. У 2010р. закінчив ДВНЗ « Івано-Франківський державний медичний університет». Фофанов Вячеслав Олександрович проводить заняття на циклах «Дитяча хірургія», «Організація педіатричної допомоги в Україні. Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям та підліткам». Лікар другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Дитяча хірургія». Працює на базі відділення дитячої хірургії. Пише дисертацію на тему «Профілактика та лікування ускладнень реконструктивно-відновних операцій при вродженій наоколо-ректальній патології у дітей». Автор 21 публікації в українських та міжнародних фахових виданнях, з них два патенти.

На кафедрі захищені кандидатські дисертації:

Фоменко Н.М. «Природжена та спадково-детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні характеристики, профілактика» (науковий керівник – професор Гнатейко О.З.).

Березна Т.Г. «Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції» (2004). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

Вовк З.В. «Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього віку, хворих на залізодефіцитну анемію» (2008). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

Сем’янчук В.Б.«Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини» (2010).

Семкович Я.В. «Диференціально-діагностичні критерії і тактика лікування ускладненої пневмонії у немовлят» (2013). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

Гаріджук Л.І. «Оптимізація діагностики та лікування ускладненої пневмонії на тлі залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку» (2014). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

Бобрикович О.С. «Оптимізація діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку, хворих на ожиріння, що проживають в різних клімато-географічних районах щодо забезпечення йодом» (2014). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

На кафедрі дитячих хвороб післядипломної освіти проводиться післядипломна підготовка лікарів-педіатрів Івано-Франківської області за наступними спеціальностями:

-         Лікарі-інтерни очного циклу навчання за спеціальністю „Педіатрія” першого і другого року навчання.

-         Цикл стажування для лікарів за спеціальністю „Педіатрія”.

-         Цикл спеціалізації за  спеціальністю „Педіатрія”.

-         Тематичне удосконалення „Фізіологія і патологія органів дихання у дітей” для лікарів педіатрів.

-         Тематичне удосконалення „Актуальні питання дитячої гастроентерології”.

-         Тематичне удосконалення „Вибрані питання нефрології, кардіології і ревматології в педіатрії”.

-         Тематичне удосконалення „Невідкладні стани в педіатрії” для лікарів-педіатрів, лікарів швидкої допомоги та  дитячих спеціалістів вузького профілю.

-         Тематичне удосконалення „Вибрані питання гематології, клінічної імунології в педіатрії”

-         Тематичне удосконалення «Доказова медицина і реальна клінічна практика в педіатрії».

image003

Практичне заняття з лікарями-інтернами проводить професор О.Л. Цимбаліста

image005

Д-р мед. наук,  професор Цимбаліста О.Л. з лікарями передатестаційного циклу „Педіатрія”.

 

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувальна робота працівників кафедри проводиться в клінічних підрозділах ОДКЛ м. Івано-Франківська. Лікувальна робота співробітників кафедри проводилась на базі ОДКЛ, обласної дитячої консультативної поліклініки  (ОДКП), ОФПЦ, ОКІЛ.

image006

image007

Огляд  у відділенні інтенсивної терапії проводить професор Цимбаліста О.Л.

image008

Обхід у відділенні патології новонароджених проводить доцент Фоменко Н.М.

image009 

Консультативний прийом в кабінеті МГК Проводить доцент Фоменко Н.М.

image010

Обхід у педіатрично-діагностичному відділенні проводить доцент  Березна Т.Г. 

Усі працівники кафедри приймають участь в роботі обласного товариства педіатрів, в роботі клінічних і патологоанатомічних конференцій ОДКЛ. Щороку традиційно проводиться конференція лікарів-інтернів, де вони представляють свої наукові здобутки

image011

image012

Працівники кафедри разом з лікарями-інтернами організовують підготовку до святкування "Шевченківськихі днів" та свята приуроченого Дню матері.  

image013

Професорсько-викладацький склад кафедри дитячих хвороб ПО постійно бере участь у асоціаціях педіатрів, анестезіологів, неврологів області.

Доцентом кафедри дитячих хвороб ПО Семковичем Я.В. проводяться майстер-класи для лікарів ОДКЛ «Базові реанімаційні заходи». Він є сертифікованим учасником Європейської Ради Реанімації.

Доцентом кафедри дитячих хвороб ПО Семковичем Я.В. продовжується впровадження елементів дистанційного навчання у педагогічний процес курсантів та інтернів. Планово проводяться цикли ТУ з елементами  дистанційного навчання для лікарів області.

Доцентом кафедри дитячих хвороб ПО Сем’янчук В.Б. розпочато проведення циклу ТУ «Актуальні питання медико-соціальних послуг підліткам та молоді. «Клініки, дружні до молоді».

image014

image015 

Доцент Сем’янчук В.Б. проводить курацію хворих

image016

Доцент Семкович Я.В. проводить курацію хворих 


Співробітники кафедри

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Синоверська Ольга Богданівна

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Цимбаліста Ольга Леонтіївна

доктор медичних наук, професор

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Фоменко Надія Миколаївна

к.мед.н. доцент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Березна Тамара Григорівна

к.мед.н. доцент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Вовк Зоряна Василівна

к.мед.н. доцент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Сем'янчук Віра Богданівна

к.мед.н. доцент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Бобрикович Ольга Сергіївна

к.мед.наук, доцент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Гаріджук Людмала Іванівна

к.мед.наук, в.о.доцента

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Семкович Ярослав Васильович

к.мед.н. доцент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Фофанов Вячеслав Олександрович

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Кріцак Христина Володимирівна

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Куриляк Ольга Володимирівна

старший лаборант

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Книш Наталія Михайлівна

старший лаборант

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Федик Іванна Богданівна

оператор з введення інформації в ЕОМ

Діяльність