Кафедра дитячих хвороб ПО

Про кафедру

{foto=middle=1}

КЛІНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

КНП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОДКЛ ІФОР» М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ

{foto=middle=2}

     Кафедра дитячих хвороб післядипломної освіти заснована в 1999 році. На кафедрі навчаються:

-        лікарі-педіатри інтерни І і ІІ року очного циклу навчання за спеціальністю „Педіатрія”;

-        лікарі на циклах стажування за спеціальністю „Педіатрія” та „Неонатологія”;

- здобувачі кваліфікації: Доктор філософії у галузі 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»

-        лікарі-педіатри на циклах тематичного удосконалення:  „Вибрані питання нефрології, кардіології та ревматології в педіатрії”, „Вибрані питання дитячої гастроентерології”, «На допомогу практичному лікарю: питання гематології, клінічної імунології та медичної генетики», «Доказова медицина і реальна клінічна практика в педіатрії»; «Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та реабілітації дітей із захворюваннями органів дихання»; «Дієтологія в педіатрії»;

-        лікарі-неонатологи на циклі тематичного удосконалення „Актуальні питання медичної генетики для неонатологів ”, «Педіатрія неонатального віку в питаннях та відповідях»

-      лікарі-педіатри, лікарі за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» та «Медицина невідкладних станів» на циклах тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти „Невідкладні стани в педіатрії ”,„Актуальні питання педіатрії”.

Студенти додипломної освіти, а саме: студенти за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» I, III та IV курсів, I бакалаврського рівня, та студенти за спеціальністю «Фізична терапія», «Ерготерапія» I  та II курсів, II магістрського рівня.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється у всіх клінічних і діагностичних підрозділах обласної дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська.

КОРОТКА ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Першими співробітниками кафедри були д.мед.н., професор Ольга Цимбаліста, к.мед.н., доцент Андрій Волосянко (зараз професор, завідувач кафедри педіатрії ІФНМУ), який в 2001 році на базі кафедри захистив докторську дисертацію «Прогнозування виникнення, профілактика і лікування хронічних гепатитів у дітей» (науковий консультант – академік АМН України Олена Лук’янова), асистент Галина Ілик, асистент Оксана Попадинець (зараз професор, завідувачка кафедри анатомії ІФНМУ), асистент Лідія Сенюта (тривалий час була головним фахівцем ДОЗ ОДА з педіатрії), асистент Зоряна Вовк, асистент Зоряна Кочерга (зараз професор, завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ), яка в 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття» (науковий керівник – професор Лариса Ковальчук). К.мед.н., доцент А.М. Пилип’юк в 1999 році  захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-метаболічні особливості адаптації доношених новонароджених дітей з пневмонією і гіпоксично-ішемічною енцефалопатією» (науковий керівник – професор Романа Волосянко).

На даний час штат кафедри складається з 11 осіб: завідувач кафедри, професор кафедри, 5 доцентів, 2 асистенти, 1 старший лаборант і 1 оператор.

Навчальний та науковий процес на кафедрі забезпечують: завідувач кафедри,  д.мед.н, професор Синоверська Ольга, професор кафедри д.мед.н, Цимбаліста Ольга; к.мед.н, доценти: Фоменко Надія  Березна Тамара, Вовк Зоряна, Сем’янчук Віра, Бобрикович Ольга; асистенти: Фофанов Вячеслав  та Лазуркевич Христина.

 З 1999 по 2013 роки кафедрою завідувала д.мед.н., проф. Цимбаліста Ольга, яка в 1973 році закінчила медичний факультет Івано-Франківського  державного медичного інституту. Інтернатуру пройшла за спеціальністю „Педіатрія”. Надалі чотири роки працювала лікарем-педіатром в Богородчанській ЦРЛ Івано-Франківської області. В 1978 – 80 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю „Дитяча пульмонологія” на базі Ялтинського НДІ ім. І.М. Сєченова і впродовж дев’яти років працювала ординатором у відділенні бронхолегеневих захворювань вказаного інституту. 02.03.1989 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук „Санаторно-курортное лечение хронической пневмонии у детей с применением электромагнитного поля СВЧ дециметрового диапазона и внутриорганного электрофореза” (наукові керівники – професор Лебедєва Т.Г., професор Бокша В.Г.). В 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук „Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування гнійного ендобронхіту у дітей з неспецифічними захворюваннями легень” (науковий консультант – професор Лебедєва Т.Г.) .

 Автор 325 наукових праць (із них 47 у закордонних виданнях), 23 патентів, 16 методичних рекомендацій, інформаційних листів,22 раціоналізаторських пропозицій. Співавтор навчально-методичних посібників для студентів і лікарів «Параклінічні дослідження в педіатрії». – Тернопіль, 2003; «Трудный диагноз» (мёртвые учат живых). (Розділ захворювання органів дихання). – Сімферополь, 2004. Співавтор 4   монографій:  «Ускладнена пневмонія у дітей: Окремі питання патогенезу, клініка та лікування»/ Цимбаліста О. Л.., Семкович М. Я., Семкович Я. В. Гаврилюк О. І.. – Івано- Франківськ: видавництво ДВНЗ «Івано-Франківський медичний університет 2014.- 124 ст., Цимбаліста О. Л., Сем’янчук В. Б. «Бронхіальна астма та недефиренційована дисплазія сполучної тканини у дітей: Особливості клініки, діагностики і лікування.- видавництво ДВНЗ «Івано-Франківський медичний університет 2014.- 80 ст., «Метаболічний синдром у дітей старшого шкільного віку з різних клімато-географічних районів Прикарпаття: патогенез, клініка, принципи лікування та профілактики/ О. Л. Цимбаліста, В. І. Кравченко, О.С. Бобрикович.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014.- 104 ст., «Анемії,вибрані питання порушенн гемостазу у дітей/ О. Л. Цимбаліста, З. В. Вовк,  Н. Я. Митник, Я. В. Семкович.– Івано- Франківськ, видавництво  «Івано-Франківський медичний університет, 2018.- 224 ст.   ; перевидання 2020  . Співавтор 4 навчальних посібників: «Дитяча пульмонологія: навчальний посібник / О. Л. Цимбаліста, З. В. Вовк, Н. Я. Митник, Я. В. Семкович, М. Я Семкович, О. В. Урбась; за ред. О. Л. Цимбалістої.- К.: Медицина, 2019.- 600 ст.,перевидання 2021.- 624. «Синдром дисплазії сполучної тканини у дітей  в клінічній практиці / О. Л. Цимбаліста, О.С. Бобрикович, Я. В. Семкович, З. В. Вовк.- Івано- Франківськ, 2021.- 66 ст.  . О. Л. Цимбаліста «Орфанні захворювання дихальної системи у дітей».- Львів: Видавець Марченко Т. В., 2023. – 213 ст., О. Л. Цимбаліста «Протимікробна терапія в педіатрії».-  Львів: Видавець Марченко Т. В. 2023.- 141ст.

 Професорка Ольга Цимбаліста – лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальностями «Педіатрія», «Дитяча пульмонологія», куратор пульмонологічного, педіатрично-діагностичного, відділення інтенсивної терапії і реанімації. Крім цього консультує хворих в інших відділеннях КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР», у відділенні легеневих форм туберкульозу у дітей ОФПЦ, веде консультативний прийом в ОДКП,

Професорка Ольга Цимбаліста проводить заняття з лікарями-інтернами за спеціальністю «Педіатрія», «ЗПСМ», з студентами за спеціальністю  «Фізична терапія, ерготерапія» та лікарями за спеціальністю «Медицина невідкладних станів», а також читає лекції і проводить  практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення

Д.мед.н., проф. Синоверська Ольга завідує кафедрою з 2013 року. Ольга Синоверська в 2008 році захистила докторську дисертацію на тему «Мікроаномалії розвитку серця у дітей: прогнозування перебігу та диференційована лікувально-профілактична тактика» (науковий консультант – професор Андрій Волосянко). Під її керівництвом захищено одну магістерську (Тетяна Шатинська), три кандидатські дисертації (асистенти Інна Шлімкевич, Ганна Дутчак, Наталія Костирко) та одна докторська дисертація (доцент. Людмила Литвинець). Ольга Синоверська - лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, має спеціалізацію із «Дитячої кардіоревматології», є головним позаштатним фахівцем ДОЗ ОДА з дитячої кардіоревматології, гарантом ОНП 228 «Педіатрія». Проф. Ольга Синоверська консультує та лікує пацієнтів кардіоревматологічного профілю у КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР». Ольга Синоверська проводить заняття на циклах «Хвороби системи кровообігу» та «Ревматичні хвороби у дітей» з лікарями-інтернами педіатрами, з студентами за спеціальністю  «Фізична терапія, ерготерапія»,  сімейними лікарями та лікарями МНС, проводить практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення. Автор 320 друкованих праць, шести патентів на винахід та шести інформаційних листів, 10 методичних рекомендацій. Членкиня АДРУ, PRINTO, ГО «Західноукраїнська академія педіатрії».

Відповідальною за роботу з лікарями на циклах Стажування та циклів ТУ на кафедрі є к.мед.н., доц. Березна Тамара. В 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Березна Тамара  лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, «Дитяча алергологія» працює на базі пульмонологічного відділення та здійснює консультації як лікар-алерголог. Тамара  Березна проводить заняття по всіх розділах навчальної програми з  лікарями-інтернами за спеціальністю «Педіатрія», МНС,  практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, стажування, циклах тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти та розділу «Педіатрія» у лікарів інтернів за спеціальністю ЗПСМ.  Автор 82  друкованих праць, співавтор 2 підручників,  одного патенту на винахід, 10 методичних рекомендацій. Проходила медичне стажування в клініках Франції. Членкиня EAACI, УАА, ГО «Західноукраїнська академія педіатрії».

Відповідальною за роботу із лікарями-інтернами I і ІІ року навчання та лікувальну та навчальну роботу на кафедрі є к.мед.н., доц. Вовк Зоряна. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього віку, хворих на залізодефіцитну анемію» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Вовк Зоряна лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія” та за спеціальністю «Дитяча онкогематологія», «Дитяча онкологія». Проводить курацію хворих в відділенні дитячої онкогематології  з інтенсивною хіміотерапією. Вовк Зоряна проводить заняття на різних циклах  з лікарями-інтернами, з студентами за спеціальністю  «Фізична терапія, ерготерапія»,  сімейними лікарями та лікарями МНС, практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, циклах тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти. Автор 112 друкованих праць, співавтор 2 підручників,  одного патенту на винахід, 4 методичних рекомендацій. Членкиня УАДГ, ГО «Західноукраїнська академія педіатрії». Членкиня опікунської ради КНП «ІФОДКЛ ІФ ОР» та благодійного фонду «Фундація доброчинців».

К.мед.н., доцент  Фоменко Надія  у 1978р. закінчила Горьківський державний медичний інститут, педіатричний факультет, пройшла інтернатуру з педіатрії. Працювала на посаді завідувачки дитячим відділом та неонатологом в ЦРЛ. У 1986 році очолила новостворений обласний медико-генетичний кабінет  на базі Івано-Франківської ОДКЛ та очолювала його протягом 17 років, одночасно була головним позаштатним спеціалістом з медичної генетики ДОЗ ОДА.  В 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Природжена та спадково-детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні характеристики, профілактика» (науковий керівник – професор Гнатейко О.З.). 3 2002  працює в ІФНМУ, але до 2019 року продовжувала виконувати функції головного позаштатного спеціаліста з медичної генетики ДОЗ ОДА. Фоменко Надія – лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Медична генетика”. Є провідним науковим консультантом  Обласного медико-генетичного центра  та Референтного Центру з питань орфанних захворювань КНП «Івано ОДКЛ ІФОР», широко залучається до консиліумів з приводу складної природженої та спадкової патології. Надія Фоменко проводить заняття з лікарями-інтернами з студентами за спеціальністю  «Фізична терапія, ерготерапія»,  сімейними лікарями та лікарями МНС, ЗПСМ, а також на циклах тематичного удосконалення та стажування для лікарів-педіатрів та лікарів-неонатологів( відповідальна за неонатологічні цикли). Заняття проводяться як у  офлайн-режимі, так і дистанційно. Автор 102 друкованих праць, в тому числі 2-х навчально-методичних посібників з медичної генетики,  1-ого з - педіатрії та  та  1-ого - з фізіотерапії та ерготерапії( у співавторстві), також є автором однієї рацпропозиції.  У наукометричних базах за авторством та співавторством  Фоменко Н.М. на 1.01.24. представлено: 14 публікацій у (Scholar), 9 публікацій у (Orsid), 8 публікацій у (Veb of Science), 7 публікацій у (Scopus).

К.мед.н. доцент Бобрикович Ольга  лікар вищої категорії за спеціальністю «Педіатрія»;  другої категорії за спеціальністю «Дитяча ендокринолоогія», спеціалізація «Дієтологія». Працює  завідувачкою Референтного центру з питань орфанних (рідкісних) захворювань при КНП «ІФОДКЛ ІФ ОР». В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку, хворих на ожиріння, що проживають в різних клімато-географічних регіонах щодо забезпечення йодом» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста).  Куратор просвітницького проєкту кафедри «Школа дитячого здоров’я». Ольга Бобрикович проводить заняття на циклах «Харчування здорових і хворих дітей», «Дитяча ендокринологія» з лікарями-інтернами, «Основи здорового харчування» з студентами за спеціальністю  «Фізична терапія, ерготерапія», проводить практичні та семінарські заняття. Автор 120 друкованих праць, чотирьох раціоналізаторських пропозицій, двох патентів на корисну модель, трьох методичних рекомендацій, співавтор двох монографій.

Сем’янчук Віра  - к.мед.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПО. Відповідальна за роботу з лікарями-курсантами різних спеціальностей на ТУ «Актуальні питання медико-соціальних послуг підліткам та молоді. «Клініки, дружні до молоді»» та наукову роботу працівників кафедри. Сем’янчук Віра  у 2003р. закінчила Івано-Франківський державний медичний університет. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Сем’янчук Віра проводить заняття на циклах «Дитяча імунологія», «Імунопрофілактика», з лікарями- інтернами, з студентами за спеціальністю  «Фізична терапія, ерготерапія»,  сімейними лікарями та лікарями МНС, проводить практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення.  Членкиня трьох європейських медичних організацій (EAP, ESPID, EAACI). Проходила медичне стажування в клініках Франції, Фінляндії, Ізраїлю, Грузії. Навчалася у Антверпенському Університеті ( Бельгія). Постійний учасник і спікер міжнародних та українських конференцій. Автор 110 публікації в українських та міжнародних фахових виданнях з проблем педіатрії, алергології, імунології. З них три раціоналізаторські пропозиції, три патенти на корисну модель, інформаційний лист, методичні рекомендацій та монографія. Проводить клінічну роботу на базі відділення алергології з імунологічними ліжками ОДКЛ м. Івано-Франківська, проводить консультативний прийом в ОДКП та  МЦ «VISE clinic» Як спеціаліст з перевірки та тренер щодо роботи «Клінік, дружніх до молоді» проводить просвітню (в закладах освіти) та консультативну роботу.  Вища категорія за спеціальністю «Педіатрія», «Дитяча імунологія», «Дитяча алергологія». Спеціалізація «Дитяча імунологія».

Фофанов В’ячеслав  – асистент кафедри дитячих хвороб ПО. У 2010р. закінчив ДВНЗ « Івано-Франківський державний медичний університет». Проводить заняття на циклах «Дитяча хірургія», «Організація педіатричної допомоги в Україні. Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям та підліткам». Лікар другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Дитяча хірургія»,лікар ультразвукової діагностики. Працює на базі відділення дитячої хірургії. Захистив дисертацію на тему «Профілактика та лікування ускладнень реконструктивно-відновних операцій при вродженій коло-ректальній патології у дітей». Отримав ступінь доктора філософії у 2021р. Автор 24 публікації в українських та 2  публікацій Scopus міжнародних фахових виданнях, з них два патенти.

Лазуркевич Христина – асистент кафедри дитячих хвороб ПО.У 2013р. закінчила з відзнакою Івано- Франківський національний медичний університет. Виконує дисертаційну роботу на тему «Рекурентні гострі респіраторні захворювання у дітей з лімфаденоїдної гіпертрофії:особливості перебігу, вплив якість життя та шляхи її оптимізації», науковий керівник – д.мед. н., професор Ольга Синоверська. Лікар I кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Медицина невідкладних станів», II кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Педіатрія», має спеціалізацію з «Дитячої кардіоревматології». Проводить заняття на циклах «Інтенсивна терапія та реанімація», «Базові реанімаційні заходи у дітей та новонароджених», а також заняття та майстер- класи у НТЦ «Педіатрія». У 2019 р. стала призером міжнародних змагань з екстреної медицини (Республіка Польща). У 2021 р. виграла грант на міжнародне стажування від європейської організації «House of Europe», та протягом трьох тижнів навчалася та практикувалася на базі Інституту охорони здоров'я дітей ( Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka") у м. Варшава під супервізією професора Даріуша РОКІЦЬКОГО.


 

На кафедрі захищені кандидатські дисертації:

Фоменко Н.М. «Природжена та спадково-детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні характеристики, профілактика» (науковий керівник – професор Гнатейко О.З.).

Березна Т.Г. «Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції» (2004). Науковий керівник д. мед. н, проф. Цимбаліста О.Л.

Сенюта Л.М. «Корекції порушень енергетичного та мінерального гомеостазу при тяжкій пневмонії дітей першого року життя.» Київ 2006р. Науковий керівник д. мед. н, проф. Цимбаліста О.Л.

Вовк З.В. «Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього віку, хворих на залізодефіцитну анемію» (2008). Науковий керівник д. мед. н., проф. Цимбаліста О.Л.

Дехтяр В. Б. (Сем’янчук В.Б) .«Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини» (2010). ). Науковий керівник д. мед. н., проф. Цимбаліста О.Л

Гаврилюк О.І.Клініка і тактика лікування тяжкої пневмоеії у дітей на тлі недифиренцііованої дисплазії сполучної тканини . Київ 2013 Науковий керівник д. мед. н, проф. Цимбаліста О.Л.

Семкович Я.В. «Диференційно- діагностичні критерії і тактика лікування пневмонії у дітей раннього віку ускладненої токсичним синдромом і гнійним ендбронхітом. Киів 2013. Науковий керівник д. мед. н, проф. Цимбаліста О.Л.

Гаріджук Л. І. Оптимізація діагностики та лікування ускладненої пневмонії на тлі залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку. Івано- Франківськ 2014. Науковий керівник д. мед. н, проф. Цимбаліста О.Л.

Бобрикович О.С. «Оптимізація діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку, хворих на ожиріння, що проживають в різних клімато-географічних районах щодо забезпечення йодом» (2014). Науковий керівник д. мед. н, проф. Цимбаліста О.Л.

НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

На кафедрі дитячих хвороб післядипломної освіти проводиться післядипломна підготовка лікарів-педіатрів Івано-Франківської області за наступними спеціальностями:

 • Лікарі-інтерни очного циклу навчання за спеціальністю „Педіатрія” першого і другого року навчання.
 • Цикл стажування для лікарів за спеціальністю „Педіатрія”;
 • Цикл спеціалізації за  спеціальністю „Педіатрія”;
 • Цикл стажування для лікарів за спеціальністю „Неонатологія”;
 • Тематичне удосконалення „Мультидсциплінарний підхід до діагностики, лікування та реабілітації дітей із захворюваннями органів дихання ” для лікарів педіатрів;
 • Тематичне удосконалення „Вибрані питання дитячої гастроентерології”;
 • Тематичне удосконалення „Вибрані питання нефрології, кардіології і ревматології в педіатрії”;
 • Тематичне удосконалення „Невідкладні стани в педіатрії” для лікарів-педіатрів, лікарів швидкої допомоги та  дитячих спеціалістів вузького профілю;
 • Тематичне удосконалення „ На допомогу практичному лікарю:питання гематології, клінічної імунології та медичної генетики”;
 • Тематичне удосконалення «Доказова медицина і реальна клінічна практика в педіатрії»;
 • Тематичне удосконалення „ Дієтологія в педіатрії”;
 • Тематичне удосконалення „Актуальні питання медичної генетики для неонатологів ”;
 • Тематичне удосконалення «Педіатрія неонатального віку в питаннях та відповідях».

{foto=middle=3}


Колектив кафедри приймає участь в роботі обласного товариства педіатрів, в роботі клінічних і патологоанатомічних конференцій ОДКЛ. Щороку традиційно проводиться конференція лікарів-інтернів, де вони представляють свої наукові здобутки.

{foto=middle=4}

Проєкт "Школа Дитячого Здоров'я" - триває, за підтримки адміністрації КПН «ІФ ОДКЛ ІФ ОР» та ІФНМУ. В межах проєкту лікарі-інтерни  розробляють  інтерактивні заняття з різноманітних тематик, цікавих для школярів та студентів (керівник проєкту – доц. Ольга Бобрикович)

{foto=middle=5}

Асистент кафедри Христина ЛАЗУРКЕВИЧ та лікарі-інтерни, які є волонтерами Мальтійської служби, проводять майстер клас по базовій підтримці життя (2023).


 

{foto=middle=6}

Куратор лікарів-інтернів, доц. Зоряна ВОВК та лікарі- інтерни (2021-2023 р.н.)

{foto=middle=7}

Заключна атестація лікарів – інтернів (2021-2023 р.н.)

{foto=middle=8}


Майстер-клас на тему: "Ідіопатичний ювенільний артрит: діагностика, сучасні стратегії лікування" під керівництвом проф. Ольги Синоверської.


{foto=middle=10}

Аспіранти Ніна Фокшанська та Костянтин Коваленко провели відкриту лекцію для діток  на тему «Основні небезпеки навколишнього середовища для дітей, та як їм запобігти» (2023)


 

{foto=middle=11}

Гарант ОНП 228 «Педіатрія» проф. Ольга СИНОВЕРСЬКА та асистент Христина ЛАЗУРКЕВИЧ на засіданні  круглого столу аспірантів і здобувачів ступеня доктора філософії ОНП «Педіатрія» (2022).


 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ

Мультимедійне обладнання (екран, проектор та ноутбук – по 1 шт.). Апарат синглентно-кисневий– 1 шт. Навчально-тренувальний дефібрилятор – 1 шт.

{foto=middle=12}


ЕКГ-комплекс – 1 шт. Манекен новонародженого – 1 шт. Манекен підлітка (погруддя) – 1 шт. Нетбук – 1 шт. Холтерівська с-ма- 1 шт. Вага медична з ростоміром – 1 шт. Глюкометр – 1 шт. Концентратор – 1 шт. Негатоскоп – 1 шт. Пульсоксиметр – 2 шт. Термометр - 2 шт. Отоскоп – 1 шт.

{foto=middle=13}

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Колективом кафедри створений  навчальний посібник: «Фізична терапія, ерготерапія та реабілітація основних захворювань дитячого віку» для студентів ІІІ-ІV курсу за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» (2022), навчальний посібник «Дитяча пульмонологія» для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України 2021\2023).

Також проф. Ольгою ЦИМБАЛІСТОЮ створенІ навчальні посібники «Орфанні захворювання дихальної системи у дітей» (2023) та «Протимікробна терапія в педіатрії» (2023).

{foto=middle=14}

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

{foto=middle=15}

Проф. Ольга СИНОВЕРСЬКА консультує у відділенні інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації передчасно народжених дітей

{foto=middle=16}

Проф Ольга ЦИМБАЛІСТА проводить огляд дитини у ВАІТ

{foto=middle=17}


Доц. Тамара БЕРЕЗНА проводить  алергодіагностику  (патч-тестування)

{foto=middle=18}


Професорсько-викладацький склад кафедри дитячих хвороб ПО постійно бере участь у асоціаціях педіатрів, області та міжнародних конференціях.

Проф. Ольга СИНОВЕРСЬКА на міжнародному конгресі PRIME 2023, та  медичному форумі

«Медицина України та світу»; м. Львів

{foto=middle=19}

Доц. Надія ФОМЕНКО доповідає на Міжнародному проєкті транскордонної співпраці 4-х прикордонних держав: Угорщини, Словаччини, Румунії та України.

 

{foto=middle=20}

      Доц. Віра СЕМ’ЯНЧУК                                                          Асист. Христина ЛАЗУРКЕВИЧ на грантовому

      на міжнародному конгресі Європейського                         стажуванні в Інтситуті охорони здоров’я дітей

      товариства з дитячих інфекційних                                      м. Варшава (2021)

      захворювань м. Падуя (2023),

{foto=middle=21}

Призер освітнього туру з воркшопом на базі заводу «Biopharma Plasma» доцент Зоряна ВОВК (2023)

Співробітники

Синоверська Ольга Богданівна

завідувачка кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Цимбаліста Ольга Леонтіївна

професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Фоменко Надія Миколаївна

доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Березна Тамара Григорівна

доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Вовк Зоряна Василівна

доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Семянчук Віра Богданівна

доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Бобрикович Ольга Сергіївна

доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Фофанов Вячеслав Олександрович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar

Лазуркевич Христина Олегівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Боднар Світлана Петрівна

опереатор з введення інформації в ЕОМ

е-mail: ifedyk@ifnmu. edu.ua

Книш Наталія Михайлівна

старший лаборант

Діяльність